MKN-10

A00-B99

Některé infekční a parazitární nemoci

C00-D48

Novotvary

D50-D89

Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity

E00-E90

Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek

F00-F99

Poruchy duševní a poruchy chování

G00-G99

Nemoci nervové soustavy

H00-H59

Nemoci oka a očních adnex

H60-H95

Nemoci ucha a bradavkového výběžku

I00-I99

Nemoci oběhové soustavy

J00-J99

Nemoci dýchací soustavy

K00-K93

Nemoci trávicí soustavy

L00-L99

Nemoci kůže a podkožního vaziva

M00-M99

Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

M00-M03

Infekční artropatie

M05-M14

Zánětlivé polyartropatie

M15-M19

Artrózy

M20-M25

Jiná onemocnění kloubů

M30-M36

Systémová onemocnění pojivové tkáně

M40-M43

Deformující dorzopatie

M45-M49

Spondylopatie

M50-M54

Jiné dorzopatie

M60-M63

Onemocnění svalů

M65-M68

Onemocnění synoviální blány a šlachy

M70-M79

Jiná onemocnění měkké tkáně

M70

Onemocnění měkké tkáně způsobené zatěžováním‚ přetížením nebo tlakem
Morbi textuum mollium propter activitatem, hyperactivitatem et pressionem

M70.0

Chronická krepitující synovitida ruky a zápěstí
Synovitis manus et carpi crepitans chronica

M70.1

Burzitida ruky
Bursitis manus

M70.2

Burzitida olekranu
Bursitis olecrani

M70.3

Jiná burzitida lokte
Bursitis cubiti alia

M70.4

Prepatelární burzitida
Bursitis praepatellaris

M70.5

Jiná burzitida kolena
Bursitis genus alia

M70.6

Trochanterická burzitida
Bursitis trochanterica

M70.7

Jiná burzitida kyčle
Bursitis coxae alia

M70.8

Jiná onemocnění měkké tkáně spojená s funkcí‚ namožením a zatížením
Morbi textuum mollium propter activitatem, hyperactivitatem et pressionem alii

M70.9

Neurčené onemocnění měkké tkáně spojené s funkcí‚ namožením a zatížením
Morbus textuum mollium propter activitatem, hyperactivitatem et pressionem, non specificatus

M71

Jiné burzopatie
Bursopathiae aliae

M71.0

Absces burzy
Bursitis purulenta

M71.1

Jiná infekční burzitida
Bursitis infectiva alia

M71.2

Synoviální cysta popliteálního prostoru [Bakerova]
Cystis synovialis poplitea [Baker]

M71.3

Jiná cysta burzy
Cystis bursae alia

M71.4

Vápenaté usazeniny (kalciová deposita) v burze
Calcificatio bursae

M71.5

Jiná burzitida nezařazená jinde
Bursitis alia, non alibi classificata

M71.8

Jiné určené burzopatie
Bursopathia alia, specificata

M71.9

Burzopatie NS
Bursopathia, non specificata

M72

Fibroblastická onemocnění
Morbi fibroblastici

M72.0

Fibromatóza palmární fascie [Dupuytrenova]
Fibromatosis fasciae palmaris [Dupuytren]

M72.1

Polštářkové klouby
Caro malleoli mollis [malleolus carnosus]

M72.2

Fibromatóza plantární fascie
Fibromatosis fasciae plantaris

M72.4

Fibromatóza pseudosarkomatózní
Fibromatosis pseudosarcomatosa

M72.6

Fasciitida nekrotizující
Fasciitis necroticans

M72.8

Jiná fibroblastická onemocnění
Morbi fibroblastici alii

M72.9

Fibroblastické onemocnění NS
Morbus fibroblasticus, non specificatus

M73*

Onemocnění měkké tkáně pří nemocech zařazených jinde
Morbi textuum mollium in morbis alibi classificatis

M73.0*

Gonokoková burzitida (A54.4+)
Bursitis gonococcica

M73.1*

Syfilitická burzitida (A52.7+)
Bursitis syphilitica

M73.8*

Jiná onemocnění měkké tkáně při jiných nemocech zařazených jinde
Morbi textuum mollium alii in morbis alibi classificatis

M75

Poškození ramene
Laesiones regionis humeroscapularis

M75.0

Adhezivní zánět pouzdra (kapsulitida) ramenního kloubu
Capsulitis humeroscapularis adhaesiva

