MKCH-10

A00-B99

Infekčné a parazitové choroby

C00-D48

Nádory

C00-C14

Zhubné nádory pery, ústnej dutiny a hltana

C15-C26

Zhubné nádory tráviacich orgánov

C30-C39

Zhubné nádory dýchacích a vnútrohrudníkových orgánov

C30

Zhubný nádor nosovej dutiny a stredného ucha
Neoplasma malignum cavi nasi et auris mediae

C30.0

Zhubný nádor nosovej dutiny
Neoplasma malignum cavi nasi

C30.1

Zhubný nádor stredného ucha
Neoplasma malignum auris mediae

C31

Zhubný nádor prinosových dutín
Neoplasma malignum sinuum nasi

C31.0

Zhubný nádor čeľustnej dutiny
Neoplasma malignum sinus maxillaris

C31.1

Zhubný nádor čuchovej dutiny
Neoplasma malignum sinus ethmoidalis

C31.2

Zhubný nádor čelovej dutiny
Neoplasma malignum sinus frontalis

C31.3

Zhubný nádor dutiny klinovej kosti
Neoplasma malignum sinus sphenoidalis

C31.8

Zhubný nádor prinosovej dutiny presahujúci viaceré oblasti
Neoplasma malignum sinuum nasi, limites transiens

C31.9

Zhubný nádor bližšie neurčenej prinosovej dutiny
Neoplasma malignum sinus nasi, non specificatum

C32

Zhubný nádor hrtana
Neoplasma malignum laryngis

C32.0

Zhubný nádor glottis
Neoplasma malignum glottidis

C32.1

Zhubný nádor supraglottis
Neoplasma malignum supraglottidis

C32.2

Zhubný nádor subglottis
Neoplasma malignum subglottidis

C32.3

Zhubný nádor hrtanovej chrupky
Neoplasma malignum cartilaginis laryngicae

C32.8

Zhubný nádor hrtana presahujúci viaceré oblasti
Neoplasma malignum laryngis, limites transiens

C32.9

Zhubný nádor hrtana, bližšie neurčený
Neoplasma malignum laryngis, non specificatum

C33

Zhubný nádor priedušnice
Neoplasma malignum tracheae

C34

Zhubný nádor priedušiek a pľúc
Neoplasma malignum bronchi et pulmonis

C34.0

Zhubný nádor hlavnej priedušky
Neoplasma malignum bronchi principalis

C34.1

Zhubný nádor priedušky alebo pľúc v hornom laloku
Neoplasma malignum bronchi sive pulmonis, lobi superioris

C34.2

Zhubný nádor priedušky alebo pľúc v strednom laloku
Neoplasma malignum bronchi sive pulmonis, lobi medii

C34.3

Zhubný nádor priedušky alebo pľúc v dolnom laloku
Neoplasma malignum bronchi sive pulmonis, lobi inferioris

C34.8

Zhubný nádor priedušky alebo pľúc presahujúci viaceré oblasti
Neoplasma malignum bronchi sive pulmonis, limites transiens

C34.9

Zhubný nádor priedušky alebo pľúc, bližšie neurčený
Neoplasma malignum bronchi et pulmonum, non specificatum

C37

Zhubný nádor týmusu
Neoplasma malignum thymi

C38

Zhubný nádor srdca, medzihrudia (mediastína) a pohrudnice
Neoplasma malignum cordis, mediastini et pleurae

C38.0

Zhubný nádor srdca
Neoplasma malignum cordis

C38.1

Zhubný nádor predného mediastína
Neoplasma malignum mediastini anterioris

C38.2

Zhubný nádor zadného mediastína
Neoplasma malignum mediastini posterioris

C38.3

Zhubný nádor bližšie neurčenej časti mediastína
Neoplasma malignum mediastini, non specificatum

C38.4

Zhubný nádor pohrudnice
Neoplasma malignum pleurae

C38.8

Zhubný nádor srdca, mediastína a pohrudnice presahujúci viaceré oblasti
Neoplasma malignum cordis, mediastini et pleurae, limites transiens

C39

Zhubný nádor iných a nepresne určených miest dýchacej sústavy a vnútrohrudníkových orgánov
Neoplasma malignum cavitatis thoracis, loci alterius

C39.0

Zhubný nádor bližšie neurčenej časti horných dýchacích ciest
Neoplasma malignum tractus respiratorii superioris, pars non specificata

C39.8

Zhubný nádor dýchacích a vnútrohrudníkových orgánov presahujúci viaceré oblasti
Neoplasma malignum organorum respiratoriorum et intrathoracallium, limites transiens

C39.9

Zhubný nádor na nepresne určených miestach dýchacej sústavy
Neoplasma malignum tractus respiratorii, loci ignoti

C40-C41

Zhubné nádory kostí a kĺbovej chrupky

C43-C44

Melanóm a iné zhubné nádory kože

C45-C49

Zhubné nádory mezotelu a mäkkého tkaniva

C50-C50

Zhubné nádory prsníka

C51-C58

Zhubné nádory ženských pohlavných orgánov

C60-C63

Zhubné nádory mužských pohlavných orgánov

C64-C68

Zhubné nádory močovej sústavy

C69-C72

Zhubné nádory oka, mozgu a iných častí centrálnej nervovej sústavy

C73-C75

Zhubné nádory štítnej žľazy a iných žliaz s vnútorným vylučovaním

C76-C80

Zhubné nádory na nepresne určených, sekundárnych a bližšie neurčených miestach

C81-C96

Zhubné nádory s pôvodom alebo s predpokladaným pôvodom z lymfatického, hemopoetického a príbuzného tkaniva

C97-C97

Zhubné nádory mnohopočetné na viacerých nezávislých primárnych miestach

D00-D09

Karcinómy in situ [Carcinoma in situ, CIS]

D10-D36

Nezhubné nádory

D37-D48

Nádory s neurčitým alebo neznámym správaním

D50-D90

Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov

E00-E90

Endokrinné, nutričné a metabolické choroby

F00-F99

Duševné poruchy a poruchy správania

G00-G99

Choroby nervovej sústavy

H00-H59

Choroby oka a očných adnexov

H60-H95

Choroby ucha a hlávkového výbežku

I00-I99

Choroby obehovej sústavy

J00-J99

Choroby dýchacej sústavy

K00-K93

Choroby tráviacej sústavy

L00-L99

Choroby kože a podkožného tkaniva

M00-M99

Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

N00-N99

Choroby močovopohlavnej sústavy

O00-O99

Gravidita, pôrod a šestonedelie

P00-P96

Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období

Q00-Q99

Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie

R00-R99

Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde

S00-T98

Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

U00-U99

Kódy na osobitné účely

V01-Y98

Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory, ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami

NOVINKA: Kontrola liekových interakcií

Stiahnite si aplikáciu Mediately, zistite závažnosť interakcií a získajte odporúčania na ich riešenie.

Používame súbory cookie Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať to najlepšie používateľské prostredie na našich webových stránkach. Používaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie, nájdete v Zásadách používania súborov cookie.