Poiščite zdravila hitreje. Preizkusite pregledovalnik interakcij.
Poiščite zdravila hitreje. Preizkusite pregledovalnik interakcij.

MKB-10

A00-B99

Nekatere infekcijske in parazitarne bolezni

C00-D48

Neoplazme

D50-D89

Bolezni krvi in krvotvornih organov ter nekatere imunsko pogojene bolezni

E00-E89

Endokrine, prehranske (nutricijske) in presnovne (metabolične) bolezni

F00-F99

Duševne in vedenjske motnje

G00-G99

Bolezni živčevja

H00-H59

Bolezni očesa in očesnih adneksov

H60-H95

Bolezni ušesa in mastoida

I00-I99

Bolezni obtočil

J00-J99

Bolezni dihal

K00-K93

Bolezni prebavil

L00-L99

Bolezni kože in podkožja

M00-M99

Bolezni mišično-skeletnega sistema in vezivnega tkiva

N00-N99

Bolezni sečil in spolovil

O00-O99

Nosečnost, porod in poporodno obdobje (puerperij)

P00-P96

Nekatera stanja, ki izvirajo v perinatalnem (obporodnem) obdobju

Q00-Q99

Prirojene malformacije, deformacije in kromosomske nenormalnosti

R00-R99

Simptomi, znaki ter nenormalni klinični in laboratorijski izvidi, neuvrščeni drugje

S00-T98

Poškodbe, zastrupitve in nekatere druge posledice zunanjih vzrokov

S00-S09

Poškodbe glave

S10-S19

Poškodbe vratu

S10

Površinska poškodba vratu
Laesio traumatica colli superficialis

S10.0

Udarnina grla
Contusio juguli

S10.1

Druge in neopredeljene površinske poškodbe grla
Laesiones traumaticae juguli superfaciales aliae et non specificatae

S10.10

Druge in neopredeljene površinske poškodbe grla, neopredeljena površinska poškodba

S10.11

Druge in neopredeljene površinske poškodbe grla, odrgnina

S10.12

Druge in neopredeljene površinske poškodbe grla, hematom (modrica)

S10.13

Druge in neopredeljene površinske poškodbe grla, pik žuželke

S10.14

Druge in neopredeljene površinske poškodbe grla, tujek

S10.18

Druge in neopredeljene površinske poškodbe grla, drugo

S10.7

Multiple površinske poškodbe vratu
Laesiones traumaticae colli superficiales multiplices

S10.8

Površinska poškodba drugih delov vratu
Laesio traumatica partium colli aliairum superficialis

S10.80

Površinska poškodba drugih delov vratu, neopredeljena

S10.81

Površinska poškodba drugih delov vratu, odrgnina

S10.82

Površinska poškodba drugih delov vratu, hematom (modrica)

S10.83

Površinska poškodba drugih delov vratu, pik žuželke

S10.84

Površinska poškodba drugih delov vratu, tujek

S10.85

Površinska poškodba drugih delov vratu, udarnina

S10.88

Površinska poškodba drugih delov vratu, drugo

S10.9

Površinska poškodba vratu, del ni opredeljen
Laesio traumatica colli superficialis parte non specificata

S10.90

Površinska poškodba vratu, del ni opredeljen, neopredeljena

S10.91

Površinska poškodba vratu, del ni opredeljen, odrgnina

S10.92

Površinska poškodba vratu, del ni opredeljen, hematom (modrica)

S10.93

Površinska poškodba vratu, del ni opredeljen, pik žuželke

S10.94

Površinska poškodba vratu, del ni opredeljen, tujek

S10.95

Površinska poškodba vratu, del ni opredeljen, udarnina

S10.98

Površinska poškodba vratu, del ni opredeljen, drugo

S11

Rana na vratu
Vulnus apertum colli

S11.0

Rana, ki prizadene grlo in sapnik
Vulnus apertum laryngis et tracheae

S11.01

Odprta poškodba grla

S11.02

Odprta poškodba sapnika

S11.1

Rana, ki prizadene ščitnico
Vulnus apertum glanduale thyreoideae

S11.2

Rana, ki prizadene žrelo in vratni del požiralnika
Vulnus apertum pharyngis et oesophagi, pars cervicalis

