Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.
Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.

ICD-10

A00-B99

Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

C00-D48

Nowotwory

D50-D89

Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Choroby układu nerwowego

H00-H59

Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Choroby układu krążenia

J00-J99

Choroby układu oddechowego

K00-K93

Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

M00-M03

Artropatie związane z zakażeniami

M05-M14

Artropatie wielostawowe zapalne

M15-M19

Choroby zwyrodnieniowe stawów

M20-M25

Inne choroby stawów

M30-M36

Układowe choroby tkanki łącznej

M40-M43

Zniekształcające choroby grzbietu

M45-M49

Choroby kręgosłupa

M50-M54

Inne choroby grzbietu

M60-M63

Choroby mięśni

M65-M68

Choroby maziówki i ścięgien

M70-M79

Inne choroby tkanek miękkich

M70

Choroby tkanek miękkich związane z ich używaniem, przemęczeniem i przeciążeniem
Morbi textuum mollium propter activitatem, hyperactivitatem et pressionem

M70.0

Umiejscowienie mnogie
Synovitis manus et carpi crepitans chronica

M70.0

Przewlekłe trzeszczące zapalenie błony maziowej ręki i nadgarstka
Synovitis manus et carpi crepitans chronica

M70.1

Okolica barku
Bursitis manus

M70.1

Zapalenie kaletki maziowej ręki
Bursitis manus

M70.2

Ramię
Bursitis olecrani

M70.2

Zapalenie kaletki maziowej wyrostka łokciowego
Bursitis olecrani

M70.3

Przedramię
Bursitis cubiti alia

M70.3

Zapalenie innych kaletek maziowych stawu łokciowego
Bursitis cubiti alia

M70.4

Zapalenie kaletki maziowej przedrzepkowej
Bursitis praepatellaris

M70.4

Ręka
Bursitis praepatellaris

M70.5

Zapalenie innych kaletek maziowych stawu kolanowego
Bursitis genus alia

M70.5

Okolica miednicy i uda
Bursitis genus alia

M70.6

Zapalenie kaletki maziowej krętarza
Bursitis trochanterica

M70.6

Podudzie
Bursitis trochanterica

M70.7

Kostka i stopa
Bursitis coxae alia

M70.7

Zapalenie innych kaletek maziowych miednicy
Bursitis coxae alia

M70.8

Inne
Morbi textuum mollium propter activitatem, hyperactivitatem et pressionem alii

M70.8

Inne choroby tkanek miękkich związane z ich używaniem, przemęczeniem i przeciążeniem
Morbi textuum mollium propter activitatem, hyperactivitatem et pressionem alii

M70.9

Nieokreślone umiejscowienie
Morbus textuum mollium propter activitatem, hyperactivitatem et pressionem, non specificatus

M70.9

Nieokreślone choroby tkanek miękkich związane z ich używaniem, przemęczeniem i przeciążeniem
Morbus textuum mollium propter activitatem, hyperactivitatem et pressionem, non specificatus

M71

Inne patologie kaletek
Bursopathiae aliae

M71.0

Ropień kaletki maziowej
Bursitis purulenta

M71.0

Umiejscowienie mnogie
Bursitis purulenta

M71.1

Okolica barku
Bursitis infectiva alia

M71.1

Inne infekcyjne zapalenia kaletki maziowej
Bursitis infectiva alia

M71.2

Ramię
Cystis synovialis poplitea [Baker]

M71.2

Torbiel podkolanowa [torbiel Bakera]
Cystis synovialis poplitea [Baker]

M71.3

Przedramię
Cystis bursae alia

M71.3

Inne torbiele kaletek maziowych
Cystis bursae alia

M71.4

Ręka
Calcificatio bursae

M71.4

Złogi wapniowe w kaletce maziowej
Calcificatio bursae

M71.5

Okolica miednicy i uda
Bursitis alia, non alibi classificata

M71.5

Inne zapalenia kaletek maziowych niesklasyfikowane gdzie indziej
Bursitis alia, non alibi classificata

M71.6

Podudzie

M71.7

Kostka i stopa

M71.8

Inne określone choroby kaletki maziowej
Bursopathia alia, specificata

M71.8

Inne
Bursopathia alia, specificata

M71.9

Nieokreślone umiejscowienie
Bursopathia, non specificata

M71.9

Choroba kaletki maziowej, nieokreślona
Bursopathia, non specificata

M72

Choroby fibroblastyczne
Morbi fibroblastici

M72.0

Umiejscowienie mnogie
Fibromatosis fasciae palmaris [Dupuytren]

