Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.
Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.

ICD-10

A00-B99

Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

C00-D48

Nowotwory

D50-D89

Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Choroby układu nerwowego

H00-H59

Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Choroby układu krążenia

J00-J99

Choroby układu oddechowego

K00-K93

Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

M00-M03

Artropatie związane z zakażeniami

M05-M14

Artropatie wielostawowe zapalne

M15-M19

Choroby zwyrodnieniowe stawów

M20-M25

Inne choroby stawów

M30-M36

Układowe choroby tkanki łącznej

M40-M43

Zniekształcające choroby grzbietu

M40

Kifoza i lordoza
Kyphosis et lordosis

M40.0

Umiejscowienie mnogie w kręgosłupie
Kyphosis posturalis

M40.0

Kifoza zależna od wadliwej postawy
Kyphosis posturalis

M40.1

Okolica potyliczno-szczytowo-obrotowa
Kyphosis secundaria alia

M40.1

Inna wtórna kifoza
Kyphosis secundaria alia

M40.2

Okolica szyi
Kyphosis alia et non specificata

M40.2

Inna i nieokreślona kifoza
Kyphosis alia et non specificata

M40.3

Zespół prostych pleców
Syndroma dorsi plani

M40.3

Okolica szyjno-piersiowa
Syndroma dorsi plani

M40.4

Inna lordoza
Lordosis alia

M40.4

Okolica piersiowa
Lordosis alia

M40.5

Okolica piersiowo-lędźwiowa
Lordosis, non specificata

M40.5

Lordoza, nieokreślona
Lordosis, non specificata

M40.6

Okolica lędźwiowa

M40.7

Okolica lędźwiowo-krzyżowa

M40.8

Okolica krzyżowa i krzyżowo-guziczna

M40.9

Nieokreślone umiejscowienie

M41

Skolioza
Scoliosis

M41.0

Umiejscowienie mnogie w kręgosłupie
Scoliosis idiopathica infantilis

M41.0

Idiopatyczna skolioza dziecięca
Scoliosis idiopathica infantilis

M41.1

Okolica potyliczno-szczytowo-obrotowa
Scoliosis idiopathica juvenilis

M41.1

Idiopatyczna skolioza młodzieńcza
Scoliosis idiopathica juvenilis

M41.2

Okolica szyi
Scoliosis idiopathica alia

M41.2

Inne postacie skoliozy idiopatycznej
Scoliosis idiopathica alia

M41.3

Skolioza wynikająca z budowy klatki piersiowej
Scoliosis thoracogenes

M41.3

Okolica szyjno-piersiowa
Scoliosis thoracogenes

M41.4

Skolioza nerwowo-mięśniowa
Scoliosis neuromuscularis

M41.4

Okolica piersiowa
Scoliosis neuromuscularis

M41.5

Inne postacie skoliozy wtórnej
Scoliosis secundaria alia

M41.5

Okolica piersiowo-lędźwiowa
Scoliosis secundaria alia

M41.6

Okolica lędźwiowa

M41.7

Okolica lędźwiowo-krzyżowa

M41.8

Okolica krzyżowa i krzyżowo-guziczna
Scoliosis formae aliae

M41.8

Inne postacie skoliozy
Scoliosis formae aliae

M41.9

Nieokreślone umiejscowienie
Scoliosis, non specificata

M41.9

Skolioza, nieokreślona
Scoliosis, non specificata

M42

Osteochondroza kręgosłupa
Osteochondrosis spinalis

M42.0

Młodzieńcza osteochondroza kręgosłupa
Osteochondrosis spinalis juvenilis

M42.0

Umiejscowienie mnogie w kręgosłupie
Osteochondrosis spinalis juvenilis

M42.1

Osteochondroza kręgosłupa dorosłych
Osteochondrosis spinalis adultorum

M42.1

Okolica potyliczno-szczytowo-obrotowa
Osteochondrosis spinalis adultorum

M42.2

Okolica szyi

M42.3

Okolica szyjno-piersiowa

M42.4

Okolica piersiowa

M42.5

Okolica piersiowo-lędźwiowa

M42.6

Okolica lędźwiowa

M42.7

Okolica lędźwiowo-krzyżowa

M42.8

Okolica krzyżowa i krzyżowo-guziczna

M42.9

Nieokreślone umiejscowienie
Osteochondrosis spinalis, non specificata

M42.9

Osteochondroza kręgosłupa, nieokreślona
Osteochondrosis spinalis, non specificata

M43

Inne zniekształcające choroby grzbietu
Dorsopathiae deformantes aliae

M43.0

Kręgoszczelina
Spondylolysis

M43.0

Umiejscowienie mnogie w kręgosłupie
Spondylolysis

M43.1

Okolica potyliczno-szczytowo-obrotowa
Spondylolisthesis

M43.1

Kręgozmyk
Spondylolisthesis

M43.2

Okolica szyi
Fusio columnae vertebralis alia

M43.2

Inne rodzaje zesztywnień kręgosłupa
Fusio columnae vertebralis alia

M43.3

Nawykowe podwichnięcie w stawie szczytowo-obrotowym z uszkodzeniem rdzenia kręgowego
Subluxatio atlantoaxialis recurrens cum myelopathia

M43.3

Okolica szyjno-piersiowa
Subluxatio atlantoaxialis recurrens cum myelopathia

M43.4

Inne nawykowe podwichnięcia w stawie szczytowo-obrotowym
Subluxatio atlantoaxialis recurrens alia

M43.4

Okolica piersiowa
Subluxatio atlantoaxialis recurrens alia

M43.5

Okolica piersiowo-lędźwiowa
Subluxatio vertebralis recurrens alia

M43.5

Inne nawracające podwichnięcia kręgów
Subluxatio vertebralis recurrens alia

M43.6

Okolica lędźwiowa
Torticollis

M43.6

Kręcz szyi
Torticollis

M43.7

Okolica lędźwiowo-krzyżowa

M43.8

Okolica krzyżowa i krzyżowo-guziczna
Dorsopathiae deformantes aliae, specificatae

M43.8

Inne określone zniekształcające choroby grzbietu
Dorsopathiae deformantes aliae, specificatae

M43.9

Nieokreślone umiejscowienie
Dorsopathia deformans, non specificata

M43.9

Zniekształcające choroby grzbietu, nieokreślone
Dorsopathia deformans, non specificata

M45-M49

Choroby kręgosłupa

M50-M54

Inne choroby grzbietu

M60-M63

Choroby mięśni

M65-M68

Choroby maziówki i ścięgien

M70-M79

Inne choroby tkanek miękkich

M80-M85

Zaburzenia mineralizacji i struktury kości

M86-M90

Inne choroby kości

M91-M94

Choroby tkanki chrzęstnej

M95-M99

Inne choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
Drugs app phone

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

Skanuj aparatem telefonu.
4.9

Ponad 36k oceny

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

4.9

Ponad 36k oceny

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.