MKCH-10

A00-B99

Infekčné a parazitové choroby

C00-D48

Nádory

C00-C14

Zhubné nádory pery, ústnej dutiny a hltana

C15-C26

Zhubné nádory tráviacich orgánov

C30-C39

Zhubné nádory dýchacích a vnútrohrudníkových orgánov

C40-C41

Zhubné nádory kostí a kĺbovej chrupky

C43-C44

Melanóm a iné zhubné nádory kože

C45-C49

Zhubné nádory mezotelu a mäkkého tkaniva

C50-C50

Zhubné nádory prsníka

C51-C58

Zhubné nádory ženských pohlavných orgánov

C60-C63

Zhubné nádory mužských pohlavných orgánov

C64-C68

Zhubné nádory močovej sústavy

C69-C72

Zhubné nádory oka, mozgu a iných častí centrálnej nervovej sústavy

C73-C75

Zhubné nádory štítnej žľazy a iných žliaz s vnútorným vylučovaním

C76-C80

Zhubné nádory na nepresne určených, sekundárnych a bližšie neurčených miestach

C81-C96

Zhubné nádory s pôvodom alebo s predpokladaným pôvodom z lymfatického, hemopoetického a príbuzného tkaniva

C81

Hodgkinov lymfóm
Morbus Hodgkin

C81.0

Nodulárny Hodgkinov lymfóm s prevahou lymfocytov
Lymphoma Hodgkin, praedominatio lymphocytica

C81.1

Klasický Hodgkinov lymfóm s nodulárnou sklerózou
Lymphoma Hodgkin, sclerosis nodularis

C81.2

Klasický Hodgkinov lymfóm so zmiešanou celularitou
Lymphoma Hodgkin, cellulae mixtae

C81.3

Klasický Hodgkinov lymfóm chudobný na lymfocyty
Lymphoma Hodgkin, depletio lymphocytica

C81.4

Klasický Hodgkinov lymfóm bohatý na lymfocyty
Lymphoma Hodgkin, divites lymphocytica

C81.7

Iný klasický Hodgkinov lymfóm
Morbi Hodgkin alii

C81.9

Hodgkinov lymfóm, bližšie neurčený
Morbus Hodgkin, non specificatus

C82

Folikulový lymfóm
Lymphoma non-Hodgkin folliculare

C82.0

Folikulový lymfóm, štádium I
Lymphoma non-Hodgkin folliculare gradus I

C82.1

Folikulový lymfóm, štádium II
Lymphoma non-Hodgkin folliculare gradus II

C82.2

Folikulový lymfóm, štádium III, bližšie neurčený
Lymphoma non-Hodgkin folliculare gradus III, non specificatum

C82.3

Folikulový lymfóm, štádium IIIa
Lymphoma non-Hodgkin folliculare gradus III a

C82.4

Folikulový lymfóm, štádium IIIb
Lymphoma non-Hodgkin folliculare gradus III b

C82.5

Difúzny lymfóm folikulového centra
Lymphoma non-Hodgkin folliculare cum diffusione centrali

C82.6

Kožný lymfóm folikulového centra
Lymphoma non-Hodgkin folliculare centrum cutanea

C82.7

Iný typ folikulového lymfómu
Lymphomata non-Hodgkin folicularia allia

C82.9

Folikulový lymfóm, bližšie neurčený
Lymphoma non-Hodgkin folliculare, non specificatum

C83

Nefolikulový lymfóm
Lymphoma non-Hodgkin, non folliculare

C83.0

Malobunkový lymfóm z B-buniek
Lymphoma B-cellularum parvarum

C83.1

Lymfóm z plášťových buniek
Lymphoma „mantle cell“

C83.3

Difúzny veľkobunkový lymfóm z B-buniek
Lymphoma B cellularum magnarum difussum

C83.5

Lymfoblastový lymfóm
Lymphoma non-Hodgkin lymphoblasticum diffusum

C83.7

Burkittov lymfóm
Lymphoma Burkitt

C83.8

Iný nefolikulový lymfóm
Lymphomata non-Hodgkin diffusa alia

C83.9

Nefolikulový lymfóm, bližšie neurčený
Lymphoma non-Hodgkin non folliculare, non specificatum

