Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.
Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.

ICD-10

A00-B99

Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

C00-D48

Nowotwory

D50-D89

Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Choroby układu nerwowego

H00-H59

Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Choroby układu krążenia

J00-J99

Choroby układu oddechowego

K00-K93

Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

M00-M03

Artropatie związane z zakażeniami

M05-M14

Artropatie wielostawowe zapalne

M15-M19

Choroby zwyrodnieniowe stawów

M20-M25

Inne choroby stawów

M30-M36

Układowe choroby tkanki łącznej

M40-M43

Zniekształcające choroby grzbietu

M45-M49

Choroby kręgosłupa

M45

Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa
Spondylitis ankylopoietica

M45.0

Umiejscowienie mnogie w kręgosłupie

M45.1

Okolica potyliczno-szczytowo-obrotowa

M45.2

Okolica szyi

M45.3

Okolica szyjno-piersiowa

M45.4

Okolica piersiowa

M45.5

Okolica piersiowo-lędźwiowa

M45.6

Okolica lędźwiowa

M45.7

Okolica lędźwiowo-krzyżowa

M45.8

Okolica krzyżowa i krzyżowo-guziczna

M45.9

Nieokreślone umiejscowienie

M46

Inne zapalne choroby kręgosłupa
Spondylopathiae inflammatoriae aliae

M46.0

Entezopatia kręgosłupa
Enthesopathia spinalis

M46.0

Umiejscowienie mnogie w kręgosłupie
Enthesopathia spinalis

M46.1

Okolica potyliczno-szczytowo-obrotowa
Sacroiliitis, non alibi classificata

M46.1

Zapalenie stawów krzyżowo-biodrowych niesklasyfikowane gdzie indziej
Sacroiliitis, non alibi classificata

M46.2

Okolica szyi
Osteomyelitis vertebralis

M46.2

Zapalenie kości i jamy szpikowej kręgu
Osteomyelitis vertebralis

M46.3

Okolica szyjno-piersiowa
Discitis intervertebralis (pyogenes)

M46.3

Zakażenie krążka międzykręgowego (ropne)
Discitis intervertebralis (pyogenes)

M46.4

Okolica piersiowa
Discitis, non specificata

M46.4

Zapalenie krążka międzykręgowego, nieokreślone
Discitis, non specificata

M46.5

Inne zakaźne choroby kręgosłupa
Spondylopathiae infectivae aliae

M46.5

Okolica piersiowo-lędźwiowa
Spondylopathiae infectivae aliae

M46.6

Okolica lędźwiowa

M46.7

Okolica lędźwiowo-krzyżowa

M46.8

Okolica krzyżowa i krzyżowo-guziczna
Spondylopathiae inflammatoriae aliae specificatae

M46.8

Inne określone zapalne choroby kręgosłupa
Spondylopathiae inflammatoriae aliae specificatae

M46.9

Nieokreślone umiejscowienie
Spondylopathia inflammatoria non specificata

M46.9

Zapalna choroba kręgosłupa, nieokreślona
Spondylopathia inflammatoria non specificata

M47

Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa
Spondylosis

M47.0

Umiejscowienie mnogie w kręgosłupie
Syndromae compressionales arteriae spinalis anterioris et arteriae vertebralis

M47.0†

Zespół ucisku tętnicy kręgowej i rdzeniowej przedniej (G99.2*)

M47.1

Okolica potyliczno-szczytowo-obrotowa
Spondylosis cum myelopathia, alia

M47.1

Inne spondylozy z uszkodzeniem rdzenia kręgowego
Spondylosis cum myelopathia, alia

M47.2

Inne zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa z uszkodzeniem korzeni nerwów rdzeniowych
Spondylosis cum radiculopathia, alia

M47.2

Okolica szyi
Spondylosis cum radiculopathia, alia

M47.3

Okolica szyjno-piersiowa

M47.4

Okolica piersiowa

M47.5

Okolica piersiowo-lędźwiowa

M47.6

Okolica lędźwiowa

M47.7

Okolica lędźwiowo-krzyżowa

M47.8

Okolica krzyżowa i krzyżowo-guziczna
Spondylosis alia

M47.8

Inne zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa
Spondylosis alia

M47.9

Nieokreślone umiejscowienie
Spondylosis, non specificata

M47.9

Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa, nieokreślone
Spondylosis, non specificata

