MKN-10

A00-B99

Některé infekční a parazitární nemoci

C00-D48

Novotvary

C00-C14

Zhoubné novotvary rtu‚ dutiny ústní a hltanu

C15-C26

Zhoubné novotvary trávicího ústrojí

C30-C39

Zhoubné novotvary dýchací soustavy a nitrohrudních orgánů

C40-C41

Zhoubné novotvary kosti a kloubní chrupavky

C43-C44

Melanom a jiné zhoubné novotvary kůže

C45-C49

Zhoubné novotvary mezotelu a měkké tkáně

C50

Zhoubný novotvar prsu

C51-C58

Zhoubné novotvary ženských pohlavních orgánů

C60-C63

Zhoubné novotvary mužských pohlavních orgánů

C64-C68

Zhoubné novotvary močového ústrojí

C69-C72

Zhoubné novotvary oka‚ mozku a jiných částí centrální nervové soustavy

C73-C75

Zhoubné novotvary štítné žlázy a jiných žláz s vnitřní sekrecí

C76-C80

Zhoubné novotvary nepřesně určených‚ sekundárních a neurčených lokalizací

C81-C96

Zhoubné novotvary‚ podle zjištění nebo předpokladu primární‚ mízní‚ krvetvorné a příbuzné tkáně

C97

Zhoubné novotvary mnohočetných samostatných (primárních) lokalizací

D00-D09

Novotvary in situ

D00

Karcinom in situ dutiny ústní‚ jícnu a žaludku
Carcinoma in situ cavi oris, oesophagi et ventriculi

D00.0

Ret‚ dutina ústní a hltan
Carcinoma in situ labii, cavi oris et pharyngis

D00.1

Jícen
Carcinoma in situ oesophagi

D00.2

Žaludek
Carcinoma in situ ventriculi

D01

Karcinom in situ jiných a neurčených trávicích orgánů
Carcinoma in situ organorum digestivorum aliorum

D01.0

Tlusté střevo
Carcinoma in situ coli

D01.1

Rektosigmoideální spojení
Carcinoma in situ juncturae rectosigmoidis

D01.2

Konečník
Carcinoma in situ recti

D01.3

Řiť a řitní kanál
Carcinoma in situ ani et canalis analis

D01.4

Jiné a neurčené části střeva
Carcinoma in situ partium intestiniorum aliarum et non specificatarum

D01.5

Játra‚ žlučník a žlučové cesty
Carcinoma in situ hepatis, vesicae felleae et ductus biliaris

D01.7

Jiné určené trávicí orgány
Carcinoma in situ organorum digestivorum aliorum, specificatorum

D01.9

Trávicí orgány NS
Carcinoma in situ organorum digestivorum, non specificatum

D02

Karcinom in situ středního ucha a dýchací soustavy
Carcinoma in situ auris mediae et systematis respiratorii

D02.0

Hrtan
Carcinoma in situ laryngis

D02.1

Průdušnice
Carcinoma in situ tracheae

D02.2

Průduška a plíce
Carcinoma in situ bronchi et pulmonis

D02.3

Jiné části dýchací soustavy
Carcinoma in situ partium systematis respiratorii aliarum
96
Jiné novotvary in situ a nezhoubné novotvary a novotvarynejistého a neznámého chování
Vedlejší dutiny
Střední ucho
Nosní dutiny
Age
Bez věkového omezení
Sex
Žádné omezení dle pohlaví

D02.4

Dýchací soustava NS
Carcinoma in situ partium systematis respiratorii, non specificatum

D03

Melanom in situ
Melanoma in situ

D03.0

Melanom in situ rtu
Melanoma in situ labii oris

D03.1

Melanom in situ očního víčka včetně koutku
Melanoma in situ palpebrae, canthum includens

D03.2

Melanom in situ ucha a zevního zvukovodu
Melanoma in situ auris et meatus acustici externi

D03.3

Melanom in situ jiných a neurčených částí obličeje
Melanoma in situ partium faciei aliarum et non specificatarum

D03.4

Melanom in situ vlasové části hlavy a krku
Melanoma in situ capillitii et colli

D03.5

Melanom in situ trupu
Melanoma in situ trunci

D03.6

Melanom in situ horní končetiny včetně ramene
Melanoma in situ extremitatis superioris, omam includens

D03.7

Melanom in situ dolní končetiny včetně boku
Melanoma in situ extremitatis inferioris, regionem coxae includens

D03.8

Melanom in situ jiných lokalizací
Melanoma in situ, locorum aliorum

D03.9

Melanom in situ NS
Melanoma in situ, non specificatum

D04

Karcinom in situ kůže
Carcinoma in situ cutis

D04.0

Kůže rtu
Carcinoma in situ cutis labii

D04.1

Kůže očního víčka včetně koutku
Carcinoma in situ cutis palpebrae, canthum includens