C84

Lymfóm zo zrelých T/NK-buniek
Lymphomata T-cellularum peripherica et cutanea

C84.0

Mycosis fungoides
Mycosis fungoides

C84.1

Sézaryho choroba
Syndroma Sezary

C84.4

Periférny lymfóm z T-buniek, nezatriedený
Lymphoma T-cellularum periphericum, non alibi classificata

C84.5

Iný lymfóm zo zrelých T/NK-buniek
Lymphomata T-cellularum alia et non specificata

C84.6

Anaplastický veľkobunkový lymfóm, ALK-pozitívny
Lymphoma magnarum cellularum anaplasticum, ALK-positivus

C84.7

Anaplastický veľkobunkový lymfóm, ALK-negatívny
Lymphoma magnarum cellularum anaplasticum, ALK-negativus

C84.8

Kožný lymfóm z T-buniek, bližšie neurčený
Lymphoma cutaneus T-cellularum, non specificatum

C84.9

Lymfóm zo zrelých T/NK-buniek, bližšie neurčený
Lymphoma T/NK-cellularum maturarum, non specificatum

C85

Iný a bližšie neurčený typ non-Hodgkinovho lymfómu
Lymphomata non-Hodgkin alia et non specificata

C85.1

Lymfóm z B-buniek, bližšie neurčený
Lymphoma B cellularum, non specificatum

C85.2

Mediastinálny (týmusový) veľkobunkový lymfóm z B-buniek
Lymphoma B-cellularum magnarum mediastinale (thymicum)

C85.7

Iný bližšie určený typ non-Hodgkinovho lymfómu
Lymphomata non-Hodgkin specificata alia

C85.9

Non-Hodgkinov lymfóm, bližšie neurčený
Lymphoma non-Hodgkin, non specificatum

C86

Iný lymfóm z T/NK-buniek, bližšie určený
Lymphoma T/NK-cellularum, alia genera specifica

C86.0

Extranodálny lymfóm z NK/T- buniek, nosový typ
Lymphoma NK/T-cellularum extranodulare, genus nasale

C86.1

Hepatosplenický lymfóm z T-buniek
Lymphoma T-cellularum hepatosplenicum

C86.2

Enteropatický (intestinálny) lymfóm z T-buniek
Lymphoma T-cellularum (intestinarum), genus enteropathiae

C86.3

Podkožný panikulitíde podobný lymfóm z T-buniek
Lymphoma T-cellularum subcutaneus quasi panniculitis

C86.4

Blastový lymfóm z NK-buniek
Lymphoma NK-cellularum blasticarum

C86.5

Angioimunoblastový lymfóm z T-buniek
Lymphoma T-cellularum angioimmunoblasticum

C86.6

Primárna kožná CD30-pozitívna lymfoproliferatívna choroba z T-buniek
Cutaneum CD30-positivum primae T-cellularum proliferationis

C88

Zhubná imunoproliferatívna choroba
Morbi maligni imunoproliferativi

C88.0-

Waldenströmova makroglobulinémia

C88.00

Waldenströmova makroglobulinémia, bez kompletnej remisie

C88.01

Waldenströmova makroglobulinémia, v kompletnej remisii

C88.2-

Iné choroby ťažkých reťazcov

C88.20

Iná choroba ťažkých reťazcov, bez kompletnej remisie

C88.21

Iná choroba ťažkých reťazcov, v kompletnej remisii

C88.3-

Imunoproliferatívna choroba tenkého čreva

C88.30

Imunoproliferatívna choroba tenkého čreva, bez kompletnej remisie

C88.31

Imunoproliferatívna choroba tenkého čreva, v kompletnej remisii

C88.4-

Extranodálny lymfóm z B-buniek marginálnej zóny lymfatického tkaniva sliznice (MALT-lymfóm)

C88.40

Extranodálny lymfóm z B-buniek marginálnej zóny lymfatického tkaniva sliznice (MALT-lymfóm), bez kompletnej remisie

C88.41

Extranodálny lymfóm z B-buniek marginálnej zóny lymfatického tkaniva sliznice (MALT-lymfóm), v kompletnej remisii

