MKN-10

A00-B99

Některé infekční a parazitární nemoci

C00-D48

Novotvary

D50-D89

Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity

E00-E90

Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek

F00-F99

Poruchy duševní a poruchy chování

G00-G99

Nemoci nervové soustavy

H00-H59

Nemoci oka a očních adnex

H60-H95

Nemoci ucha a bradavkového výběžku

I00-I99

Nemoci oběhové soustavy

J00-J99

Nemoci dýchací soustavy

K00-K93

Nemoci trávicí soustavy

L00-L99

Nemoci kůže a podkožního vaziva

M00-M99

Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

M00-M03

Infekční artropatie

M05-M14

Zánětlivé polyartropatie

M15-M19

Artrózy

M20-M25

Jiná onemocnění kloubů

M30-M36

Systémová onemocnění pojivové tkáně

M40-M43

Deformující dorzopatie

M45-M49

Spondylopatie

M50-M54

Jiné dorzopatie

M60-M63

Onemocnění svalů

M60

Zánět svalu (myozitida)
Myositis

M60.0

Infekční myozitida
Myositis infectiva

M60.1

Intersticiální myozitida
Myositis interstitialis

M60.2

Granulom z cizího tělesa měkké tkáně nezařazený jinde
Granuloma corporis alieni textus mollis, non alibi classificatum

M60.8

Jiná myozitida
Myositis alia

M60.9

Myozitida NS
Myositis, non specificata

M61

Kalcifikace a osifikace svalu
Calcificatio musculi et ossificatio musculi

M61.0

Myositis ossificans traumatica
Myositis ossificans traumatica

M61.1

Myositis ossificans progressiva
Myositis ossificans progressiva

M61.2

Paralytická kalcifikace a osifikace svalu
Calcificatio musculi et ossificatio musculi paralytici

M61.3

Kalcifikace a osifikace svalů spojená s popáleninami
Calcificatio musculi et ossificatio musculi cum combustionibus

M61.4

Jiná kalcifikace svalu
Calcificatio musculi alia

M61.5

Jiná osifikace svalu
Ossificatio musculi alia

M61.9

Kalcifikace a osifikace svalu NS
Calcificatio musculi et ossificatio musculi, non specificata

M62

Jiná onemocnění svalu
Morbi musculi alii

M62.0

Rozštěp svalu
Diastasis musculi

M62.1

Jiná ruptura (roztržení) svalu (neúrazová)
Ruptura musculi alia (non traumatica)

M62.2

Ischemický infarkt svalu
Infarctus musculi ischaemicus

M62.3

Syndrom nehybnosti (paraplegický)
Syndroma immobilitatis (paraplegica)

M62.4

Kontraktura svalu
Contractura musculi

M62.5

Ochablost a atrofie svalu nezařazená jinde
Deminutio et atrophia musculi, non alibi classificata

M62.6

Svalová křeč
Distensio musculi

M62.8

Jiná určená onemocnění svalu
Morbi musculorum alii, specificati

M62.9

Onemocnění svalu NS
Morbus musculi, non specificatus

M63*

Onemocnění svalů při nemocech zařazených jinde
Morbi musculorum in morbis alibi classificatis

M63.0*

Myozitida při bakteriálních nemocech zařazených jinde
Myositis in morbis bacterialibus alibi classificatis

M63.1*

Myozitida při protozoárních a parazitárních infekcích zařazených jinde
Myositis in infectionibus protozoalibus et parazitariis alibi classificatis

M63.2*

Myozitida při jiných infekčních nemocech zařazených jinde
Myositis in aliis morbis infectivis, alibi classificatis

M63.3*

Myozitida při sarkoidóze (D86.8+)
Myositis sarcoidosa

M63.8*

Jiná onemocnění svalů při nemocech zařazených jinde
Morbi musculorum alii in morbis alibi classificatis

M65-M68

Onemocnění synoviální blány a šlachy

M70-M79

Jiná onemocnění měkké tkáně

M80-M85

Poruchy hustoty a struktury kosti

M86-M90

Jiné osteopatie

M91-M94

Chondropatie

M95-M99

Jiná onemocnění svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

N00-N99

Nemoci močové a pohlavní soustavy

O00-O99

Těhotenství, porod a šestinedělí

P00-P96

Některé stavy vzniklé v perinatálním období

Q00-Q99

Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality

R00-R99

Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde

S00-T98

Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin

U00-U85

Kódy pro speciální účely

V01-Y98

Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami

NOVINKA: Kontrola lékových interakcí

Stáhněte si aplikaci Mediately, zjistěte závažnost interakcí a získejte doporučení, jak je vyřešit.

Používáme cookies Soubory cookie nám pomáhají poskytovat to nejlepší uživatelské prostředí na našich webových stránkách. Používáním našich stránek souhlasíte s používáním cookies. Více o tom, jak používáme soubory cookie, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.