Poiščite zdravila hitreje. Preizkusite pregledovalnik interakcij.
Poiščite zdravila hitreje. Preizkusite pregledovalnik interakcij.

MKB-10

A00-B99

Nekatere infekcijske in parazitarne bolezni

C00-D48

Neoplazme

D50-D89

Bolezni krvi in krvotvornih organov ter nekatere imunsko pogojene bolezni

E00-E89

Endokrine, prehranske (nutricijske) in presnovne (metabolične) bolezni

F00-F99

Duševne in vedenjske motnje

G00-G99

Bolezni živčevja

H00-H59

Bolezni očesa in očesnih adneksov

H60-H95

Bolezni ušesa in mastoida

I00-I99

Bolezni obtočil

J00-J99

Bolezni dihal

K00-K93

Bolezni prebavil

L00-L99

Bolezni kože in podkožja

M00-M99

Bolezni mišično-skeletnega sistema in vezivnega tkiva

N00-N99

Bolezni sečil in spolovil

O00-O99

Nosečnost, porod in poporodno obdobje (puerperij)

P00-P96

Nekatera stanja, ki izvirajo v perinatalnem (obporodnem) obdobju

Q00-Q99

Prirojene malformacije, deformacije in kromosomske nenormalnosti

R00-R99

Simptomi, znaki ter nenormalni klinični in laboratorijski izvidi, neuvrščeni drugje

S00-T98

Poškodbe, zastrupitve in nekatere druge posledice zunanjih vzrokov

S00-S09

Poškodbe glave

S10-S19

Poškodbe vratu

S20-S29

Poškodbe prsnega koša

S30-S39

Poškodbe trebuha, spodnjega dela hrbta, ledvene hrbtenice in medenice

S40-S49

Poškodbe rame in nadlakti

S50-S59

Poškodbe komolca in podlakti

S60-S69

Poškodbe zapestja in roke

S70-S79

Poškodbe kolka in stegna

S70

Površinska poškodba kolka in stegna
Laesio traumatica regionis coxae et femoris superficialis

S70.0

Udarnina kolka
Contusio coxae

S70.1

Udarnina stegna
Contusio femoris

S70.7

Multiple površinske poškodbe kolka in stegna
Laesio traumatica regionis coxae et femoris, superficialis, multiplex

S70.8

Druge površinske poškodbe kolka in stegna
Laesiones traumaticae regionis coxae et femoris superficiales aliae

S70.81

Odrgnina kolka in stegna

S70.82

Podplutba kolka in stegna

S70.83

Pik žuželke kolka in stegna

S70.84

Tujek kolka in stegna

S70.88

Druge površinske poškodbe kolka in stegna

S70.9

Površinska poškodba kolka in stegna, neopredeljena
Laesio traumatica regionis coxae et femoris, superficialis, non specificata

S71

Rana na kolku in stegnu
Vulnus apertum regionis coxae et femoris

S71.0

Rana na kolku
Vulnus apertum coxae

S71.1

Rana na stegnu
Vulnus apertum femoris

S71.7

Multiple rane na kolku in stegnu
Vulnus apertum regionis coxae et femoris multiplex

S71.8

Rana drugih in neopredeljenih delov medeničnega obroča
Vulnus apertum partium cinguli pelvici aliarum, non specificatarum

S71.80

Rana drugih in neopredeljenih delov medeničnega obroča

S71.81

Odprta rana (katerega koli dela medeničnega obroča), ki komunicira z zlomom

S71.82

Odprta rana (katerega koli dela medeničnega obroča), ki komunicira z izpahom

S72

Zlom stegnenice
Fractura femoris

S72.0

Zlom vratu stegnenice
Fractura colli femoris

S72.00

Zlom vratu stegnenice, neopredeljen

S72.01

Zlom vratu stegnenice, znotrajsklepni

S72.02

Zlom vratu stegnenice, epifizioliza

S72.03

Zlom vratu stegnenice, subkapitalni

S72.04

Zlom vratu stegnenice, osrednji del

S72.05

Zlom vratu stegnenice, zunanji del

S72.08

Zlom vratu stegnenice, drugo

S72.1

Pertrohanterni zlom
Fractura praetrochanterica

S72.10

Zlom trohanternega predela

S72.11

Intertrohanterni zlom

S72.2

Subtrohanterni zlom
Fractura subtrochanterica

S72.3

Zlom diafize stegnenice
Fractura corporis femoris

S72.4

Zlom spodnjega dela stegnenice
Fractura femoris extremitas distalis
Age
Ni starostne omejitve
Sex
Ni omejitev glede spola

