MKN-10

A00-B99

Některé infekční a parazitární nemoci

C00-D48

Novotvary

D50-D89

Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity

E00-E90

Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek

F00-F99

Poruchy duševní a poruchy chování

G00-G99

Nemoci nervové soustavy

H00-H59

Nemoci oka a očních adnex

H60-H95

Nemoci ucha a bradavkového výběžku

I00-I99

Nemoci oběhové soustavy

J00-J99

Nemoci dýchací soustavy

K00-K93

Nemoci trávicí soustavy

L00-L99

Nemoci kůže a podkožního vaziva

M00-M99

Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

M00-M03

Infekční artropatie

M05-M14

Zánětlivé polyartropatie

M15-M19

Artrózy

M20-M25

Jiná onemocnění kloubů

M30-M36

Systémová onemocnění pojivové tkáně

M40-M43

Deformující dorzopatie

M45-M49

Spondylopatie

M50-M54

Jiné dorzopatie

M60-M63

Onemocnění svalů

M65-M68

Onemocnění synoviální blány a šlachy

M70-M79

Jiná onemocnění měkké tkáně

M80-M85

Poruchy hustoty a struktury kosti

M86-M90

Jiné osteopatie

M86

Zánět kostní dřeně (osteomyelitida)
Osteomyelitis

M86.0

Akutní hematogenní osteomyelitida
Osteomyelitis haematogenes acuta

M86.1

Jiná akutní osteomyelitida
Osteomyelitis acuta alia

M86.2

Subakutní osteomyelitida
Osteomyelitis subacuta

M86.3

Chronická multifokální osteomyelitida
Osteomyelitis multifocalis chronica

M86.4

Chronická osteomyelitida s odtokovou píštělí
Osteomyelitis cum fluore foci chronica

M86.5

Jiná chronická hematogenní osteomyelitida
Osteomyelitis haematogenes chronica alia

M86.6

Jiná chronická osteomyelitida
Osteomyelitis chronica alia

M86.8

Jiná osteomyelitida
Osteomyelitis alia

M86.9

Osteomyelitida NS
Osteomyelitis, non specificata

M87

Osteonekróza
Osteonecrosis

M87.0

Idiopatická aseptická nekróza kosti
Osteonecrosis aseptica idiopathica

M87.1

Osteonekróza způsobená léčivy
Osteonecrosis medicamentosa

M87.2

Osteonekróza způsobená předcházejícím úrazem
Osteonecrosis posttraumatica

M87.3

Jiná sekundární osteonekróza
Osteonecrosis secundaria alia

M87.8

Jiná osteonekróza
Osteonecrosis alia

M87.9

Osteonekróza NS
Osteonecrosis, non specificata

M88

Pagetova nemoc kosti [osteitis deformans]
Morbus Paget ossium [osteitis deformans]

M88.0

Pagetova nemoc lebky
Morbus Paget cranii

M88.8

Pagetova nemoc jiných kostí
Morbus Paget ossium aliorum

M88.9

Pagetova nemoc kosti NS
Morbus Paget ossium, non specificatus

M89

Jiná onemocnění kosti
Morbi ossium alii

M89.0

Algoneurodystrofie
Algoneurodystrophia

M89.1

Uzávěr epifýzy (zadržení epifyzeálního růstu)
Stasis epiphysica

M89.2

Jiné nemoci vývoje a růstu kostí
Morbi staturae et evolutionis ossium alii

M89.3

Hypertrofie kosti
Hypertrophia ossium

M89.4

Jiná hypertrofická osteoartropatie
Osteoartropathia hypertrophica alia

M89.5

Osteolýza
Osteolysis

M89.6

Osteopatie po poliomyelitidě
Osteopathia postpolyomyelitica

M89.8

Jiná určená onemocnění kosti
Morbi ossium alii, specificati

M89.9

Onemocnění kosti NS
Morbus ossium, non specificatus

M90*

Osteopatie při nemocech zařazených jinde
Osteopathiae in morbis alibi classificatis

M90.0*

Tuberkulóza kosti (A18.0+)
Osteomyelitis tuberculosa

M90.1*

Periostitida při jiných infekčních nemocech zařazených jinde
Periostitis in morbis infectivis aliis alibi classificatis

M90.2*

Osteopatie při jiných infekčních nemocech zařazených jinde
Osteopathia in morbis infectivis aliis alibi classificatis

M90.3*

Osteonekróza při kesonové nemoci (T70.3+)
Osteonecrosis in morbo capsico

M90.4*

Osteonekróza způsobená hemoglobinopatií (D50–D64+)
Osteonecrosis haemoglobinopathica

M90.5*

Osteonekróza při jiných nemocech zařazených jinde
Osteonecrosis in morbis aliis alibi classificatis

M90.6*

Osteitis deformans při novotvaru (C00–D48+)
Osteitis deformans neoplastica

M90.7*

Zlomenina kosti při novotvaru (C00–D48+)
Fractura ossium neoplastica

M90.8*

Osteopatie při jiných nemocech zařazených jinde
Osteopathia in morbis aliis alibi classificatis

M91-M94

Chondropatie

M95-M99

Jiná onemocnění svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

N00-N99

Nemoci močové a pohlavní soustavy

O00-O99

Těhotenství, porod a šestinedělí

P00-P96

Některé stavy vzniklé v perinatálním období

Q00-Q99

Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality

R00-R99

Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde

S00-T98

Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin

U00-U85

Kódy pro speciální účely

V01-Y98

Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami

NOVINKA: Kontrola lékových interakcí

Stáhněte si aplikaci Mediately, zjistěte závažnost interakcí a získejte doporučení, jak je vyřešit.

Používáme cookies Soubory cookie nám pomáhají poskytovat to nejlepší uživatelské prostředí na našich webových stránkách. Používáním našich stránek souhlasíte s používáním cookies. Více o tom, jak používáme soubory cookie, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.