Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.
Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.

ICD-10

A00-B99

Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

C00-D48

Nowotwory

D50-D89

Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Choroby układu nerwowego

H00-H59

Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Choroby układu krążenia

J00-J99

Choroby układu oddechowego

K00-K93

Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

M00-M03

Artropatie związane z zakażeniami

M05-M14

Artropatie wielostawowe zapalne

M15-M19

Choroby zwyrodnieniowe stawów

M20-M25

Inne choroby stawów

M20

Nabyte deformacje palców rąk i stóp
Deformationes digitorum manus et digitorum pedis acquisitae

M20.0

Zniekształcenie palca (palców)
Deformatio digiti manus

M20.1

Paluch koślawy (nabyty)
Hallux valgus (acquisitus)

M20.2

Paluch sztywny
Hallux rigidus

M20.3

Inne zniekształcenia palucha (nabyte)
Deformatio hallucis (acquisita) alia

M20.4

Młotkowatość innych palców (nabyta)
Deformatio digiti pedis maleiformis (acquisita) alia

M20.5

Inne zniekształcenia palców stóp (nabyte)
Deformationes digitorum pedis (acquisitae) aliae

M20.6

Nabyte zniekształcenia palców stóp, nieokreślone
Deformatio digiti pedis acquisita, non specificata

M21

Inne nabyte deformacje kończyn
Deformationes extremitatum acquisitae aliae

M21.0

Zniekształcenie koślawe niesklasyfikowane gdzie indziej
Deformatio valga, non alibi classificata

M21.0

Umiejscowienie mnogie
Deformatio valga, non alibi classificata

M21.1

Zniekształcenie szpotawe niesklasyfikowane gdzie indziej
Deformatio vara, non alibi classificata

M21.1

Okolica barku
Deformatio vara, non alibi classificata

M21.2

Ramię
Deformatio flexionis

M21.2

Zniekształcenia zgięciowe
Deformatio flexionis

M21.3

Opadanie nadgarstka lub stopy (nabyte)
Articulus instabilis sive pes haerens (acquisitus)

M21.3

Przedramię
Articulus instabilis sive pes haerens (acquisitus)

M21.4

Ręka
Pes planus (acquisitus)

M21.4

Płaskostopie [pes planus] (nabyte)
Pes planus (acquisitus)

M21.5

Okolica miednicy i uda
Manus unguliformis, talipomanus, pes unguliformis et talipes acquisita

M21.5

Nabyta szpotawość rąk, koślawość rąk, stopa szpotawa, stopa koślawa
Manus unguliformis, talipomanus, pes unguliformis et talipes acquisita

M21.6

Podudzie
Deformationes malleoli et pedis acquisitae aliae

M21.6

Inne nabyte zniekształcenia stawu skokowego i stopy
Deformationes malleoli et pedis acquisitae aliae

M21.7

Nierówna długość kończyn (nabyta)
Longitudo extremitatum impar (acquisita)

M21.7

Kostka i stopa
Longitudo extremitatum impar (acquisita)

M21.8

Inne
Deformationes extremitatum acquisitae aliae, specificatae

M21.8

Inne określone nabyte zniekształcenia kończyn
Deformationes extremitatum acquisitae aliae, specificatae

M21.9

Nieokreślone umiejscowienie
Deformatio extremitatis acquisita, non specificata

M21.9

Nabyte zniekształcenia kończyn, nieokreślone
Deformatio extremitatis acquisita, non specificata

M22

Choroby rzepki
Morbi patellae

M22.0

Nawracające przemieszczenie rzepki
Luxatio patellae recurrens (recidiva)

M22.1

Nawracające podwichnięcie rzepki
Subluxatio patellae recurrens

M22.2

Konflikt rzepkowo-udowy
Disordines patellofemorales

M22.3

Inne uszkodzenia rzepki
Mutationes patellae aliae

M22.4

Rozmiękanie chrząstki rzepki
Chondromalacia patellae

M22.8

Inne choroby rzepki
Morbi patellae alii

M22.9

Choroby rzepki, nieokreślone
Morbus patellae, non specificatus

M23

Wewnętrzne uszkodzenie stawu kolanowego
Morbi genus interni

M23.0

Łąkotka cystowata
Cystis menisci genus

M23.0

Umiejscowienie mnogie
Cystis menisci genus

M23.1

Łąkotka dyskowata (wrodzona)
Meniscus genus discoides (congenitus)

M23.1

Więzadło krzyżowe przednie lub przedni róg łąkotki przyśrodkowej
Meniscus genus discoides (congenitus)

M23.2

Zastarzałe uszkodzenie łąkotki w wyniku przebytego urazu lub oderwania
Laesio menisci genus traumatica obsoleta

M23.2

Więzadło krzyżowe tylne lub tylny róg łąkotki przyśrodkowej
Laesio menisci genus traumatica obsoleta

M23.3

Inne uszkodzenia łąkotki
Mutationes menisci aliae

M23.3

Więzadło poboczne piszczelowe lub inne nieokreślone umiejscowienie na łąkotce przyśrodkowej
Mutationes menisci aliae