C88.7-

Iná zhubná imunoproliferatívna choroba

C88.70

Iná zhubná imunoproliferatívna choroba, bez kompletnej remisie

C88.71

Iná zhubná imunoproliferatívna choroba, v kompletnej remisii

C88.9-

Zhubná imunoproliferatívna choroba, bližšie neurčená

C88.90

Zhubná imunoproliferatívna choroba, bližšie neurčená, bez kompletnej remisie

C88.91

Zhubná imunoproliferatívna choroba, bližšie neurčená, v kompletnej remisii

C90

Mnohopočetný myelóm a zhubné nádory z plazmatických buniek
Myeloma multiplex et neoplasmata maligna plasma - cellularum

C90.0-

Mnohopočetný myelóm

C90.00

Mnohopočetný myelóm, bez kompletnej remisie

C90.01

Mnohopočetný myelóm, v kompletnej remisii

C90.1-

Plazmocytová leukémia

C90.10

Plazmocytová leukémia, bez kompletnej remisie

C90.11

Plazmocytová leukémia, v kompletnej remisii

C90.2-

Extramedulárny plazmocytóm

C90.20

Extramedulárny plazmocytóm, bez kompletnej remisie

C90.21

Extramedulárny plazmocytóm, v kompletnej remisii

C90.3-

Solitárny plazmocytóm

C90.30

Solitárny plazmocytóm, bez kompletnej remisie

C90.31

Solitárny plazmocytóm, v kompletnej remisii

C91

Lymfocytová leukémia
Leukaemia lymphoides

C91.0-

Akútna lymfoblastová leukémia (ALL)

C91.00

Akútna lymfoblastová leukémia, bez kompletnej remisie

C91.01

Akútna lymfoblastová leukémia, v kompletnej remisii

C91.1-

Chronická lymfatická leukémia z B-buniek

C91.10

Chronická lymfatická leukémia, bez kompletnej remisie

C91.11

Chronická lymfatická leukémia, v kompletnej remisii

C91.3-

Prolymfocytová leukémia z B-buniek

C91.30

Prolymfocytová leukémia z B-buniek, bez kompletnej remisie

C91.31

Prolymfocytová leukémia z B-buniek, v kompletnej remisii

C91.4-

Vlasatobunková leukémia

C91.40

Vlasatobunková leukémia, bez kompletnej remisie

C91.41

Vlasatobunková leukémia, v kompletnej remisii

C91.5-

Leukémia /lymfóm z dospelých T-buniek spojený s infekciou HTLV-1

C91.50

Leukémia /lymfóm z dospelých T-buniek spojený s infekciou HTLV-1, bez kompletnej remisie

C91.51

Leukémia /lymfóm z dospelých T-buniek spojený s infekciou HTLV-1, v kompletnej remisii

C91.6-

Prolymfocytová leukémia z T-buniek

C91.60

Prolymfocytová leukémia z T-buniek, bez kompletnej remisie

C91.61

Prolymfocytová leukémia z T-buniek, v kompletnej remisii

C91.7-

Iná lymfatická leukémia

C91.70

Iná lymfatická leukémia, bez kompletnej remisie

C91.71

Iná lymfatická leukémia, v kompletnej remisii

C91.8-

Leukémia zo zrelých B-buniek Burkittovho typu

C91.80

Leukémia zo zrelých B-buniek Burkittovho typu, bez kompletnej remisie

C91.81

Leukémia zo zrelých B-buniek Burkittovho typu, v kompletnej remisii

C91.9-

Lymfatická leukémia, bližšie neurčená

C91.90

Lymfatická leukémia, bližšie neurčená, bez kompletnej remisie

C91.91

Lymfatická leukémia, bližšie neurčená, v kompletnej remisii

C92

Myeloická leukémia
Leukaemia myeloides

C92.0-

Akútna myeloblastová leukémia (AML)

C92.00

Akútna myeloblastová leukémia (AML), bez kompletnej remisie

C92.01

Akútna myeloblastová leukémia (AML), v kompletnej remisii

C92.1-

Chronická myeloická leukémia (CML), BCR/ABL-pozitívna

C92.10

Chronická myeloická leukémia BCR/ABL-pozitívna, bez kompletnej remisie

C92.11

Chronická myeloická leukémia BCR/ABL-pozitívna, v kompletnej remisii

C92.2-

Atypická chronická myeloická leukémia, BCR/ABL-negatívna

C92.20

Atypická chronická myeloická leukémia, BCR/ABL-negatívna, bez kompletnej remisie

C92.21

Atypická chronická myeloická leukémia BCR/ABL-negatívna, v kompletnej remisii

C92.3-

Myelosarkóm

C92.30

Myelosarkóm, bez kompletnej remisie

C92.31

Myelosarkóm, v kompletnej remisii

C92.4-

Akútna promyelocytová leukémia (PCL)

