MKN-10

A00-B99

Některé infekční a parazitární nemoci

C00-D48

Novotvary

D50-D89

Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity

E00-E90

Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek

F00-F99

Poruchy duševní a poruchy chování

G00-G99

Nemoci nervové soustavy

H00-H59

Nemoci oka a očních adnex

H60-H95

Nemoci ucha a bradavkového výběžku

I00-I99

Nemoci oběhové soustavy

J00-J99

Nemoci dýchací soustavy

K00-K93

Nemoci trávicí soustavy

L00-L99

Nemoci kůže a podkožního vaziva

M00-M99

Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

M00-M03

Infekční artropatie

M05-M14

Zánětlivé polyartropatie

M05

Séropozitivní revmatická artritida
Arthritis rheumatoides seropositiva

M05.0

Feltyho syndrom
Syndroma Felty

M05.1+

Revmatická plicní nemoc (J99.0*)
Morbus pulmonum rheumatoides

M05.2

Revmatická vaskulitida
Vasculitis rheumatoides

M05.3+

Revmatická artritida s postižením jiných orgánů a soustav
Arthritis rheumatoides cum apprehensione organorum et systematum aliorum

M05.8

Jiná séropozitivní revmatická artritida
Arthritis rheumatoides seropositiva alia

M05.9

Séropozitivní revmatická artritida NS
Arthritis rheumatoides seropositiva, non specificata

M06

Jiná revmatická artritida
Arthritis rheumatoides alia

M06.0

Séronegativní revmatická artritida
Arthritis rheumatoides seronegativa

M06.1

Stillova nemoc začínající v dospělosti
Morbus Still tardus

M06.2

Revmatická burzitida
Bursitis rheumatoides

M06.3

Revmatické uzlíky
Nodulus rheumatoides

M06.4

Zánětlivá polyartropatie
Polyarthropathia inflammatoria

M06.8

Jiná určená revmatická artritida
Arthritis rheumatoides specificata alia

M06.9

Revmatická artritida NS
Arthritis rheumatoides, non specificata

M07*

Psoriatické a enteropatické artropatie
Arthropathiae psoriaticae et arthropathiae enteropathicae

M07.0*

Distální interfalangeální psoriatická artropatie (L40.5+)
Arthropathia psoriatica interphalangica distalis

M07.1*

Arthritis mutilans (znetvořující) (L40.5+)
Arthritis psoriatica mutilans

M07.2*

Psoriatická spondylitida (L40.5+)
Spondylitis psoriatica

M07.3*

Jiné psoriatické artropatie (L40.5+)
Arthropathiae psoriaticae aliae

M07.4*

Artropatie při Crohnově nemoci (regionální enteritidě) (K50.–+)
Arthropathia in morbo Crohn [enteritis regionalis]

M07.5*

Artropatie při ulcerózní kolitidě (K51.–+)
Arthropathia in colitide ulcerativa

M07.6*

Jiné enteropatické artropatie
Arthropathiae enteropaticae aliae

M08

Juvenilní artritida
Arthritis juvenilis

M08.0

Juvenilní revmatická artritida
Arthritis juvenilis rheumatoides

M08.1

Juvenilní ankylozující spondylitida
Spondylitis juvenilis ankylopoietica

M08.2

Juvenilní artritida se systémovým nástupem [Stillova]
Arthritis juvenilis cum initio systemico

M08.3

Juvenilní polyartritida (séronegativní)
Polyarthritis juvenilis (seronegativa)

M08.4

Pauciartikulární juvenilní artritida
Arthritis juvenilis oligoarticularis

M08.8

Jiná juvenilní artritida
Arthritis juvenilis alia

M08.9

Juvenilní artritida NS
Arthritis juvenilis, non specificata

M09*

Juvenilní artritida při nemocech zařazených jinde
Arthritis juvenilis in morbis alibi classificatis

M09.0*

Juvenilní artritida při psoriáze (L40.5+)
Arthritis juvenilis psoriatica

M09.1*

Juvenilní artritida při Crohnově nemoci (regionální enteritidě) (K50.–+)
Arthritis juvenilis in morbo Crohn [enteritis regionalis]

M09.2*

Juvenilní artritida při ulcerózní kolitidě (K51.–+)
Arthritis juvenilis in colitide ulcerativa

M09.8*

Juvenilní artritida při jiných nemocech zařazených jinde
Arthritis juvenilis in morbis aliis alibi classificatis

