Vyhledávejte léky rychleji. Vyzkoušejte interakce.
Vyhledávejte léky rychleji. Vyzkoušejte interakce.

MKN-10

A00-B99

Některé infekční a parazitární nemoci

A00-A09

Střevní infekční nemoci

A00

Cholera
Cholera

A00.0

Cholera‚ původce: Vibrio cholerae 01‚ biotyp cholerae
Cholera classica

A00.1

Cholera‚ původce: Vibrio cholerae 01‚ biotyp el Tor
Cholera El Tor

A00.9

Cholera NS
Cholera, non specificata

A01

Břišní tyfus a paratyfus
Febris typhica et febris paratyphica

A01.0

Břišní tyfus
Typhus abdominalis

A01.1

Paratyfus A
Paratyphus A

A01.2

Paratyfus B
Paratyphus B

A01.3

Paratyfus C
Paratyphus C

A01.4

Paratyfus NS
Paratyphus, non specificatus

A02

Jiné infekce způsobené salmonelami
Salmonelloses aliae

A02.0

Salmonelová enteritis
Enteritis salmonellosa

A02.1

Salmonelová sepse
Salmonellosis septica

A02.2

Salmonelové infekce lokalizované
Infectiones salmonellosae localisatae

A02.8

Jiné určené infekce salmonelami
Infectiones salmonellosae aliae, specificatae

A02.9

Infekce salmonelami NS
Infectio salmonellosa, non specificata

A03

Shigelóza
Shigellosis

A03.0

Shigelóza‚ původce: Shigella dysenteriae
Dysenteria bacillaris per Shigellam dysenteriae

A03.1

Shigelóza‚ původce: Shigella flexneri
Dysenteria bacillaris per Shigellam flexneri

A03.2

Shigelóza‚ původce: Shigella boydii
Dysenteria bacillaris per Shigellam boydii

A03.3

Shigelóza‚ původce: Shigella sonnei
Dysenteria bacillaris per Shigellam sonnei

A03.8

Shigelóza jiná
Shigelloses aliae
3
Shigellosis
Age
Bez věkového omezení
Sex
Žádné omezení dle pohlaví

A03.9

Shigelóza NS
Shigellosis, non specificata

A04

Jiné bakteriální střevní infekce
Infectiones intestinales bacteriales aliae

A04.0

Enteropatogenní infekce‚ původce: Escherichia coli
Infectio intestinalis per Escherichiam coli enteropathogenem

A04.1

Enterotoxikogenní infekce‚ původce: Escherichia coli
Infectio intestinalis per Escherichiam coli enterotoxigenem

A04.2

Enteroinvazivní infekce‚ původce: Escherichia coli
Infectio intestinalis per Escherichiam coli enteroinvasivam

A04.3

Enterohemoragické infekce‚ původce: Escherichia coli
Infectio intestinalis per Escherichiam coli enterohaemorrhagicam

A04.4

Jiné střevní infekce‚ původce: Escherchia coli
Infectiones intestinales per Escherichiam coli aliae

A04.5

Enteritida‚ původce: Campylobacter
Enteritis campylobacterialis

A04.6

Enteritida‚ původce: Yersinia enterocolitica
Enteritis yersiniosa enterocolitica

A04.7

Enterokolitida‚ původce: Clostridium difficile
Enterocolitis per Clostridium difficile

A04.8

Jiná určená bakteriální střevní infekce
Infectiones intestinales bacteriales aliae, specificatae

A04.9

Bakteriální střevní infekce NS
Infectio intestinalis bacterialis, non specificata

A05

Jiné bakteriální intoxikace – otravy‚ přenesené potravou
Intoxicationes alimentariae bacteriales aliae, non alibi classificatae

A05.0

Stafylokoková intoxikace přenesená potravou
Intoxicatio allimentaria staphylococcica

A05.1

Botulismus
Botulismus

A05.2

Intoxikace přenesená potravou‚ původce: Clostridium perfingens [Clostridium welchii]
Intoxicato ailmentaria per Clostridium perfringentem (Clostridium welchii)

A05.3

Intoxikace přenesená potravou‚ původce: Vibrio paraheamolyticus
Intoxicatio alimentaria per Vibrionem parahaemolyticam

A05.4

Intoxikace přenesená potravou‚ původce: Bacillus cereus
Intoxicatio alimentaria per Bacillum cereum

A05.8

Jiné specifikované bakteriální intoxikace přenesené potravinami
Intoxicationes alimentariae bacteriales aliae, specificatae

A05.9

Bakteriální intoxikace přenesená potravou NS
Intoxicatio alimentaria bacterialis, non specificata

