MKCH-10

A00-B99

Infekčné a parazitové choroby

C00-D48

Nádory

C00-C14

Zhubné nádory pery, ústnej dutiny a hltana

C15-C26

Zhubné nádory tráviacich orgánov

C15

Zhubný nádor pažeráka
Neoplasma malignum oesophagi

C15.0

Zhubný nádor krčnej časti pažeráka
Neoplasma malignum oesophagi, partis cervicalis

C15.1

Zhubný nádor hrudníkovej časti pažeráka
Neoplasma malignum oesophagi, partis thoracalis

C15.2

Zhubný nádor brušnej časti pažeráka
Neoplasma malignum oesophagi, partis abdominalis

C15.3

Zhubný nádor hornej tretiny pažeráka
Neoplasma malignum oesophagi, tertiae partis superioris

C15.4

Zhubný nádor strednej tretiny pažeráka
Neoplasma malignum oesphagi, tertiae partis mediae

C15.5

Zhubný nádor dolnej tretiny pažeráka
Neoplasma malignum oesophagi, tertiae partis inferioris

C15.8

Zhubný nádor pažeráka presahujúci viaceré oblasti
Neoplasma malignum oesophagi, limites transiens

C15.9

Zhubný nádor pažeráka, bližšie neurčený
Neoplasma malignum oesophagi, non specificatum

C16

Zhubný nádor žalúdka
Neoplasma malignum gasteris

C16.0

Zhubný nádor kardie
Neoplasma malignum cardiae

C16.1

Zhubný nádor fundu žalúdka
Neoplasma malignum basis gastricae

C16.2

Zhubný nádor tela žalúdka
Neoplasma malignum corporis gastrici

C16.3

Zhubný nádor antra pyloru
Neoplasma malignum antri pylori

C16.4

Zhubný nádor pyloru
Neoplasma malignum pylori

C16.5

Zhubný nádor malej kurvatúry žalúdka, bližšie neurčený
Neoplasma malignum curvaturae ventriculi minoris

C16.6

Zhubný nádor veľkej kurvatúry žalúdka, bližšie neurčený
Neoplasma malignum curvaturae ventriculi majoris

C16.8

Zhubný nádor žalúdka presahujúci viaceré oblasti
Neoplasma malignum ventriculi, limites transiens

C16.9

Zhubný nádor žalúdka, bližšie neurčený
Neoplasma malignum ventriculi, non specificatum

C17

Zhubný nádor tenkého čreva
Neoplasma malignum intestini tenuis

C17.0

Zhubný nádor dvanástnika
Neoplasma malignum duodeni

C17.1

Zhubný nádor jejúna
Neoplasma malignum jejuni

C17.2

Zhubný nádor ilea
Neoplasma malignum ilei

C17.3

Zhubný nádor Meckelovho divertikula
Neoplasma malignum diverticuli Meckel

C17.8

Zhubný nádor tenkého čreva presahujúci viaceré oblasti
Neoplasma malignum intestini tenuis, limites transiens

C17.9

Zhubný nádor tenkého čreva, bližšie neurčený
Neoplasma malignum intestini tenuis, non specificatum

C18

Zhubný nádor hrubého čreva
Neoplasma malignum coli

C18.0

Zhubný nádor slepého čreva
Neoplasma malignum caeci

C18.1

Zhubný nádor červovitého prívesku slepého čreva
Neoplasma malignum appendicis vermifomis

C18.2

Zhubný nádor vzostupnej časti hrubého čreva
Neoplasma malignum coli ascendentis

C18.3

Zhubný nádor pečeňového ohybu hrubého čreva
Neoplasma malignum flexurae coli hepaticae

C18.4

Zhubný nádor priečnej časti hrubého čreva
Neoplasma malignum coli transversi

C18.5

Zhubný nádor slezinového ohybu hrubého čreva
Neoplasma malignum flexurae coli lienalis

C18.6

Zhubný nádor zostupnej časti hrubého čreva
Neoplasma malignum coli descendentis

C18.7

Zhubný nádor esovitej časti hrubého čreva
Neoplasma malignum coli sigmoidis

C18.8

Zhubný nádor hrubého čreva presahujúci viaceré oblasti
Neoplasma malignum coli, limites transiens

C18.9

Zhubný nádor hrubého čreva, bližšie neurčený
Neoplasma malignum coli, non specificatum

C19

Zhubný nádor rektosigmoidového spojenia hrubého čreva
Neoplasma malignum juncturae coli rectosigmoidis

C20

Zhubný nádor konečníka
Neoplasma malignum recti

C21

Zhubný nádor anusu a análneho kanála
Neoplasma malignum ani et canalis analis

C21.0

Zhubný nádor anusu, bližšie neurčený
Neoplasma malignum ani, non specificatum

C21.1

Zhubný nádor análneho kanála
Neoplasma malignum canalis analis

C21.2

Zhubný nádor kloakovej oblasti
Neoplasma malignum zonae cloacae

C21.8

Zhubný nádor rekta, anusu a análneho kanála presahujúci viaceré oblasti
Neoplasma malignum recti, ani et canalis analis limites transiens

C22

Zhubný nádor pečene a vnútropečeňových žlčových ciest
Neoplasma malignum hepatis et ductuum biliarium intrahepaticorum