S72.40

Zlom spodnjega dela stegnenice, neopredeljen

S72.41

Kondilarni zlom

S72.42

Znotrajsklepni zlom

S72.43

Suprakondilarni zlom

S72.44

Interkondilarni zlom

S72.7

Multipli zlomi stegnenice
Fractura femoris multiplex

S72.8

Zlomi drugih delov stegnenice
Fracturae partium femoris aliarum

S72.9

Zlom stegnenice, del neopredeljen
Fractura femoris, pars non specificata

S73

Izpah, zvin in nateg kolčnega sklepa in vezi
Luxatio, distorsio et distensio articuli et ligamentorum coxae

S73.0

Izpah kolka
Luxatio coxae

S73.00

Izpah kolka, neopredeljen

S73.01

Izpah kolka, zadnji

S73.02

Izpah kolka, sprednji

S73.08

Izpah kolka, drugi

S73.1

Zvin in nateg kolka
Distorsio et distensio coxae

S73.10

Zvin in nateg kolka, neopredeljen

S73.11

Zvin in nateg iliofemoralne vezi

S73.12

Zvin in nateg ishiokapsularne vezi

S73.18

Zvin in nateg drugih vezi kolka

S74

Poškodbe živcev v predelu kolka in stegna
Laesio traumatica nervorum regionis coxae et femoris

S74.0

Poškodba ishiadičnega živca v predelu kolka in stegna
Laesio traumatica nervi ischiadici regionis coxae et femoris

S74.1

Poškodba femoralnega živca v predelu kolka in stegna
Laesio traumatica nervi femoralis regionis coxae et femoris

S74.2

Poškodba kožnega senzoričnega živca v predelu kolka in stegna
Laesio traumatica nervi cutanei sensitivi regionis coxae et femoris

S74.7

Poškodbe več živcev v predelu kolka in stegna
Laesio traumatica nervorum regionis coxae et femoris multiplicium

S74.8

Poškodba drugih živcev v predelu kolka in stegna
Laesio traumatica nervorum regionis coxae et femoris aliorum

S74.9

Poškodba neopredeljenega živca v predelu kolka in stegna
Laesio traumatica nervi regionis coxae et femoris, non specificati

S75

Poškodba krvnih žil v predelu kolka in stegna
Laesio traumatica vasorum regionis coxae et femoris

S75.0

Poškodba femoralne arterije
Laesio traumatica arteriae femoris

S75.1

Poškodba femoralne vene v predelu kolka in stegna
Laesio traumatica venae femoralis regionis coxae et femoris

S75.2

Poškodba vene safene magne v predelu kolka in stegna
Laesio traumatica venae saphenae magnae regionis coxae et femoris

S75.7

Poškodba več krvnih žil v predelu kolka in stegna
Laesio traumatica vasorum regionis coxae et femoris multiplicium

S75.8

Poškodba drugih krvnih žil v predelu kolka in stegna
Laesio traumatica vasorum regionis coxae et femoris aliorum

S75.9

Poškodba neopredeljene krvne žile v predelu kolka in stegna
Laesio traumatica vasis regionis coxae et femoris, non specificati

S76

Poškodba mišice in tetive v predelu kolka in stegna
Laesio traumatica musculi et tendinis regionis coxae et femoris

S76.0

Poškodba mišice in tetive v predelu kolka
Laesio traumatica musculi et tendinis coxae

S76.1

Poškodba mišice in tetive kvadricepsa
Laesio traumatica musculi (et tendinis eius) quadricipitis femoris

S76.2

Poškodba adduktorne mišice in tetive na stegnu
Laesio traumatica musculi (et tendinis eius) adductoris femoris

