MKN-10

A00-B99

Některé infekční a parazitární nemoci

C00-D48

Novotvary

D50-D89

Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity

E00-E90

Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek

F00-F99

Poruchy duševní a poruchy chování

G00-G99

Nemoci nervové soustavy

H00-H59

Nemoci oka a očních adnex

H60-H95

Nemoci ucha a bradavkového výběžku

I00-I99

Nemoci oběhové soustavy

J00-J99

Nemoci dýchací soustavy

K00-K93

Nemoci trávicí soustavy

L00-L99

Nemoci kůže a podkožního vaziva

M00-M99

Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

M00-M03

Infekční artropatie

M05-M14

Zánětlivé polyartropatie

M15-M19

Artrózy

M20-M25

Jiná onemocnění kloubů

M30-M36

Systémová onemocnění pojivové tkáně

M40-M43

Deformující dorzopatie

M45-M49

Spondylopatie

M50-M54

Jiné dorzopatie

M60-M63

Onemocnění svalů

M65-M68

Onemocnění synoviální blány a šlachy

M70-M79

Jiná onemocnění měkké tkáně

M80-M85

Poruchy hustoty a struktury kosti

M86-M90

Jiné osteopatie

M91-M94

Chondropatie

M95-M99

Jiná onemocnění svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

M95

Jiné získané deformity svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně
Deformationes musculorum et ossium acquisitae aliae

M95.0

Získaná deformita nosu
Deformatio nasi acquisita

M95.1

Květákovité ucho
Auris cymosa

M95.2

Jiná získaná deformita hlavy
Deformatio capitis acquisita alia

M95.3

Získaná deformita krku
Deformatio colli acquisita

M95.4

Získaná deformita hrudníku a žebra
Deformatio thoracis et costae acquisita

M95.5

Získaná deformita pánve
Deformatio pelvis acquisita

M95.8

Jiné určené získané deformity svalové a kosterní soustavy
Deformationes musculorum et ossium acquisitae aliae, specificatae

M95.9

Získaná deformita svalové a kosterní soustavy NS
Deformatio musculorum et ossium acquisita, non specificata

M96

Stavy svalové a kosterní soustavy po výkonech nezařazené jinde
Morbi musculorum et ossium postprocedurales, non alibi classificata

M96.0

Pseudoartróza po spojení nebo artrodéze
Pseudoarthrosis post fusionem sive arthrodesis

M96.1

Postlaminektomický syndrom nezařazený jinde
Syndroma post laminectomiam, non alibi classificata

M96.2

Poradiační kyfóza
Kyphosis postradiationalis

M96.3

Kyfóza po laminektomii
Kyphosis postlaminectomialis

M96.4

Pooperační lordóza
Lordosis postoperativa

M96.5

Poradiační skolióza
Scoliosis postradiationalis

M96.6

Zlomenina kosti následující po vložení ortopedického implantátu‚ kloubní protézy nebokostní destičky
Fractura ossium post instalationem inplantatuum orthopaedicorum, prothesis articuli sive lamelae osseae

M96.8

Jiná onemocnění svalové a kosterní soustavy po výkonech
Morbi musculorum et ossium postprocedurales alii

M96.9

Onemocnění svalové a kosterní soustavy po výkonu NS
Morbus musculorum et ossium postprocedurales, non specificatus

M99

Biomechanická poškození nezařazená jinde
Leasiones biomechanicae, non alibi classificatae

M99.0

Segmentální nebo somatická dysfunkce
Dysfunctio segmentalis et somatica

M99.1

Subluxační komplex (vertebrální)
Subluxatio columnae vertebralis complex

M99.2

Subluxační stenóza páteřního kanálu
Stenosis canalis neuralis subluxationalis

M99.3

Kostní stenóza páteřního kanálu
Stenosis canalis neuralis ossea

M99.4

Stenóza páteřního kanálu pojivovou tkání
Stenosis canalis neuralis textu connexivo

M99.5

Stenóza páteřního kanálu meziobratlovou ploténkou
Stenosis canalis neuralis discalis

M99.6

Stenóza intervertebrálních otvorů kostní a subluxační
Stenosis foraminis intervertebralis ossea et subluxatio discalis

M99.7

Stenóza intervertebrálních otvorů pojivovou tkání a meziobratlovou ploténkou
Stenosis foraminis intervertebralis textu connexivo et discalis

M99.8

Jiná biomechanická poškození
Laesiones biomechanicae aliae

M99.9

Biomechanické poškození NS
Laesio biomechanica, non specificata

N00-N99

Nemoci močové a pohlavní soustavy

O00-O99

Těhotenství, porod a šestinedělí

P00-P96

Některé stavy vzniklé v perinatálním období

Q00-Q99

Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality

R00-R99

Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde

S00-T98

Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin

U00-U85

Kódy pro speciální účely

V01-Y98

Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami

NOVINKA: Kontrola lékových interakcí

Stáhněte si aplikaci Mediately, zjistěte závažnost interakcí a získejte doporučení, jak je vyřešit.

Používáme cookies Soubory cookie nám pomáhají poskytovat to nejlepší uživatelské prostředí na našich webových stránkách. Používáním našich stránek souhlasíte s používáním cookies. Více o tom, jak používáme soubory cookie, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.