Vyhledávejte léky rychleji. Vyzkoušejte interakce.
Vyhledávejte léky rychleji. Vyzkoušejte interakce.

MKN-10

A00-B99

Některé infekční a parazitární nemoci

C00-D48

Novotvary

C00-C14

Zhoubné novotvary rtu‚ dutiny ústní a hltanu

C15-C26

Zhoubné novotvary trávicího ústrojí

C15

Zhoubný novotvar jícnu
Neoplasma malignum oesophagi

C15.0

Krční část jícnu
Neoplasma malignum oesophagi, partis cervicalis

C15.1

Hrudní část jícnu
Neoplasma malignum oesophagi, partis thoracalis

C15.2

Břišní část jícnu
Neoplasma malignum oesophagi, partis abdominalis

C15.3

Horní třetina jícnu
Neoplasma malignum oesophagi, tertiae partis superioris

C15.4

Střední třetina jícnu
Neoplasma malignum oesphagi, tertiae partis mediae

C15.5

Dolní třetina jícnu
Neoplasma malignum oesophagi, tertiae partis inferioris

C15.8

Léze přesahující jícen
Neoplasma malignum oesophagi, limites transiens

C15.9

Jícen [oesophagus] NS
Neoplasma malignum oesophagi, non specificatum

C16

Zhoubný novotvar žaludku
Neoplasma malignum gasteris

C16.0

Kardie
Neoplasma malignum cardiae

C16.1

Klenba žaludku [fundus ventriculi]
Neoplasma malignum basis gastricae

C16.2

Tělo žaludku [corpus ventriculi]
Neoplasma malignum corporis gastrici

C16.3

Antrum pyloricum
Neoplasma malignum antri pylori

C16.4

Vrátník [pylorus]
Neoplasma malignum pylori

C16.5

Malá kurvatura žaludku [curvatura ventriculi minor] NS
Neoplasma malignum curvaturae ventriculi minoris

C16.6

Velká kurvatura žaludku [curvatura ventriculi major] NS
Neoplasma malignum curvaturae ventriculi majoris

C16.8

Léze přesahující žaludek
Neoplasma malignum ventriculi, limites transiens

C16.9

Žaludek [ventriculus] NS
Neoplasma malignum ventriculi, non specificatum

C17

Zhoubný novotvar tenkého střeva
Neoplasma malignum intestini tenuis

C17.0

Dvanáctník [duodenum]
Neoplasma malignum duodeni

C17.1

Jejunum
Neoplasma malignum jejuni

C17.2

Ileum
Neoplasma malignum ilei

C17.3

Meckelův divertikl [diverticulum Meckeli]
Neoplasma malignum diverticuli Meckel

C17.8

Léze přesahující tenké střevo
Neoplasma malignum intestini tenuis, limites transiens

C17.9

Tenké střevo NS
Neoplasma malignum intestini tenuis, non specificatum

C18

Zhoubný novotvar tlustého střeva
Neoplasma malignum coli

C18.0

Slepé střevo [caecum]
Neoplasma malignum caeci

C18.1

Červovitý přívěsek [appendix]
Neoplasma malignum appendicis vermifomis

C18.2

Vzestupný tračník [colon ascendens]
Neoplasma malignum coli ascendentis

C18.3

Jaterní ohbí [flexura hepatica]
Neoplasma malignum flexurae coli hepaticae

C18.4

Příčný tračník [colon transversum]
Neoplasma malignum coli transversi

C18.5

Slezinné ohbí [flexura splenica (lienalis)]
Neoplasma malignum flexurae coli lienalis

C18.6

Sestupný tračník [colon descendens]
Neoplasma malignum coli descendentis

C18.7

Esovitý tračník [colon sigmoideum]
Neoplasma malignum coli sigmoidis

C18.8

Léze přesahující tlusté střevo
Neoplasma malignum coli, limites transiens

C18.9

Tlusté střevo NS
Neoplasma malignum coli, non specificatum

C19

Zhoubný novotvar rektosigmoideálního spojení
Neoplasma malignum juncturae coli rectosigmoidis

C20

Zhoubný novotvar konečníku
Neoplasma malignum recti

C21

Zhoubný novotvar řiti a řitního kanálu
Neoplasma malignum ani et canalis analis
62
Zhoubný novotvar rektosigmoidálního spojení‚ konečníku‚ řitia řitního kanálu
Age
Bez věkového omezení
Sex
Žádné omezení dle pohlaví

C21.0

Řiť NS
Neoplasma malignum ani, non specificatum

C21.1

Řitní kanál
Neoplasma malignum canalis analis

C21.2

Kloakogenní zóna
Neoplasma malignum zonae cloacae

C21.8

Léze přesahující rektum‚ řit' a řitní kanál
Neoplasma malignum recti, ani et canalis analis limites transiens

C22

Zhoubný novotvar jater a intrahepatálních žlučových cest
Neoplasma malignum hepatis et ductuum biliarium intrahepaticorum

