MKCH-10

A00-B99

Infekčné a parazitové choroby

C00-D48

Nádory

C00-C14

Zhubné nádory pery, ústnej dutiny a hltana

C15-C26

Zhubné nádory tráviacich orgánov

C30-C39

Zhubné nádory dýchacích a vnútrohrudníkových orgánov

C40-C41

Zhubné nádory kostí a kĺbovej chrupky

C43-C44

Melanóm a iné zhubné nádory kože

C45-C49

Zhubné nádory mezotelu a mäkkého tkaniva

C45

Mezotelióm
Mesothelioma

C45.0

Mezotelióm pohrudnice
Mesothelioma pleurae

C45.1

Mezotelióm pobrušnice
Mesothelioma peritonaei

C45.2

Mezotelióm osrdcovníka
Mesothelioma pericardii

C45.7

Mezotelióm na inom mieste
Mesothelioma, locorum aliorum

C45.9

Mezotelióm, bližšie neurčený
Mesothelioma, non specificatum

C46

Kaposiho sarkóm
Sarcoma Kaposi

C46.0

Kaposiho sarkóm kože
Sarcoma Kaposi cutis

C46.1

Kaposiho sarkóm mäkkého tkaniva
Sarcoma Kaposi textus mollis

C46.2

Kaposiho sarkóm podnebia
Sarcoma Kaposi palati

C46.3

Kaposiho sarkóm lymfatických uzlín
Sarcoma Kaposi lymphoglandularum

C46.7

Kaposiho sarkóm na iných miestach
Sarcoma Kaposi, locorum aliorum

C46.8

Kaposiho sarkóm viacerých orgánov
Sarcoma Kaposi organorum multiplicium

C46.9

Kaposiho sarkóm, bližšie neurčený
Sarcoma Kaposi, non specificatum

C47

Zhubný nádor periférnych nervov a autonómnej nervovej sústavy
Neoplasma malignum nervorum periphericorum et systematis nervosi autonomi

C47.0

Zhubný nádor periférnych nervov hlavy, tváre a krku
Neoplasma malignum nervorum periphericorum capitis, faciei et colli

C47.1

Zhubný nádor periférnych nervov hornej končatiny vrátane pleca
Neoplasma malignum nervi peripherici extremitatis superioris regionem omae includens

C47.2

Zhubný nádor periférnych nervov dolnej končatiny vrátane bedra
Neoplasma malignum nervi peripherici extremitatis inferioris, regionem coxae includens

C47.3

Zhubný nádor periférnych nervov hrudníka
Neoplasma malignum nervi peripherici thoracis

C47.4

Zhubný nádor periférnych nervov brucha
Neoplasma malignum nervi peripherici abdominis

C47.5

Zhubný nádor periférnych nervov panvy
Neoplasma malignum nervi peripherici pelvis

C47.6

Zhubný nádor periférnych nervov trupu, bližšie neurčený
Neoplasma malignum nervi peripherici trunci, non specificatum

C47.8

Zhubný nádor periférnych nervov a autonómnej nervovej sústavy presahujúci viaceré oblasti
Neoplasma malignum nervi peripherici et systematis nervosi autonomi, limites transiens

C47.9

Zhubný nádor periférnych nervov a autonómnej nervovej sústavy, bližšie neurčený
Neoplasma malignum nervi peripherici et systematis nervosi autonomi, non specificatum

C48

Zhubný nádor retroperitonea a peritonea
Neoplasma malignum peritonaei et retroperitonaei

C48.0

Zhubný nádor retroperitonea
Neoplasma malignum retroperitonaei

C48.1

Zhubný nádor pobrušnice bližšie určenej časti
Neoplasma malignum peritonaei, partium specificatarum

C48.2

Zhubný nádor pobrušnice, bližšie neurčenej časti
Neoplasma malignum peritonaei, non specificatum

