Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.
Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.

ICD-10

A00-B99

Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

C00-D48

Nowotwory

D50-D89

Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Choroby układu nerwowego

H00-H59

Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Choroby układu krążenia

J00-J99

Choroby układu oddechowego

K00-K93

Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

M00-M03

Artropatie związane z zakażeniami

M05-M14

Artropatie wielostawowe zapalne

M15-M19

Choroby zwyrodnieniowe stawów

M20-M25

Inne choroby stawów

M30-M36

Układowe choroby tkanki łącznej

M40-M43

Zniekształcające choroby grzbietu

M45-M49

Choroby kręgosłupa

M50-M54

Inne choroby grzbietu

M50

Choroby krążków międzykręgowych szyjnych
Morbi discorum intervertebralium cervicalium

M50.0†

Choroba krążka międzykręgowego szyjnego z uszkodzeniem rdzenia kręgowego (G99.2*)

M50.1

Choroba krążka międzykręgowego szyjnego z uszkodzeniem korzeni nerwów rdzeniowych
Prolapsus disci intervertebralis cervicalis cum radiculopathia

M50.2

Inne przemieszczenia krążka międzykręgowego szyjnego
Prolapsus disci intervertebralis cervicalis alius

M50.3

Inne zwyrodnienia krążka międzykręgowego szyjnego
Degenerationes discorum cervicaliorum aliae

M50.8

Inne choroby krążka międzykręgowego szyjnego
Morbi discorum intervertebralium cervicalium alii

M50.9

Choroba krążka międzykręgowego szyjnego, nieokreślona
Morbus disci intervertebralis cervicalis, non specificatus

M51

Inne choroby krążka międzykręgowego
Morbi discorum intervertebralium alii

M51.0†

Choroby krążków międzykręgowych lędźwiowych i innych z uszkodzeniem rdzenia kręgowego (G99.2*)

M51.1†

Choroby krążków międzykręgowych lędźwiowych i innych z uszkodzeniem korzeni nerwów rdzeniowych (G55.1*)

M51.2

Inne określone przemieszczenia krążków międzykręgowych
Dislocatio disci intervertebralis alia, specificata

M51.3

Inne określone zwyrodnienia krążków międzykręgowych
Degeneratio disci intervertebralis alia, specificata

M51.4

Guzki Schmorla
Nodi Schmorl

M51.8

Inne określone choroby krążków międzykręgowych
Morbi discorum intervertebralium alii, specificati

M51.9

Choroba krążków międzykręgowych, nieokreślona
Morbus disci intervertebralis, non specificatus

M53

Inne choroby grzbietu, niesklasyfikowane gdzie indziej
Dorsopathiae aliae, non alibi classificatae

M53.0

Zespół szyjno-czaszkowy
Syndroma cervicocranialis

M53.0

Umiejscowienie mnogie w kręgosłupie
Syndroma cervicocranialis

M53.1

Okolica potyliczno-szczytowo-obrotowa
Syndroma cervicobrachialis

M53.1

Zespół szyjno-barkowy
Syndroma cervicobrachialis

M53.2

Okolica szyi
Instabilitas columnae vertebralis

M53.2

Niestabilność kręgosłupa
Instabilitas columnae vertebralis

M53.3

Okolica szyjno-piersiowa
Morbi sacrococcygei, non alibi classificati

M53.3

Choroby kości krzyżowej i guzicznej niesklasyfikowane gdzie indziej
Morbi sacrococcygei, non alibi classificati

M53.4

Okolica piersiowa

M53.5

Okolica piersiowo-lędźwiowa

M53.6

Okolica lędźwiowa

M53.7

Okolica lędźwiowo-krzyżowa

M53.8

Okolica krzyżowa i krzyżowo-guziczna
Dorsopathiae aliae, specificatae

M53.8

Inne określone choroby grzbietu
Dorsopathiae aliae, specificatae

M53.9

Choroby grzbietu, nieokreślone
Dorsopathia, non specificata

M53.9

Nieokreślone umiejscowienie
Dorsopathia, non specificata

M54

Bóle grzbietu
Dorsalgia

M54.0

Zapalenie podskórnej tkanki tłuszczowej okolicy karku i pleców
Panniculitis regionis colli et dorsi

M54.0

Umiejscowienie mnogie w kręgosłupie
Panniculitis regionis colli et dorsi

M54.1

Choroby korzeni nerwów rdzeniowych
Radiculopathia

M54.1

Okolica potyliczno-szczytowo-obrotowa
Radiculopathia

M54.2

Bóle karku
Cervicalgia

M54.2

Okolica szyi
Cervicalgia

M54.3

Okolica szyjno-piersiowa
Ischialgia

M54.3

Rwa kulszowa
Ischialgia

M54.4

Okolica piersiowa
Lumboischialgia

M54.4

Rwa kulszowa z bólem lędźwiowo-krzyżowym
Lumboischialgia

M54.5

Okolica piersiowo-lędźwiowa
Dolor sacralis

M54.5

Ból okolicy lędźwiowo-krzyżowej
Dolor sacralis

M54.6

Okolica lędźwiowa
Dolor dorsi thoracalis

M54.6

Ból kręgosłupa piersiowego
Dolor dorsi thoracalis

M54.7

Okolica lędźwiowo-krzyżowa

M54.8

Inne bóle grzbietu
Dorsalgia alia

M54.8

Okolica krzyżowa i krzyżowo-guziczna
Dorsalgia alia

M54.9

Ból grzbietu, nieokreślony
Dorsalgia, non specificata

M54.9

Nieokreślone umiejscowienie
Dorsalgia, non specificata

M60-M63

Choroby mięśni

M65-M68

Choroby maziówki i ścięgien

M70-M79

Inne choroby tkanek miękkich

M80-M85

Zaburzenia mineralizacji i struktury kości

M86-M90

Inne choroby kości

M91-M94

Choroby tkanki chrzęstnej

M95-M99

Inne choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
Drugs app phone

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

Skanuj aparatem telefonu.
4.9

Ponad 36k oceny

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

4.9

Ponad 36k oceny

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.