Vyhľadávajte lieky rýchlejšie. Vyskúšajte interakcie.
Vyhľadávajte lieky rýchlejšie. Vyskúšajte interakcie.

MKCH-10

A00-B99

Infekčné a parazitové choroby

C00-D48

Nádory

C00-C14

Zhubné nádory pery, ústnej dutiny a hltana

C15-C26

Zhubné nádory tráviacich orgánov

C30-C39

Zhubné nádory dýchacích a vnútrohrudníkových orgánov

C40-C41

Zhubné nádory kostí a kĺbovej chrupky

C43-C44

Melanóm a iné zhubné nádory kože

C45-C49

Zhubné nádory mezotelu a mäkkého tkaniva

C50-C50

Zhubné nádory prsníka

C51-C58

Zhubné nádory ženských pohlavných orgánov

C60-C63

Zhubné nádory mužských pohlavných orgánov

C64-C68

Zhubné nádory močovej sústavy

C64

Zhubný nádor obličky okrem obličkovej panvičky
Neoplasma malignum renis, pelvem renalem excludens

C65

Zhubný nádor obličkovej panvičky
Neoplasma malignum pelvis renalis

C66

Zhubný nádor močovodu
Neoplasma malignum ureteris

C67

Zhubný nádor močového mechúra
Neoplasma malignum vesicae urinariae

C67.0

Zhubný nádor trigonum močového mechúra
Neoplasma malignum trigoni vesicae urinarie

C67.1

Zhubný nádor klenby močového mechúra
Neoplasma malignum basis vesicae urinarie
79
Zhubné nádory močového mechúra
Age
Bez obmedzenie veku
Sex
Žiadné obmedzenie podľa pohlavia

C67.2

Zhubný nádor bočnej steny močového mechúra
Neoplasma malignum vesicae urinariae, parietis lateralis

C67.3

Zhubný nádor prednej steny močového mechúra
Neoplasma malignum vesicae urinariae, parietis anterioris

C67.4

Zhubný nádor zadnej steny močového mechúra
Neoplasma malignum vesicae urinariae, parietis posterioris

C67.5

Zhubný nádor krčka močového mechúra
Neoplasma malignum colli vesicae urinarie

C67.6

Zhubný nádor ústia močovodu
Neoplasma malignum ostii ureteris

C67.7

Zhubný nádor urachu
Neoplasma malignum urachi

C67.8

Zhubný nádor močového mechúra presahujúci viaceré oblasti
Neoplasma malignum vesicae urinariae, limites transiens

C67.9

Zhubný nádor močového mechúra, bližšie neurčený
Neoplasma malignum vesicae urinariae, non specificatum

C68

Zhubný nádor iných a bližšie neurčených močových orgánov
Neoplasma malignum organorum urinariorum aliorum et non specificatorum

C68.0

Zhubný nádor močovej rúry
Neoplasma malignum urethrae

C68.1

Zhubný nádor parauretrálnej žľazy
Neoplasma malignum glandulae paraurethralis

C68.8

Zhubný nádor močových orgánov presahujúci viaceré oblasti
Neoplasma malignum organorum urinariorum, limites transiens

C68.9

Zhubný nádor bližšie neurčených močových orgánov
Neoplasma malignum organi urinarii, non specificatum

C69-C72

Zhubné nádory oka, mozgu a iných častí centrálnej nervovej sústavy

C73-C75

Zhubné nádory štítnej žľazy a iných žliaz s vnútorným vylučovaním

C76-C80

Zhubné nádory na nepresne určených, sekundárnych a bližšie neurčených miestach

C81-C96

Zhubné nádory s pôvodom alebo s predpokladaným pôvodom z lymfatického, hemopoetického a príbuzného tkaniva

C97-C97

Zhubné nádory mnohopočetné na viacerých nezávislých primárnych miestach

D00-D09

Karcinómy in situ [Carcinoma in situ, CIS]

D10-D36

Nezhubné nádory

D37-D48

Nádory s neurčitým alebo neznámym správaním

D50-D90

Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov

E00-E90

Endokrinné, nutričné a metabolické choroby

F00-F99

Duševné poruchy a poruchy správania

G00-G99

Choroby nervovej sústavy

H00-H59

Choroby oka a očných adnexov

H60-H95

Choroby ucha a hlávkového výbežku

I00-I99

Choroby obehovej sústavy

J00-J99

Choroby dýchacej sústavy

K00-K93

Choroby tráviacej sústavy

L00-L99

Choroby kože a podkožného tkaniva

M00-M99

Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

N00-N99

Choroby močovopohlavnej sústavy

O00-O99

Gravidita, pôrod a šestonedelie

P00-P96

Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období

Q00-Q99

Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie

R00-R99

Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde

S00-T98

Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

U00-U99

Kódy na osobitné účely

V01-Y98

Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory, ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami
Drugs app phone

Použiť aplikáciu Mediately

Získavajte informácie o liekoch rýchlejšie.

Skenujte pomocou kamery v telefóne.
4.9

Viac ako 36k hodnotení

Použiť aplikáciu Mediately

Získavajte informácie o liekoch rýchlejšie.

4.9

Viac ako 36k hodnotení

Používame súbory cookie Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať to najlepšie používateľské prostredie na našich webových stránkach. Používaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie, nájdete v Zásadách používania súborov cookie.