MKN-10

A00-B99

Některé infekční a parazitární nemoci

C00-D48

Novotvary

C00-C14

Zhoubné novotvary rtu‚ dutiny ústní a hltanu

C15-C26

Zhoubné novotvary trávicího ústrojí

C30-C39

Zhoubné novotvary dýchací soustavy a nitrohrudních orgánů

C40-C41

Zhoubné novotvary kosti a kloubní chrupavky

C43-C44

Melanom a jiné zhoubné novotvary kůže

C45-C49

Zhoubné novotvary mezotelu a měkké tkáně

C50

Zhoubný novotvar prsu

C51-C58

Zhoubné novotvary ženských pohlavních orgánů

C60-C63

Zhoubné novotvary mužských pohlavních orgánů

C64-C68

Zhoubné novotvary močového ústrojí

C69-C72

Zhoubné novotvary oka‚ mozku a jiných částí centrální nervové soustavy

C69

Zhoubný novotvar oka a očních adnex
Neoplasma malignum oculi et adnexorum oculi

C69.0

Spojivka [conjunctiva]
Neoplasma malignum coniunctivae

C69.1

Rohovka [cornea]
Neoplasma malignum corneae

C69.2

Sítnice [retina]
Neoplasma malignum retinae

C69.3

Cévnatka [chorioidea]
Neoplasma malignum chorioideae
81
Zhoubný novotvar oka a očních adnex
Age
Bez věkového omezení
Sex
Žádné omezení dle pohlaví

C69.4

Řasnaté těleso [corpus ciliare]
Neoplasma malignum corporis cillaris oculi

C69.5

Slzná žláza [glandula lacrimalis] a slzovod [ductus lacrimalis]
Neoplasma malignum glandulae et ductus lacrimalis

C69.6

Očnice [orbita]
Neoplasma malignum orbitae

C69.8

Léze přesahující oko a oční adnexa
Neoplasma malignum oculi et adnexorum, limites transiens

C69.9

Oko NS
Neoplasma malignum oculi, non specificatum

C70

Zhoubný novotvar mozkomíšních plen
Neoplasma malignum meningium

C70.0

Mozkové pleny [meninges cerebri]
Neoplasma malignum meningium cerebri

C70.1

Míšní pleny [meninges spinales]
Neoplasma malignum meningium spinalium

C70.9

Pleny [meninges] NS
Neoplasma malignum meningium, non specificatum

C71

Zhoubný novotvar mozku
Neoplasma malignum cerebri

C71.0

Mozek [cerebrum] mimo laloky a komory
Neoplasma malignum cerebri, lobos et ventriculos excludens

C71.1

Čelní lalok [lobus frontalis]
Neoplasma malignum cerebri, lobi frontalis

C71.2

Spánkový lalok [lobus temporalis]
Neoplasma malignum cerebri, lobi temporalis

C71.3

Temenní lalok [lobus parietalis]
Neoplasma malignum cerebri, lobi parietalis

C71.4

Týlní lalok [lobus occipitalis]
Neoplasma malignum cerebri, lobi occipitalis

C71.5

Mozková komora
Neoplasma malignum cerebri intraventriculare

C71.6

Mozeček [cerebellum]
Neoplasma malignum cerebelli

C71.7

Mozkový kmen [truncus cerebri]
Neoplasma malignum trunci encephali

C71.8

Léze přesahující mozek
Neoplasma malignum cerebri, limites transiens

C71.9

Mozek NS
Neoplasma malignum cerebri, non specificatum

C72

Zhoubný novotvar míchy‚ mozkových nervů a jiných částí centrální nervovésoustavy
Neoplasma malignum medullae spinalis, nervorum cranialium et partium systematis nervosi centralis aliorum

C72.0

Mícha [medulla spinalis]
Neoplasma malignum medullae spinalis

C72.1

Cauda equina
Neoplasma malignum caudae equinae

C72.2

Čichový nerv [nervus olfactorius]
Neoplasma malignum nervi olfactorii

C72.3

Zrakový nerv [nervus opticus]
Neplasma malignum nervi optici

C72.4

Sluchový nerv [nervus acusticus]
Neoplasma malignum nervi acustici

C72.5

Jiné a neurčené mozkové nervy
Neoplasma malignum nervorum craniallum, aliorum

C72.8

Léze přesahující mozek a jiné části centrální nervové soustavy
Neoplasma malignum cerebri et partium systematis nervosi centralis aliarum, limites transiens

C72.9

Centrální nervová soustava NS
Neoplasma malignum systematis nervosi centralis non specificatum

C73-C75

Zhoubné novotvary štítné žlázy a jiných žláz s vnitřní sekrecí

C76-C80

Zhoubné novotvary nepřesně určených‚ sekundárních a neurčených lokalizací

C81-C96

Zhoubné novotvary‚ podle zjištění nebo předpokladu primární‚ mízní‚ krvetvorné a příbuzné tkáně

C97

Zhoubné novotvary mnohočetných samostatných (primárních) lokalizací

D00-D09

Novotvary in situ

D10-D36

Nezhoubné novotvary

D37-D48

Novotvary nejistého nebo neznámého chování

D50-D89

Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity

E00-E90

Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek

F00-F99

Poruchy duševní a poruchy chování

G00-G99

Nemoci nervové soustavy

H00-H59

Nemoci oka a očních adnex

H60-H95

Nemoci ucha a bradavkového výběžku

I00-I99

Nemoci oběhové soustavy

J00-J99

Nemoci dýchací soustavy

K00-K93

Nemoci trávicí soustavy

L00-L99

Nemoci kůže a podkožního vaziva

M00-M99

Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

N00-N99

Nemoci močové a pohlavní soustavy

O00-O99

Těhotenství, porod a šestinedělí

P00-P96

Některé stavy vzniklé v perinatálním období

Q00-Q99

Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality

R00-R99

Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde

S00-T98

Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin

U00-U85

Kódy pro speciální účely

V01-Y98

Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami
Drugs app phone

Použijte aplikaci Mediately

Získávejte informace o léčivech rychleji.

Naskenujte kód pomocí fotoaparátu v mobilu.
4,9

Více než 20 tisíc hodnocení

Použijte aplikaci Mediately

Získávejte informace o léčivech rychleji.

4,9

Více než 20 tisíc hodnocení

Používáme cookies Soubory cookie nám pomáhají poskytovat to nejlepší uživatelské prostředí na našich webových stránkách. Používáním našich stránek souhlasíte s používáním cookies. Více o tom, jak používáme soubory cookie, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.