M48

Inne choroby kręgosłupa
Spondylopathiae aliae

M48.0

Zespół wąskiego kanału kręgowego
Stenosis spinalis

M48.0

Umiejscowienie mnogie w kręgosłupie
Stenosis spinalis

M48.1

Okolica potyliczno-szczytowo-obrotowa
Hyperosteosis ankylopoietica [Forestier]

M48.1

Zesztywniająca hiperostoza [choroba Forestiera]
Hyperosteosis ankylopoietica [Forestier]

M48.2

Okolica szyi
Contactus processuum spinosorum [„Kissing spine“]

M48.2

Choroba Baastrupa
Contactus processuum spinosorum [„Kissing spine“]

M48.3

Pourazowa spondylopatia
Spondylopathia traumatica

M48.3

Okolica szyjno-piersiowa
Spondylopathia traumatica

M48.4

Zmęczeniowe złamanie kręgu
Fractura vertebrae propter contentionem

M48.4

Okolica piersiowa
Fractura vertebrae propter contentionem

M48.5

Okolica piersiowo-lędźwiowa
Collapsus vertebrae, non alibi classificatus

M48.5

Zapadnięcie kręgu niesklasyfikowane gdzie indziej
Collapsus vertebrae, non alibi classificatus

M48.6

Okolica lędźwiowa

M48.7

Okolica lędźwiowo-krzyżowa

M48.8

Inne określone spondylopatie
Spondylopathiae aliae, specificatae

M48.8

Okolica krzyżowa i krzyżowo-guziczna
Spondylopathiae aliae, specificatae

M48.9

Nieokreślone umiejscowienie
Spondylopathia, non specificata

M48.9

Spondylopatia, nieokreślona
Spondylopathia, non specificata

M49*

Spondylopatie w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Spondylopathiae in morbis alibi classificatis

M49.0*

Gruźlica kręgosłupa (A18.0†)
Tuberculosis columnae vertebralis

M49*.0

Umiejscowienie mnogie w kręgosłupie

M49.1*

Zapalenie stawów kręgosłupa w przebiegu brucelozy (A23.–†)
Spondylitis brucellosa

M49*.1

Okolica potyliczno-szczytowo-obrotowa

M49.2*

Zapalenie stawów kręgosłupa w przebiegu infekcji bakteriami jelitowymi (A01–A04†)
Spondylitis enterobacterialis

M49*.2

Okolica szyi

M49.3*

Spondylopatia w przebiegu innych chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
Spondylopathia in aliis morbis infectiosis et parasiticis alibi classificatis

M49*.3

Okolica szyjno-piersiowa

M49.4*

Spondylopatia neuropatyczna
Spondylopathia neuropathica

M49*.4

Okolica piersiowa

M49.5*

Zapadnięcie kręgu w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Collapsus vertebrae in morbis alibi classificatis

M49*.5

Okolica piersiowo-lędźwiowa

M49*.6

Okolica lędźwiowa

M49*.7

Okolica lędźwiowo-krzyżowa

M49.8*

Spondylopatia w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Spondylopathia in morbis aliis, alibi classificatis

M49*.8

Okolica krzyżowa i krzyżowo-guziczna

M49*.9

Nieokreślone umiejscowienie

M50-M54

Inne choroby grzbietu

M60-M63

Choroby mięśni

M65-M68

Choroby maziówki i ścięgien

M70-M79

Inne choroby tkanek miękkich

M80-M85

Zaburzenia mineralizacji i struktury kości

M86-M90

Inne choroby kości

M91-M94

Choroby tkanki chrzęstnej

M95-M99

Inne choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
Drugs app phone

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

Skanuj aparatem telefonu.
4.9

Ponad 36k oceny

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

4.9

Ponad 36k oceny

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.