Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.
Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.

ICD-10

A00-B99

Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

C00-D48

Nowotwory

D50-D89

Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Choroby układu nerwowego

H00-H59

Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Choroby układu krążenia

J00-J99

Choroby układu oddechowego

K00-K93

Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

M00-M03

Artropatie związane z zakażeniami

M05-M14

Artropatie wielostawowe zapalne

M05

Serododatnie reumatoidalne zapalenie stawów
Arthritis rheumatoides seropositiva

M05.0

Zespół Felty’ego
Syndroma Felty

M05.0

Umiejscowienie mnogie
Syndroma Felty

M05.1

Okolica barku
Morbus pulmonum rheumatoides

M05.1†

Reumatoidalna choroba płuc (J99.0*)

M05.2

Ramię
Vasculitis rheumatoides

M05.2

Reumatoidalne zapalenie naczyń
Vasculitis rheumatoides

M05.3

Przedramię
Arthritis rheumatoides cum apprehensione organorum et systematum aliorum

M05.3†

Reumatoidalne zapalenie stawów z zajęciem innych narządów i układów

M05.4

Ręka

M05.5

Okolica miednicy i uda

M05.6

Podudzie

M05.7

Kostka i stopa

M05.8

Inne
Arthritis rheumatoides seropositiva alia

M05.8

Inne serododatnie reumatoidalne zapalenie stawów
Arthritis rheumatoides seropositiva alia

M05.9

Nieokreślone umiejscowienie
Arthritis rheumatoides seropositiva, non specificata

M05.9

Serododatnie reumatoidalne zapalenie stawów, nieokreślone
Arthritis rheumatoides seropositiva, non specificata

M06

Inne reumatoidalne zapalenia stawów
Arthritis rheumatoides alia

M06.0

Umiejscowienie mnogie
Arthritis rheumatoides seronegativa

M06.0

Seroujemne reumatoidalne zapalenie stawów
Arthritis rheumatoides seronegativa

M06.1

Okolica barku
Morbus Still tardus

M06.1

Choroba Stilla u osoby dorosłej
Morbus Still tardus

M06.2

Reumatoidalne zapalenie kaletki maziowej
Bursitis rheumatoides

M06.2

Ramię
Bursitis rheumatoides

M06.3

Przedramię
Nodulus rheumatoides

M06.3

Guzek reumatoidalny
Nodulus rheumatoides

M06.4

Ręka
Polyarthropathia inflammatoria

M06.4

Zapalenie wielu stawów
Polyarthropathia inflammatoria

M06.5

Okolica miednicy i uda

M06.6

Podudzie

M06.7

Kostka i stopa

M06.8

Inne
Arthritis rheumatoides specificata alia

M06.8

Inne określone reumatoidalne zapalenie stawów
Arthritis rheumatoides specificata alia

M06.9

Reumatoidalne zapalenie stawów, nieokreślone
Arthritis rheumatoides, non specificata

M06.9

Nieokreślone umiejscowienie
Arthritis rheumatoides, non specificata

M07*

Artropatie łuszczycowe i towarzyszące chorobom jelit
Arthropathiae psoriaticae et arthropathiae enteropathicae

M07.0*

Łuszczycowa artropatia z dominującymi zmianami w stawach międzypaliczkowych dalszych (L40.5†)
Arthropathia psoriatica interphalangica distalis

M07*.0

Umiejscowienie mnogie

M07.1*

Okaleczające zapalenie stawów (L40.5†)
Arthritis psoriatica mutilans

M07*.1

Okolica barku

M07.2*

Łuszczycowa spondyloartropatia (L40.5†)
Spondylitis psoriatica

M07*.2

Ramię

M07.3*

Inne artropatie łuszczycowe (L40.5†)
Arthropathiae psoriaticae aliae

M07*.3

Przedramię

M07.4*

Artropatia towarzysząca chorobie Leśniowskiego-Crohna [odcinkowemu zapaleniu jelita] (K50.–†)
Arthropathia in morbo Crohn [enteritis regionalis]

M07*.4

Ręka

M07.5*

Artropatia w przebiegu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego (K51.–†)
Arthropathia in colitide ulcerativa

M07*.5

Okolica miednicy i uda

M07.6*

Inne artropatie towarzyszące chorobom jelit
Arthropathiae enteropaticae aliae

M07*.6

Podudzie

M07*.7

Kostka i stopa

M07*.8

Inne

M07*.9

Nieokreślone umiejscowienie

M08

Młodzieńcze zapalenie stawów
Arthritis juvenilis

M08.0

Umiejscowienie mnogie
Arthritis juvenilis rheumatoides

M08.0

Młodzieńcze reumatoidalne zapalenie stawów
Arthritis juvenilis rheumatoides

M08.1

Okolica barku
Spondylitis juvenilis ankylopoietica

M08.1

Młodzieńcze zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa
Spondylitis juvenilis ankylopoietica

