MKN-10

A00-B99

Některé infekční a parazitární nemoci

C00-D48

Novotvary

D50-D89

Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity

E00-E90

Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek

F00-F99

Poruchy duševní a poruchy chování

G00-G99

Nemoci nervové soustavy

H00-H59

Nemoci oka a očních adnex

H60-H95

Nemoci ucha a bradavkového výběžku

I00-I99

Nemoci oběhové soustavy

J00-J99

Nemoci dýchací soustavy

K00-K93

Nemoci trávicí soustavy

L00-L99

Nemoci kůže a podkožního vaziva

M00-M99

Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

M00-M03

Infekční artropatie

M05-M14

Zánětlivé polyartropatie

M15-M19

Artrózy

M20-M25

Jiná onemocnění kloubů

M20

Získané deformity prstů rukou a nohou
Deformationes digitorum manus et digitorum pedis acquisitae

M20.0

Deformita prstu(-ů) ruky(-ou)
Deformatio digiti manus

M20.1

Vbočený palec nohy (získaný) [Hallux valgus]
Hallux valgus (acquisitus)

M20.2

Ztuhlý palec nohy [Hallux rigidus]
Hallux rigidus

M20.3

Jiné deformity palce nohy (získané)
Deformatio hallucis (acquisita) alia

M20.4

Jiný kladívkový prst(-y) nohy (získaný)
Deformatio digiti pedis maleiformis (acquisita) alia

M20.5

Jiné deformity prstu(-ů) nohy (získané)
Deformationes digitorum pedis (acquisitae) aliae

M20.6

Získaná deformita prstu(-ů) nohy NS
Deformatio digiti pedis acquisita, non specificata

M21

Jiné získané deformity končetin
Deformationes extremitatum acquisitae aliae

M21.0

Valgózní deformita nezařazená jinde
Deformatio valga, non alibi classificata

M21.1

Varózní deformita nezařazená jinde
Deformatio vara, non alibi classificata

M21.2

Flekční deformity
Deformatio flexionis

M21.3

Pokles zápěstí nebo nohy (získaný)
Articulus instabilis sive pes haerens (acquisitus)

M21.4

Plochá noha (získaná) [pes planus]
Pes planus (acquisitus)

M21.5

Získaná drápovitá‚ kyjovitá ruka‚ drápovitá a kososvislá noha [pes equinovarus]
Manus unguliformis, talipomanus, pes unguliformis et talipes acquisita

M21.6

Jiné získané deformity kotníku a nohy pod ním
Deformationes malleoli et pedis acquisitae aliae

M21.7

Nestejná délka končetiny (získaná)
Longitudo extremitatum impar (acquisita)

M21.8

Jiné určené získané deformity končetin
Deformationes extremitatum acquisitae aliae, specificatae

M21.9

Získaná deformita končetiny NS
Deformatio extremitatis acquisita, non specificata

M22

Onemocnění čéšky (pately)
Morbi patellae

M22.0

Recidivující dislokace čéšky
Luxatio patellae recurrens (recidiva)

M22.1

Recidivující subluxace čéšky
Subluxatio patellae recurrens

M22.2

Patelofemorální poruchy
Disordines patellofemorales

M22.3

Jiné poruchy čéšky
Mutationes patellae aliae

M22.4

Chondromalacie čéšky
Chondromalacia patellae

M22.8

Jiná onemocnění čéšky
Morbi patellae alii

M22.9

Onemocnění čéšky NS
Morbus patellae, non specificatus

M23

Vnitřní poruchy kolenního kloubu
Morbi genus interni

M23.0

Cystický meniskus
Cystis menisci genus

M23.1

(Vrozený) diskoidní meniskus
Meniscus genus discoides (congenitus)

M23.2

Porucha menisku způsobená starým odtržením nebo poraněním
Laesio menisci genus traumatica obsoleta

M23.3

Jiné poruchy menisku
Mutationes menisci aliae

M23.4

Volné těleso v koleně
Corpus liberum genus

M23.5

Chronická nestabilita kolena
Instabilitas genus chronica

M23.6

Jiné spontánní roztržení vazu(-ů) kolena
Ruptura ligamenti genus spontanea alia

M23.8

Jiné vnitřní poruchy kolenního kloubu
Mutationes genus internae aliae

M23.9

Vnitřní poruchy kolenního kloubu NS
Mutatio genus interna, non specificata

M24

Jiné určené poruchy kloubu
Mutationes articuli aliae specificatae

M24.0

Volné těleso v kloubu
Corpus liberum articuli

M24.1

Jiná onemocnění chrupavky kloubní
Morbi cartilaginis articularis alii

M24.2

Poruchy vazů
Morbus ligamenti

M24.3

Patologická dislokace a subluxace kloubu nezařazená jinde
Luxatio et subluxatio articuli pathologica, non alibi classificata

M24.4

Opakovaná dislokace a subluxace
Luxatio et subluxatio articuli recidiva

M24.5

Kontraktura kloubu
Contractura articuli

M24.6

Ankylóza kloubu
Ankylosis articuli

M24.7

Protruze jamky kloubní
Protrusio acetabuli

M24.8

Jiné určené poruchy kloubu nezařazené jinde
Mutationes articuli aliae specificatae, non alibi classificatae

M24.9

Porucha kloubu NS
Mutatio articuli, non specificata

M25

Jiné poruchy kloubů nezařazené jinde
Morbi articulorum alii, non alibi classificati

M25.0

Hemartros
Haemorthrosis

M25.1

Píštěl kloubu
Fistula articuli

M25.2

Volný kloub
Instabilitas articuli

M25.3

Jiná nestabilita kloubu
Instabilitas articuli alia

M25.4

Výpotek v kloubu
Hydrarthron

M25.5

Bolest v kloubu
Arthralgia

M25.6

Ztuhlost kloubu nezařazená jinde
Rigiditas articuli, non alibi classificata

M25.7

Osteofyty
Osteophyton

M25.8

Jiné určené poruchy kloubu
Morbi articulorum alii, specificati

M25.9

Porucha kloubu NS
Morbus articuli, non specificatus

M30-M36

Systémová onemocnění pojivové tkáně

M40-M43

Deformující dorzopatie

M45-M49

Spondylopatie

M50-M54

Jiné dorzopatie

M60-M63

Onemocnění svalů

M65-M68

Onemocnění synoviální blány a šlachy

M70-M79

Jiná onemocnění měkké tkáně

M80-M85

Poruchy hustoty a struktury kosti

M86-M90

Jiné osteopatie

M91-M94

Chondropatie

M95-M99

Jiná onemocnění svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

N00-N99

Nemoci močové a pohlavní soustavy

O00-O99

Těhotenství, porod a šestinedělí

P00-P96

Některé stavy vzniklé v perinatálním období

Q00-Q99

Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality

R00-R99

Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde

S00-T98

Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin

U00-U85

Kódy pro speciální účely

V01-Y98

Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami

NOVINKA: Kontrola lékových interakcí

Stáhněte si aplikaci Mediately, zjistěte závažnost interakcí a získejte doporučení, jak je vyřešit.

Používáme cookies Soubory cookie nám pomáhají poskytovat to nejlepší uživatelské prostředí na našich webových stránkách. Používáním našich stránek souhlasíte s používáním cookies. Více o tom, jak používáme soubory cookie, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.