Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.
Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.

ICD-10

A00-B99

Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

C00-D48

Nowotwory

D50-D89

Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Choroby układu nerwowego

H00-H59

Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Choroby układu krążenia

J00-J99

Choroby układu oddechowego

K00-K93

Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

M00-M03

Artropatie związane z zakażeniami

M05-M14

Artropatie wielostawowe zapalne

M15-M19

Choroby zwyrodnieniowe stawów

M20-M25

Inne choroby stawów

M30-M36

Układowe choroby tkanki łącznej

M40-M43

Zniekształcające choroby grzbietu

M45-M49

Choroby kręgosłupa

M50-M54

Inne choroby grzbietu

M60-M63

Choroby mięśni

M65-M68

Choroby maziówki i ścięgien

M70-M79

Inne choroby tkanek miękkich

M80-M85

Zaburzenia mineralizacji i struktury kości

M86-M90

Inne choroby kości

M86

Zapalenie kości i szpiku
Osteomyelitis

M86.0

Ostre krwiopochodne zapalenie kości i szpiku
Osteomyelitis haematogenes acuta

M86.0

Umiejscowienie mnogie
Osteomyelitis haematogenes acuta

M86.1

Inne postacie ostrego zapalenia kości i szpiku
Osteomyelitis acuta alia

M86.1

Okolica barku
Osteomyelitis acuta alia

M86.2

Ramię
Osteomyelitis subacuta

M86.2

Podostre zapalenie kości i szpiku
Osteomyelitis subacuta

M86.3

Przewlekłe wieloogniskowe zapalenie kości i szpiku
Osteomyelitis multifocalis chronica

M86.3

Przedramię
Osteomyelitis multifocalis chronica

M86.4

Ręka
Osteomyelitis cum fluore foci chronica

M86.4

Przewlekłe zapalenie kości i szpiku z drenującą zatoką
Osteomyelitis cum fluore foci chronica

M86.5

Inne postacie przewlekłego krwiopochodnego zapalenia kości i szpiku
Osteomyelitis haematogenes chronica alia

M86.5

Okolica miednicy i uda
Osteomyelitis haematogenes chronica alia

M86.6

Podudzie
Osteomyelitis chronica alia

M86.6

Inne postacie przewlekłego zapalenia kości i szpiku
Osteomyelitis chronica alia

M86.7

Kostka i stopa

M86.8

Inne
Osteomyelitis alia

M86.8

Inne postacie zapalenia kości i szpiku
Osteomyelitis alia

M86.9

Nieokreślone umiejscowienie
Osteomyelitis, non specificata

M86.9

Zapalenie kości i szpiku, nieokreślone
Osteomyelitis, non specificata

M87

Martwica kości
Osteonecrosis

M87.0

Jałowa samoistna martwica kości
Osteonecrosis aseptica idiopathica

M87.0

Umiejscowienie mnogie
Osteonecrosis aseptica idiopathica

M87.1

Okolica barku
Osteonecrosis medicamentosa

M87.1

Martwica kości w następstwie stosowania leków
Osteonecrosis medicamentosa

M87.2

Ramię
Osteonecrosis posttraumatica

M87.2

Martwica kości w wyniku wcześniejszego urazu
Osteonecrosis posttraumatica

M87.3

Inne postacie wtórnej martwicy kości
Osteonecrosis secundaria alia

M87.3

Przedramię
Osteonecrosis secundaria alia

M87.4

Ręka

M87.5

Okolica miednicy i uda

M87.6

Podudzie

M87.7

Kostka i stopa

M87.8

Inne postacie martwicy kości
Osteonecrosis alia

M87.8

Inne
Osteonecrosis alia

M87.9

Nieokreślone umiejscowienie
Osteonecrosis, non specificata

M87.9

Martwica kości, nieokreślona
Osteonecrosis, non specificata

M88

Choroba Pageta kości [osteitis deformans]
Morbus Paget ossium [osteitis deformans]

