Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.
Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.

ICD-10

A00-B99

Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

C00-D48

Nowotwory

D50-D89

Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Choroby układu nerwowego

H00-H59

Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Choroby układu krążenia

J00-J99

Choroby układu oddechowego

K00-K93

Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

M00-M03

Artropatie związane z zakażeniami

M05-M14

Artropatie wielostawowe zapalne

M15-M19

Choroby zwyrodnieniowe stawów

M20-M25

Inne choroby stawów

M30-M36

Układowe choroby tkanki łącznej

M40-M43

Zniekształcające choroby grzbietu

M45-M49

Choroby kręgosłupa

M50-M54

Inne choroby grzbietu

M60-M63

Choroby mięśni

M65-M68

Choroby maziówki i ścięgien

M70-M79

Inne choroby tkanek miękkich

M80-M85

Zaburzenia mineralizacji i struktury kości

M86-M90

Inne choroby kości

M91-M94

Choroby tkanki chrzęstnej

M91

Młodzieńcza osteochondroza biodra i miednicy
Osteochondrosis coxae et pelvis juvenilis

M91.0

Młodzieńcza osteochondroza miednicy
Osteochondrosis pelvis juvenilis

M91.0

Umiejscowienie mnogie
Osteochondrosis pelvis juvenilis

M91.1

Osteochondroza młodzieńcza głowy kości udowej [choroba Legga-Calvégo-Perthesa]
Osteochondrosis capitis femoralis juvenilis [Legg-Calvé-Perthes]

M91.1

Okolica barku
Osteochondrosis capitis femoralis juvenilis [Legg-Calvé-Perthes]

M91.2

Miednica płaska
Coxa plana

M91.2

Ramię
Coxa plana

M91.3

Przedramię
Pseudocoxalgia

M91.3

Pseudokoksalgia
Pseudocoxalgia

M91.4

Ręka

M91.5

Okolica miednicy i uda

M91.6

Podudzie

M91.7

Kostka i stopa

M91.8

Inne młodzieńcze osteochondrozy stawu biodrowego i miednicy
Osteochondrosis coxae et pelvis juvenilis alia

M91.8

Inne
Osteochondrosis coxae et pelvis juvenilis alia

M91.9

Nieokreślone umiejscowienie
Osteochondrosis coxae et pelvis juvenilis, non specificata

M91.9

Młodzieńcza osteochondroza biodra i miednicy, nieokreślona
Osteochondrosis coxae et pelvis juvenilis, non specificata

M92

Inne osteochondrozy młodzieńcze
Osteochondrosis juvenilis alia

M92.0

Osteochondroza młodzieńcza kości ramiennej
Osteochondrosis humeri juvenilis

M92.1

Osteochondroza kości łokciowej i promieniowej
Osteochondrosis radii et ulnae juvenilis

M92.2

Osteochondroza młodzieńcza ręki
Osteochondrosis manus juvenilis

M92.3

Inne osteochondrozy młodzieńcze kończyny górnej
Osteochondrosis extremitatis superioris juvenilis alia

M92.4

Osteochondroza młodzieńcza rzepki
Osteochondrosis patellae juvenilis

M92.5

Osteochondroza młodzieńcza piszczeli i strzałki
Osteochondrosis tibiae et fibulae juvenilis

M92.6

Osteochondroza młodzieńcza stępu
Osteochondrosis tarsi juvenilis

M92.7

Osteochondroza młodzieńcza śródstopia
Osteochondrosis metatarsi juvenilis

M92.8

Inne określone osteochondrozy młodzieńcze
Osteochondrosis juvenilis alia specificata

M92.9

Osteochondroza młodzieńcza, nieokreślona
Osteochondrosis juvenilis, non specificata

M93

Inne osteochondropatie
Osteochondropathiae aliae

M93.0

Oddzielenie górnej nasady kości udowej (nieurazowe)
Prolapsus epiphysis femoralis superioris (non traumaticus)

M93.1

Choroba Kienböcka dorosłych
Morbus Kienböck adulti

M93.2

Osteochondroza rozwarstwiająca
Osteochondritis dissecans

M93.8

Inne określone osteochondropatie
Osteochondropathiae aliae, specificatae

M93.9

Osteochondropatia, nieokreślona
Osteochondropathia, non specificata

M94

Inne choroby chrząstki
Morbi cartilaginis alii

M94.0

Zespół połączenia chrzęstno-kostnego [choroba Tietzego]
Syndroma junctionis chondrocostalis [Tietze]

M94.0

Umiejscowienie mnogie
Syndroma junctionis chondrocostalis [Tietze]

M94.1

Okolica barku
Polychondritis recidiva

M94.1

Nawracające zapalenie wielochrzęstne
Polychondritis recidiva

M94.2

Ramię
Chondromalacia

M94.2

Rozmiękanie chrząstki
Chondromalacia

M94.3

Przedramię
Chondrolysis

M94.3

Chondroliza
Chondrolysis

M94.4

Ręka

M94.5

Okolica miednicy i uda

M94.6

Podudzie

M94.7

Kostka i stopa

M94.8

Inne określone choroby chrząstki
Morbi cartilaginis alii, specificati

M94.8

Inne
Morbi cartilaginis alii, specificati

M94.9

Nieokreślone umiejscowienie
Morbus cartilaginis, non specificatus

M94.9

Choroby chrząstki, nieokreślone
Morbus cartilaginis, non specificatus

M95-M99

Inne choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
Drugs app phone

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

Skanuj aparatem telefonu.
4.9

Ponad 36k oceny

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

4.9

Ponad 36k oceny

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.