S76.3

Poškodba mišice in tetive v posteriorni skupini mišic v predelu stegna
Laesio traumatica musculi (et tendinis eius) regionis femoris posterioris

S76.4

Poškodba drugih in neopredeljenih mišic in tetiv v predelu stegna
Laesio traumatica musculorum et tendinum femoris aliorum, non specificatarum

S76.7

Poškodba več mišic in tetiv v predelu kolka in stegna
Laesio traumatica musoulorum et tendinum regionis coxae et femoris multiplicium

S77

Crush poškodba kolka in stegna
Conquassatio coxae et conquassatio femoris

S77.0

Crush poškodba kolka
Conquassatio coxae

S77.1

Crush poškodba stegna
Conquassatio femoris

S77.2

Crush poškodba kolka s stegnom
Conquassatio coxae et femoris

S78

Poškodbena amputacija kolka in stegna
Amputatio traumatica coxae et femoris

S78.0

Poškodbena amputacija v kolčnem sklepu
Amputatio traumatica ad articulationem coxae

S78.1

Poškodbena amputacija v predelu med kolkom in kolenom
Amputatio traumatica inter regionem coxae et genus

S78.9

Poškodbena amputacija v kolku in stegnu, predel neopredeljen
Amputatio traumatica coxae et femoris, regionis non specificatae

S79

Druge in neopredeljene poškodbe kolka in stegna
Laesiones traumaticae coxae et femoris aliae, non specificatae

S79.7

Multiple poškodbe v kolku in stegnu
Laesiones traumaticae coxae et femoris multiplices

S79.8

Druge opredeljene poškodbe kolka in stegna
Laesiones traumaticae coxae et femoris aliae, specificatae

S79.9

Neopredeljena poškodba kolka in stegna
Laesio traumatica coxae et femoris, non specificata

S80-S89

Poškodbe kolena in goleni

S90-S99

Poškodbe skočnega sklepa in stopala

T00-T07

Poškodbe, ki zajemajo več telesnih področij

T08-T14

Poškodbe na neopredeljenih delih trupa, udih ali telesnih predelih

T15-T19

Učinki tujka, ki je vstopil skozi naravno telesno odprtino

T20-T25

Opekline in korozije (kemične opekline) na površini telesa, opredeljene po mestu

T26-T28

Opekline in korozije (kemične opekline), omejene na oko in notranje organe

T29-T31

Opekline in korozije (kemične opekline) na več in neopredeljenih področjih telesa

T33-T35

Ozebline

T36-T50

Zastrupitve z drogami, zdravili in biološkimi snovmi

T51-T65

Toksični učinki snovi predvsem nemedicinskega izvora

T66-T78

Drugi in neopredeljeni učinki zunanjih vzrokov

T79-T79

Določeni zgodnji zapleti po poškodbi

T80-T88

Zapleti po kirurški in medicinski oskrbi, ki niso uvrščeni drugje

T89-T89

Drugi travmatološki zapleti, ki niso uvrščeni drugje

T90-T98

Kasne posledice (sekvele) po poškodbah, zastrupitvah in po drugih posledicah zunanjih vzrokov

U00-U49

Kode za posebne namene

U50-U73

Zunanji vzroki obolevnosti in umrljivosti

U78-U88

Kode za posebne namene

U91-U92

Kode za posebne namene

V00-Y98

Zunanji vzroki obolevnosti in umrljivosti

Z00-Z99

Dejavniki, ki vplivajo na zdravstveno stanje in na stik z zdravstveno službo
Drugs app phone

Uporabite Mediately aplikacijo

Pridobite informacije o zdravilih hitreje.

Skenirajte s kamero telefona.
4.9

Več kot 36k ocen

Uporabite Mediately aplikacijo

Pridobite informacije o zdravilih hitreje.

4.9

Več kot 36k ocen

Uporabljamo piškotke Piškotki nam pomagajo, da vam lahko zagotovimo najboljšo možno izkušnjo naše spletne strani. Z uporabo spletne strani se strinjate z rabo piškotkov. Več o tem, kako jih uporabljamo, si preberite v naši politiki piškotkov.