ICD-10

A00-B99

Rozdział I - Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

C00-D48

Rozdział II - Nowotwory

C00-C14

Nowotwory złośliwe wargi, jamy ustnej i gardła

C15-C26

Nowotwory złośliwe narządów układu pokarmowego

C30-C39

Nowotwory złośliwe układu oddechowego i narządów klatki piersiowej

C40-C41

Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej

C43-C44

Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry

C45-C49

Nowotwory złośliwe mezotelium i tkanek miękkich

C51-C58

Nowotwory złośliwe żeńskich narządów płciowych

C51

Nowotwór złośliwy sromu
Neoplasma malignum vulvae

C51.0

Warga sromowa większa
Neoplasma malignum labii majoris

C51.1

Warga sromowa mniejsza
Neoplasma malignum labii minoris

C51.2

Łechtaczka
Neoplasma malignum clitoridis

C51.8

Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie sromu
Neoplasma malignum vulvae, limites transiens

C51.9

Srom, umiejscowienie nieokreślone
Neoplasma malignum vulvae, non specificatum

C52

Nowotwór złośliwy pochwy
Neoplasma malignum vaginae

C53

Nowotwór złośliwy szyjki macicy
Neoplasma malignum cervicis uteri

C53.0

Błona śluzowa kanału szyjki macicy
Neoplasma malignum endocervicis uteri

C53.1

Błona śluzowa zewnętrznej powierzchni szyjki macicy
Neoplasma malignum exacervicis uteri

C53.8

Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie szyjki macicy
Neoplasma malignum cervicis, limites uteri transiens

C53.9

Szyjka macicy, umiejscowienie nieokreślone
Neoplasma malignum cervicis uteri, non specificatum

C54

Nowotwór złośliwy trzonu macicy
Neoplasma malignum corporis uteri

C54.0

Cieśń macicy
Neoplasma malignum isthmi uteri

C54.1

Błona śluzowa macicy
Neoplasma malignum endometrii

C54.2

Mięsień macicy
Neoplasma malignum myometrii

C54.3

Dno macicy
Neoplasma malignum basis uteri

C54.8

Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie trzonu macicy
Neoplasma malignum corporis, limites uteri transiens

C54.9

Trzon macicy, umiejscowienie nieokreślone
Neoplasma malignum corporis uteri, non specificatum

C55

Nowotwór złośliwy nieokreślonej części macicy
Neoplasma malignum uteri, partis non specificatae

C56

Nowotwór złośliwy jajnika
Neoplasma malignum ovarii

C57

Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych żeńskich narządów płciowych
Neoplasma malignum organorum genitaliorum femininorum aliorum et non specificatorum

C57.0

Trąbka Fallopia
Neoplasma malignum tubae Fallopii

C57.1

Więzadło szerokie macicy
Neoplasma malignum ligamenti lati uteri

C57.2

Więzadło obłe macicy
Neoplasma malignum ligamenti teretis uteri

C57.3

Przymacicza
Neoplasma malignum parametrii

C57.4

Przydatki macicy, umiejscowienie nieokreślone
Neoplasma malignum adnexorum uteri, non specificatum

C57.7

Inne określone żeńskie narządy płciowe
Neoplasma malignum organorum genitaliorum femininorum, aliorum, specificatorum

C57.8

Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie żeńskich narządów płciowych
Neoplasma malignum organorum genitaliorum femininorum, limites transiens

C57.9

Żeńskie narządy płciowe, umiejscowienie nieokreślone
Neoplasma malignum organi genitalii feminini, non specificatum

C58

Nowotwór złośliwy łożyska
Neoplasma malignum placentae

C60-C63

Nowotwory złośliwe męskich narządów płciowych

C64-C68

Nowotwory złośliwe układu moczowego

C69-C72

Nowotwory złośliwe oka, mózgu i innych części ośrodkowego układu nerwowego

C73-C75

Nowotwory złośliwe tarczycy i innych gruczołów wydzielania wewnętrznego

C76-C80

Nowotwory złośliwe niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu

C81-C96

Nowotwory złośliwe, o potwierdzonym lub przypuszczalnym pierwotnym charakterze, tkanki limfatycznej, układu krwiotwórczego i tkanek pokrewnych

D00-D09

Nowotwory in situ

D10-D36

Nowotwory niezłośliwe

D37-D48

Nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze

D50-D89

Rozdział III - Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Rozdział IV - Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Rozdział V - Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Rozdział VI - Choroby układu nerwowego

H00-H59

Rozdział VII - Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Rozdział VIII - Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Rozdział IX - Choroby układu krążenia

J00-J99

Rozdział X - Choroby układu oddechowego

K00-K93

Rozdział XI - Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Rozdział XII - Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Rozdział XIII - Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Rozdział XIV - Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Rozdział XV - Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Rozdział XVI - Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Rozdział XVII - Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Rozdział XVIII - Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Rozdział XIX - Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Rozdział XXII - Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Rozdział XX - Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Rozdział XXI - Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
Drugs app phone

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

Skanuj aparatem telefonu.
4,9

Ponad 20 tys. ocen

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

4,9

Ponad 20 tys. ocen

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.