MKB-10

A00-B99

Nekatere infekcijske in parazitarne bolezni

C00-D48

Neoplazme

D50-D89

Bolezni krvi in krvotvornih organov ter nekatere imunsko pogojene bolezni

E00-E89

Endokrine, prehranske (nutricijske) in presnovne (metabolične) bolezni

F00-F99

Duševne in vedenjske motnje

G00-G99

Bolezni živčevja

H00-H59

Bolezni očesa in očesnih adneksov

H60-H95

Bolezni ušesa in mastoida

I00-I99

Bolezni obtočil

J00-J99

Bolezni dihal

K00-K93

Bolezni prebavil

L00-L99

Bolezni kože in podkožja

M00-M99

Bolezni mišično-skeletnega sistema in vezivnega tkiva

N00-N99

Bolezni sečil in spolovil

O00-O99

Nosečnost, porod in poporodno obdobje (puerperij)

P00-P96

Nekatera stanja, ki izvirajo v perinatalnem (obporodnem) obdobju

Q00-Q99

Prirojene malformacije, deformacije in kromosomske nenormalnosti

R00-R99

Simptomi, znaki ter nenormalni klinični in laboratorijski izvidi, neuvrščeni drugje

S00-T98

Poškodbe, zastrupitve in nekatere druge posledice zunanjih vzrokov

S00-S09

Poškodbe glave

S10-S19

Poškodbe vratu

S20-S29

Poškodbe prsnega koša

S30-S39

Poškodbe trebuha, spodnjega dela hrbta, ledvene hrbtenice in medenice

S40-S49

Poškodbe rame in nadlakti

S50-S59

Poškodbe komolca in podlakti

S50

Površinska poškodba podlakti
Laesio traumatica antebrachii, superficialis

S50.0

Udarnina komolca
Contusio cubiti

S50.1

Udarnina na drugih in neopredeljenih delih podlakti
Contusio partium antebrachii aliarum, non specificatarum

S50.7

Multiple površinske poškodbe podlakti
Laesio traumatica antebrachii superficialis multiplex

S50.8

Druge površinske poškodbe podlakti
Leasiones traumaticae antebrachii superficialis aliae

S50.81

Odrgnina podlakti

S50.82

Hematom podlakti

S50.83

Pik žuželke podlakti

S50.84

Tujek podlakti

S50.88

Druge površinske poškodbe podlakti

S50.9

Površinska poškodba podlakti, neopredeljena
Laesio traumatica antebrachii, superficialis, non specificata

S51

Rana na podlakti
Vulnus apertum antebrachii

S51.0

Rana na komolcu
Vulnus apertum cubiti

S51.7

Multiple rane na podlakti
Vulnus apertum antebrachii multiplex

S51.8

Rana na drugih delih podlakti
Vulnus apertum antebrachii aliud

S51.81

Rana na drugih delih podlakti komunicira z zlomom

S51.82

Rana na drugih delih podlakti komunicira z izpahom

S51.88

Rana na drugih delih podlakti

S51.9

Rana na podlakti, del neopredeljen
Vulnus apertum partis antebrachii non specificatae

S52

Zlom podlakti
Fractura antebrachii

S52.0

Zlom zgornjega dela podlaktnice
Fractura ulnae, extremitas proximalis

S52.00

Zlom zgornjega dela podlaktnice, neopredeljen del

S52.01

Zlom zgornjega dela podlaktnice, olekranon

S52.02

Zlom zgornjega dela podlaktnice, koronoidni odrastek

S52.09

Zlom zgornjega dela podlaktnice, drugi in multipli zlomi

S52.1

Zlom zgornjega dela koželjnice
Fractura radii, extremitas proximalis

S52.10

Zlom zgornjega dela koželjnice, neopredeljen del

S52.11

Zlom zgornjega dela koželjnice, glavica

S52.12

Zlom zgornjega dela koželjnice, vrat

S52.19

Zlom zgornjega dela koželjnice

S52.2

Zlom diafize podlaktnice
Fractura corporis ulnae

S52.20

Zlom diafize podlaktnice, neopredeljen del

S52.21

Zlom diafize podlaktnice, zgornji del z izpahom glavice koželjnice

S52.3

Zlom diafize koželjnice
Fractura corporis radii

S52.30

Zlom diafize koželjnice, neopredeljen del

S52.31

Zlom diafize koželjnice, spodnji del z izpahom glavice podlaktnice

S52.4

Zlom diafiz podlaktnice in koželjnice
Fractura corporis ulnae et radii

S52.5

Zlom spodnjega dela koželjnice
Fractura radii, extremitas distalis

S52.50

Zlom spodnjega dela koželjnice, neopredeljen del

S52.51

Zlom spodnjega dela koželjnice, z dorzalno angulacijo

S52.52

Zlom spodnjega dela koželjnice, z volarno angulacijo

S52.53

Zlom spodnjega dela koželjnice, sklepni zlom z volarno angulacijo

S52.59

Zlom spodnjega dela koželjnice, drugi in multipli zlomi

S52.6

Zlom spodnjega dela koželjnice in podlaktnice
Fractura ulnae et radii, extremitatis distalis

