Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.
Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.

ICD-10

A00-B99

Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

C00-D48

Nowotwory

D50-D89

Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Choroby układu nerwowego

H00-H59

Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Choroby układu krążenia

J00-J99

Choroby układu oddechowego

K00-K93

Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

M00-M03

Artropatie związane z zakażeniami

M05-M14

Artropatie wielostawowe zapalne

M15-M19

Choroby zwyrodnieniowe stawów

M20-M25

Inne choroby stawów

M30-M36

Układowe choroby tkanki łącznej

M40-M43

Zniekształcające choroby grzbietu

M45-M49

Choroby kręgosłupa

M50-M54

Inne choroby grzbietu

M60-M63

Choroby mięśni

M60

Zapalenie mięśni
Myositis

M60.0

Zakaźne zapalenie mięśni
Myositis infectiva

M60.0

Umiejscowienie mnogie
Myositis infectiva

M60.1

Zapalenie mięśni śródmiąższowe
Myositis interstitialis

M60.1

Okolica barku
Myositis interstitialis

M60.2

Ramię
Granuloma corporis alieni textus mollis, non alibi classificatum

M60.2

Ziarniniak tkanek miękkich spowodowany przez ciało obce, niesklasyfikowany gdzie indziej
Granuloma corporis alieni textus mollis, non alibi classificatum

M60.3

Przedramię

M60.4

Ręka

M60.5

Okolica miednicy i uda

M60.6

Podudzie

M60.7

Kostka i stopa

M60.8

Inne
Myositis alia

M60.8

Inne zapalenie mięśni
Myositis alia

M60.9

Zapalenie mięśni, nieokreślone
Myositis, non specificata

M60.9

Nieokreślone umiejscowienie
Myositis, non specificata

M61

Zwapnienie i skostnienie mięśni
Calcificatio musculi et ossificatio musculi

M61.0

Pourazowe kostniejące zapalenie mięśni
Myositis ossificans traumatica

M61.0

Umiejscowienie mnogie
Myositis ossificans traumatica

M61.1

Postępujące kostniejące zapalenie mięśni
Myositis ossificans progressiva

M61.1

Okolica barku
Myositis ossificans progressiva

M61.2

Porażeniowe zwapnienie i skostnienie mięśni
Calcificatio musculi et ossificatio musculi paralytici

M61.2

Ramię
Calcificatio musculi et ossificatio musculi paralytici

M61.3

Zwapnienie i skostnienie mięśni wtórne do oparzenia
Calcificatio musculi et ossificatio musculi cum combustionibus

M61.3

Przedramię
Calcificatio musculi et ossificatio musculi cum combustionibus

M61.4

Inne postacie zwapnienia mięśni
Calcificatio musculi alia

M61.4

Ręka
Calcificatio musculi alia

M61.5

Inne postacie skostnienia mięśni
Ossificatio musculi alia

M61.5

Okolica miednicy i uda
Ossificatio musculi alia

M61.6

Podudzie

M61.7

Kostka i stopa

M61.8

Inne

M61.9

Nieokreślone umiejscowienie
Calcificatio musculi et ossificatio musculi, non specificata

M61.9

Zwapnienie i skostnienie mięśni, nieokreślone
Calcificatio musculi et ossificatio musculi, non specificata

M62

Inne choroby mięśni
Morbi musculi alii

M62.0

Rozerwanie mięśni
Diastasis musculi

M62.0

Umiejscowienie mnogie
Diastasis musculi

M62.1

Inne przyczyny rozerwania mięśni (nieurazowe)
Ruptura musculi alia (non traumatica)

M62.1

Okolica barku
Ruptura musculi alia (non traumatica)

M62.2

Ramię
Infarctus musculi ischaemicus

M62.2

Zawał niedokrwienny mięśnia
Infarctus musculi ischaemicus

M62.3

Zespół unieruchomienia (porażenny)
Syndroma immobilitatis (paraplegica)

M62.3

Przedramię
Syndroma immobilitatis (paraplegica)

M62.4

Ręka
Contractura musculi

M62.4

Przykurcz mięśni
Contractura musculi

M62.5

Okolica miednicy i uda
Deminutio et atrophia musculi, non alibi classificata

M62.5

Ubytek i zaniki masy mięśniowej niesklasyfikowane gdzie indziej
Deminutio et atrophia musculi, non alibi classificata

M62.6

Podudzie
Distensio musculi

M62.6

Zmęczenie mięśni
Distensio musculi

M62.7

Kostka i stopa

M62.8

Inne
Morbi musculorum alii, specificati

M62.8

Inne określone choroby mięśni
Morbi musculorum alii, specificati

M62.9

Nieokreślone umiejscowienie
Morbus musculi, non specificatus

M62.9

Choroba mięśni, nieokreślona
Morbus musculi, non specificatus

M63*

Zaburzenia mięśni w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Morbi musculorum in morbis alibi classificatis

M63.0*

Zapalenie mięśni w przebiegu chorób bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej
Myositis in morbis bacterialibus alibi classificatis

M63.1*

Zapalenie mięśni w przebiegu chorób pierwotniakowych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
Myositis in infectionibus protozoalibus et parazitariis alibi classificatis

M63.2*

Zapalenie mięśni w przebiegu innych chorób zakaźnych sklasyfikowanych gdzie indziej
Myositis in aliis morbis infectivis, alibi classificatis

M63.3*

Zapalenie mięśni w przebiegu sarkoidozy (D86.8†)
Myositis sarcoidosa

M63.8*

Inne zaburzenia mięśni w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Morbi musculorum alii in morbis alibi classificatis

M65-M68

Choroby maziówki i ścięgien

M70-M79

Inne choroby tkanek miękkich

M80-M85

Zaburzenia mineralizacji i struktury kości

M86-M90

Inne choroby kości

M91-M94

Choroby tkanki chrzęstnej

M95-M99

Inne choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
Drugs app phone

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

Skanuj aparatem telefonu.
4.9

Ponad 36k oceny

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

4.9

Ponad 36k oceny

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.