Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.
Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.

ICD-10

A00-B99

Rozdział I - Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

C00-D48

Rozdział II - Nowotwory

C00-C14

Nowotwory złośliwe wargi, jamy ustnej i gardła

C15-C26

Nowotwory złośliwe narządów układu pokarmowego

C30-C39

Nowotwory złośliwe układu oddechowego i narządów klatki piersiowej

C40-C41

Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej

C40

Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej kończyn
Neoplasma malignum ossis et cartilaginis articuli extremitatum

C40.0

Łopatka i kości długie kończyny górnej
Neoplasma malignum scapulae et ossium longorum extremitatis superioris

C40.1

Kości krótkie kończyny górnej
Neoplasma malignum ossium brevium extremitatis superioris

C40.2

Kości długie kończyny dolnej
Neoplasma malignum ossium longorum extremitatis inferioris

C40.3

Kości krótkie kończyny dolnej
Neoplasma malignum ossium brevium extremitatis inferioris

C40.8

Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie kości i chrząstki stawowej kończyn
Neoplasma malignum ossis et cartilaginis articuli extremitatum, limites transiens

C40.9

Kości i chrząstki stawowe kończyn, umiejscowienie nieokreślone
Neoplasma malignum ossis et cartilaginis articuli extremitatis, non specificatum

C41

Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu
Neoplasma malignum ossis et cartilaginis articuli, loci alterius

C41.0

Kości czaszki i twarzy
Neoplasma malignum ossium cranii et faciei

C41.1

Żuchwa
Neoplasma malignum mandibulae

C41.2

Kości kręgosłupa
Neoplasma malignum columnae vertebralis

C41.3

Żebra, mostek i obojczyk
Neoplasma malignum costarum, sterni et claviculae

C41.4

Kości miednicy, kość krzyżowa i guziczna
Neoplasma malignum ossis pelvis, sacri et coccygis

C41.8

Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie kości i chrząstek stawowych
Neoplasma malignum ossis et cartilaginis articuli, limites transiens

C41.9

Kości i chrząstki stawowe, umiejscowienie nieokreślone
Neoplasma malignum ossis et cartilaginis articuli, non specificatum

C43-C44

Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry

C45-C49

Nowotwory złośliwe mezotelium i tkanek miękkich

C51-C58

Nowotwory złośliwe żeńskich narządów płciowych

C60-C63

Nowotwory złośliwe męskich narządów płciowych

C64-C68

Nowotwory złośliwe układu moczowego

C69-C72

Nowotwory złośliwe oka, mózgu i innych części ośrodkowego układu nerwowego

C73-C75

Nowotwory złośliwe tarczycy i innych gruczołów wydzielania wewnętrznego

C76-C80

Nowotwory złośliwe niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu

C81-C96

Nowotwory złośliwe, o potwierdzonym lub przypuszczalnym pierwotnym charakterze, tkanki limfatycznej, układu krwiotwórczego i tkanek pokrewnych

D00-D09

Nowotwory in situ

D10-D36

Nowotwory niezłośliwe

D37-D48

Nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze

D50-D89

Rozdział III - Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Rozdział IV - Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Rozdział V - Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Rozdział VI - Choroby układu nerwowego

H00-H59

Rozdział VII - Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Rozdział VIII - Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Rozdział IX - Choroby układu krążenia

J00-J99

Rozdział X - Choroby układu oddechowego

K00-K93

Rozdział XI - Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Rozdział XII - Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Rozdział XIII - Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Rozdział XIV - Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Rozdział XV - Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Rozdział XVI - Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Rozdział XVII - Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Rozdział XVIII - Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Rozdział XIX - Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Rozdział XXII - Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Rozdział XX - Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Rozdział XXI - Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
Drugs app phone

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

Skanuj aparatem telefonu.
4.9

Ponad 36k oceny

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

4.9

Ponad 36k oceny

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.