S52.7

Multipli zlomi na podlakti
Fractura antebrachii multiplex

S52.8

Zlom drugih delov podlakti
Fractura antebrachii alia

S52.9

Zlom podlakti, del neopredeljen
Fractura partis antebrachii non specificata

S53

Izpah, izvin in nateg sklepov in vezi komolca
Luxatio, distorsio et distensio articulorum et ligamentorum cubiti

S53.0

Izpah glavice koželjnice
Luxatio capitis radii

S53.1

Izpah komolca, neopredeljeni deli
Luxatio cubiti, non specificata

S53.10

Izpah komolca, neopredeljen

S53.11

Sprednji izpah komolca

S53.12

Zadnji izpah komolca

S53.13

Medialni izpah komolca

S53.14

Lateralni izpah komolca

S53.18

Drugi izpahi komolca

S53.2

Poškodbena ruptura radialne kolateralne vezi
Ruptura traumatica ligamenti radialis collateralis

S53.3

Poškodbena ruptura ulnarne kolateralne vezi
Ruptura traumatica ligamenti ulnaris collateralis

S53.4

Izvin in nateg komolca
Distorsio et distensio cubiti

S53.40

Zvin in nateg komolca, neopredeljen

S53.41

Zvin in nateg radialne kolateralne vezi komolca

S53.42

Zvin in nateg ulnarne kolateralne vezi komolca

S53.43

Zvin in nateg radiohumeralnega sklepa komolca

S53.44

Zvin in nateg ulnohumeralnega sklepa komolca

S53.48

Zvin in nateg drugih delov komolca

S54

Poškodba živcev v predelu podlakti
Laesio traumatica nervorum antebrachii

S54.0

Poškodba ulnarnega živca v predelu podlakti
Laesio traumatica nervi ulnaris regionis antebrachii

S54.1

Poškodba medianega živca v predelu podlakti
Laesio traumatica nervi mediani regionis antebrachii

S54.2

Poškodba radialnega živca v predelu podlakti
Laesio traumatica nervi radialis regionis antebrachii

S54.3

Poškodba senzoričnega kožnega živca v predelu podlakti
Laesio traumatica nervi cutanei sensitivi regionis antebrachii

S54.7

Poškodba več živcev v predelu podlakti
Laesio traumatica nervorum regionis antebrachii multiplicium

S54.8

Poškodba drugih živcev v predelu podlakti
Laesio traumatica nervorum regionis antebrachii aliorum

S54.9

Poškodba neopredeljenega živca v predelu podlakti
Laesio traumatica nervi regionis antebrachii, non specificati

S55

Poškodba krvnih žil v predelu podlakti
Laesio traumatica vasorum regionis antebrachii

S55.0

Poškodba ulnarne arterije v predelu podlakti
Laesio traumatica arteriae ulnaris regionis antebrachii

S55.1

Poškodba radialne arterije v predelu podlakti
Laesio traumatica arteriae radialis regionis antebrachii

S55.2

Poškodba vene v predelu podlakti
Laesio traumatica venae regionis antebrachii

S55.7

Poškodba več krvnih žil v predelu podlakti
Laesio traumatica vasorum multiplicium regionis antebrachii

S55.8

Poškodba drugih krvnih žil v predelu podlakti
Laesio traumatica vasorum regionis antebrachii alia

S55.9

Poškodba neopredeljene krvne žile v predelu podlakti
Laesio traumatica vasis regionis antebrachii, non specificati

S56

Poškodba mišice in tetive v predelu podlakti
Laesio traumatica musculi et tendinis regionis antebrachii

S56.0

Poškodba mišice in tetive fleksorja palca v predelu podlakti
Laesio traumatica musculi (et tendinis eius) flexoris pollicis longi regionis antebrachii

S56.1

Poškodba mišice in tetive fleksorja drugega(-ih) prsta(-ov) v predelu podlakti
Laesio traumatica musculi (et tendinis eius) flexoris digitorum regionis antebrachii

S56.2

Poškodba drugih mišic in tetiv fleksorjev v predelu podlakti
Laesio traumatica musculi (et tendinis eius) flexoris arterius regionis antebrachii