M23.4

Wolne ciało w jamie stawu kolanowego
Corpus liberum genus

M23.4

Więzadło poboczne strzałkowe lub przedni róg łąkotki bocznej
Corpus liberum genus

M23.5

Przewlekła niestabilność kolana
Instabilitas genus chronica

M23.5

Tylny róg łąkotki bocznej
Instabilitas genus chronica

M23.6

Inne i nieokreślone umiejscowienie na łąkotce bocznej
Ruptura ligamenti genus spontanea alia

M23.6

Inne spontaniczne zerwanie więzadeł kolana
Ruptura ligamenti genus spontanea alia

M23.7

Więzadła torebkowe

M23.8

Inne wewnętrzne uszkodzenia stawu kolanowego
Mutationes genus internae aliae

M23.9

Wewnętrzne uszkodzenie stawu kolanowego, nieokreślone
Mutatio genus interna, non specificata

M23.9

Nieokreślone więzadła lub łąkotki
Mutatio genus interna, non specificata

M24

Inne określone uszkodzenia stawu
Mutationes articuli aliae specificatae

M24.0

Wolne ciało w jamie stawowej
Corpus liberum articuli

M24.0

Umiejscowienie mnogie
Corpus liberum articuli

M24.1

Okolica barku
Morbi cartilaginis articularis alii

M24.1

Inne choroby chrząstek stawowych
Morbi cartilaginis articularis alii

M24.2

Ramię
Morbus ligamenti

M24.2

Choroby więzadeł
Morbus ligamenti

M24.3

Patologiczne przemieszczenie i podwichnięcie stawu niesklasyfikowane gdzie indziej
Luxatio et subluxatio articuli pathologica, non alibi classificata

M24.3

Przedramię
Luxatio et subluxatio articuli pathologica, non alibi classificata

M24.4

Nawracające przemieszczenia i podwichnięcia stawu
Luxatio et subluxatio articuli recidiva

M24.4

Ręka
Luxatio et subluxatio articuli recidiva

M24.5

Przykurcz stawu
Contractura articuli

M24.5

Okolica miednicy i uda
Contractura articuli

M24.6

Podudzie
Ankylosis articuli

M24.6

Zesztywnienie stawu
Ankylosis articuli

M24.7

Wgłębienie panewki
Protrusio acetabuli

M24.7

Kostka i stopa
Protrusio acetabuli

M24.8

Inne
Mutationes articuli aliae specificatae, non alibi classificatae

M24.8

Inne określone uszkodzenia stawu niesklasyfikowane gdzie indziej
Mutationes articuli aliae specificatae, non alibi classificatae

M24.9

Nieokreślone umiejscowienie
Mutatio articuli, non specificata

M24.9

Uszkodzenie stawu, nieokreślone
Mutatio articuli, non specificata

M25

Inne choroby stawów, niesklasyfikowane gdzie indziej
Morbi articulorum alii, non alibi classificati

M25.0

Umiejscowienie mnogie
Haemorthrosis

M25.0

Krwiak śródstawowy
Haemorthrosis

M25.1

Przetoka stawu
Fistula articuli

M25.1

Okolica barku
Fistula articuli

M25.2

Staw cepowaty
Instabilitas articuli

M25.2

Ramię
Instabilitas articuli

M25.3

Przedramię
Instabilitas articuli alia

M25.3

Inna postać niestabilności stawu
Instabilitas articuli alia

M25.4

Ręka
Hydrarthron

M25.4

Wysięk w stawie
Hydrarthron

M25.5

Okolica miednicy i uda
Arthralgia

M25.5

Ból stawu
Arthralgia

M25.6

Podudzie
Rigiditas articuli, non alibi classificata

M25.6

Sztywność stawu niesklasyfikowana gdzie indziej
Rigiditas articuli, non alibi classificata

M25.7

Osteofit
Osteophyton

M25.7

Kostka i stopa
Osteophyton

M25.8

Inne
Morbi articulorum alii, specificati

M25.8

Inne określone choroby stawów
Morbi articulorum alii, specificati

M25.9

Choroba stawów, nieokreślona
Morbus articuli, non specificatus

M25.9

Nieokreślone umiejscowienie
Morbus articuli, non specificatus

M30-M36

Układowe choroby tkanki łącznej

M40-M43

Zniekształcające choroby grzbietu

M45-M49

Choroby kręgosłupa

M50-M54

Inne choroby grzbietu

M60-M63

Choroby mięśni

M65-M68

Choroby maziówki i ścięgien

M70-M79

Inne choroby tkanek miękkich

M80-M85

Zaburzenia mineralizacji i struktury kości

M86-M90

Inne choroby kości

M91-M94

Choroby tkanki chrzęstnej

M95-M99

Inne choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
Drugs app phone

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

Skanuj aparatem telefonu.
4.9

Ponad 36k oceny

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

4.9

Ponad 36k oceny

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.