Vyhledávejte léky rychleji. Vyzkoušejte interakce.
Vyhledávejte léky rychleji. Vyzkoušejte interakce.

MKN-10

A00-B99

Některé infekční a parazitární nemoci

C00-D48

Novotvary

C00-C14

Zhoubné novotvary rtu‚ dutiny ústní a hltanu

C15-C26

Zhoubné novotvary trávicího ústrojí

C30-C39

Zhoubné novotvary dýchací soustavy a nitrohrudních orgánů

C40-C41

Zhoubné novotvary kosti a kloubní chrupavky

C43-C44

Melanom a jiné zhoubné novotvary kůže

C45-C49

Zhoubné novotvary mezotelu a měkké tkáně

C50

Zhoubný novotvar prsu

C51-C58

Zhoubné novotvary ženských pohlavních orgánů

C51

Zhoubný novotvar vulvy
Neoplasma malignum vulvae

C51.0

Velký stydký pysk [labium maius]
Neoplasma malignum labii majoris

C51.1

Malý stydký pysk [labium minus]
Neoplasma malignum labii minoris

C51.2

Clitoris
Neoplasma malignum clitoridis

C51.8

Léze přesahující vulvu
Neoplasma malignum vulvae, limites transiens

C51.9

Vulva NS
Neoplasma malignum vulvae, non specificatum

C52

Zhoubný novotvar pochvy (vaginy)
Neoplasma malignum vaginae

C53

Zhoubný novotvar hrdla děložního [cervicis uteri]
Neoplasma malignum cervicis uteri

C53.0

Endocervix
Neoplasma malignum endocervicis uteri

C53.1

Exocervix
Neoplasma malignum exacervicis uteri

C53.8

Léze přesahující hrdlo děložní
Neoplasma malignum cervicis, limites uteri transiens

C53.9

Hrdlo děložní [cervix uteri] NS
Neoplasma malignum cervicis uteri, non specificatum

C54

Zhoubný novotvar těla děložního
Neoplasma malignum corporis uteri

C54.0

Isthmus uteri
Neoplasma malignum isthmi uteri

C54.1

Endometrium – sliznice
Neoplasma malignum endometrii

C54.2

Myometrium – svalovina
Neoplasma malignum myometrii

C54.3

Fundus uteri
Neoplasma malignum basis uteri

C54.8

Léze přesahující tělo děložní
Neoplasma malignum corporis, limites uteri transiens

C54.9

Tělo děložní [corpus uteri] NS
Neoplasma malignum corporis uteri, non specificatum

C55

Zhoubný novotvar dělohy‚ část NS
Neoplasma malignum uteri, partis non specificatae

C56

Zhoubný novotvar vaječníku
Neoplasma malignum ovarii

C57

Zhoubný novotvar jiných a neurčených ženských pohlavních orgánů
Neoplasma malignum organorum genitaliorum femininorum aliorum et non specificatorum

C57.0

Vejcovod [tuba Fallopii]
Neoplasma malignum tubae Fallopii

C57.1

Široký vaz
Neoplasma malignum ligamenti lati uteri

C57.2

Oblý vaz
Neoplasma malignum ligamenti teretis uteri
76
Jiné zhoubné novotvary ženských pohlavních orgánů
Age
Bez věkového omezení
Sex
Použitelné jen pro ženy

C57.3

Parametrium
Neoplasma malignum parametrii

C57.4

Děložní adnexa NS
Neoplasma malignum adnexorum uteri, non specificatum

C57.7

Jiné určené části ženských pohlavních orgánů
Neoplasma malignum organorum genitaliorum femininorum, aliorum, specificatorum

C57.8

Léze přesahující ženské pohlavní orgány
Neoplasma malignum organorum genitaliorum femininorum, limites transiens

C57.9

Ženské pohlavní orgány NS
Neoplasma malignum organi genitalii feminini, non specificatum

C58

Zhoubný novotvar placenty
Neoplasma malignum placentae

C60-C63

Zhoubné novotvary mužských pohlavních orgánů

C64-C68

Zhoubné novotvary močového ústrojí

C69-C72

Zhoubné novotvary oka‚ mozku a jiných částí centrální nervové soustavy

C73-C75

Zhoubné novotvary štítné žlázy a jiných žláz s vnitřní sekrecí

C76-C80

Zhoubné novotvary nepřesně určených‚ sekundárních a neurčených lokalizací

C81-C96

Zhoubné novotvary‚ podle zjištění nebo předpokladu primární‚ mízní‚ krvetvorné a příbuzné tkáně

C97

Zhoubné novotvary mnohočetných samostatných (primárních) lokalizací

D00-D09

Novotvary in situ

D10-D36

Nezhoubné novotvary

D37-D48

Novotvary nejistého nebo neznámého chování

D50-D89

Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity

E00-E90

Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek

F00-F99

Poruchy duševní a poruchy chování

G00-G99

Nemoci nervové soustavy

H00-H59

Nemoci oka a očních adnex

H60-H95

Nemoci ucha a bradavkového výběžku

I00-I99

Nemoci oběhové soustavy

J00-J99

Nemoci dýchací soustavy

K00-K93

Nemoci trávicí soustavy

L00-L99

Nemoci kůže a podkožního vaziva

M00-M99

Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

N00-N99

Nemoci močové a pohlavní soustavy

O00-O99

Těhotenství, porod a šestinedělí

P00-P96

Některé stavy vzniklé v perinatálním období

Q00-Q99

Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality

R00-R99

Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde

S00-T98

Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin

U00-U85

Kódy pro speciální účely

V01-Y98

Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami
Drugs app phone

Použijte aplikaci Mediately

Získávejte informace o léčivech rychleji.

Naskenujte kód pomocí fotoaparátu v mobilu.
4,9

Více než 20 tisíc hodnocení

Použijte aplikaci Mediately

Získávejte informace o léčivech rychleji.

4,9

Více než 20 tisíc hodnocení

Používáme cookies Soubory cookie nám pomáhají poskytovat to nejlepší uživatelské prostředí na našich webových stránkách. Používáním našich stránek souhlasíte s používáním cookies. Více o tom, jak používáme soubory cookie, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.