C22.0

Karcinom jaterních buněk
Carcinoma hepatocellulare

C22.1

Karcinom intrahepatální žlučové cesty
Carcinoma cholangiocellulare

C22.2

Hepatoblastom
Hepatoblastoma

C22.3

Angiosarkom jater
Angiosarcoma hepatis

C22.4

Jiné sarkomy jater
Sarcomata hepatis alia

C22.7

Jiné určené karcinomy jater
Carcinomata hepatis alia, specificata

C22.9

Játra NS
Neoplasma malignum hepatis, non specificatum

C23

Zhoubný novotvar žlučníku
Neoplasma malignum vesicae felleae

C24

Zhoubný novotvar jiných a neurčených částí žlučových cest
Neoplasma malignum ductuum biliarium, partium aliarium

C24.0

Extrahepatální žlučové cesty
Neoplasma malignum ductus biliaris extrahepatici

C24.1

Vaterova ampula
Neoplasma malignum ampullae Vater

C24.8

Léze přesahující žlučové cesty
Neoplasma malignum tractus biliaris, limites transiens

C24.9

Žlučové cesty NS
Neoplasma malignum tractus biliaris, non specificatum

C25

Zhoubný novotvar slinivky břišní
Neoplasma malignum pancreatis

C25.0

Hlava slinivky břišní [caput pancreatis]
Neoplasma malignum capitis pancreatis

C25.1

Tělo slinivky břišní [corpus pancreatis]
Neoplasma malignum corporis pancreatis

C25.2

Ocas slinivky břišní [cauda pancreatis]
Neoplasma malignum caudae pancreatis

C25.3

Vývod slinivky břišní [ductus pancreaticus]
Neoplasma malignum ductus pancreatici

C25.4

Endokrinní část slinivky břišní
Neoplasma malignum pancreatis endocrini

C25.7

Jiné části slinivky břišní
Neoplasma malignum pancreatis, partium aliarium

C25.8

Léze přesahující slinivku břišní
Neoplasma malignum pancreatis, limites transiens

C25.9

Slinivka břišní [pancreas] NS
Neoplasma malignum pancreatis, non specificatum

C26

Zhoubný novotvar jiných a nepřesně určených trávicích orgánů
Neoplasma malignum organorum digestivorum aliorum et non satis definitorum

C26.0

Střeva‚ část NS
Neoplasma malignum tractus intestinalis, pars non specificata

C26.1

Slezina
Neoplasma malignum lienis

C26.8

Léze přesahující trávicí soustavu
Neoplasma malignum systematis digestivi, limites transiens

C26.9

Nepřesně určené lokalizace v trávicím ústrojí
Neoplasma malignum systematis digestivi, loci non satis definiti

C30-C39

Zhoubné novotvary dýchací soustavy a nitrohrudních orgánů

C40-C41

Zhoubné novotvary kosti a kloubní chrupavky

C43-C44

Melanom a jiné zhoubné novotvary kůže

C45-C49

Zhoubné novotvary mezotelu a měkké tkáně

C50

Zhoubný novotvar prsu

C51-C58

Zhoubné novotvary ženských pohlavních orgánů

C60-C63

Zhoubné novotvary mužských pohlavních orgánů

C64-C68

Zhoubné novotvary močového ústrojí

C69-C72

Zhoubné novotvary oka‚ mozku a jiných částí centrální nervové soustavy

C73-C75

Zhoubné novotvary štítné žlázy a jiných žláz s vnitřní sekrecí

C76-C80

Zhoubné novotvary nepřesně určených‚ sekundárních a neurčených lokalizací

C81-C96

Zhoubné novotvary‚ podle zjištění nebo předpokladu primární‚ mízní‚ krvetvorné a příbuzné tkáně

C97

Zhoubné novotvary mnohočetných samostatných (primárních) lokalizací

D00-D09

Novotvary in situ

D10-D36

Nezhoubné novotvary

D37-D48

Novotvary nejistého nebo neznámého chování

D50-D89

Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity

E00-E90

Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek

F00-F99

Poruchy duševní a poruchy chování

G00-G99

Nemoci nervové soustavy

H00-H59

Nemoci oka a očních adnex

H60-H95

Nemoci ucha a bradavkového výběžku

I00-I99

Nemoci oběhové soustavy

J00-J99

Nemoci dýchací soustavy

K00-K93

Nemoci trávicí soustavy

L00-L99

Nemoci kůže a podkožního vaziva

M00-M99

Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

N00-N99

Nemoci močové a pohlavní soustavy

O00-O99

Těhotenství, porod a šestinedělí

P00-P96

Některé stavy vzniklé v perinatálním období

Q00-Q99

Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality

R00-R99

Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde

S00-T98

Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin

U00-U85

Kódy pro speciální účely

V01-Y98

Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami
Drugs app phone

Použijte aplikaci Mediately

Získávejte informace o léčivech rychleji.

Naskenujte kód pomocí fotoaparátu v mobilu.
4.9

Více než 36k hodnocení

Použijte aplikaci Mediately

Získávejte informace o léčivech rychleji.

4.9

Více než 36k hodnocení

Používáme cookies Soubory cookie nám pomáhají poskytovat to nejlepší uživatelské prostředí na našich webových stránkách. Používáním našich stránek souhlasíte s používáním cookies. Více o tom, jak používáme soubory cookie, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.