M08.2

Młodzieńcze zapalenie stawów o początku uogólnionym
Arthritis juvenilis cum initio systemico

M08.2

Ramię
Arthritis juvenilis cum initio systemico

M08.3

Młodzieńcze zapalenie wielu stawów (seroujemne)
Polyarthritis juvenilis (seronegativa)

M08.3

Przedramię
Polyarthritis juvenilis (seronegativa)

M08.4

Ręka
Arthritis juvenilis oligoarticularis

M08.4

Młodzieńcze zapalenie stawów o początku skąpostawowym
Arthritis juvenilis oligoarticularis

M08.5

Okolica miednicy i uda

M08.6

Podudzie

M08.7

Kostka i stopa

M08.8

Inne
Arthritis juvenilis alia

M08.8

Inne postacie młodzieńczego zapalenia stawów
Arthritis juvenilis alia

M08.9

Nieokreślone umiejscowienie
Arthritis juvenilis, non specificata

M08.9

Młodzieńcze zapalenie stawów, nieokreślone
Arthritis juvenilis, non specificata

M09*

Młodzieńcze zapalenie stawów w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Arthritis juvenilis in morbis alibi classificatis

M09.0*

Młodzieńcze zapalenie stawów w łuszczycy (L40.5†)
Arthritis juvenilis psoriatica

M09*.0

Umiejscowienie mnogie

M09.1*

Młodzieńcze zapalenie stawów w chorobie Leśniowskiego-Crohna [odcinkowym zapaleniu jelita] (K50.–†)
Arthritis juvenilis in morbo Crohn [enteritis regionalis]

M09*.1

Okolica barku

M09.2*

Młodzieńcze zapalenie stawów w przebiegu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego
Arthritis juvenilis in colitide ulcerativa

M09*.2

Ramię

M09*.3

Przedramię

M09*.4

Ręka

M09*.5

Okolica miednicy i uda

M09*.6

Podudzie

M09*.7

Kostka i stopa

M09.8*

Młodzieńcze zapalenie stawów w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Arthritis juvenilis in morbis aliis alibi classificatis

M09*.8

Inne

M09*.9

Nieokreślone umiejscowienie

M10

Dna moczanowa
Arthritis urica

M10.0

Idiopatyczna dna moczanowa
Arthritis urica idiopathica

M10.0

Umiejscowienie mnogie
Arthritis urica idiopathica

M10.1

Okolica barku
Arthritis urica plumbica

M10.1

Dna indukowana ołowiem
Arthritis urica plumbica

M10.2

Dna polekowa
Arthritis urica medicamentosa

M10.2

Ramię
Arthritis urica medicamentosa

M10.3

Dna spowodowana niewydolnością nerek
Arthritis urica propter insufficientiam renalem

M10.3

Przedramię
Arthritis urica propter insufficientiam renalem

M10.4

Inne wtórne przyczyny dny
Arthritis urica secundaria alia

M10.4

Ręka
Arthritis urica secundaria alia

M10.5

Okolica miednicy i uda

M10.6

Podudzie

M10.7

Kostka i stopa

M10.8

Inne

M10.9

Nieokreślone umiejscowienie
Arthritis urica, non specificata

M10.9

Dna, nieokreślona
Arthritis urica, non specificata

M11

Inne artropatie spowodowane odkładaniem się kryształów
Arthropathiae crystallogenes aliae

M11.0

Umiejscowienie mnogie
Morbus hydroxyapatitogenes

M11.0

Choroba spowodowana odkładaniem się hydroksyapatytów
Morbus hydroxyapatitogenes

M11.1

Okolica barku
Chondrocalcinosis familiaris

M11.1

Rodzinna chondrokalcynoza
Chondrocalcinosis familiaris

M11.2

Ramię
Chondrocalcinosis alia

M11.2

Inne chondrokalcynozy
Chondrocalcinosis alia

M11.3

Przedramię

M11.4

Ręka

M11.5

Okolica miednicy i uda

M11.6

Podudzie

M11.7

Kostka i stopa

M11.8

Inne
Arthropathiae crystallogenes aliae, specificatae

M11.8

Inne określone artropatie spowodowane odkładaniem się kryształów
Arthropathiae crystallogenes aliae, specificatae