M75.1

Syndrom manžety rotátoru
Syndroma armillae rotatoriae

M75.2

Tendinitis bicipitalis
Tendinitis bicipitis

M75.3

Kalcifikující tendinitida ramene
Tendinitis humeroscapularis calcificata

M75.4

Syndrom naraženého ramene
Syndroma humeri percussionale

M75.5

Burzitida ramene
Bursitis regionis humeroscapularis

M75.8

Jiná poškození ramene
Laesiones regionis humeroscapularis, alii

M75.9

Poškození ramene NS
Laesio regionis humeroscapularis, non specificata

M76

Entézopatie dolní končetiny‚ mimo nohu (pod kotníkem)
Enthesopathia extremitatis inferioris, pedem excludens

M76.0

Tendinitis glutealis
Tendinitis glutaealis

M76.1

Tendinitis psoatica
Tendinitis iliopsoae

M76.2

Ostruha hřebene kosti kyčelní
Excrescentia cristae ilicae

M76.3

Syndrom iliotibiálního pruhu
Syndroma lemnisci iliotibialis

M76.4

Tibiální kolaterální burzitida [Pellegriniova–Stiedaova]
Bursitis collateralis tibiae [Pellegrini-Stieda]

M76.5

Tendinitis patellaris
Tendinitis patellaris

M76.6

Tendinitida Achillovy šlachy
Tendinitis calcanei

M76.7

Tendinitis peronealis
Tendinitis peronealis

M76.8

Jiné entézopatie dolní končetiny‚ mimo nohu (pod kotníkem)
Enthesopathiae extremitatis inferioris, pedem excludens, aliae

M76.9

Entézopatie dolní končetiny NS
Enthesopathia extremitatis inferioris, non specificata

M77

Jiné entézopatie
Enthesopathiae aliae

M77.0

Epikondylitida mediální
Epicondylitis medialis

M77.1

Epikondylitida laterální
Epicondylitis lateralis

M77.2

Periartritida zápěstí
Periarthritis carpi

M77.3

Ostruha patní kosti
Excrescentia calcanei [calx dolorosa]

M77.4

Metatarsalgie
Metatarsalgia

M77.5

Jiné entézopatie nohy
Enthesopathia pedis alia

M77.8

Jiné entézopatie nezařazené jinde
Enthesopathiae aliae, non alibi classificatae

M77.9

Entézopatie NS
Enthesopathia, non specificata

M79

Jiná onemocnění měkké tkáně nezařazené jinde
Morbi textuum mollium alii, non alibi classificati

M79.0

Revmatismus NS
Rheumatismus, non specificatus

M79.1

Myalgie
Myalgia

M79.2

Neuralgie a neuritida NS
Neuralgia et neuritis, non specificata

M79.3

Panikulitida NS
Panniculitis, non specificata

M79.4

Hypertrofie (infrapatelárního) tukového polštáře
Hypertrophia corporis adiposi infrapatellaris

M79.5

Reziduální cizí těleso v měkké tkáni
Corpus alienum in textu molli residuale

M79.6

Bolest v končetině
Dolor extremitatis

M79.7

Fibromyalgie
Fibromyalgia

M79.8

Jiná určená onemocnění měkké tkáně
Morbi textuum mollium alii, specificati

M79.9

Onemocnění měkké tkáně NS
Morbus textuum mollium, non specificatus

M80-M85

Poruchy hustoty a struktury kosti

M86-M90

Jiné osteopatie

M91-M94

Chondropatie

M95-M99

Jiná onemocnění svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

N00-N99

Nemoci močové a pohlavní soustavy

O00-O99

Těhotenství, porod a šestinedělí

P00-P96

Některé stavy vzniklé v perinatálním období

Q00-Q99

Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality

R00-R99

Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde

S00-T98

Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin

U00-U85

Kódy pro speciální účely

V01-Y98

Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami

NOVINKA: Kontrola lékových interakcí

Stáhněte si aplikaci Mediately, zjistěte závažnost interakcí a získejte doporučení, jak je vyřešit.

Používáme cookies Soubory cookie nám pomáhají poskytovat to nejlepší uživatelské prostředí na našich webových stránkách. Používáním našich stránek souhlasíte s používáním cookies. Více o tom, jak používáme soubory cookie, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.