M10

Dna
Arthritis urica

M10.0

Idiopatická dna
Arthritis urica idiopathica

M10.1

Dna působená olovem
Arthritis urica plumbica

M10.2

Dna způsobená léčivy
Arthritis urica medicamentosa

M10.3

Dna způsobená poškozením ledvinných funkcí
Arthritis urica propter insufficientiam renalem

M10.4

Jiná sekundární dna
Arthritis urica secundaria alia

M10.9

Dna NS
Arthritis urica, non specificata

M11

Jiné krystalové artropatie
Arthropathiae crystallogenes aliae

M11.0

Nemoc ukládání hydroxyapatitu
Morbus hydroxyapatitogenes

M11.1

Familiární chondrokalcinóza
Chondrocalcinosis familiaris

M11.2

Jiná chondrokalcinóza
Chondrocalcinosis alia

M11.8

Jiné určené krystalové artropatie
Arthropathiae crystallogenes aliae, specificatae

M11.9

Krystalová artropatie NS
Arthropathia crystallogenes, non specificata

M12

Jiné určené artropatie
Arthropathiae aliae, specificatae

M12.0

Chronická postrevmatická artropatie [Jaccoudova]
Arthropathia postrheumatica chronica Jaccoud

M12.1

Kaschinova–Beckova nemoc
Morbus Kaschin-Beck

M12.2

Vilonodulární synovitida (pigmentovaná)
Synovitis villonodularis (pigmentosa)

M12.3

Návratný (palindromický) revmatismus
Rheumatismus palindromicus

M12.4

Občasná (intermitentní) hydrartróza
Hydrarthrosis intermittens

M12.5

Úrazová artropatie
Arthropathia traumatica

M12.8

Jiné určené artropatie nezařazené jinde
Arthropathiae aliae specificatae, non alibi classificatae

M13

Jiná artritida
Arthritis alia

M13.0

Polyartritida NS
Polyarthritis, non specificata

M13.1

Monoartritida nezařazená jinde
Monarthritis, non alibi classificata

M13.8

Jiná určená artritida
Arthritis alia, specificata

M13.9

Artritida NS
Arthritis, non specificata

M14*

Artropatie při jiných nemocech zařazených jinde
Arthropathiae in morbis aliis, alibi classificatis

M14.0*

Dnavá artropatie způsobená vadami enzymů a jinými dědičnými poruchami
Arthropathia urica propter defectus enzimarum et disordines hereditarios alios

M14.1*

Krystalová artropatie při jiných onemocněních přeměny látek zařazených jinde
Arthropathia crystaliogenes in disordinibus metabolicis aliis

M14.2*

Diabetická artropatie (E10–E14+ se společnou charakteristikou .6 na čtvrtém místě)
Arthropathia diabetica

M14.3*

Lipoidní dermatoartritida (E78.8+)
Dermatoarthritis lipoidalis

M14.4*

Artropatie při amyloidóze (E85.–+)
Arthropathia amyloidalis

M14.5*

Artropatie při jiných nemocech endokrinních‚ výživy a přeměny látek
Arthropathiae in morbis endocrinis, nutritionalibus et metabolicis aliis

M14.6*

Neuropatická artropatie
Arthropathia neuropathica

M14.8*

Artropatie při jiných určených nemocech zařazených jinde
Arthropathiae in morbis aliis specificatis, alibi classificatis

M15-M19

Artrózy

M20-M25

Jiná onemocnění kloubů

M30-M36

Systémová onemocnění pojivové tkáně

M40-M43

Deformující dorzopatie

M45-M49

Spondylopatie

M50-M54

Jiné dorzopatie

M60-M63

Onemocnění svalů

M65-M68

Onemocnění synoviální blány a šlachy

M70-M79

Jiná onemocnění měkké tkáně

M80-M85

Poruchy hustoty a struktury kosti

M86-M90

Jiné osteopatie

M91-M94

Chondropatie

M95-M99

Jiná onemocnění svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

N00-N99

Nemoci močové a pohlavní soustavy

O00-O99

Těhotenství, porod a šestinedělí

P00-P96

Některé stavy vzniklé v perinatálním období

Q00-Q99

Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality

R00-R99

Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde

S00-T98

Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin

U00-U85

Kódy pro speciální účely

V01-Y98

Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami

NOVINKA: Kontrola lékových interakcí

Stáhněte si aplikaci Mediately, zjistěte závažnost interakcí a získejte doporučení, jak je vyřešit.

Používáme cookies Soubory cookie nám pomáhají poskytovat to nejlepší uživatelské prostředí na našich webových stránkách. Používáním našich stránek souhlasíte s používáním cookies. Více o tom, jak používáme soubory cookie, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.