Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.
Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.

ICD-10

A00-B99

Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

C00-D48

Nowotwory

C00-C14

Nowotwory złośliwe wargi, jamy ustnej i gardła

C15-C26

Nowotwory złośliwe narządów układu pokarmowego

C30-C39

Nowotwory złośliwe układu oddechowego i narządów klatki piersiowej

C40-C41

Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej

C43-C44

Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry

C45-C49

Nowotwory złośliwe mezotelium i tkanek miękkich

C51-C58

Nowotwory złośliwe żeńskich narządów płciowych

C60-C63

Nowotwory złośliwe męskich narządów płciowych

C60

Nowotwór złośliwy prącia
Neoplasma malignum penis

C60.0

Napletek
Neoplasma malignum preputii

C60.1

Żołądź prącia
Neoplasma malignum glandis penis

C60.2

Trzon prącia
Neoplasma malignum corporis penis

C60.8

Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie prącia
Neoplasma malignum penis, limites transiens

C60.9

Prącie, umiejscowienie nieokreślone
Neoplasma malignum penis, non specificatum

C61

Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego
Neoplazma malignum prostatae

C62

Nowotwór złośliwy jądra
Neoplasma malignum testis

C62.0

Jadro niezstąpione
Neoplasma malignum testis ectopici

C62.1

Jądro zstąpione
Neoplasma malignum testis scrotalis

C62.9

Jądro, umiejscowienie nieokreślone
Neoplasma malignum testis, non specificatum

C63

Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych męskich narządów płciowych
Neoplasma malignum organorum genitaliorum masculinorum aliorum et non specificatorum

C63.0

Najądrze
Neoplasma malignum epididymidis

C63.1

Powrózek nasienny
Neoplasma malignum funiculi spermatici

C63.2

Moszna
Neoplasma malignum scroti

C63.7

Inne określone męskie narządy płciowe
Neoplasma malignum organorum genitaliorum masculinorum specificatorum, aliorum

C63.8

Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie męskich narządów płciowych
Neoplasma malignum organorum genitaliorum masculinorum, limites transiens

C63.9

Męskie narządy płciowe, umiejscowienie nieokreślone
Neoplasma malignum organi genitalii masculini, non specificatum

C64-C68

Nowotwory złośliwe układu moczowego

C69-C72

Nowotwory złośliwe oka, mózgu i innych części ośrodkowego układu nerwowego

C73-C75

Nowotwory złośliwe tarczycy i innych gruczołów wydzielania wewnętrznego

C76-C80

Nowotwory złośliwe niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu

C81-C96

Nowotwory złośliwe, o potwierdzonym lub przypuszczalnym pierwotnym charakterze, tkanki limfatycznej, układu krwiotwórczego i tkanek pokrewnych

D00-D09

Nowotwory in situ

D10-D36

Nowotwory niezłośliwe

D37-D48

Nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze

D50-D89

Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Choroby układu nerwowego

H00-H59

Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Choroby układu krążenia

J00-J99

Choroby układu oddechowego

K00-K93

Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
Drugs app phone

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

Skanuj aparatem telefonu.
4.9

Ponad 36k oceny

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

4.9

Ponad 36k oceny

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.