S11.21

Odprta poškodba žrela

S11.22

Odprta poškodba požiralnika

S11.7

Multiple rane na vratu
Vulnera aperta colli multiplicia

S11.8

Rana na drugih delih vratu
Vulnus apertum partium colli aliarum

S11.81

Odprta poškodba vratu s komunikacijo z zlomom

S11.82

Odprta poškodba vratu s komunikacijo z izpahom

S11.88

Odprta poškodba drugih delov vratu

S11.9

Rana na vratu, del neopredeljen
Vulnus apertum partis colli, non specificatum

S12

Zlom vratu
Fractura colli

S12.0

Zlom prvega vratnega vretenca
Fractura vertebrae cervicalis primae

S12.1

Zlom drugega vratnega vretenca
Fractura vertebrae cervicalis secundae

S12.2

Zlom kakega drugega opredeljenega vretenca
Fractura vertebrae cervicalis aliae specificatae

S12.21

Zlom tretjega vratnega vretenca

S12.22

Zlom četrtega vratnega vretenca

S12.23

Zlom petega vratnega vretenca

S12.24

Zlom šestega vratnega vretenca

S12.25

Zlom sedmega vratnega vretenca

S12.7

Multipli zlomi vratne hrbtenice
Fractureae columnae vertebralis cervicalis multiplices

S12.8

Zlom drugih delov vratu
Fractura aliarum partium colli

S12.9

Zlom vratu, del neopredeljen
Fractura partis colli, non specificatae

S13

Izpah, zvin in nateg sklepov in vezi na vratu
Luxatio, distorsio et distensio articulorum et ligamentorum colli

S13.0

Poškodbena ruptura medvretenčne ploščice (diskusa) na vratu
Ruptura traumatica disci intervertebralis cervicalis

S13.1

Izpah vratnega vretenca
Luxatio vertebrae cervicalis

S13.10

Izpah vratnega vretenca, neopredeljen nivo

S13.11

Izpah vratnega vretenca, C1/C2

S13.12

Izpah vratnega vretenca, C2/C3

S13.13

Izpah vratnega vretenca, C3/C4

S13.14

Izpah vratnega vretenca, C4/C5

S13.15

Izpah vratnega vretenca C5/C6

S13.16

Izpah vratnega vretenca C6/C7

S13.17

Izpah vratnega vretenca C7/Th1

S13.18

Izpah vratnega vretenca, drugo

S13.2

Izpah drugih in neopredeljenih delov vratu
Luxatio partium colli aliarum et non specificarum

S13.3

Številni izpahi na vratu
Luxatio colli multiplex

S13.4

Zvin in nateg vratne hrbtenice
Distorsio et distensio columnae vertebrlis cervicalis

S13.5

Izvin in nateg v predelu ščitnice
Distorsio et distensio regionis thyreoideae

S13.6

Izvin in nateg sklepov in vezi drugih in neopredeljenih delov vratu
Distorsio et distensio partium articulorum et ligamentorum colli aliarum et non specificatarum

S14

Poškodba živcev in hrbtnega mozga vratu
Laesio traumatica nervorum et medullae spinalis colli

S14.0

Pretres in oteklina hrbtenjače vratu
Commotio et oedema medullae spinalis cervicalis

S14.1

Druge in neopredeljene poškodbe hrbtenjače vratu
Laesiones traumaticae medullae spinalis cervicalis aliae et non specificatae

S14.10

Poškodba hrbtnega mozga, neopredeljena

S14.11

Popolna poškodba hrbtnega mozga

S14.12

Sindrom »Central cord«

S14.13

Druge nepopolne poškodbe hrbtnega mozga

S14.2

Poškodba živčne korenine na vratni hrbtenici
Laesio traumatica radicis nervi spinalis cervicalis

S14.3

Poškodba brahialnega pleteža
Laesio traumatica plexus brachialis

S14.4

Poškodba perifernih živcev na vratu
Laesio traumatica nervorum cervicalium periphericorum

S14.5

Poškodba vratnega simpatikusa
Laesio traumatica nervorum sympatheticorum colli

S14.6

Poškodba drugih in neopredeljenih živcev na vratu
Laesio traumatica nervorum colli aliorum et non specificatorum

