MKN-10

A00-B99

Některé infekční a parazitární nemoci

C00-D48

Novotvary

D50-D89

Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity

E00-E90

Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek

F00-F99

Poruchy duševní a poruchy chování

G00-G99

Nemoci nervové soustavy

H00-H59

Nemoci oka a očních adnex

H60-H95

Nemoci ucha a bradavkového výběžku

I00-I99

Nemoci oběhové soustavy

J00-J99

Nemoci dýchací soustavy

K00-K93

Nemoci trávicí soustavy

L00-L99

Nemoci kůže a podkožního vaziva

M00-M99

Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

M00-M03

Infekční artropatie

M05-M14

Zánětlivé polyartropatie

M15-M19

Artrózy

M15

Polyartróza
Polyarthrosis

M15.0

Primární generalizovaná (osteo)artróza
(Osteo)arthrosis generalisata primaria

M15.1

Heberdenovy uzly (s artropatií)
Nodi Heberden (cum arthropathia)

M15.2

Bouchardovy uzly (s artropatií)
Nodi Bouchard (cum arthropathia)

M15.3

Sekundární mnohočetná artróza
Arthrosis multiplex secundaria

M15.4

Erozivní (osteo)artróza
Arthrosis erosiva

M15.8

Jiná polyartróza
Polyarthrosis alia

M15.9

Polyartróza NS
Polyarthrosis, non specificata

M16

Artróza kyčelního kloubu – koxartróza [coxarthrosis]
Coxarthrosis

M16.0

Primární koxartróza‚ oboustranná
Coxarthrosis primaria bilateralis

M16.1

Jiná primární koxartróza
Coxarthrosis primaria alia

M16.2

Koxartróza jako výsledek dysplázie‚ oboustranná
Coxarthrosis dysplastica bilateralis

M16.3

Jiná dysplastická koxartróza
Coxarthrosis dysplastica alia

M16.4

Poúrazová koxartróza‚ oboustranná
Coxarthrosis posttraumatica bilateralis

M16.5

Jiná poúrazová koxartróza
Coxarthrosis posttraumatica alia

M16.6

Jiná sekundární koxartróza‚ oboustranná
Coxarthrosis secundaria bilateralis alia

M16.7

Jiná sekundární koxartróza
Coxarthrosis secundaria alia

M16.9

Koxartróza NS
Coxarthrosis, non specificata

M17

Artróza kolenního kloubu – gonartróza [gonarthrosis]
Gonarthrosis

M17.0

Primární gonartróza‚ oboustranná
Gonarthrosis primaria bilateralis

M17.1

Jiná primární gonartróza
Gonarthrosis primaria alia

M17.2

Poúrazová gonartróza‚ oboustranná
Gonarthrosis posttraumatica bilateralis

M17.3

Jiná poúrazová gonartróza
Gonarthrosis posttraumatica alia

M17.4

Sekundární gonartróza‚ oboustranná
Gonarthrosis secundaria bilateralis alia

M17.5

Jiná sekundární gonartróza
Gonarthrosis secundaria alia

M17.9

Gonartróza NS
Gonarthrosis, non specificata

M18

Artróza prvního karpometakarpálního kloubu
Arthrosis articuli carpometacarpalis pollicis

M18.0

Primární artróza prvního karpometakarpálního kloubu‚ oboustranná
Arthrosis articuli carpometacarpalis poliicis primaria bilateralis

M18.1

Jiná primární artróza prvního karpometakarpálního kloubu
Arthrosis articuli carpometacarpalis pollicis primaria alia

M18.2

Poúrazová artróza prvního karpometakarpálního kloubu‚ oboustranná
Arthrosis articuli carpometacarpalis pollicis posttraumatica bilateralis

M18.3

Jiná poúrazová artróza prvního karpometakarpálního kloubu
Arthrosis articuli carpometacarpalis pollicis posttraumatica alia

M18.4

Jiná sekundární artróza prvního karpometakarpálního kloubu‚ oboustranná
Arthrosis articuli carpometacarpalis pollicis secundaria bilateralis alia

M18.5

Jiná sekundární artróza prvního karpometakarpálního kloubu
Arthrosis articuli carpometacarpalis pollicis secundaria alia

M18.9

Artróza prvního karpometakarpálního kloubu NS
Arthrosis articuli carpometacarpalis pollicis, non specificata

M19

Jiná artróza
Arthrosis alia

M19.0

Primární artróza jiných kloubů
Arthrosis artriculorum aliorum primaria

M19.1

Poúrazová artróza jiných kloubů
Arthrosis articulorum aliorum posttraumatica

M19.2

Jiné sekundární artrózy
Arthrosis articulorum aliorum secundaria

M19.8

Jiná určená artróza
Arthrosis alia, specificata

M19.9

Artróza NS
Artrhrosis, non specificata

M20-M25

Jiná onemocnění kloubů

M30-M36

Systémová onemocnění pojivové tkáně

M40-M43

Deformující dorzopatie

M45-M49

Spondylopatie

M50-M54

Jiné dorzopatie

M60-M63

Onemocnění svalů

M65-M68

Onemocnění synoviální blány a šlachy

M70-M79

Jiná onemocnění měkké tkáně

M80-M85

Poruchy hustoty a struktury kosti

M86-M90

Jiné osteopatie

M91-M94

Chondropatie

M95-M99

Jiná onemocnění svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

N00-N99

Nemoci močové a pohlavní soustavy

O00-O99

Těhotenství, porod a šestinedělí

P00-P96

Některé stavy vzniklé v perinatálním období

Q00-Q99

Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality

R00-R99

Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde

S00-T98

Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin

U00-U85

Kódy pro speciální účely

V01-Y98

Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami

NOVINKA: Kontrola lékových interakcí

Stáhněte si aplikaci Mediately, zjistěte závažnost interakcí a získejte doporučení, jak je vyřešit.

Používáme cookies Soubory cookie nám pomáhají poskytovat to nejlepší uživatelské prostředí na našich webových stránkách. Používáním našich stránek souhlasíte s používáním cookies. Více o tom, jak používáme soubory cookie, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.