C22.0

Hepatocelulárny karcinóm
Carcinoma hepatocellulare

C22.1

Karcinóm vnútropečeňových žlčových ciest
Carcinoma cholangiocellulare

C22.2

Hepatoblastóm
Hepatoblastoma

C22.3

Angiosarkóm pečene
Angiosarcoma hepatis

C22.4

Iný sarkóm pečene
Sarcomata hepatis alia

C22.7

Iný karcinóm pečene, bližšie určený
Carcinomata hepatis alia, specificata

C22.9

Zhubný nádor pečene, bližšie neurčený
Neoplasma malignum hepatis, non specificatum

C23

Zhubný nádor žlčníka
Neoplasma malignum vesicae felleae

C24

Zhubný nádor iných a bližšie neurčených častí žlčových ciest
Neoplasma malignum ductuum biliarium, partium aliarium

C24.0

Zhubný nádor mimopečeňových žlčových ciest
Neoplasma malignum ductus biliaris extrahepatici

C24.1

Zhubný nádor ampulla Vateri
Neoplasma malignum ampullae Vater

C24.8

Zhubný nádor žlčových ciest presahujúci viaceré oblasti
Neoplasma malignum tractus biliaris, limites transiens

C24.9

Zhubný nádor žlčových ciest, bližšie neurčený
Neoplasma malignum tractus biliaris, non specificatum

C25

Zhubný nádor podžalúdkovej žľazy
Neoplasma malignum pancreatis

C25.0

Zhubný nádor hlavy podžalúdkovej žľazy
Neoplasma malignum capitis pancreatis

C25.1

Zhubný nádor tela podžalúdkovej žľazy
Neoplasma malignum corporis pancreatis

C25.2

Zhubný nádor chvosta podžalúdkovej žľazy
Neoplasma malignum caudae pancreatis

C25.3

Zhubný nádor vývodu podžalúdkovej žľazy
Neoplasma malignum ductus pancreatici

C25.4

Zhubný nádor endokrinnej časti podžalúdkovej žľazy
Neoplasma malignum pancreatis endocrini

C25.7

Zhubný nádor iných častí podžalúdkovej žľazy
Neoplasma malignum pancreatis, partium aliarium

C25.8

Zhubný nádor podžalúdkovej žľazy presahujúci viaceré oblasti
Neoplasma malignum pancreatis, limites transiens

C25.9

Zhubný nádor podžalúdkovej žľazy, bližšie neurčený
Neoplasma malignum pancreatis, non specificatum

C26

Zhubný nádor iných a nepresne určených tráviacich orgánov
Neoplasma malignum organorum digestivorum aliorum et non satis definitorum

C26.0

Zhubný nádor bližšie neurčenej časti črevného traktu
Neoplasma malignum tractus intestinalis, pars non specificata

C26.1

Zhubný nádor sleziny
Neoplasma malignum lienis

C26.8

Zhubný nádor tráviacej sústavy presahujúci viaceré oblasti
Neoplasma malignum systematis digestivi, limites transiens

C26.9

Zhubný nádor na nepresne určenom mieste tráviacej sústavy
Neoplasma malignum systematis digestivi, loci non satis definiti

C30-C39

Zhubné nádory dýchacích a vnútrohrudníkových orgánov

C40-C41

Zhubné nádory kostí a kĺbovej chrupky

C43-C44

Melanóm a iné zhubné nádory kože

C45-C49

Zhubné nádory mezotelu a mäkkého tkaniva

C50-C50

Zhubné nádory prsníka

C51-C58

Zhubné nádory ženských pohlavných orgánov

C60-C63

Zhubné nádory mužských pohlavných orgánov

C64-C68

Zhubné nádory močovej sústavy

C69-C72

Zhubné nádory oka, mozgu a iných častí centrálnej nervovej sústavy

C73-C75

Zhubné nádory štítnej žľazy a iných žliaz s vnútorným vylučovaním

C76-C80

Zhubné nádory na nepresne určených, sekundárnych a bližšie neurčených miestach

C81-C96

Zhubné nádory s pôvodom alebo s predpokladaným pôvodom z lymfatického, hemopoetického a príbuzného tkaniva

C97-C97

Zhubné nádory mnohopočetné na viacerých nezávislých primárnych miestach

D00-D09

Karcinómy in situ [Carcinoma in situ, CIS]

D10-D36

Nezhubné nádory

D37-D48

Nádory s neurčitým alebo neznámym správaním

D50-D90

Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov

E00-E90

Endokrinné, nutričné a metabolické choroby

F00-F99

Duševné poruchy a poruchy správania

G00-G99

Choroby nervovej sústavy

H00-H59

Choroby oka a očných adnexov

H60-H95

Choroby ucha a hlávkového výbežku

I00-I99

Choroby obehovej sústavy

J00-J99

Choroby dýchacej sústavy

K00-K93

Choroby tráviacej sústavy

L00-L99

Choroby kože a podkožného tkaniva

M00-M99

Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

N00-N99

Choroby močovopohlavnej sústavy

O00-O99

Gravidita, pôrod a šestonedelie

P00-P96

Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období

Q00-Q99

Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie

R00-R99

Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde

S00-T98

Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

U00-U99

Kódy na osobitné účely

V01-Y98

Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory, ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami

NOVINKA: Kontrola liekových interakcií

Stiahnite si aplikáciu Mediately, zistite závažnosť interakcií a získajte odporúčania na ich riešenie.

Používame súbory cookie Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať to najlepšie používateľské prostredie na našich webových stránkach. Používaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie, nájdete v Zásadách používania súborov cookie.