S14.7

Funkcionalni nivo poškodbe hrbtnega mozga

S14.70

Funkcionalni nivo poškodbe hrbtnega mozga, neopredeljen

S14.71

Funkcionalni nivo poškodbe hrbtnega mozga, C1

S14.72

Funkcionalni nivo poškodbe hrbtnega mozga, C2

S14.73

Funkcionalni nivo poškodbe hrbtnega mozga, C3

S14.74

Funkcionalni nivo poškodbe hrbtnega mozga, C4

S14.75

Funkcionalni nivo poškodbe hrbtnega mozga, C5

S14.76

Funkcionalni nivo poškodbe hrbtnega mozga, C6

S14.77

Funkcionalni nivo poškodbe hrbtnega mozga, C7

S14.78

Funkcionalni nivo poškodbe hrbtnega mozga, C8

S15

Poškodba krvnih žil na vratu
Laesio traumatica vasorum colli

S15.0

Poškodba karotidne arterije
Laesio traumatica arteriae carotidis

S15.00

Poškodba karotidne arterije, neopredeljena

S15.01

Poškodba skupne karotidne arterije

S15.02

Poškodba zunanje karotidne arterije

S15.03

Poškodba notranje karotidne arterije

S15.1

Poškodba vertebralne arterije
Laesio traumatica arteriae vertebralis

S15.2

Poškodba zunanje jugularne vene
Laesio traumatica venae jugularis externae

S15.3

Poškodba notranje jugularne vene
Laesio traumatica venae jugularis internae

S15.7

Poškodba več krvnih žil na vratu
Laesio traumatica vasorum colli multiplicium

S15.8

Poškodba drugih krvnih žil na vratu
Laesio traumatica vasorum colli aliorum
Age
Ni starostne omejitve
Sex
Ni omejitev glede spola

S15.9

Poškodba neopredeljenih krvnih žil na vratu
Laesio traumatica vasis colli, non specificati

S16

Poškodba mišice in tetive na vratu
Laesio traumatica musculi et tendinis colli

S17

Crush poškodba vratu
Conquassatio colli

S17.0

Crush poškodba grla in sapnika
Conquassatio laryngis et tracheae

S17.8

Crush poškodba drugih delov vratu
Conquassatio colli, aliarum partium

S17.9

Crush poškodba vratu, del neopredeljen
Conquassatio colli, parte non specificata

S18

Poškodbena amputacija v predelu vratu
Amputatio traumatica regionis colli

S19

Druge in neopredeljene poškodbe vratu
Laesiones traumatica colli aliae et non specificatae

S19.7

Multiple poškodbe na vratu
Laesiones traumaticae colli multiplices

S19.8

Druge opredeljene poškodbe vratu
Laesiones traumaticae coli aliae, specificatae

S19.9

Neopredeljena poškodba vratu
Laesio traumatica colli, non specificata

S20-S29

Poškodbe prsnega koša

S30-S39

Poškodbe trebuha, spodnjega dela hrbta, ledvene hrbtenice in medenice

S40-S49

Poškodbe rame in nadlakti

S50-S59

Poškodbe komolca in podlakti

S60-S69

Poškodbe zapestja in roke

S70-S79

Poškodbe kolka in stegna

S80-S89

Poškodbe kolena in goleni

S90-S99

Poškodbe skočnega sklepa in stopala

T00-T07

Poškodbe, ki zajemajo več telesnih področij

T08-T14

Poškodbe na neopredeljenih delih trupa, udih ali telesnih predelih

T15-T19

Učinki tujka, ki je vstopil skozi naravno telesno odprtino

T20-T25

Opekline in korozije (kemične opekline) na površini telesa, opredeljene po mestu

T26-T28

Opekline in korozije (kemične opekline), omejene na oko in notranje organe

T29-T31

Opekline in korozije (kemične opekline) na več in neopredeljenih področjih telesa

T33-T35

Ozebline

T36-T50

Zastrupitve z drogami, zdravili in biološkimi snovmi

T51-T65

Toksični učinki snovi predvsem nemedicinskega izvora

T66-T78

Drugi in neopredeljeni učinki zunanjih vzrokov

T79-T79

Določeni zgodnji zapleti po poškodbi

T80-T88

Zapleti po kirurški in medicinski oskrbi, ki niso uvrščeni drugje

T89-T89

Drugi travmatološki zapleti, ki niso uvrščeni drugje

T90-T98

Kasne posledice (sekvele) po poškodbah, zastrupitvah in po drugih posledicah zunanjih vzrokov

U00-U49

Kode za posebne namene

U50-U73

Zunanji vzroki obolevnosti in umrljivosti

U78-U88

Kode za posebne namene

U91-U92

Kode za posebne namene

V00-Y98

Zunanji vzroki obolevnosti in umrljivosti

Z00-Z99

Dejavniki, ki vplivajo na zdravstveno stanje in na stik z zdravstveno službo
Drugs app phone

Uporabite Mediately aplikacijo

Pridobite informacije o zdravilih hitreje.

Skenirajte s kamero telefona.
4.9

Več kot 36k ocen

Uporabite Mediately aplikacijo

Pridobite informacije o zdravilih hitreje.

4.9

Več kot 36k ocen

Uporabljamo piškotke Piškotki nam pomagajo, da vam lahko zagotovimo najboljšo možno izkušnjo naše spletne strani. Z uporabo spletne strani se strinjate z rabo piškotkov. Več o tem, kako jih uporabljamo, si preberite v naši politiki piškotkov.