MKN-10

A00-B99

Některé infekční a parazitární nemoci

C00-D48

Novotvary

D50-D89

Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity

E00-E90

Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek

F00-F99

Poruchy duševní a poruchy chování

G00-G99

Nemoci nervové soustavy

H00-H59

Nemoci oka a očních adnex

H60-H95

Nemoci ucha a bradavkového výběžku

I00-I99

Nemoci oběhové soustavy

J00-J99

Nemoci dýchací soustavy

K00-K93

Nemoci trávicí soustavy

L00-L99

Nemoci kůže a podkožního vaziva

M00-M99

Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

M00-M03

Infekční artropatie

M05-M14

Zánětlivé polyartropatie

M15-M19

Artrózy

M20-M25

Jiná onemocnění kloubů

M30-M36

Systémová onemocnění pojivové tkáně

M40-M43

Deformující dorzopatie

M45-M49

Spondylopatie

M50-M54

Jiné dorzopatie

M60-M63

Onemocnění svalů

M65-M68

Onemocnění synoviální blány a šlachy

M70-M79

Jiná onemocnění měkké tkáně

M80-M85

Poruchy hustoty a struktury kosti

M80

Osteoporóza s patologickou zlomeninou
Osteoporosis cum fractura pathologica

M80.0

Postmenopauzální osteoporóza s patologickou zlomeninou
Osteoporosis postmenopausalis cum fractura pathologica

M80.1

Postovarektomická osteoporóza s patologickou zlomeninou
Osteoporosis post ovariectomiam cum fractura pathologica

M80.2

Osteoporóza z nečinnosti s patologickou zlomeninou
Osteoporosis immobilisationalis cum fractura pathologica

M80.3

Pooperační malabsorpční osteoporóza s patologickou zlomeninou
Osteoporosis malabsorptionalis postchirurgica cum fractura pathologica

M80.4

Osteoporóza způsobená léčivy s patologickou zlomeninou
Osteoporosis medicamentosa cum fractura pathologica

M80.5

Idiopatická osteoporóza s patologickou zlomeninou
Osteoporosis idiopathica cum fractura pathologica

M80.8

Jiná osteoporóza s patologickou zlomeninou
Osteoporosis cum fractura pathologica, alia

M80.9

Neurčená osteoporóza s patologickou zlomeninou
Osteoporosis cum fractura pathologica, non specificata

M81

Osteoporóza bez patologické zlomeniny
Osteoporosis sine fractura pathologica

M81.0

Postmenopauzální osteoporóza
Osteoporosis postmenopausalis

M81.1

Postovarektomická osteoporóza
Osteoporosis post ovariectomiam

M81.2

Osteoporóza z nečinnosti
Osteoporosis immobilisationalis

M81.3

Pooperační malabsorpční osteoporóza
Osteoporosis malabsorptionalis postchirurgica

M81.4

Osteoporóza způsobená léčivy
Osteoporosis medicamentosa

M81.5

Idiopatická osteoporóza
Osteoporosis idiopathica

M81.6

Lokalizovaná osteoporóza [Lequesneova]
Osteoporosis localisata [Lequesne]

M81.8

Jiná osteoporóza
Osteoporosis alia

M81.9

Osteoporóza NS
Osteoporosis, non specificata

M82*

Osteoporóza při nemocech zařazených jinde
Osteoporosis in morbis alibi classificatis

M82.0*

Osteoporóza při mnohočetné myelomatóze (C90.0+)
Osteoporosis in myelomatosi multiplici

M82.1*

Osteoporóza při endokrinních poruchách (E00–E34+)
Osteoporosis in morbis endocrinis

M82.8*

Osteoporóza při jiných nemocech zařazených jinde
Osteoporosis in morbis aliis alibi classificatis

M83

Osteomalacie dospělých
Osteomalacia ad adultum

M83.0

Osteomalacie v šestinedělí
Osteomalacia puerperalis

M83.1

Stařecká osteomalacie
Osteomalacia senilis

M83.2

Osteomalacie dospělých způsobená malabsorpcí
Osteomalacia ad adultum malabsorptionalis

M83.3

Osteomalacie dospělých způsobená podvýživou
Osteomalacia ad adultum malnutritionalis

M83.4

Hliníková kostní nemoc
Morbus ossium aluminicus

M83.5

Jiná osteomalacie u dospělých způsobená léčivy
Osteomalacia ad adultum medicamentosa alia

M83.8

Jiná osteomalacie dospělých
Osteomalacia ad adultum alia

M83.9

Osteomalacie dospělých NS
Osteomalacia ad adultum, non specificata

M84

Poruchy soudržnosti (kontinuity) kosti
Morbi continuitatis ossis

M84.0

Špatné spojení (kostí) po zlomenině
Malconcretio fracturae

M84.1

Nespojení kostí po zlomenině [pseudoarthrosis] – pakloub
Inconcretio ossis [pseudarthrosis]

M84.2

Prodloužené spojování (kostí) po zlomenině
Concretio fracturae retardata

M84.3

Zlomenina z námahy nezařazená jinde
Fractura pressionalis, non alibi classificata

M84.4

Patologická zlomenina nezařazená jinde
Fractura pathologica, non alibi classificata

M84.8

Jiné poruchy kontinuity kosti
Morbi continuitatis ossis alii

M84.9

Poruchy kontinuity kosti NS
Morbus continuitatis ossis, non specificatus

M85

Jiné poruchy hustoty a struktury kosti
Morbi densitatis et structurae ossis alii

M85.0

Fibrózní dysplázie (jedné kosti)
Dysplasia fibrosa (monostotica)

M85.1

Kostní fluoróza
Fluorosis sceleti

M85.2

Hyperostóza lebky
Hyperosteosis cranii

M85.3

Osteitis condensans
Osteitis condensans

M85.4

Solitární kostní cysta
Cystis ossis solitaria

M85.5

Aneuryzmatická kostní cysta
Cystis ossis aneurismatica

M85.6

Jiná cysta kosti
Cystis ossis alia

M85.8

Jiné určené poruchy hustoty a struktury kosti
Morbi densitatis et structurae ossis alii, specificati

M85.9

Porucha hustoty a struktury kosti NS
Morbus densitatis et structurae ossis, non specificatus

M86-M90

Jiné osteopatie

M91-M94

Chondropatie

M95-M99

Jiná onemocnění svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

N00-N99

Nemoci močové a pohlavní soustavy

O00-O99

Těhotenství, porod a šestinedělí

P00-P96

Některé stavy vzniklé v perinatálním období

Q00-Q99

Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality

R00-R99

Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde

S00-T98

Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin

U00-U85

Kódy pro speciální účely

V01-Y98

Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami

NOVINKA: Kontrola lékových interakcí

Stáhněte si aplikaci Mediately, zjistěte závažnost interakcí a získejte doporučení, jak je vyřešit.

Používáme cookies Soubory cookie nám pomáhají poskytovat to nejlepší uživatelské prostředí na našich webových stránkách. Používáním našich stránek souhlasíte s používáním cookies. Více o tom, jak používáme soubory cookie, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.