C92.40

Akútna promyelocytová leukémia, bez kompletnej remisie

C92.41

Akútna promyelocytová leukémia, v kompletnej remisii

C92.5-

Akútna myelomonocytová leukémia

C92.50

Akútna myelomonocytová leukémia, bez kompletnej remisie

C92.51

Akútna myelomonocytová leukémia, v kompletnej remisii

C92.6-

Akútna myeloická leukémia s 11q23 abnormalitou

C92.60

Akútna myeloická leukémia s 11q23 abnormalitou, bez kompletnej remisie

C92.61

Akútna myeloická leukémia s 11q23 abnormalitou, v kompletnej remisii

C92.7-

Iná myeloická leukémia

C92.70

Iná myeloická leukémia, bez kompletnej remisie

C92.71

Iná myeloická leukémia, v kompletnej remisii

C92.8-

Akútna myeloická leukémia s multilineárnou dyspláziou

C92.80

Akútna myeloická leukémia s multilineárnou dyspláziou, bez kompletnej remisie

C92.81

Akútna myeloická leukémia s multilineárnou dyspláziou, v kompletnej remisii

C92.9-

Myeloická leukémia, bližšie neurčená

C92.90

Myeloická leukémia, bližšie neurčená, bez kompletnej remisie

C92.91

Myeloická leukémia, bližšie neurčená, v kompletnej remisii

C93

Monocytová leukémia
Leukaemia monocytica

C93.0-

Akútna monoblastová/monocytová leukémia

C93.00

Akútna monoblastová/monocytová leukémia, bez kompletnej remisie

C93.01

Akútna monoblastová/monocytová leukémia, v kompletnej remisii

C93.1-

Chronická myelomonocytová leukémia

C93.10

Chronická myelomonocytová leukémia, bez kompletnej remisie

C93.11

Chronická myelomonocytová leukémia, v kompletnej remisii

C93.3-

Juvenilná myelomonocytová leukémia

C93.30

Juvenilná myelomonocytová leukémia, bez kompletnej remisie

C93.31

Juvenilná myelomonocytová leukémia, v kompletnej remisii

C93.7-

Iná monocytová leukémia

C93.70

Iná monocytová leukémia, bez kompletnej remisie

C93.71

Iná monocytová leukémia, v kompletnej remisii

C93.9-

Monocytová leukémia, bližšie neurčená

C93.90

Monocytová leukémia, bližšie neurčená, bez kompletnej remisie

C93.91

Monocytová leukémia, bližšie neurčená, v kompletnej remisii

C94

Iná leukémia z bližšie určených buniek
Leukaemiae generum cellularum aliae, specificatorum

C94.0-

Akútna erytroleukémia

C94.00

Akútna erytroleukémia, bez kompletnej remisie

C94.01

Akútna erytroleukémia, v kompletnej remisii

C94.2-

Akútna megakaryoblastová leukémia

C94.20

Akútna megakaryoblastová leukémia, bez kompletnej remisie

C94.21

Akútna megakaryoblastová leukémia, v kompletnej remisii

C94.3-

Mastocytová leukémia

C94.30

Mastocytová leukémia, bez kompletnej remisie

C94.31

Mastocytová leukémia, v kompletnej remisii

C94.4-

Akútna panmyelóza s myelofibrózou

C94.40

Akútna panmyelóza s myelofibrózou, bez kompletnej remisie

C94.41

Akútna panmyelóza s myelofibrózou, v kompletnej remisii

C94.6-

Myelodysplastická a myeloproliferatívna choroba, inde nezatriedená

C94.60

Myelodysplastická a myeloproliferatívna choroba, inde nezatriedená, bez kompletnej remisie

C94.61

Myelodysplastická a myeloproliferatívna choroba, inde nezatriedená, v kompletnej remisii

C94.7-

Iná bližšie určená leukémia

C94.70

Iná bližšie určená leukémia, bez kompletnej remisie

C94.71

Iná bližšie určená leukémia, v kompletnej remisii

C94.8

Blastová kríza pri chronickej myeloickej leukémii (CML)