M88.0

Umiejscowienie mnogie
Morbus Paget cranii

M88.0

Choroba Pageta dotycząca czaszki
Morbus Paget cranii

M88.1

Okolica barku

M88.2

Ramię

M88.3

Przedramię

M88.4

Ręka

M88.5

Okolica miednicy i uda

M88.6

Podudzie

M88.7

Kostka i stopa

M88.8

Inne
Morbus Paget ossium aliorum

M88.8

Choroba Pageta dotycząca innych kości
Morbus Paget ossium aliorum

M88.9

Nieokreślone umiejscowienie
Morbus Paget ossium, non specificatus

M88.9

Choroba Pageta kości, nieokreślona
Morbus Paget ossium, non specificatus

M89

Inne choroby kości
Morbi ossium alii

M89.0

Algoneurodystrofia
Algoneurodystrophia

M89.0

Umiejscowienie mnogie
Algoneurodystrophia

M89.1

Okolica barku
Stasis epiphysica

M89.1

Zahamowanie wzrostu nasady kości
Stasis epiphysica

M89.2

Ramię
Morbi staturae et evolutionis ossium alii

M89.2

Inne zaburzenia rozwoju i wzrostu kości
Morbi staturae et evolutionis ossium alii

M89.3

Przerost kości
Hypertrophia ossium

M89.3

Przedramię
Hypertrophia ossium

M89.4

Ręka
Osteoartropathia hypertrophica alia

M89.4

Inne przerostowe osteoartropatie
Osteoartropathia hypertrophica alia

M89.5

Okolica miednicy i uda
Osteolysis

M89.5

Osteoliza
Osteolysis

M89.6

Podudzie
Osteopathia postpolyomyelitica

M89.6

Choroby kości w następstwie zapalenia wieloneuronowego rogów przednich rdzenia
Osteopathia postpolyomyelitica

M89.7

Kostka i stopa

M89.8

Inne określone choroby kości
Morbi ossium alii, specificati

M89.8

Inne
Morbi ossium alii, specificati

M89.9

Choroby kości, nieokreślone
Morbus ossium, non specificatus

M89.9

Nieokreślone umiejscowienie
Morbus ossium, non specificatus

M90*

Osteopatie w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Osteopathiae in morbis alibi classificatis

M90.0*

Gruźlica kości (A18.0†)
Osteomyelitis tuberculosa

M90*.0

Umiejscowienie mnogie

M90.1*

Zapalenie okostnej w przebiegu chorób zakaźnych sklasyfikowanych gdzie indziej
Periostitis in morbis infectivis aliis alibi classificatis

M90*.1

Okolica barku

M90.2*

Choroby kości w przebiegu innych chorób zakaźnych sklasyfikowanych gdzie indziej
Osteopathia in morbis infectivis aliis alibi classificatis

M90*.2

Ramię

M90.3*

Martwica kości w przebiegu choroby kesonowej (T70.3†)
Osteonecrosis in morbo capsico

M90*.3

Przedramię

M90.4*

Martwica kości w przebiegu hemoglobinopatii (D50–D64†)
Osteonecrosis haemoglobinopathica

M90*.4

Ręka

M90.5*

Martwica kości w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Osteonecrosis in morbis aliis alibi classificatis

M90*.5

Okolica miednicy i uda

M90.6*

Zniekształcające zapalenie kości w przebiegu chorób nowotworowych (C00–D48†)
Osteitis deformans neoplastica

M90*.6

Podudzie

M90.7*

Złamanie kości w przebiegu chorób nowotworowych (C00–D48†)
Fractura ossium neoplastica

M90*.7

Kostka i stopa

M90.8*

Choroby kości w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Osteopathia in morbis aliis alibi classificatis

M90*.8

Inne

M90*.9

Nieokreślone umiejscowienie

M91-M94

Choroby tkanki chrzęstnej

M95-M99

Inne choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
Drugs app phone

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

Skanuj aparatem telefonu.
4.9

Ponad 36k oceny

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

4.9

Ponad 36k oceny

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.