MKN-10

A00-B99

Některé infekční a parazitární nemoci

C00-D48

Novotvary

D50-D89

Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity

E00-E90

Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek

F00-F99

Poruchy duševní a poruchy chování

G00-G99

Nemoci nervové soustavy

H00-H59

Nemoci oka a očních adnex

H60-H95

Nemoci ucha a bradavkového výběžku

I00-I99

Nemoci oběhové soustavy

J00-J99

Nemoci dýchací soustavy

K00-K93

Nemoci trávicí soustavy

L00-L99

Nemoci kůže a podkožního vaziva

M00-M99

Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

M00-M03

Infekční artropatie

M05-M14

Zánětlivé polyartropatie

M15-M19

Artrózy

M20-M25

Jiná onemocnění kloubů

M30-M36

Systémová onemocnění pojivové tkáně

M30

Polyarteritis nodosa a příbuzné stavy
Polyarteritis nodosa et morbi affines

M30.0

Polyarteritis nodosa
Polyarteritis nodosa

M30.1

Polyarteritida s postižením plic [Churgova–Straussova]
Polyarteritis pulmonum [Churg-Strauss]

M30.2

Juvenilní polyarteritida
Polyarteritis juvenilis

M30.3

Mukokutánní syndrom mízních uzlin [Kawasakiho]
Syndroma nodi lymphatici mucocutaneum [Kawasaki]

M30.8

Jiné stavy příbuzné polyarteritis nodosa
Status similes cum polyarteritide nodosa alii

M31

Jiné nekrotizující vaskulopatie
Vasculopathiae necroticae aliae

M31.0

Hypersenzitivní angiitida
Angiitis hypersensitiva

M31.1

Trombotická mikroangiopatie
Microangiopathia thrombotica

M31.2

Letální granulom střední čáry
Granuloma centrale letale

M31.3

Wegenerova granulomatóza
Granulomatosis Wegner

M31.4

Syndrom aortálního oblouku [Takayasův]
Syndroma arcus aortae [Takayasu]

M31.5

Gigantocelulární arteritida s revmatickou polymyalgií
Arteritis gigantocellularis cum polymyalgia rheumatica

M31.6

Jiná gigantocelulární arteritida
Arteritis gigantocellularis alia

M31.7

Mikroskopická polyangiitida
Polyangiitis microscopica

M31.8

Jiné určené nekrotizující vaskulopatie
Vasculopathiae necroticae aliae, specificatae

M31.9

Nekrotizující vaskulopatie NS
Vasculopathia necrotica, non specificata

M32

Systémový lupus erythematodes
Lupus erythematosus systemicus

M32.0

Systémový lupus erythematodes způsobený léčivy
Lupus erythematosus systematicus medicamentosus

M32.1+

Systémový lupus erythematodes s postižením orgánů a systémů
Lupus erythematosus systemicus cum organo sive systemate apprehendenti

M32.8

Jiné formy systémového lupus erythematodes
Lupus erythematosus systemicus, formae aliae

M32.9

Systémový lupus erythematodes NS
Lupus erythematosus systemicus, non specificatus

M33

Dermatopolymyozitida
Dermatopolymyositis

M33.0

Juvenilní dermatomyozitida
Dermatomyositis juvenilis

M33.1

Jiná dermatomyozitida
Dermatomyositis alia

M33.2

Polymyozitida
Polymyositis

M33.9

Dermatopolymyozitida NS
Dermatopolymyositis, non specificata

M34

Systémová skleróza
Sclerosis systemica

M34.0

Progresivní systémová skleróza
Scleroderma progressivum diffusum

M34.1

CR(E)ST syndrom
Syndroma CREST

M34.2

Systémová skleróza způsobená léčivy a chemikáliemi
Sclerosis systemica medicamentosa et chemicaliis

M34.8

Jiné formy systémové sklerózy
Sclerosis systemica, formae aliae

M34.9

Systémová skleróza NS
Sclerosis systemica, non specificatum

M35

Jiné systémové postižení pojivové tkáně
Morbi textus connexivi systemici alii

M35.0

[Sjögrenův] sicca syndrom
Syndroma sicca [Sjögren]

M35.1

Jiné přesahující syndromy
Syndromata flectentes aliae

M35.2

Behçetova nemoc
Morbus Behçet

M35.3

Revmatická polymyalgie
Polymyalgia rheumatica

M35.4

Difuzní (eozinofilní) fasciitida
Fasciitis diffusa (eosinophilica)

M35.5

Multifokální fibroskleróza
Fibrosclerosis multifocalis

M35.6

Recidivující panikulitida [Weberova–Christianova]
Panniculitis recidiva [Weber-Christian]

M35.7

Syndrom hypermobility
Syndroma hypermobilitatis

M35.8

Jiné specifické systémové postižení pojivové tkáně
Morbi textus connexivi systemici alii, specificati

M35.9

Systémová postižení pojivové tkáně NS
Morbus textus connexivi systemicus alius, non specificatus

M36*

Systémová onemocnění pojivové tkáně při nemocech zařazených jinde
Morbi textus connexivi systemici in morbis alibi classificatis

M36.0*

Dermato(poly)myozitida při novotvarech zařazených jinde (C00–D48+)
Dermato(poly)myositis in morbo neoplastico

M36.1*

Artropatie při novotvarech zařazených jinde (C00–D48+)
Arthropathia in morbo neoplastico

M36.2*

Artropatie hemofilická (D66–D68+)
Arthropathia haemophilica

M36.3*

Artropatie při jiných krevních onemocněních zařazených jinde (D50–D76+)
Arthropathia in morbis sanguinis aliis

M36.4*

Artropatie při hypersenzitivních reakcích zařazených jinde
Arthropathia in reactionibus hypersensibilitatis alibi classificatis

M36.8*

Systémové postižení pojivové tkáně při jiných nemocech zařazených jinde
Morbi textus connexivi systemici in morbis aliis alibi classificatis

M40-M43

Deformující dorzopatie

M45-M49

Spondylopatie

M50-M54

Jiné dorzopatie

M60-M63

Onemocnění svalů

M65-M68

Onemocnění synoviální blány a šlachy

M70-M79

Jiná onemocnění měkké tkáně

M80-M85

Poruchy hustoty a struktury kosti

M86-M90

Jiné osteopatie

M91-M94

Chondropatie

M95-M99

Jiná onemocnění svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

N00-N99

Nemoci močové a pohlavní soustavy

O00-O99

Těhotenství, porod a šestinedělí

P00-P96

Některé stavy vzniklé v perinatálním období

Q00-Q99

Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality

R00-R99

Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde

S00-T98

Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin

U00-U85

Kódy pro speciální účely

V01-Y98

Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami

NOVINKA: Kontrola lékových interakcí

Stáhněte si aplikaci Mediately, zjistěte závažnost interakcí a získejte doporučení, jak je vyřešit.

Používáme cookies Soubory cookie nám pomáhají poskytovat to nejlepší uživatelské prostředí na našich webových stránkách. Používáním našich stránek souhlasíte s používáním cookies. Více o tom, jak používáme soubory cookie, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.