C95

Leukémia z bližšie neurčených buniek
Leukaemia generis cellularum non specificati

C95.0-

Akútna leukémia bližšie neurčeného bunkového typu

C95.00

Akútna leukémia bližšie neurčeného bunkového typu, bez kompletnej remisie

C95.01

Akútna leukémia bližšie neurčeného bunkového typu, v kompletnej remisii

C95.1-

Chronická leukémia bližšie neurčeného bunkového typu

C95.10

Chronická leukémia bližšie neurčeného bunkového typu, bez kompletnej remisie

C95.11

Chronická leukémia bližšie neurčeného bunkového typu, v kompletnej remisii

C95.7-

Iná leukémia bližšie neurčeného bunkového typu

C95.70

Iná leukémia bližšie neurčeného bunkového typu, bez kompletnej remisie

C95.71

Iná leukémia bližšie neurčeného bunkového typu, v kompletnej remisii

C95.8

Leukémia refraktérna na štandardnú indukčnú liečbu

C95.9-

Leukémia, bližšie neurčená

C95.90

Leukémia, bližšie neurčená, bez kompletnej remisie

C95.91

Leukémia, bližšie neurčená, v kompletnej remisii

C96

Iný a bližšie neurčený zhubný nádor lymfatického, krvotvorného a príbuzného tkaniva
Neoplasmata maligna textus lymphoidis, haematopoietici et textuum affinium alia, non specificata

C96.0

Multifokálna a multisystémová (diseminovaná) histiocytóza z Langerhansových buniek [Lettererova-Siweho choroba]
Histiocytosis Langerhans-cellularum, multifocalis et multisystemica (vulgata) [Letterer-Siwe morbus]

C96.2

Zhubný mastocytový nádor
Tumor mastocyticus malignus

C96.4

Sarkóm z dendritických buniek (akcesórnych buniek)
Sarcoma dendriticarum cellularum (cellularum accessoriarum)

C96.5

Multifokálna a unisystémová histiocytóza z Langerhansových buniek
Multifocalis et unisystemica Langerhans-cellularum histiocytosis

C96.6

Unifokálna histiocytóza z Langerhansových buniek
Histiocytosis Langerhans-cellularum unifocalis

C96.7

Iný zhubný nádor lymfatického, hematopoetického a príbuzného tkaniva, bližšie určený
Neoplasma malignum textus lymphoidis, hematopoietici et textuum affinium, specificata alia

C96.8

Histiocytový sarkóm
Sarcoma histiocyticum

C96.9

Zhubný nádor lymfatického, hematopoetického a príbuzného tkaniva, bližšie neurčený
Neoplasma malignum textus lymphoidis, hematopoietici et textuum affinium, non specificatum

C97-C97

Zhubné nádory mnohopočetné na viacerých nezávislých primárnych miestach

D00-D09

Karcinómy in situ [Carcinoma in situ, CIS]

D10-D36

Nezhubné nádory

D37-D48

Nádory s neurčitým alebo neznámym správaním

D50-D90

Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov

E00-E90

Endokrinné, nutričné a metabolické choroby

F00-F99

Duševné poruchy a poruchy správania

G00-G99

Choroby nervovej sústavy

H00-H59

Choroby oka a očných adnexov

H60-H95

Choroby ucha a hlávkového výbežku

I00-I99

Choroby obehovej sústavy

J00-J99

Choroby dýchacej sústavy

K00-K93

Choroby tráviacej sústavy

L00-L99

Choroby kože a podkožného tkaniva

M00-M99

Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

N00-N99

Choroby močovopohlavnej sústavy

O00-O99

Gravidita, pôrod a šestonedelie

P00-P96

Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období

Q00-Q99

Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie

R00-R99

Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde

S00-T98

Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

U00-U99

Kódy na osobitné účely

V01-Y98

Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory, ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami

NOVINKA: Kontrola liekových interakcií

Stiahnite si aplikáciu Mediately, zistite závažnosť interakcií a získajte odporúčania na ich riešenie.

Používame súbory cookie Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať to najlepšie používateľské prostredie na našich webových stránkach. Používaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie, nájdete v Zásadách používania súborov cookie.