M72.0

Przykurcz rozcięgna dłoniowego [przykurcz Dupuytrena]
Fibromatosis fasciae palmaris [Dupuytren]

M72.1

Okolica barku
Caro malleoli mollis [malleolus carnosus]

M72.1

Guzki na knykciach palców ręki
Caro malleoli mollis [malleolus carnosus]

M72.2

Włókniakowatość rozcięgna podeszwowego
Fibromatosis fasciae plantaris

M72.2

Ramię
Fibromatosis fasciae plantaris

M72.3

Przedramię

M72.4

Włókniakowatość rzekomomięsakowa
Fibromatosis pseudosarcomatosa

M72.4

Ręka
Fibromatosis pseudosarcomatosa

M72.5

Okolica miednicy i uda

M72.6

Podudzie
Fasciitis necroticans

M72.6

Martwicze zapalenie powięzi
Fasciitis necroticans

M72.7

Kostka i stopa

M72.8

Inne choroby powięzi
Morbi fibroblastici alii

M72.8

Inne
Morbi fibroblastici alii

M72.9

Nieokreślone umiejscowienie
Morbus fibroblasticus, non specificatus

M72.9

Zaburzenia rozrostowe tkanki fibroblastycznej, nieokreślone
Morbus fibroblasticus, non specificatus

M73*

Zaburzenia tkanek miękkich w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Morbi textuum mollium in morbis alibi classificatis

M73.0*

Rzeżączkowe zapalenie kaletki maziowej (A54.4†)
Bursitis gonococcica

M73*.0

Umiejscowienie mnogie

M73.1*

Kiłowe zapalenie kaletki maziowej (A52.7†)
Bursitis syphilitica

M73*.1

Okolica barku

M73*.2

Ramię

M73*.3

Przedramię

M73*.4

Ręka

M73*.5

Okolica miednicy i uda

M73*.6

Podudzie

M73*.7

Kostka i stopa

M73.8*

Inne zaburzenia tkanek miękkich w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Morbi textuum mollium alii in morbis alibi classificatis

M73*.8

Inne

M73*.9

Nieokreślone umiejscowienie

M75

Uszkodzenia barku
Laesiones regionis humeroscapularis

M75.0

Zapalenie zarostowe torebki stawu ramiennego
Capsulitis humeroscapularis adhaesiva

M75.1

Zespół czepca ścięgnisto-mięśniowego
Syndroma armillae rotatoriae

M75.2

Zapalenie ścięgna mięśnia dwugłowego ramienia
Tendinitis bicipitis

M75.3

Wapniejące zapalenie ścięgien barku
Tendinitis humeroscapularis calcificata

M75.4

Zespół wybitego barku
Syndroma humeri percussionale

M75.5

Zapalenie kaletki maziowej barku
Bursitis regionis humeroscapularis

M75.8

Inne uszkodzenia barku
Laesiones regionis humeroscapularis, alii

M75.9

Uszkodzenie barku, nieokreślone
Laesio regionis humeroscapularis, non specificata

M76

Entezopatie kończyny dolnej, z wyłączeniem stopy
Enthesopathia extremitatis inferioris, pedem excludens

M76.0

Umiejscowienie mnogie
Tendinitis glutaealis

M76.0

Zapalenie przyczepów mięśni pośladkowych
Tendinitis glutaealis

M76.1

Zapalenie przyczepu mięśnia lędźwiowego
Tendinitis iliopsoae

M76.1

Okolica barku
Tendinitis iliopsoae

M76.2

Ostroga grzebienia biodrowego
Excrescentia cristae ilicae

M76.2

Ramię
Excrescentia cristae ilicae

M76.3

Zespół pasma biodrowo-piszczelowego
Syndroma lemnisci iliotibialis

M76.3

Przedramię
Syndroma lemnisci iliotibialis

M76.4

Zapalenie kaletki maziowej pobocznej piszczelowej [choroba Pellegriniego-Stiedy]
Bursitis collateralis tibiae [Pellegrini-Stieda]

M76.4

Ręka
Bursitis collateralis tibiae [Pellegrini-Stieda]