M11.9

Nieokreślone umiejscowienie
Arthropathia crystallogenes, non specificata

M11.9

Artropatia spowodowane odkładaniem się kryształów, nieokreślona
Arthropathia crystallogenes, non specificata

M12

Inne określone artropatie
Arthropathiae aliae, specificatae

M12.0

Umiejscowienie mnogie
Arthropathia postrheumatica chronica Jaccoud

M12.0

Przewlekła poreumatyczna artropatia [zespół Jaccouda]
Arthropathia postrheumatica chronica Jaccoud

M12.1

Okolica barku
Morbus Kaschin-Beck

M12.1

Choroba Kaschina-Becka
Morbus Kaschin-Beck

M12.2

Zapalenie błony maziowej kosmkowo-guzkowe (barwnikowe)
Synovitis villonodularis (pigmentosa)

M12.2

Ramię
Synovitis villonodularis (pigmentosa)

M12.3

Reumatyzm palindromiczny
Rheumatismus palindromicus

M12.3

Przedramię
Rheumatismus palindromicus

M12.4

Okresowy wysięk w stawie
Hydrarthrosis intermittens

M12.4

Ręka
Hydrarthrosis intermittens

M12.5

Okolica miednicy i uda
Arthropathia traumatica

M12.5

Artropatia pourazowa
Arthropathia traumatica

M12.6

Podudzie

M12.7

Kostka i stopa

M12.8

Inne
Arthropathiae aliae specificatae, non alibi classificatae

M12.8

Inne określone artropatie niesklasyfikowane gdzie indziej
Arthropathiae aliae specificatae, non alibi classificatae

M12.9

Nieokreślone umiejscowienie

M13

Inne postacie zapalenia stawów
Arthritis alia

M13.0

Nieokreślone zapalenie wielostawowe
Polyarthritis, non specificata

M13.0

Umiejscowienie mnogie
Polyarthritis, non specificata

M13.1

Okolica barku
Monarthritis, non alibi classificata

M13.1

Zapalenie jednego stawu niesklasyfikowane gdzie indziej
Monarthritis, non alibi classificata

M13.2

Ramię

M13.3

Przedramię

M13.4

Ręka

M13.5

Okolica miednicy i uda

M13.6

Podudzie

M13.7

Kostka i stopa

M13.8

Inne
Arthritis alia, specificata

M13.8

Inne określone zapalenie stawu
Arthritis alia, specificata

M13.9

Nieokreślone umiejscowienie
Arthritis, non specificata

M13.9

Zapalenie stawu, nieokreślone
Arthritis, non specificata

M14*

Artropatie w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Arthropathiae in morbis aliis, alibi classificatis

M14.0*

Artropatia dnawa związana z defektami enzymatycznymi i innymi dziedzicznymi zaburzeniami
Arthropathia urica propter defectus enzimarum et disordines hereditarios alios

M14.1*

Artropatia związana z obecnością kryształów w przebiegu innych chorób metabolicznych
Arthropathia crystaliogenes in disordinibus metabolicis aliis

M14.2*

Artropatia cukrzycowa (E10–E14† ze wspólnym czwartym znakiem kodu .6)
Arthropathia diabetica

M14.3*

Lipidowe zapalenie skórno-stawowe (E78.8†)
Dermatoarthritis lipoidalis

M14.4*

Artropatia w przebiegu amyloidozy (E85.–†)
Arthropathia amyloidalis

M14.5*

Artropatia towarzysząca innym zaburzeniom endokrynologicznym, odżywiania i chorobom metabolicznym
Arthropathiae in morbis endocrinis, nutritionalibus et metabolicis aliis

M14.6*

Artropatia związana z chorobami neurologicznymi
Arthropathia neuropathica

M14.8*

Artropatia towarzysząca innym określonym chorobom sklasyfikowanym gdzie indziej
Arthropathiae in morbis aliis specificatis, alibi classificatis

M15-M19

Choroby zwyrodnieniowe stawów

M20-M25

Inne choroby stawów

M30-M36

Układowe choroby tkanki łącznej

M40-M43

Zniekształcające choroby grzbietu

M45-M49

Choroby kręgosłupa

M50-M54

Inne choroby grzbietu

M60-M63

Choroby mięśni

M65-M68

Choroby maziówki i ścięgien

M70-M79

Inne choroby tkanek miękkich

M80-M85

Zaburzenia mineralizacji i struktury kości

M86-M90

Inne choroby kości

M91-M94

Choroby tkanki chrzęstnej

M95-M99

Inne choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
Drugs app phone

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

Skanuj aparatem telefonu.
4.9

Ponad 36k oceny

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

4.9

Ponad 36k oceny

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.