S56.3

Poškodba mišice in tetive ekstenzorja ali abduktorja palca v predelu podlakti
Laesio traumatica musculorum (et tendinum eorum) extensorum sive abductorum pollicis regionis antebrachii
Age
Ni starostne omejitve
Sex
Ni omejitev glede spola

S56.4

Poškodba mišice in tetive ekstenzorja drugega(-ih) prsta(-ov) v predelu podlakti
Laesio traumatica musculi (et tendinius eius) extensoris digiti (dogitorum) regionis antebrachii

S56.5

Poškodba druge mišice in tetive ekstenzorja v predelu podlakti
Laesio traumatica musculi (et tendinis eius) extensoris regionis antebrachii alia

S56.7

Poškodba več mišic in tetiv v predelu podlakti
Laesio traumatica musculorum et tendinum regionis antebrachii multiplicium

S56.8

Poškodba druge in neopredeljene mišice in tetive v predelu podlakti
Laesio traumatica musculorum et tendinum regionis antebrachii aliorum, non specificatorum

S57

Crush poškodba podlakti
Conquassatio antebrachii

S57.0

Crush poškodba komolca
Conquassatio cubiti

S57.8

Crush poškodba drugih delov podlakti
Conquassatio antebrachii alia

S57.9

Crush poškodba podlakti, del neopredeljen
Conquassatio partis antebrachii non specificatae

S58

Poškodbena amputacija podlakti
Amputatio traumatica antebrachii

S58.0

Poškodbena amputacija v predelu komolca
Amputatio traumatica regionis cubiti

S58.1

Poškodbena amputacija v predelu med komolcem in zapestjem
Amputatio traumatica inter regionem cubiti et carpi

S58.9

Poškodbena amputacija podlakti, predel neopredeljen
Amputatio traumatica antebrachii, regione non specificata

S59

Druge in neopredeljene poškodbe podlakti
Laesiones traumaticae antebrachii aliae, non specificatae

S59.7

Multiple poškodbe podlakti
Laesiones traumaticae antebrachii multiplices

S59.8

Druge opredeljene poškodbe podlakti
Laesiones traumaticae antebrachii aliae, specificatae

S59.9

Neopredeljena poškodba podlakti
Laesio traumatica antebrachii, non specificata

S60-S69

Poškodbe zapestja in roke

S70-S79

Poškodbe kolka in stegna

S80-S89

Poškodbe kolena in goleni

S90-S99

Poškodbe skočnega sklepa in stopala

T00-T07

Poškodbe, ki zajemajo več telesnih področij

T08-T14

Poškodbe na neopredeljenih delih trupa, udih ali telesnih predelih

T15-T19

Učinki tujka, ki je vstopil skozi naravno telesno odprtino

T20-T25

Opekline in korozije (kemične opekline) na površini telesa, opredeljene po mestu

T26-T28

Opekline in korozije (kemične opekline), omejene na oko in notranje organe

T29-T31

Opekline in korozije (kemične opekline) na več in neopredeljenih področjih telesa

T33-T35

Ozebline

T36-T50

Zastrupitve z drogami, zdravili in biološkimi snovmi

T51-T65

Toksični učinki snovi predvsem nemedicinskega izvora

T66-T78

Drugi in neopredeljeni učinki zunanjih vzrokov

T79-T79

Določeni zgodnji zapleti po poškodbi

T80-T88

Zapleti po kirurški in medicinski oskrbi, ki niso uvrščeni drugje

T89-T89

Drugi travmatološki zapleti, ki niso uvrščeni drugje

T90-T98

Kasne posledice (sekvele) po poškodbah, zastrupitvah in po drugih posledicah zunanjih vzrokov

U00-U49

Kode za posebne namene

U50-U73

Zunanji vzroki obolevnosti in umrljivosti

U78-U88

Kode za posebne namene

U91-U92

Kode za posebne namene

V00-Y98

Zunanji vzroki obolevnosti in umrljivosti

Z00-Z99

Dejavniki, ki vplivajo na zdravstveno stanje in na stik z zdravstveno službo
Drugs app phone

Uporabite Mediately aplikacijo

Pridobite informacije o zdravilih hitreje.

Skenirajte s kamero telefona.
4,9

Več kot 20k ocen

Uporabite Mediately aplikacijo

Pridobite informacije o zdravilih hitreje.

4,9

Več kot 20k ocen

Uporabljamo piškotke Piškotki nam pomagajo, da vam lahko zagotovimo najboljšo možno izkušnjo naše spletne strani. Z uporabo spletne strani se strinjate z rabo piškotkov. Več o tem, kako jih uporabljamo, si preberite v naši politiki piškotkov.