Vyhľadávajte lieky rýchlejšie. Vyskúšajte interakcie.
Vyhľadávajte lieky rýchlejšie. Vyskúšajte interakcie.

MKCH-10

A00-B99

Infekčné a parazitové choroby

C00-D48

Nádory

C00-C14

Zhubné nádory pery, ústnej dutiny a hltana

C15-C26

Zhubné nádory tráviacich orgánov

C30-C39

Zhubné nádory dýchacích a vnútrohrudníkových orgánov

C40-C41

Zhubné nádory kostí a kĺbovej chrupky

C40

Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky končatín
Neoplasma malignum ossis et cartilaginis articuli extremitatum

C40.0

Zhubný nádor kosti a klbovej chrupky lopatky a dlhých kostí hornej končatiny
Neoplasma malignum scapulae et ossium longorum extremitatis superioris

C40.1

Zhubný nádor kosti a klbovej chrupky krátkych kostí hornej končatiny
Neoplasma malignum ossium brevium extremitatis superioris

C40.2

Zhubný nádor kosti a klbovej chrupky dlhých kostí dolnej končatiny
Neoplasma malignum ossium longorum extremitatis inferioris

C40.3

Zhubný nádor kosti a klbovej chrupky krátkych kostí dolnej končatiny
Neoplasma malignum ossium brevium extremitatis inferioris

C40.8

Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky končatín presahujúci viaceré oblasti
Neoplasma malignum ossis et cartilaginis articuli extremitatum, limites transiens

C40.9

Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky končatiny, bližšie neurčený
Neoplasma malignum ossis et cartilaginis articuli extremitatis, non specificatum

C41

Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky na iných a bližšie neurčených miestach
Neoplasma malignum ossis et cartilaginis articuli, loci alterius

C41.0-

Zhubný nádor kostí mozgovej a tvárovej časti lebky

C41.01

Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky v kraniofaciálnej oblasti

C41.02

Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky v maxilofaciálnej oblasti

C41.1

Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky dolnej čeľuste
Neoplasma malignum mandibulae

C41.2

Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky chrbtice
Neoplasma malignum columnae vertebralis

C41.3-

Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky rebra, sterna a kľúčovej kosti

C41.30

Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky rebra

C41.31

Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky hrudnej kosti

C41.32

Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky kľúčnej kosti

C41.4

Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky panvovej kosti
Neoplasma malignum ossis pelvis, sacri et coccygis

C41.8

Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky presahujúci viaceré oblasti
Neoplasma malignum ossis et cartilaginis articuli, limites transiens

C41.9

Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky, bližšie neurčený
Neoplasma malignum ossis et cartilaginis articuli, non specificatum

C43-C44

Melanóm a iné zhubné nádory kože

C45-C49

Zhubné nádory mezotelu a mäkkého tkaniva

C50-C50

Zhubné nádory prsníka

C51-C58

Zhubné nádory ženských pohlavných orgánov

C60-C63

Zhubné nádory mužských pohlavných orgánov

C64-C68

Zhubné nádory močovej sústavy

C69-C72

Zhubné nádory oka, mozgu a iných častí centrálnej nervovej sústavy

C73-C75

Zhubné nádory štítnej žľazy a iných žliaz s vnútorným vylučovaním

C76-C80

Zhubné nádory na nepresne určených, sekundárnych a bližšie neurčených miestach

C81-C96

Zhubné nádory s pôvodom alebo s predpokladaným pôvodom z lymfatického, hemopoetického a príbuzného tkaniva

C97-C97

Zhubné nádory mnohopočetné na viacerých nezávislých primárnych miestach

D00-D09

Karcinómy in situ [Carcinoma in situ, CIS]

D10-D36

Nezhubné nádory

D37-D48

Nádory s neurčitým alebo neznámym správaním

D50-D90

Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov

E00-E90

Endokrinné, nutričné a metabolické choroby

F00-F99

Duševné poruchy a poruchy správania

G00-G99

Choroby nervovej sústavy

H00-H59

Choroby oka a očných adnexov

H60-H95

Choroby ucha a hlávkového výbežku

I00-I99

Choroby obehovej sústavy

J00-J99

Choroby dýchacej sústavy

K00-K93

Choroby tráviacej sústavy

L00-L99

Choroby kože a podkožného tkaniva

M00-M99

Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

N00-N99

Choroby močovopohlavnej sústavy

O00-O99

Gravidita, pôrod a šestonedelie

P00-P96

Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období

Q00-Q99

Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie

R00-R99

Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde

S00-T98

Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

U00-U99

Kódy na osobitné účely

V01-Y98

Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory, ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami
Drugs app phone

Použiť aplikáciu Mediately

Získavajte informácie o liekoch rýchlejšie.

Skenujte pomocou kamery v telefóne.
4.9

Viac ako 36k hodnotení

Použiť aplikáciu Mediately

Získavajte informácie o liekoch rýchlejšie.

4.9

Viac ako 36k hodnotení

Používame súbory cookie Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať to najlepšie používateľské prostredie na našich webových stránkach. Používaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie, nájdete v Zásadách používania súborov cookie.