Vyhledávejte léky rychleji. Vyzkoušejte interakce.
Vyhledávejte léky rychleji. Vyzkoušejte interakce.

MKN-10

A00-B99

Některé infekční a parazitární nemoci

A00-A09

Střevní infekční nemoci

A15-A19

Tuberkulóza

A15

Tuberkulóza dýchacího ústrojí‚ bakteriologicky a histologicky ověřená
Tuberculosis organorum respiratoriorum, per bacteriologiam et histologiam confirmata

A15.0

Tuberkulóza plic‚ ověřená ve sputu mikroskopicky – včetně ověření kultivací‚ případněbez kultivace
Tuberculosis pulmonum, per microscopiam sputi confirmata

A15.1

Tuberkulóza plic‚ ověřená pouze kultivací
Tuberculosis pulmonum per culturam solum confirmata

A15.2

Tuberkulóza plic‚ ověřená histologicky
Tuberculosis pulmonum, per histologiam confirmata

A15.3

Tuberkulóza plic‚ ověřená nespecifikovanou metodou
Tuberculosis pulmonum, methodis non specificatis confirmata

A15.4

Tuberkulóza nitrohrudních uzlin‚ bakteriologicky a histologicky ověřená
Tuberculosis lymphonodorum intrathoracalium, per bacteriologiam et histologiam confirmata

A15.5

Tuberkulóza hrtanu‚ průdušnice a bronchu‚ bakteriologicky a histologicky ověřená
Tuberculosis laryngis, tracheae et bronchi, per bacteriologiam et histologiam confirmata

A15.6

Tuberkulózní pleuritida‚ bakteriologicky a histologicky ověřená
Pleuritis tuberculosa, per bacteriologiam et histologiam confirmata

A15.7

Primární tuberkulóza dýchacího ústrojí bakteriologicky a histologicky ověřená
Tuberculosis pulmonum primaria, per bacteriologiam et histologiam confirmata

A15.8

Tuberkulóza jiných částí dýchacího ústrojí‚ bakteriologicky a histologicky ověřená
Tuberculoses pulmonum, per bacteriologiam et histologiam confirmatae aliae

A15.9

Tuberkulóza dýchacího ústrojí NS‚ bakteriologicky a histologicky ověřená
Tuberculosis organorum respiratoriorum, per bacteriologiam et histologiam confirmata, non specificata

A16

Tuberkulóza dýchacího ústrojí‚ bakteriologicky a histologicky neověřená
Tuberculosis organorum respiratoriorum, per bacteriologiam et histologiam non confirmata

A16.0

Tuberkulóza plic‚ bakteriologicky a histologicky negativní
Tuberculosis pulmonum per bacteriologiam et histologiam nonconfirmata

A16.1

Tuberkulóza plic‚ bakteriologické a histologické vyšetření nebylo prováděno
Tuberculosis pulmonum, sine exploratione bacteriologica et histologica

A16.2

Tuberkulóza plic‚ bez zmínky o bakteriologickém nebo histologickém ověření
Tuberculosis pulmonum, sine confirmatione bacteriologica sive histologica

A16.3

Tuberkulóza nitrohrudních mízních uzlin‚ bez zmínky o bakteriologickém nebohistologickém ověření
Tuberculosis lymphonodorum intrathoracalium, sine confirmatione bacteriologica sive histologica

A16.4

Tuberkulóza hrtanu‚ průdušnice a bronchu‚ bez uvedení bakteriologického nebohistologického ověření
Tuberculosis laryngis, tracheae et bronchi, sine confirmatione bacteriologica sive histologica

A16.5

Tuberkulózní pleuritida‚ bez zmínky o bakteriologickém nebo histologickém ověření
Pleuritis tuberculosa, sine confirmatione bacteriologica sive histologica

A16.7

Primární tuberkulóza dýchacího ústrojí bez zmínky o bakteriologickém nebohistologickém ověření
Tuberculosis pulmonum primaria, sine confirmatione bacteriologica sive histologica

A16.8

Tuberkulóza jiných částí dýchacího ústrojí‚ bez zmínky o bakteriologickém nebohistologickém ověření
Tuberculoses organorum respiratoriorum aliae, sine confirmatione bacteriologica sive histologica

A16.9

Tuberkulóza dýchacího ústrojí NS‚ bez zmínky o bakteriologickém nebo histologickémověření
Tuberculosis organorum respiratoriorum, sine confirmatione bacteriologica sive histologica, non specificata

