MKCH-10

A00-B99

Infekčné a parazitové choroby

C00-D48

Nádory

C00-C14

Zhubné nádory pery, ústnej dutiny a hltana

C15-C26

Zhubné nádory tráviacich orgánov

C30-C39

Zhubné nádory dýchacích a vnútrohrudníkových orgánov

C40-C41

Zhubné nádory kostí a kĺbovej chrupky

C43-C44

Melanóm a iné zhubné nádory kože

C43

Malígny melanóm kože
Melanoma malignum cutis

C43.0

Malígny melanóm pery
Melanoma malignum labii oris

C43.1

Malígny melanóm mihalnice vrátane očného kútika
Melanoma malignum cutis palpebrae, canthum includens

C43.2

Malígny melanóm ucha a vonkajšieho zvukovodu
Melanoma malignum auris et meatus acustici externi

C43.3

Malígny melanóm inej a bližšie neurčenej časti tváre
Melanoma malignum partium faciei aliarum et non specificatarum

C43.4

Malígny melanóm vlasatej časti hlavy a krku
Melanoma malignum capillitii et colli

C43.5

Malígny melanóm trupu
Melanoma malignum trunci

C43.6

Malígny melanóm hornej končatiny vrátane pleca
Melanoma malignum extremitatis superioris, regionem omae includens

C43.7

Malígny melanóm dolnej končatiny vrátane bedra
Melanoma malignum extremitatis inferioris, regionem coxae includens

C43.8

Malígny melanóm presahujúci viaceré oblasti
Melanoma malignum cutis, limites transiens

C43.9

Malígny melanóm kože, bližšie neurčený
Melanoma malignum, non specificatum

C44

Iný zhubný nádor kože
Neoplasmata malignum cutis alia

C44.0

Iný zhubný nádor kože pery
Neoplasma malignum cutis labii

C44.1

Iný zhubný nádor kože mihalnice vrátane očného kútika
Neoplasma malignum cutis palpebrae, canthum includens

C44.2

Iný zhubný nádor kože ucha a vonkajšieho zvukovodu
Neoplasma malignum cutis auris et meatus acustici externi

C44.3

Iný zhubný nádor kože iných a bližšie neurčených častí tváre
Neoplasma malignum cutis, partium faciei aliarum et non specificatarum

C44.4

Iný zhubný nádor kože vlasatej časti hlavy a krku
Neoplasma malignum cutis capillitii et colli

C44.5

Iný zhubný nádor kože trupu
Neoplasma malignum cutis trunci

C44.6

Zhubný nádor kože hornej končatiny vrátane pleca
Neoplasma malignum cutis extremitatis superioris, regionem omae includens

C44.7

Zhubný nádor kože dolnej končatiny vrátane bedra
Neoplasma malignum cutis extremitatis inferioris, regionem coxae includens

C44.8

Zhubný nádor kože presahujúci viaceré oblasti
Neoplasma malignum cutis, limites transiens

C44.9

Zhubný nádor kože, bližšie neurčený
Neoplasma malignum cutis, non specificatum

C45-C49

Zhubné nádory mezotelu a mäkkého tkaniva

C50-C50

Zhubné nádory prsníka

C51-C58

Zhubné nádory ženských pohlavných orgánov

C60-C63

Zhubné nádory mužských pohlavných orgánov

C64-C68

Zhubné nádory močovej sústavy

C69-C72

Zhubné nádory oka, mozgu a iných častí centrálnej nervovej sústavy

C73-C75

Zhubné nádory štítnej žľazy a iných žliaz s vnútorným vylučovaním

C76-C80

Zhubné nádory na nepresne určených, sekundárnych a bližšie neurčených miestach

C81-C96

Zhubné nádory s pôvodom alebo s predpokladaným pôvodom z lymfatického, hemopoetického a príbuzného tkaniva

C97-C97

Zhubné nádory mnohopočetné na viacerých nezávislých primárnych miestach

D00-D09

Karcinómy in situ [Carcinoma in situ, CIS]

D10-D36

Nezhubné nádory

D37-D48

Nádory s neurčitým alebo neznámym správaním

D50-D90

Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov

E00-E90

Endokrinné, nutričné a metabolické choroby

F00-F99

Duševné poruchy a poruchy správania

G00-G99

Choroby nervovej sústavy

H00-H59

Choroby oka a očných adnexov

H60-H95

Choroby ucha a hlávkového výbežku

I00-I99

Choroby obehovej sústavy

J00-J99

Choroby dýchacej sústavy

K00-K93

Choroby tráviacej sústavy

L00-L99

Choroby kože a podkožného tkaniva

M00-M99

Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

N00-N99

Choroby močovopohlavnej sústavy

O00-O99

Gravidita, pôrod a šestonedelie

P00-P96

Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období

Q00-Q99

Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie

R00-R99

Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde

S00-T98

Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

U00-U99

Kódy na osobitné účely

V01-Y98

Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory, ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami

NOVINKA: Kontrola liekových interakcií

Stiahnite si aplikáciu Mediately, zistite závažnosť interakcií a získajte odporúčania na ich riešenie.

Používame súbory cookie Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať to najlepšie používateľské prostredie na našich webových stránkach. Používaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie, nájdete v Zásadách používania súborov cookie.