M76.5

Zapalenie więzadeł rzepki
Tendinitis patellaris

M76.5

Okolica miednicy i uda
Tendinitis patellaris

M76.6

Podudzie
Tendinitis calcanei

M76.6

Zapalenie ścięgna Achillesa
Tendinitis calcanei

M76.7

Kostka i stopa
Tendinitis peronealis

M76.7

Zapalenie ścięgna mięśnia strzałkowego
Tendinitis peronealis

M76.8

Inne entezopatie kończyny dolnej z wyłączeniem stopy
Enthesopathiae extremitatis inferioris, pedem excludens, aliae

M76.8

Inne
Enthesopathiae extremitatis inferioris, pedem excludens, aliae

M76.9

Nieokreślone umiejscowienie
Enthesopathia extremitatis inferioris, non specificata

M76.9

Entezopatia kończyny dolnej, nieokreślona
Enthesopathia extremitatis inferioris, non specificata

M77

Inne entezopatie
Enthesopathiae aliae

M77.0

Umiejscowienie mnogie
Epicondylitis medialis

M77.0

Zapalenie nadkłykcia przyśrodkowego
Epicondylitis medialis

M77.1

Okolica barku
Epicondylitis lateralis

M77.1

Zapalenie nadkłykcia bocznego
Epicondylitis lateralis

M77.2

Zapalenie okołostawowe nadgarstka
Periarthritis carpi

M77.2

Ramię
Periarthritis carpi

M77.3

Ostroga kości piętowej
Excrescentia calcanei [calx dolorosa]

M77.3

Przedramię
Excrescentia calcanei [calx dolorosa]

M77.4

Bolesność śródstopia
Metatarsalgia

M77.4

Ręka
Metatarsalgia

M77.5

Okolica miednicy i uda
Enthesopathia pedis alia

M77.5

Inne entezopatie stopy
Enthesopathia pedis alia

M77.6

Podudzie

M77.7

Kostka i stopa

M77.8

Inne
Enthesopathiae aliae, non alibi classificatae

M77.8

Inne entezopatie niesklasyfikowane gdzie indziej
Enthesopathiae aliae, non alibi classificatae

M77.9

Nieokreślone umiejscowienie
Enthesopathia, non specificata

M77.9

Entezopatia, nieokreślona
Enthesopathia, non specificata

M79

Inne choroby tkanek miękkich, niesklasyfikowane gdzie indziej
Morbi textuum mollium alii, non alibi classificati

M79.0

Reumatyzm, nieokreślony
Rheumatismus, non specificatus

M79.0

Umiejscowienie mnogie
Rheumatismus, non specificatus

M79.1

Okolica barku
Myalgia

M79.1

Bóle mięśni
Myalgia

M79.2

Ramię
Neuralgia et neuritis, non specificata

M79.2

Nerwoból i zapalenie nerwów, nieokreślone
Neuralgia et neuritis, non specificata

M79.3

Przedramię
Panniculitis, non specificata

M79.3

Zapalenie podskórnej tkanki tłuszczowej, nieokreślone
Panniculitis, non specificata

M79.4

Przerost (podrzepkowego) ciała tłuszczowego
Hypertrophia corporis adiposi infrapatellaris

M79.4

Ręka
Hypertrophia corporis adiposi infrapatellaris

M79.5

Okolica miednicy i uda
Corpus alienum in textu molli residuale

M79.5

Ciało obce pozostałe w tkankach miękkich
Corpus alienum in textu molli residuale

M79.6

Bóle kończyn
Dolor extremitatis

M79.6

Podudzie
Dolor extremitatis

M79.7

Kostka i stopa
Fibromyalgia

M79.7

Fibromialgia
Fibromyalgia

M79.8

Inne
Morbi textuum mollium alii, specificati

M79.8

Inne określone choroby tkanek miękkich
Morbi textuum mollium alii, specificati

M79.9

Nieokreślone umiejscowienie
Morbus textuum mollium, non specificatus

M79.9

Choroba tkanek miękkich, nieokreślona
Morbus textuum mollium, non specificatus

M80-M85

Zaburzenia mineralizacji i struktury kości

M86-M90

Inne choroby kości

M91-M94

Choroby tkanki chrzęstnej

M95-M99

Inne choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
Drugs app phone

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

Skanuj aparatem telefonu.
4.9

Ponad 36k oceny

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

4.9

Ponad 36k oceny

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.