MKCH-10

A00-B99

Infekčné a parazitové choroby

C00-D48

Nádory

C00-C14

Zhubné nádory pery, ústnej dutiny a hltana

C15-C26

Zhubné nádory tráviacich orgánov

C30-C39

Zhubné nádory dýchacích a vnútrohrudníkových orgánov

C40-C41

Zhubné nádory kostí a kĺbovej chrupky

C43-C44

Melanóm a iné zhubné nádory kože

C45-C49

Zhubné nádory mezotelu a mäkkého tkaniva

C50-C50

Zhubné nádory prsníka

C51-C58

Zhubné nádory ženských pohlavných orgánov

C60-C63

Zhubné nádory mužských pohlavných orgánov

C64-C68

Zhubné nádory močovej sústavy

C69-C72

Zhubné nádory oka, mozgu a iných častí centrálnej nervovej sústavy

C73-C75

Zhubné nádory štítnej žľazy a iných žliaz s vnútorným vylučovaním

C73

Zhubný nádor štítnej žľazy
Neoplasma malignum glandulae thyreoideae

C74

Zhubný nádor nadobličky
Neoplasma malignum glandulae suprarenalis

C74.0

Zhubný nádor kôry nadobličky
Neoplasma malignum corticis glandulae suprarenalis

C74.1

Zhubný nádor drene nadobličky
Neoplasma malignum medullae glandulae suprarenalis

C74.9

Zhubný nádor nadobličky, bližšie neurčený
Neoplasma malignum glandulae suprarenalis, non specificatum

C75

Zhubný nádor iných žliaz s vnútorným vylučovaním a blízkych štruktúr
Neoplasma malignum glandularum endocrinarum alium et structurarum affinium

C75.0

Zhubný nádor prištítnej žľazy
Neoplasma malignum glandulae parathyreoideae

C75.1

Zhubný nádor podmozgovej žľazy
Neoplasma malignum hypophysis

C75.2

Zhubný nádor kraniofaryngového vývodu
Neoplasma malignum ductus craniopharyngici

C75.3

Zhubný nádor epifýzy
Neoplasma malignum corporis pinealis

C75.4

Zhubný nádor glomus caroticum
Neoplasma malignum corporis carotici

C75.5

Zhubný nádor glomus aorticum a iných paraganglií
Neoplasma malignum corporis aortici et paragangliorum aliorum

C75.8

Zhubný nádor s postihnutím viacerých žliaz, bližšie neurčený
Neoplasma malignum pluriglandulare, non specificatum

C75.9

Zhubný nádor žľazy s vnútorným vylučovaním, bližšie neurčený
Neoplasma malignum glandulae endocrinae, non specificatum

C76-C80

Zhubné nádory na nepresne určených, sekundárnych a bližšie neurčených miestach

C81-C96

Zhubné nádory s pôvodom alebo s predpokladaným pôvodom z lymfatického, hemopoetického a príbuzného tkaniva

C97-C97

Zhubné nádory mnohopočetné na viacerých nezávislých primárnych miestach

D00-D09

Karcinómy in situ [Carcinoma in situ, CIS]

D10-D36

Nezhubné nádory

D37-D48

Nádory s neurčitým alebo neznámym správaním

D50-D90

Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov

E00-E90

Endokrinné, nutričné a metabolické choroby

F00-F99

Duševné poruchy a poruchy správania

G00-G99

Choroby nervovej sústavy

H00-H59

Choroby oka a očných adnexov

H60-H95

Choroby ucha a hlávkového výbežku

I00-I99

Choroby obehovej sústavy

J00-J99

Choroby dýchacej sústavy

K00-K93

Choroby tráviacej sústavy

L00-L99

Choroby kože a podkožného tkaniva

M00-M99

Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

N00-N99

Choroby močovopohlavnej sústavy

O00-O99

Gravidita, pôrod a šestonedelie

P00-P96

Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období

Q00-Q99

Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie

R00-R99

Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde

S00-T98

Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

U00-U99

Kódy na osobitné účely

V01-Y98

Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory, ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami

NOVINKA: Kontrola liekových interakcií

Stiahnite si aplikáciu Mediately, zistite závažnosť interakcií a získajte odporúčania na ich riešenie.

Používame súbory cookie Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať to najlepšie používateľské prostredie na našich webových stránkach. Používaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie, nájdete v Zásadách používania súborov cookie.