MKCH-10

A00-B99

Infekčné a parazitové choroby

C00-D48

Nádory

C00-C14

Zhubné nádory pery, ústnej dutiny a hltana

C15-C26

Zhubné nádory tráviacich orgánov

C30-C39

Zhubné nádory dýchacích a vnútrohrudníkových orgánov

C40-C41

Zhubné nádory kostí a kĺbovej chrupky

C43-C44

Melanóm a iné zhubné nádory kože

C45-C49

Zhubné nádory mezotelu a mäkkého tkaniva

C50-C50

Zhubné nádory prsníka

C51-C58

Zhubné nádory ženských pohlavných orgánov

C51

Zhubný nádor vulvy
Neoplasma malignum vulvae

C51.0

Zhubný nádor veľkého pysku
Neoplasma malignum labii majoris

C51.1

Zhubný nádor malého pysku
Neoplasma malignum labii minoris

C51.2

Zhubný nádor klitorisu
Neoplasma malignum clitoridis

C51.8

Zhubný nádor vulvy presahujúci viaceré oblasti
Neoplasma malignum vulvae, limites transiens

C51.9

Zhubný nádor vulvy, bližšie neurčený
Neoplasma malignum vulvae, non specificatum

C52

Zhubný nádor pošvy
Neoplasma malignum vaginae

C53

Zhubný nádor krčka maternice
Neoplasma malignum cervicis uteri

C53.0

Zhubný nádor endocervixu maternice
Neoplasma malignum endocervicis uteri

C53.1

Zhubný nádor exocervixu maternice
Neoplasma malignum exacervicis uteri

C53.8

Zhubný nádor krčka maternice presahujúci viaceré oblasti
Neoplasma malignum cervicis, limites uteri transiens

C53.9

Zhubný nádor krčka maternice, bližšie neurčený
Neoplasma malignum cervicis uteri, non specificatum

C54

Zhubný nádor tela maternice
Neoplasma malignum corporis uteri

C54.0

Zhubný nádor istmu maternice
Neoplasma malignum isthmi uteri

C54.1

Zhubný nádor endometria
Neoplasma malignum endometrii

C54.2

Zhubný nádor myometria
Neoplasma malignum myometrii

C54.3

Zhubný nádor dna maternice
Neoplasma malignum basis uteri

C54.8

Zhubný nádor tela maternice presahujúci viaceré oblasti
Neoplasma malignum corporis, limites uteri transiens

C54.9

Zhubný nádor tela maternice, bližšie neurčený
Neoplasma malignum corporis uteri, non specificatum

C55

Zhubný nádor bližšie neurčenej časti maternice
Neoplasma malignum uteri, partis non specificatae

C56

Zhubný nádor vaječníka
Neoplasma malignum ovarii

C57

Zhubný nádor iných a bližšie neurčených ženských pohlavných orgánov
Neoplasma malignum organorum genitaliorum femininorum aliorum et non specificatorum

C57.0

Zhubný nádor vajíčkovodu
Neoplasma malignum tubae Fallopii

C57.1

Zhubný nádor širokého väzu maternice
Neoplasma malignum ligamenti lati uteri

C57.2

Zhubný nádor oblého väzu maternice
Neoplasma malignum ligamenti teretis uteri

C57.3

Zhubný nádor parametria
Neoplasma malignum parametrii

C57.4

Zhubný nádor adnexov maternice, bližšie neurčený
Neoplasma malignum adnexorum uteri, non specificatum

C57.7

Zhubný nádor iných ženských pohlavných orgánov, bližšie určených
Neoplasma malignum organorum genitaliorum femininorum, aliorum, specificatorum

C57.8

Zhubný nádor ženských pohlavných orgánov presahujúci viaceré oblasti
Neoplasma malignum organorum genitaliorum femininorum, limites transiens

C57.9

Zhubný nádor ženského pohlavného orgánu, bližšie neurčeného
Neoplasma malignum organi genitalii feminini, non specificatum

C58

Zhubný nádor placenty
Neoplasma malignum placentae

C60-C63

Zhubné nádory mužských pohlavných orgánov

C64-C68

Zhubné nádory močovej sústavy

C69-C72

Zhubné nádory oka, mozgu a iných častí centrálnej nervovej sústavy

C73-C75

Zhubné nádory štítnej žľazy a iných žliaz s vnútorným vylučovaním

C76-C80

Zhubné nádory na nepresne určených, sekundárnych a bližšie neurčených miestach

C81-C96

Zhubné nádory s pôvodom alebo s predpokladaným pôvodom z lymfatického, hemopoetického a príbuzného tkaniva

C97-C97

Zhubné nádory mnohopočetné na viacerých nezávislých primárnych miestach

D00-D09

Karcinómy in situ [Carcinoma in situ, CIS]

D10-D36

Nezhubné nádory

D37-D48

Nádory s neurčitým alebo neznámym správaním

D50-D90

Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov

E00-E90

Endokrinné, nutričné a metabolické choroby

F00-F99

Duševné poruchy a poruchy správania

G00-G99

Choroby nervovej sústavy

H00-H59

Choroby oka a očných adnexov

H60-H95

Choroby ucha a hlávkového výbežku

I00-I99

Choroby obehovej sústavy

J00-J99

Choroby dýchacej sústavy

K00-K93

Choroby tráviacej sústavy

L00-L99

Choroby kože a podkožného tkaniva

M00-M99

Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

N00-N99

Choroby močovopohlavnej sústavy

O00-O99

Gravidita, pôrod a šestonedelie

P00-P96

Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období

Q00-Q99

Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie

R00-R99

Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde

S00-T98

Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

U00-U99

Kódy na osobitné účely

V01-Y98

Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory, ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami

NOVINKA: Kontrola liekových interakcií

Stiahnite si aplikáciu Mediately, zistite závažnosť interakcií a získajte odporúčania na ich riešenie.

Používame súbory cookie Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať to najlepšie používateľské prostredie na našich webových stránkach. Používaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie, nájdete v Zásadách používania súborov cookie.