MKCH-10

A00-B99

Infekčné a parazitové choroby

C00-D48

Nádory

C00-C14

Zhubné nádory pery, ústnej dutiny a hltana

C15-C26

Zhubné nádory tráviacich orgánov

C30-C39

Zhubné nádory dýchacích a vnútrohrudníkových orgánov

C40-C41

Zhubné nádory kostí a kĺbovej chrupky

C43-C44

Melanóm a iné zhubné nádory kože

C45-C49

Zhubné nádory mezotelu a mäkkého tkaniva

C50-C50

Zhubné nádory prsníka

C51-C58

Zhubné nádory ženských pohlavných orgánov

C60-C63

Zhubné nádory mužských pohlavných orgánov

C64-C68

Zhubné nádory močovej sústavy

C69-C72

Zhubné nádory oka, mozgu a iných častí centrálnej nervovej sústavy

C69

Zhubný nádor oka a očných adnexov
Neoplasma malignum oculi et adnexorum oculi

C69.0

Zhubný nádor spojovky
Neoplasma malignum coniunctivae

C69.1

Zhubný nádor rohovky
Neoplasma malignum corneae

C69.2

Zhubný nádor sietnice
Neoplasma malignum retinae

C69.3

Zhubný nádor cievovky
Neoplasma malignum chorioideae

C69.4

Zhubný nádor vráskovca
Neoplasma malignum corporis cillaris oculi

C69.5

Zhubný nádor slznej žľazy a nosovoslzného kanála
Neoplasma malignum glandulae et ductus lacrimalis

C69.6

Zhubný nádor očnice
Neoplasma malignum orbitae

C69.8

Zhubný nádor oka a očných adnexov presahujúci viaceré oblasti
Neoplasma malignum oculi et adnexorum, limites transiens

C69.9

Zhubný nádor oka, bližšie neurčený
Neoplasma malignum oculi, non specificatum

C70

Zhubný nádor mozgovomiechových obalov
Neoplasma malignum meningium

C70.0

Zhubný nádor mozgovomiechových obalov: mozog
Neoplasma malignum meningium cerebri

C70.1

Zhubný nádor mozgovomiechových obalov: miecha
Neoplasma malignum meningium spinalium

C70.9

Zhubný nádor mozgovomoechových obalov, bližšie neurčený
Neoplasma malignum meningium, non specificatum

C71

Zhubný nádor mozgu
Neoplasma malignum cerebri

C71.0

Zhubný nádor mozgu okrem lalokov a komôr
Neoplasma malignum cerebri, lobos et ventriculos excludens

C71.1

Zhubný nádor čelového laloka mozgu
Neoplasma malignum cerebri, lobi frontalis

C71.2

Zhubný nádor spánkového laloka mozgu
Neoplasma malignum cerebri, lobi temporalis

C71.3

Zhubný nádor temenného laloka mozgu
Neoplasma malignum cerebri, lobi parietalis

C71.4

Zhubný nádor záhlavového laloka mozgu
Neoplasma malignum cerebri, lobi occipitalis

C71.5

Zhubný nádor mozgovej komory mozgu
Neoplasma malignum cerebri intraventriculare

C71.6

Zhubný nádor mozočka
Neoplasma malignum cerebelli

C71.7

Zhubný nádor mozgového kmeňa
Neoplasma malignum trunci encephali

C71.8

Zhubný nádor mozgu presahujúci viaceré oblasti
Neoplasma malignum cerebri, limites transiens

C71.9

Zhubný nádor mozgu, bližšie neurčený
Neoplasma malignum cerebri, non specificatum

C72

Zhubný nádor miechy, hlavových nervov a iných častí centrálnej nervovej sústavy
Neoplasma malignum medullae spinalis, nervorum cranialium et partium systematis nervosi centralis aliorum

C72.0

Zhubný nádor miechy
Neoplasma malignum medullae spinalis

C72.1

Zhubný nádor cauda equina
Neoplasma malignum caudae equinae

C72.2

Zhubný nádor čuchového nervu [nn.olfactorii]
Neoplasma malignum nervi olfactorii

C72.3

Zhubný nádor zrakového nervu [n.opticus]
Neplasma malignum nervi optici

C72.4

Zhubný nádor sluchového nervu [n.vestibulocochlearis]
Neoplasma malignum nervi acustici

C72.5

Zhubný nádor iných a bližšie neurčených hlavových nervov
Neoplasma malignum nervorum craniallum, aliorum

C72.8

Zhubný nádor, lézia presahujúca mozog a iné časti centrálnej nervovej sústavy
Neoplasma malignum cerebri et partium systematis nervosi centralis aliarum, limites transiens

C72.9

Zhubný nádor centrálnej nervovej sústavy, bližšie neurčený
Neoplasma malignum systematis nervosi centralis non specificatum

C73-C75

Zhubné nádory štítnej žľazy a iných žliaz s vnútorným vylučovaním

C76-C80

Zhubné nádory na nepresne určených, sekundárnych a bližšie neurčených miestach

C81-C96

Zhubné nádory s pôvodom alebo s predpokladaným pôvodom z lymfatického, hemopoetického a príbuzného tkaniva

C97-C97

Zhubné nádory mnohopočetné na viacerých nezávislých primárnych miestach

D00-D09

Karcinómy in situ [Carcinoma in situ, CIS]

D10-D36

Nezhubné nádory

D37-D48

Nádory s neurčitým alebo neznámym správaním

D50-D90

Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov

E00-E90

Endokrinné, nutričné a metabolické choroby

F00-F99

Duševné poruchy a poruchy správania

G00-G99

Choroby nervovej sústavy

H00-H59

Choroby oka a očných adnexov

H60-H95

Choroby ucha a hlávkového výbežku

I00-I99

Choroby obehovej sústavy

J00-J99

Choroby dýchacej sústavy

K00-K93

Choroby tráviacej sústavy

L00-L99

Choroby kože a podkožného tkaniva

M00-M99

Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

N00-N99

Choroby močovopohlavnej sústavy

O00-O99

Gravidita, pôrod a šestonedelie

P00-P96

Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období

Q00-Q99

Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie

R00-R99

Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde

S00-T98

Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

U00-U99

Kódy na osobitné účely

V01-Y98

Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory, ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami

NOVINKA: Kontrola liekových interakcií

Stiahnite si aplikáciu Mediately, zistite závažnosť interakcií a získajte odporúčania na ich riešenie.

Používame súbory cookie Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať to najlepšie používateľské prostredie na našich webových stránkach. Používaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie, nájdete v Zásadách používania súborov cookie.