Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.
Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.

ICD-10

A00-B99

Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

C00-D48

Nowotwory

D50-D89

Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Choroby układu nerwowego

H00-H59

Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Choroby układu krążenia

J00-J99

Choroby układu oddechowego

K00-K93

Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

M00-M03

Artropatie związane z zakażeniami

M05-M14

Artropatie wielostawowe zapalne

M15-M19

Choroby zwyrodnieniowe stawów

M20-M25

Inne choroby stawów

M30-M36

Układowe choroby tkanki łącznej

M40-M43

Zniekształcające choroby grzbietu

M45-M49

Choroby kręgosłupa

M50-M54

Inne choroby grzbietu

M60-M63

Choroby mięśni

M65-M68

Choroby maziówki i ścięgien

M70-M79

Inne choroby tkanek miękkich

M80-M85

Zaburzenia mineralizacji i struktury kości

M80

Osteoporoza ze złamaniami patologicznymi
Osteoporosis cum fractura pathologica

M80.0

Umiejscowienie mnogie
Osteoporosis postmenopausalis cum fractura pathologica

M80.0

Osteoporoza pomenopauzalna ze złamaniem patologicznym
Osteoporosis postmenopausalis cum fractura pathologica

M80.1

Osteoporoza po zabiegu usunięcia jajników ze złamaniem patologicznym
Osteoporosis post ovariectomiam cum fractura pathologica

M80.1

Okolica barku
Osteoporosis post ovariectomiam cum fractura pathologica

M80.2

Ramię
Osteoporosis immobilisationalis cum fractura pathologica

M80.2

Osteoporoza w następstwie unieruchomienia ze złamaniem patologicznym
Osteoporosis immobilisationalis cum fractura pathologica

M80.3

Osteoporoza w następstwie pooperacyjnego zespołu upośledzonego wchłaniania ze złamaniem patologicznym
Osteoporosis malabsorptionalis postchirurgica cum fractura pathologica

M80.3

Przedramię
Osteoporosis malabsorptionalis postchirurgica cum fractura pathologica

M80.4

Osteoporoza polekowa ze złamaniem patologicznym
Osteoporosis medicamentosa cum fractura pathologica

M80.4

Ręka
Osteoporosis medicamentosa cum fractura pathologica

M80.5

Osteoporoza idiopatyczna ze złamaniem patologicznym
Osteoporosis idiopathica cum fractura pathologica

M80.5

Okolica miednicy i uda
Osteoporosis idiopathica cum fractura pathologica

M80.6

Podudzie

M80.7

Kostka i stopa

M80.8

Inne
Osteoporosis cum fractura pathologica, alia

M80.8

Inne postacie osteoporozy ze złamaniem patologicznym
Osteoporosis cum fractura pathologica, alia

M80.9

Nieokreślone umiejscowienie
Osteoporosis cum fractura pathologica, non specificata

M80.9

Nieokreślona osteoporoza ze złamaniem patologicznym
Osteoporosis cum fractura pathologica, non specificata

M81

Osteoporoza bez złamań patologicznych
Osteoporosis sine fractura pathologica

M81.0

Osteoporoza pomenopauzalna
Osteoporosis postmenopausalis

M81.0

Umiejscowienie mnogie
Osteoporosis postmenopausalis

M81.1

Okolica barku
Osteoporosis post ovariectomiam

M81.1

Osteoporoza po zabiegu usunięcia jajników
Osteoporosis post ovariectomiam

M81.2

Ramię
Osteoporosis immobilisationalis

M81.2

Osteoporoza w następstwie unieruchomienia
Osteoporosis immobilisationalis

M81.3

Przedramię
Osteoporosis malabsorptionalis postchirurgica

M81.3

Osteoporoza w następstwie pooperacyjnego zespołu upośledzonego wchłaniania
Osteoporosis malabsorptionalis postchirurgica

M81.4

Ręka
Osteoporosis medicamentosa

M81.4

Osteoporoza polekowa
Osteoporosis medicamentosa

M81.5

Okolica miednicy i uda
Osteoporosis idiopathica

M81.5

Osteoporoza idiopatyczna
Osteoporosis idiopathica

M81.6

Podudzie
Osteoporosis localisata [Lequesne]

M81.6

Zrzeszotnienie kości ograniczone [Lequesne’a]
Osteoporosis localisata [Lequesne]

M81.7

Kostka i stopa

M81.8

Inne postacie osteoporozy
Osteoporosis alia

M81.8

Inne
Osteoporosis alia

M81.9

Nieokreślone umiejscowienie
Osteoporosis, non specificata

M81.9

Osteoporoza, nieokreślona
Osteoporosis, non specificata

M82*

Osteoporoza w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Osteoporosis in morbis alibi classificatis