C48.8

Zhubný nádor retroperitonea a pobrušnice presahujúci viaceré oblasti
Neoplasma malignum peritonaei retroperitonaei, limites transiens

C49

Zhubný nádor iného spojivového a mäkkého tkaniva
Neoplasma malignum textus connexivi et mollis alterius

C49.0

Zhubný nádor spojivového a mäkkého tkaniva hlavy, tváre a krku
Neoplasma malignum textus connexivi et mollis capitis, faciei et colli

C49.1

Zhubný nádor spojivového a mäkkého tkaniva hornej končatiny vrátane pleca
Neoplasma malignum textus connexivi et mollis extremitatis superioris, regionem omae includens

C49.2

Zhubný nádor spojivového a mäkkého tkaniva dolnej končatiny vrátane bedra
Neoplasma malignum textus connexivi et mollis extremitatis inferioris, regionem coxae includens

C49.3

Zhubný nádor spojivového a mäkkého tkaniva hrudníka
Neoplasma malignum textus connexivi et mollis thoracis

C49.4

Zhubný nádor spojivového a mäkkého tkaniva brucha
Neoplasma malignum textus connexivi et mollis abdominis

C49.5

Zhubný nádor spojivového a mäkkého tkaniva malej panvy
Neoplasma malignum textus connexivi et mollis pelvis

C49.6

Zhubný nádor spojivového a mäkkého tkaniva trupu, bližšie neurčený
Neoplasma malignum textus connexivi et mollis trunci, non specificatum

C49.8

Zhubný nádor spojivového a mäkkého tkaniva presahujúci viaceré oblasti
Neoplasma malignum textus connexivi et mollis, limites transiens

C49.9

Zhubný nádor spojivového a mäkkého tkaniva, bližšie neurčený
Neoplasma malignum textus connexivi et mollis, non specificatum

C50-C50

Zhubné nádory prsníka

C51-C58

Zhubné nádory ženských pohlavných orgánov

C60-C63

Zhubné nádory mužských pohlavných orgánov

C64-C68

Zhubné nádory močovej sústavy

C69-C72

Zhubné nádory oka, mozgu a iných častí centrálnej nervovej sústavy

C73-C75

Zhubné nádory štítnej žľazy a iných žliaz s vnútorným vylučovaním

C76-C80

Zhubné nádory na nepresne určených, sekundárnych a bližšie neurčených miestach

C81-C96

Zhubné nádory s pôvodom alebo s predpokladaným pôvodom z lymfatického, hemopoetického a príbuzného tkaniva

C97-C97

Zhubné nádory mnohopočetné na viacerých nezávislých primárnych miestach

D00-D09

Karcinómy in situ [Carcinoma in situ, CIS]

D10-D36

Nezhubné nádory

D37-D48

Nádory s neurčitým alebo neznámym správaním

D50-D90

Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov

E00-E90

Endokrinné, nutričné a metabolické choroby

F00-F99

Duševné poruchy a poruchy správania

G00-G99

Choroby nervovej sústavy

H00-H59

Choroby oka a očných adnexov

H60-H95

Choroby ucha a hlávkového výbežku

I00-I99

Choroby obehovej sústavy

J00-J99

Choroby dýchacej sústavy

K00-K93

Choroby tráviacej sústavy

L00-L99

Choroby kože a podkožného tkaniva

M00-M99

Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

N00-N99

Choroby močovopohlavnej sústavy

O00-O99

Gravidita, pôrod a šestonedelie

P00-P96

Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období

Q00-Q99

Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie

R00-R99

Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde

S00-T98

Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

U00-U99

Kódy na osobitné účely

V01-Y98

Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory, ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami

NOVINKA: Kontrola liekových interakcií

Stiahnite si aplikáciu Mediately, zistite závažnosť interakcií a získajte odporúčania na ich riešenie.

Používame súbory cookie Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať to najlepšie používateľské prostredie na našich webových stránkach. Používaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie, nájdete v Zásadách používania súborov cookie.