Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.
Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.

ICD-10

A00-B99

Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

C00-D48

Nowotwory

C00-C14

Nowotwory złośliwe wargi, jamy ustnej i gardła

C15-C26

Nowotwory złośliwe narządów układu pokarmowego

C30-C39

Nowotwory złośliwe układu oddechowego i narządów klatki piersiowej

C40-C41

Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej

C43-C44

Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry

C43

Czerniak złośliwy skóry
Melanoma malignum cutis

C43.0

Czerniak złośliwy wargi
Melanoma malignum labii oris

C43.1

Czerniak złośliwy powieki, łącznie z kątem oka
Melanoma malignum cutis palpebrae, canthum includens

C43.2

Czerniak złośliwy ucha i przewodu słuchowego zewnętrznego
Melanoma malignum auris et meatus acustici externi

C43.3

Czerniak złośliwy innych i nieokreślonych części twarzy
Melanoma malignum partium faciei aliarum et non specificatarum

C43.4

Czerniak złośliwy owłosionej skóry głowy i skóry szyi
Melanoma malignum capillitii et colli

C43.5

Czerniak złośliwy tułowia
Melanoma malignum trunci

C43.6

Czerniak złośliwy kończyny górnej, łącznie z barkiem
Melanoma malignum extremitatis superioris, regionem omae includens

C43.7

Czerniak złośliwy kończyny dolnej, łącznie z biodrem
Melanoma malignum extremitatis inferioris, regionem coxae includens

C43.8

Czerniak złośliwy skóry przekraczający granice jednego umiejscowienia
Melanoma malignum cutis, limites transiens

C43.9

Czerniak złośliwy skóry, umiejscowienie nieokreślone
Melanoma malignum, non specificatum

C44

Inne nowotwory złośliwe skóry
Neoplasmata malignum cutis alia

C44.0

Skóra wargi
Neoplasma malignum cutis labii

C44.1

Skóra powieki, łącznie z kątem oka
Neoplasma malignum cutis palpebrae, canthum includens

C44.2

Skóra ucha i przewodu słuchowego zewnętrznego
Neoplasma malignum cutis auris et meatus acustici externi

C44.3

Skóra innych i nieokreślonych części twarzy
Neoplasma malignum cutis, partium faciei aliarum et non specificatarum

C44.4

Skóra owłosiona głowy i szyi
Neoplasma malignum cutis capillitii et colli

C44.5

Skóra tułowia
Neoplasma malignum cutis trunci

C44.6

Skóra kończyny górnej, łącznie z barkiem
Neoplasma malignum cutis extremitatis superioris, regionem omae includens

C44.7

Skóra kończyny dolnej, łącznie z biodrem
Neoplasma malignum cutis extremitatis inferioris, regionem coxae includens

C44.8

Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia na skórze
Neoplasma malignum cutis, limites transiens

C44.9

Nowotwór złośliwy skóry, umiejscowienie nieokreślone
Neoplasma malignum cutis, non specificatum

C45-C49

Nowotwory złośliwe mezotelium i tkanek miękkich

C51-C58

Nowotwory złośliwe żeńskich narządów płciowych

C60-C63

Nowotwory złośliwe męskich narządów płciowych

C64-C68

Nowotwory złośliwe układu moczowego

C69-C72

Nowotwory złośliwe oka, mózgu i innych części ośrodkowego układu nerwowego

C73-C75

Nowotwory złośliwe tarczycy i innych gruczołów wydzielania wewnętrznego

C76-C80

Nowotwory złośliwe niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu

C81-C96

Nowotwory złośliwe, o potwierdzonym lub przypuszczalnym pierwotnym charakterze, tkanki limfatycznej, układu krwiotwórczego i tkanek pokrewnych

D00-D09

Nowotwory in situ

D10-D36

Nowotwory niezłośliwe

D37-D48

Nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze

D50-D89

Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Choroby układu nerwowego

H00-H59

Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Choroby układu krążenia

J00-J99

Choroby układu oddechowego

K00-K93

Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
Drugs app phone

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

Skanuj aparatem telefonu.
4.9

Ponad 36k oceny

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

4.9

Ponad 36k oceny

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.