M82.0*

Osteoporoza w przebiegu szpiczaka mnogiego (C90.0†)
Osteoporosis in myelomatosi multiplici

M82.1*

Osteoporoza w przebiegu chorób endokrynologicznych (E00–E34†)
Osteoporosis in morbis endocrinis

M82.8*

Osteoporoza w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Osteoporosis in morbis aliis alibi classificatis

M83

Osteomalacja dorosłych
Osteomalacia ad adultum

M83.0

Umiejscowienie mnogie
Osteomalacia puerperalis

M83.0

Osteomalacja połogowa
Osteomalacia puerperalis

M83.1

Okolica barku
Osteomalacia senilis

M83.1

Osteomalacja starcza
Osteomalacia senilis

M83.2

Ramię
Osteomalacia ad adultum malabsorptionalis

M83.2

Osteomalacja dorosłych w następstwie upośledzonego wchłaniania
Osteomalacia ad adultum malabsorptionalis

M83.3

Osteoporoza dorosłych będąca wynikiem nieprawidłowego odżywiania
Osteomalacia ad adultum malnutritionalis

M83.3

Przedramię
Osteomalacia ad adultum malnutritionalis

M83.4

Ręka
Morbus ossium aluminicus

M83.4

Choroba kości na skutek przewlekłego stosowania soli glinu
Morbus ossium aluminicus

M83.5

Okolica miednicy i uda
Osteomalacia ad adultum medicamentosa alia

M83.5

Inna polekowa osteomalacja dorosłych
Osteomalacia ad adultum medicamentosa alia

M83.6

Podudzie

M83.7

Kostka i stopa

M83.8

Inna osteomalacja dorosłych
Osteomalacia ad adultum alia

M83.8

Inne
Osteomalacia ad adultum alia

M83.9

Nieokreślone umiejscowienie
Osteomalacia ad adultum, non specificata

M83.9

Osteomalacja dorosłych, nieokreślona
Osteomalacia ad adultum, non specificata

M84

Zaburzenia ciągłości kości
Morbi continuitatis ossis

M84.0

Nieprawidłowy zrost po złamaniu
Malconcretio fracturae

M84.1

Brak zrostu po złamaniu [staw rzekomy]
Inconcretio ossis [pseudarthrosis]

M84.2

Opóźniony zrost po złamaniu
Concretio fracturae retardata

M84.3

Złamanie zmiażdżeniowe niesklasyfikowane gdzie indziej
Fractura pressionalis, non alibi classificata

M84.4

Złamanie patologiczne niesklasyfikowane gdzie indziej
Fractura pathologica, non alibi classificata

M84.8

Inne zaburzenia ciągłości kości
Morbi continuitatis ossis alii

M84.9

Zaburzenia ciągłości kości, nieokreślone
Morbus continuitatis ossis, non specificatus

M85

Inne zaburzenia mineralizacji i struktury kości
Morbi densitatis et structurae ossis alii

M85.0

Dysplazja włóknista (pojedynczej kości)
Dysplasia fibrosa (monostotica)

M85.0

Umiejscowienie mnogie
Dysplasia fibrosa (monostotica)

M85.1

Fluoroza kośćca
Fluorosis sceleti

M85.1

Okolica barku
Fluorosis sceleti

M85.2

Ramię
Hyperosteosis cranii

M85.2

Przerost kości czaszki
Hyperosteosis cranii

M85.3

Osteoskleroza
Osteitis condensans

M85.3

Przedramię
Osteitis condensans

M85.4

Ręka
Cystis ossis solitaria

M85.4

Pojedyncza torbiel kości
Cystis ossis solitaria

M85.5

Tętniakowata torbiel kości
Cystis ossis aneurismatica

M85.5

Okolica miednicy i uda
Cystis ossis aneurismatica

M85.6

Podudzie
Cystis ossis alia

M85.6

Inne torbiele kości
Cystis ossis alia

M85.7

Kostka i stopa

M85.8

Inne
Morbi densitatis et structurae ossis alii, specificati

M85.8

Inne określone zaburzenia mineralizacji i struktury kości
Morbi densitatis et structurae ossis alii, specificati

M85.9

Zaburzenia mineralizacji i struktury kości, nieokreślone
Morbus densitatis et structurae ossis, non specificatus

M85.9

Nieokreślone umiejscowienie
Morbus densitatis et structurae ossis, non specificatus

M86-M90

Inne choroby kości

M91-M94

Choroby tkanki chrzęstnej

M95-M99

Inne choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
Drugs app phone

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

Skanuj aparatem telefonu.
4.9

Ponad 36k oceny

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

4.9

Ponad 36k oceny

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.