D04.2

Kůže ucha a zevního zvukovodu
Carcinoma in situ cutis auris et meatus acustici externi

D04.3

Kůže jiných a neurčených částí obličeje
Carcinoma in situ cutis partium faciei aliarum

D04.4

Kůže vlasové části hlavy a krku
Carcinoma in situ cutis capillitii et cutis colli

D04.5

Kůže trupu
Carcinoma in situ cutis trunci

D04.6

Kůže horní končetiny včetně ramene
Carcinoma in situ cutis extremitatis superioris, omam includens

D04.7

Kůže dolní končetiny včetně boku
Carcinoma in situ cutis extremitatis inferioris, coxam includens

D04.8

Kůže jiných lokalizací
Carcinoma in situ cutis, locorum aliorum

D04.9

Kůže NS
Carcinoma in situ cutis, non specificatum

D05

Karcinom in situ prsu
Carcinoma in situ mammae

D05.0

Lobulární karcinom in situ
Carcinoma in situ lobulare

D05.1

Intraduktální karcinom in situ
Carcinoma in situ intraductale

D05.7

Jiný karcinom in situ prsu
Carcinoma in situ mammae, alia

D05.9

Karcinom in situ prsu NS
Carcinoma in situ mammae, non specificatum

D06

Karcinom in situ hrdla děložního
Carcinoma in situ cervicis uteri

D06.0

Endocervix
Carcinoma in situ endocervicis uteri

D06.1

Exocervix
Carcinoma in situ exocervicis uteri

D06.7

Jiné části hrdla děložního
Carcinoma in situ partium cervicis uteri aliarum

D06.9

Hrdlo děložní [cervix uteri] NS
Carcinoma in situ cervicis uteri, non specificatum

D07

Karcinom in situ jiných a neurčených pohlavních orgánů
Carcinoma in situ genitalium aliorum et non specificatorum

D07.0

Endometrium
Carcinoma in situ endometrii

D07.1

Vulva
Carcinoma in situ vulvae

D07.2

Pochva
Carcinoma in situ vaginae

D07.3

Jiné a neurčené ženské pohlavní orgány
Carcinoma in situ genitaliorum femininorum aliorum

D07.4

Penis
Carcinoma in situ penis

D07.5

Prostata
Carcinoma in situ prostatae

D07.6

Jiné a neurčené mužské pohlavní orgány
Carcinoma in situ genitalium masculinorum aliorum

D09

Karcinom in situ jiných a neurčených lokalizací
Carcinoma in situ, locorum aliorum, non specificatorum

D09.0

Močový měchýř
Carcinoma in situ vesicae urinariae

D09.1

Jiné a NS močové orgány
Carcinoma in situ organorum urinariorum aliorum

D09.2

Oko
Carcinoma in situ oculi

D09.3

Štítná žláza a jiné žlázy s vnitřní sekrecí
Carcinoma in situ glandulae thyreoideae et glandularum endocrinarum aliarum

D09.7

Karcinom in situ jiných určených lokalizací
Carcinoma in situ locorum aliorum, specificatorum

D09.9

Karcinom in situ NS
Carcinoma in situ, non specificatum

D10-D36

Nezhoubné novotvary

D37-D48

Novotvary nejistého nebo neznámého chování

D50-D89

Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity

E00-E90

Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek

F00-F99

Poruchy duševní a poruchy chování

G00-G99

Nemoci nervové soustavy

H00-H59

Nemoci oka a očních adnex

H60-H95

Nemoci ucha a bradavkového výběžku

I00-I99

Nemoci oběhové soustavy

J00-J99

Nemoci dýchací soustavy

K00-K93

Nemoci trávicí soustavy

L00-L99

Nemoci kůže a podkožního vaziva

M00-M99

Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

N00-N99

Nemoci močové a pohlavní soustavy

O00-O99

Těhotenství, porod a šestinedělí

P00-P96

Některé stavy vzniklé v perinatálním období

Q00-Q99

Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality

R00-R99

Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde

S00-T98

Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin

U00-U85

Kódy pro speciální účely

V01-Y98

Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami
Drugs app phone

Použijte aplikaci Mediately

Získávejte informace o léčivech rychleji.

Naskenujte kód pomocí fotoaparátu v mobilu.
4,9

Více než 20 tisíc hodnocení

Použijte aplikaci Mediately

Získávejte informace o léčivech rychleji.

4,9

Více než 20 tisíc hodnocení

Používáme cookies Soubory cookie nám pomáhají poskytovat to nejlepší uživatelské prostředí na našich webových stránkách. Používáním našich stránek souhlasíte s používáním cookies. Více o tom, jak používáme soubory cookie, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.