Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.
Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.

ICD-10

A00-B99

Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

C00-D48

Nowotwory

D50-D89

Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Choroby układu nerwowego

H00-H59

Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Choroby układu krążenia

J00-J99

Choroby układu oddechowego

K00-K93

Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

M00-M03

Artropatie związane z zakażeniami

M05-M14

Artropatie wielostawowe zapalne

M15-M19

Choroby zwyrodnieniowe stawów

M20-M25

Inne choroby stawów

M30-M36

Układowe choroby tkanki łącznej

M30

Guzkowe zapalenie tętnic i choroby pokrewne
Polyarteritis nodosa et morbi affines

M30.0

Guzkowe zapalenie tętnic
Polyarteritis nodosa

M30.1

Guzkowe zapalenie tętnic z zajęciem płuc [zespół Churga-Strauss]
Polyarteritis pulmonum [Churg-Strauss]

M30.2

Młodzieńcze zapalenie wielotętnicze
Polyarteritis juvenilis

M30.3

Zespół śluzówkowo-skórno-węzłowy [choroba Kawasaki]
Syndroma nodi lymphatici mucocutaneum [Kawasaki]

M30.8

Inne choroby związane z guzkowym zapaleniem tętnic
Status similes cum polyarteritide nodosa alii

M31

Inne martwicze choroby naczyń
Vasculopathiae necroticae aliae

M31.0

Autoimmunologiczne zapalenie naczyń
Angiitis hypersensitiva

M31.1

Zakrzepowa mikroangiopatia
Microangiopathia thrombotica

M31.2

Ziarniniak linii pośrodkowej
Granuloma centrale letale

M31.3

Ziarniniakowatość Wegenera
Granulomatosis Wegner

M31.4

Zespół łuku aorty [zespół Takayasu]
Syndroma arcus aortae [Takayasu]

M31.5

Olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic ze współistnieniem polimialgii reumatycznej
Arteritis gigantocellularis cum polymyalgia rheumatica

M31.6

Inne olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic
Arteritis gigantocellularis alia

M31.7

Mikroskopowe zapalenie wielonaczyniowe
Polyangiitis microscopica

M31.8

Inne określone martwicze choroby naczyń krwionośnych
Vasculopathiae necroticae aliae, specificatae

M31.9

Martwicze choroby naczyń krwionośnych, nieokreślone
Vasculopathia necrotica, non specificata

M32

Toczeń rumieniowaty układowy
Lupus erythematosus systemicus

M32.0

Toczeń rumieniowaty układowy polekowy
Lupus erythematosus systematicus medicamentosus

M32.1†

Toczeń rumieniowaty układowy z zajęciem narządów lub układów

M32.8

Inne postacie tocznia rumieniowatego układowego
Lupus erythematosus systemicus, formae aliae

M32.9

Toczeń rumieniowaty układowy, nieokreślony
Lupus erythematosus systemicus, non specificatus

M33

Zapalenie skórno-wielomięśniowe
Dermatopolymyositis

M33.0

Młodzieńcze zapalenie skórno-mięśniowe
Dermatomyositis juvenilis

M33.1

Inne zapalenia skórno-mięśniowe
Dermatomyositis alia

M33.2

Zapalenie wielomięśniowe
Polymyositis

M33.9

Zapalenie skórno-wielomięśniowe, nieokreślone
Dermatopolymyositis, non specificata

M34

Twardzina układowa
Sclerosis systemica

M34.0

Postępująca twardzina uogólniona
Scleroderma progressivum diffusum

M34.1

Zespół CR(E)ST
Syndroma CREST

M34.2

Twardzina układowa indukowana lekami i środkami chemicznymi
Sclerosis systemica medicamentosa et chemicaliis

M34.8

Inne postacie twardziny układowej
Sclerosis systemica, formae aliae

M34.9

Twardzina układowa, nieokreślona
Sclerosis systemica, non specificatum

M35

Inne układowe choroby tkanki łącznej
Morbi textus connexivi systemici alii

M35.0

zespół suchości [Sjögrena]
Syndroma sicca [Sjögren]

M35.1

Inne zespoły nakładające się
Syndromata flectentes aliae

M35.2

Choroba Behçeta
Morbus Behçet

M35.3

Polimialgia reumatyczna
Polymyalgia rheumatica

M35.4

Rozlane (eozynofilowe) zapalenie powięzi
Fasciitis diffusa (eosinophilica)

M35.5

Wieloogniskowe zwłóknienie powięzi
Fibrosclerosis multifocalis

M35.6

Nawrotowe zapalenie podskórnej tkanki tłuszczowej [Webera-Christiana]
Panniculitis recidiva [Weber-Christian]

M35.7

Zespół nadmiernej ruchomości
Syndroma hypermobilitatis

M35.8

Inne określone układowe choroby tkanki łącznej
Morbi textus connexivi systemici alii, specificati

M35.9

Układowe choroby tkanki łącznej, nieokreślone
Morbus textus connexivi systemicus alius, non specificatus

M36*

Układowe zaburzenia tkanki łącznej w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Morbi textus connexivi systemici in morbis alibi classificatis

M36.0*

Zapalenie skórno-(wielo)mięśniowe w przebiegu chorób nowotworowych (C00–D48†)
Dermato(poly)myositis in morbo neoplastico

M36.1*

Artropatia w przebiegu chorób nowotworowych (C00–D48†)
Arthropathia in morbo neoplastico

M36.2*

Artropatia w przebiegu hemofilii (D66–D68†)
Arthropathia haemophilica

M36.3*

Artropatia w przebiegu innych chorób hematologicznych (D50–D76†)
Arthropathia in morbis sanguinis aliis

M36.4*

Artropatia w przebiegu reakcji nadwrażliwości sklasyfikowanych gdzie indziej
Arthropathia in reactionibus hypersensibilitatis alibi classificatis

M36.8*

Układowe zaburzenia tkanki łącznej w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Morbi textus connexivi systemici in morbis aliis alibi classificatis

M40-M43

Zniekształcające choroby grzbietu

M45-M49

Choroby kręgosłupa

M50-M54

Inne choroby grzbietu

M60-M63

Choroby mięśni

M65-M68

Choroby maziówki i ścięgien

M70-M79

Inne choroby tkanek miękkich

M80-M85

Zaburzenia mineralizacji i struktury kości

M86-M90

Inne choroby kości

M91-M94

Choroby tkanki chrzęstnej

M95-M99

Inne choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
Drugs app phone

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

Skanuj aparatem telefonu.
4.9

Ponad 36k oceny

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

4.9

Ponad 36k oceny

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.