Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.
Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.

ICD-10

A00-B99

Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

C00-D48

Nowotwory

D50-D89

Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Choroby układu nerwowego

H00-H59

Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Choroby układu krążenia

J00-J99

Choroby układu oddechowego

K00-K93

Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

M00-M03

Artropatie związane z zakażeniami

M05-M14

Artropatie wielostawowe zapalne

M15-M19

Choroby zwyrodnieniowe stawów

M20-M25

Inne choroby stawów

M30-M36

Układowe choroby tkanki łącznej

M40-M43

Zniekształcające choroby grzbietu

M45-M49

Choroby kręgosłupa

M50-M54

Inne choroby grzbietu

M60-M63

Choroby mięśni

M65-M68

Choroby maziówki i ścięgien

M70-M79

Inne choroby tkanek miękkich

M80-M85

Zaburzenia mineralizacji i struktury kości

M86-M90

Inne choroby kości

M91-M94

Choroby tkanki chrzęstnej

M95-M99

Inne choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

M95

Inne nabyte zniekształcenia układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej
Deformationes musculorum et ossium acquisitae aliae

M95.0

Nabyte zniekształcenie nosa
Deformatio nasi acquisita

M95.1

Kalafiorowate zniekształcenie ucha
Auris cymosa

M95.2

Inne nabyte zniekształcenia głowy
Deformatio capitis acquisita alia

M95.3

Nabyte zniekształcenia szyi
Deformatio colli acquisita

M95.4

Nabyte zniekształcenia klatki piersiowej i żeber
Deformatio thoracis et costae acquisita

M95.5

Nabyte zniekształcenia miednicy
Deformatio pelvis acquisita

M95.8

Inne określone nabyte zniekształcenia układu mięśniowo-szkieletowego
Deformationes musculorum et ossium acquisitae aliae, specificatae

M95.9

Nabyte zniekształcenia układu mięśniowo-szkieletowego, nieokreślone
Deformatio musculorum et ossium acquisita, non specificata

M96

Pozabiegowe zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego, niesklasyfikowane gdzie indziej
Morbi musculorum et ossium postprocedurales, non alibi classificata

M96.0

Staw rzekomy po operacyjnym unieruchomieniu
Pseudoarthrosis post fusionem sive arthrodesis

M96.1

Zespół polaminektomijny, niesklasyfikowany gdzie indziej
Syndroma post laminectomiam, non alibi classificata

M96.2

Popromienna kifoza
Kyphosis postradiationalis

M96.3

Kifoza po zabiegu laminektomii
Kyphosis postlaminectomialis

M96.4

Lordoza po zabiegu operacyjnym
Lordosis postoperativa

M96.5

Popromienna skolioza
Scoliosis postradiationalis

M96.6

Złamanie kości w wyniku zastosowania implantu ortopedycznego, protezy stawu lub płytki kostnej
Fractura ossium post instalationem inplantatuum orthopaedicorum, prothesis articuli sive lamelae osseae

M96.8

Inne zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego po zabiegach operacyjnych
Morbi musculorum et ossium postprocedurales alii

M96.9

Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego po zabiegach operacyjnych, nieokreślone
Morbus musculorum et ossium postprocedurales, non specificatus

M99

Uszkodzenie biomechaniczne niesklasyfikowane gdzie indziej
Leasiones biomechanicae, non alibi classificatae

M99.0

Okolica głowy
Dysfunctio segmentalis et somatica

M99.0

Dysfunkcja odcinkowa i somatyczna
Dysfunctio segmentalis et somatica

M99.1

Okolica szyi
Subluxatio columnae vertebralis complex

M99.1

Zespół podwichnięcia (kręgów)
Subluxatio columnae vertebralis complex

M99.2

Okolica piersiowa
Stenosis canalis neuralis subluxationalis

M99.2

Zwężenie kanału kręgowego w wyniku podwichnięcia kręgu
Stenosis canalis neuralis subluxationalis

M99.3

Okolica lędźwiowa
Stenosis canalis neuralis ossea

M99.3

Zwężenie kanału kręgowego przez tkankę kostną
Stenosis canalis neuralis ossea

M99.4

Zwężenie kanału kręgowego przez tkankę łączną
Stenosis canalis neuralis textu connexivo

M99.4

Okolica krzyżowa
Stenosis canalis neuralis textu connexivo

M99.5

Zwężenie kanału kręgowego przez przepuklinę krążka międzykręgowego
Stenosis canalis neuralis discalis

M99.5

Okolica miednicy
Stenosis canalis neuralis discalis

M99.6

Zwężenie otworu międzykręgowego przez tkankę kostną i w wyniku podwichnięcia kręgu
Stenosis foraminis intervertebralis ossea et subluxatio discalis

M99.6

Kończyna dolna
Stenosis foraminis intervertebralis ossea et subluxatio discalis

M99.7

Kończyna górna
Stenosis foraminis intervertebralis textu connexivo et discalis

M99.7

Zwężenie otworu międzykręgowego przez tkankę łączną i przepuklinę krążka międzykręgowego
Stenosis foraminis intervertebralis textu connexivo et discalis

M99.8

Klatka piersiowa
Laesiones biomechanicae aliae

M99.8

Inne uszkodzenia biomechaniczne
Laesiones biomechanicae aliae

M99.9

Brzuch i inne
Laesio biomechanica, non specificata

M99.9

Uszkodzenia biomechaniczne, nieokreślone
Laesio biomechanica, non specificata

N00-N99

Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
Drugs app phone

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

Skanuj aparatem telefonu.
4.9

Ponad 36k oceny

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

4.9

Ponad 36k oceny

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.