A06

Amébóza
Amoebiasis

A06.0

Akutní amébová dysenterie
Dysenteria amoebica acuta

A06.1

Chronická střevní amébóza
Amoebiasis intestinalis chronica

A06.2

Amébová nedysenterická kolitida
Colitis amoebica non dysenterica

A06.3

Střevní amébóm
Amoeboma intestinale

A06.4+

Amébový jaterní absces (K77*)
Abscessus hepatis amoebicus

A06.5+

Amébový plicní absces
Abscessus pulmonum amoebicus

A06.6+

Amébový mozkový absces (G07*)
Abscessus cerebri amoebicus

A06.7

Kožní amébóza
Amoebiasis cutanea

A06.8

Amébová infekce jiných lokalizací
Infectio amoebica localisationum aliorum

A06.9

Amébóza NS
Amoebiasis, non specificata

A07

Jiné protozoární střevní nemoci
Infectiones intestinales protozoicae aliae

A07.0

Balantidióza
Balantidiasis

A07.1

Giardiósa (lamblióza)
Giardiasis [lambliasis]

A07.2

Kryptosporidióza
Cryptosporidiasis

A07.3

Izosporóza
Isosporiasis

A07.8

Jiné určené protozoární střevní nemoci
Infectiones intestinales protozoicae aliae, specificatae

A07.9

Střevní nemoci způsobené prvoky NS
Infectio intestinalis protozoica, non specificata

A08

Střevní infekce viry a jinými určenými mikroorganismy
Infectiones intestinales virales

A08.0

Rotavirová enteritida
Enteritis rotaviralis

A08.1

Akutní gastroenteropatie v důsledku noroviru
Gastroenteritis acuta Norwalk

A08.2

Adenovirová enteritida
Enteritis adenoviralis

A08.3

Jiná virová enteritida
Enteritides virales aliae

A08.4

Virové střevní infekce NS
Infectio intestinalis viralis, non specificata

A08.5

Jiné určené střevní infekce
Infectiones intestinales aliae, specificatae

A09

Jiná gastroenteritida a kolitida infekčního a NS původu
Gastroenteritis et colitis origine infectiva et non specificata alia

A09.0

Jiná a nespecifikovaná gastroenteritida a kolitida infekčního původu
Gastroenteritis et colitis origine infectiva alia et non specificata

A09.9

Gastroenteritida a kolitida neurčeného původu
Gastroenteritis et colitis origine non specificata

A15-A19

Tuberkulóza

A20-A28

Některé bakteriální zoonózy

A30-A49

Jiné bakteriální nemoci

A50-A64

Infekce přenášené převážně pohlavním stykem

A65-A69

Jiné spirochetové nemoci

A70-A74

Jiné nemoci způsobené chlamydiemi

A75-A79

Rickettsiózy

A80-A89

Virové infekce centrální nervové soustavy

A92-A99

Virové horečky a virové hemoragické horečky přenášené členovci

B00-B09

Virové infekce charakterizované postižením kůže a sliznice

B15-B19

Virová hepatitida

B20-B24

Onemocnění virem lidské imunodeficience [hiv]

B25-B34

Jiné virové nemoci

B35-B49

Mykózy

B50-B64

Protozoární nemoci

B65-B83

Helmintózy – hlístové nemoci

B85-B89

Zavšivení‚ akarióza a jiná napadení

B90-B94

Následky infekčních a parazitárních nemocí

B95-B98

Bakteriální‚ virová a jiná infekční agens

B99

Jiné infekční nemoci

C00-D48

Novotvary

D50-D89

Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity

E00-E90

Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek

F00-F99

Poruchy duševní a poruchy chování

G00-G99

Nemoci nervové soustavy

H00-H59

Nemoci oka a očních adnex

H60-H95

Nemoci ucha a bradavkového výběžku

I00-I99

Nemoci oběhové soustavy

J00-J99

Nemoci dýchací soustavy

K00-K93

Nemoci trávicí soustavy

L00-L99

Nemoci kůže a podkožního vaziva

M00-M99

Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

N00-N99

Nemoci močové a pohlavní soustavy

O00-O99

Těhotenství, porod a šestinedělí

P00-P96

Některé stavy vzniklé v perinatálním období

Q00-Q99

Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality

R00-R99

Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde

S00-T98

Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin

U00-U85

Kódy pro speciální účely

V01-Y98

Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami
Drugs app phone

Použijte aplikaci Mediately

Získávejte informace o léčivech rychleji.

Naskenujte kód pomocí fotoaparátu v mobilu.
4.9

Více než 36k hodnocení

Použijte aplikaci Mediately

Získávejte informace o léčivech rychleji.

4.9

Více než 36k hodnocení

Používáme cookies Soubory cookie nám pomáhají poskytovat to nejlepší uživatelské prostředí na našich webových stránkách. Používáním našich stránek souhlasíte s používáním cookies. Více o tom, jak používáme soubory cookie, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.