A17+

Tuberkulóza nervové soustavy
Tuberculosis systematis nervosi

A17.0+

Tuberkulózní meningitida – meningitis tuberculosa (G01*)
Meningitis tuberculosa

A17.1+

Meningeální tuberkulom (G07*)
Tuberculoma meningium

A17.8+

Jiná tuberkulóza nervové soustavy
Tuberculoses systematis nervosi aliae

A17.9+

Tuberkulóza nervové soustavy NS (G99.8*)
Tuberculosis systematis nervosi, non specificata

A18

Tuberkulóza jiných orgánů
Tuberculosis organorum aliorum

A18.0+

Tuberkulóza kostí a kloubů
Tuberculosis ossium et articulorum

A18.1

Tuberkulóza močové a pohlavní soustavy
Tuberculosis systematis genitourinarii

A18.2

Tuberkulóza periferních lymfatických uzlin
Tuberculosis lymphoglandularum periphericarum

A18.3

Tuberkulóza střev‚ pobřišnice a mezenterických uzlin
Tuberculosis glandularum intestinalium, peritonaealium et mesentericarum

A18.4

Tuberkulóza kůže a podkožního vaziva
Tuberculosis cutis et subcutis

A18.5

Tuberkulóza oka
Tuberculosis oculi

A18.6

Tuberkulóza ucha
Tuberculosis auris
8
Jiná tuberkulóza
Tuberkulózní zánět středního ucha+ (H67.0*)
Age
Bez věkového omezení
Sex
Žádné omezení dle pohlaví

A18.7+

Tuberkulóza nadledvin (E35.1*)
Tubercuiosis glandularum suprarenalium

A18.8

Tuberkulóza jiných určených orgánů
Tuberculosis organorum aliorum, specificatorum

A19

Miliární tuberkulóza
Tuberculosis miliaris

A19.0

Akutní miliární tuberkulóza jediného určeného místa
Tuberculosis miliaris acuta, loci specificati

A19.1

Akutní miliární tuberkulóza více lokalizací
Tuberculosis miliaris acuta, locorum multiplicium

A19.2

Akutní miliární tuberkulóza NS
Tuberculosis miliaris acuta, non specificata

A19.8

Jiná miliární tuberkulóza
Tuberculoses miliares aliae

A19.9

Miliární tuberkulóza NS
Tuberculosis miliaris, non specificata

A20-A28

Některé bakteriální zoonózy

A30-A49

Jiné bakteriální nemoci

A50-A64

Infekce přenášené převážně pohlavním stykem

A65-A69

Jiné spirochetové nemoci

A70-A74

Jiné nemoci způsobené chlamydiemi

A75-A79

Rickettsiózy

A80-A89

Virové infekce centrální nervové soustavy

A92-A99

Virové horečky a virové hemoragické horečky přenášené členovci

B00-B09

Virové infekce charakterizované postižením kůže a sliznice

B15-B19

Virová hepatitida

B20-B24

Onemocnění virem lidské imunodeficience [hiv]

B25-B34

Jiné virové nemoci

B35-B49

Mykózy

B50-B64

Protozoární nemoci

B65-B83

Helmintózy – hlístové nemoci

B85-B89

Zavšivení‚ akarióza a jiná napadení

B90-B94

Následky infekčních a parazitárních nemocí

B95-B98

Bakteriální‚ virová a jiná infekční agens

B99

Jiné infekční nemoci

C00-D48

Novotvary

D50-D89

Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity

E00-E90

Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek

F00-F99

Poruchy duševní a poruchy chování

G00-G99

Nemoci nervové soustavy

H00-H59

Nemoci oka a očních adnex

H60-H95

Nemoci ucha a bradavkového výběžku

I00-I99

Nemoci oběhové soustavy

J00-J99

Nemoci dýchací soustavy

K00-K93

Nemoci trávicí soustavy

L00-L99

Nemoci kůže a podkožního vaziva

M00-M99

Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

N00-N99

Nemoci močové a pohlavní soustavy

O00-O99

Těhotenství, porod a šestinedělí

P00-P96

Některé stavy vzniklé v perinatálním období

Q00-Q99

Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality

R00-R99

Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde

S00-T98

Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin

U00-U85

Kódy pro speciální účely

V01-Y98

Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami
Drugs app phone

Použijte aplikaci Mediately

Získávejte informace o léčivech rychleji.

Naskenujte kód pomocí fotoaparátu v mobilu.
4.9

Více než 36k hodnocení

Použijte aplikaci Mediately

Získávejte informace o léčivech rychleji.

4.9

Více než 36k hodnocení

Používáme cookies Soubory cookie nám pomáhají poskytovat to nejlepší uživatelské prostředí na našich webových stránkách. Používáním našich stránek souhlasíte s používáním cookies. Více o tom, jak používáme soubory cookie, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.