MKN-10

A00-B99

Některé infekční a parazitární nemoci

C00-D48

Novotvary

C00-C14

Zhoubné novotvary rtu‚ dutiny ústní a hltanu

C15-C26

Zhoubné novotvary trávicího ústrojí

C30-C39

Zhoubné novotvary dýchací soustavy a nitrohrudních orgánů

C40-C41

Zhoubné novotvary kosti a kloubní chrupavky

C43-C44

Melanom a jiné zhoubné novotvary kůže

C45-C49

Zhoubné novotvary mezotelu a měkké tkáně

C50

Zhoubný novotvar prsu

C51-C58

Zhoubné novotvary ženských pohlavních orgánů

C60-C63

Zhoubné novotvary mužských pohlavních orgánů

C64-C68

Zhoubné novotvary močového ústrojí

C69-C72

Zhoubné novotvary oka‚ mozku a jiných částí centrální nervové soustavy

C69

Zhoubný novotvar oka a očních adnex
Neoplasma malignum oculi et adnexorum oculi

C69.0

Spojivka [conjunctiva]
Neoplasma malignum coniunctivae

C69.1

Rohovka [cornea]
Neoplasma malignum corneae

C69.2

Sítnice [retina]
Neoplasma malignum retinae

C69.3

Cévnatka [chorioidea]
Neoplasma malignum chorioideae

C69.4

Řasnaté těleso [corpus ciliare]
Neoplasma malignum corporis cillaris oculi

C69.5

Slzná žláza [glandula lacrimalis] a slzovod [ductus lacrimalis]
Neoplasma malignum glandulae et ductus lacrimalis

C69.6

Očnice [orbita]
Neoplasma malignum orbitae

C69.8

Léze přesahující oko a oční adnexa
Neoplasma malignum oculi et adnexorum, limites transiens

C69.9

Oko NS
Neoplasma malignum oculi, non specificatum

C70

Zhoubný novotvar mozkomíšních plen
Neoplasma malignum meningium

C70.0

Mozkové pleny [meninges cerebri]
Neoplasma malignum meningium cerebri

C70.1

Míšní pleny [meninges spinales]
Neoplasma malignum meningium spinalium

C70.9

Pleny [meninges] NS
Neoplasma malignum meningium, non specificatum

C71

Zhoubný novotvar mozku
Neoplasma malignum cerebri

C71.0

Mozek [cerebrum] mimo laloky a komory
Neoplasma malignum cerebri, lobos et ventriculos excludens

C71.1

Čelní lalok [lobus frontalis]
Neoplasma malignum cerebri, lobi frontalis

C71.2

Spánkový lalok [lobus temporalis]
Neoplasma malignum cerebri, lobi temporalis

C71.3

Temenní lalok [lobus parietalis]
Neoplasma malignum cerebri, lobi parietalis

C71.4

Týlní lalok [lobus occipitalis]
Neoplasma malignum cerebri, lobi occipitalis

C71.5

Mozková komora
Neoplasma malignum cerebri intraventriculare

C71.6

Mozeček [cerebellum]
Neoplasma malignum cerebelli

C71.7

Mozkový kmen [truncus cerebri]
Neoplasma malignum trunci encephali

C71.8

Léze přesahující mozek
Neoplasma malignum cerebri, limites transiens

C71.9

Mozek NS
Neoplasma malignum cerebri, non specificatum

C72

Zhoubný novotvar míchy‚ mozkových nervů a jiných částí centrální nervovésoustavy
Neoplasma malignum medullae spinalis, nervorum cranialium et partium systematis nervosi centralis aliorum

C72.0

Mícha [medulla spinalis]
Neoplasma malignum medullae spinalis

C72.1

Cauda equina
Neoplasma malignum caudae equinae

C72.2

Čichový nerv [nervus olfactorius]
Neoplasma malignum nervi olfactorii

C72.3

Zrakový nerv [nervus opticus]
Neplasma malignum nervi optici

C72.4

Sluchový nerv [nervus acusticus]
Neoplasma malignum nervi acustici

C72.5

Jiné a neurčené mozkové nervy
Neoplasma malignum nervorum craniallum, aliorum
83
Zhoubný novotvar jiných částí centrální nervové soustavy
Mozkový nerv NS
Age
Bez věkového omezení
Sex
Žádné omezení dle pohlaví

C72.8

Léze přesahující mozek a jiné části centrální nervové soustavy
Neoplasma malignum cerebri et partium systematis nervosi centralis aliarum, limites transiens

C72.9

Centrální nervová soustava NS
Neoplasma malignum systematis nervosi centralis non specificatum

C73-C75

Zhoubné novotvary štítné žlázy a jiných žláz s vnitřní sekrecí

C76-C80

Zhoubné novotvary nepřesně určených‚ sekundárních a neurčených lokalizací

C81-C96

Zhoubné novotvary‚ podle zjištění nebo předpokladu primární‚ mízní‚ krvetvorné a příbuzné tkáně

C97

Zhoubné novotvary mnohočetných samostatných (primárních) lokalizací

D00-D09

Novotvary in situ

D10-D36

Nezhoubné novotvary

D37-D48

Novotvary nejistého nebo neznámého chování

D50-D89

Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity

E00-E90

Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek

F00-F99

Poruchy duševní a poruchy chování

G00-G99

Nemoci nervové soustavy

H00-H59

Nemoci oka a očních adnex

H60-H95

Nemoci ucha a bradavkového výběžku

I00-I99

Nemoci oběhové soustavy

J00-J99

Nemoci dýchací soustavy

K00-K93

Nemoci trávicí soustavy

L00-L99

Nemoci kůže a podkožního vaziva

M00-M99

Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

N00-N99

Nemoci močové a pohlavní soustavy

O00-O99

Těhotenství, porod a šestinedělí

P00-P96

Některé stavy vzniklé v perinatálním období

Q00-Q99

Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality

R00-R99

Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde

S00-T98

Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin

U00-U85

Kódy pro speciální účely

V01-Y98

Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami
Drugs app phone

Použijte aplikaci Mediately

Získávejte informace o léčivech rychleji.

Naskenujte kód pomocí fotoaparátu v mobilu.
4,9

Více než 20 tisíc hodnocení

Použijte aplikaci Mediately

Získávejte informace o léčivech rychleji.

4,9

Více než 20 tisíc hodnocení

Používáme cookies Soubory cookie nám pomáhají poskytovat to nejlepší uživatelské prostředí na našich webových stránkách. Používáním našich stránek souhlasíte s používáním cookies. Více o tom, jak používáme soubory cookie, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.