MKCH-10

A00-B99

Infekčné a parazitové choroby

C00-D48

Nádory

C00-C14

Zhubné nádory pery, ústnej dutiny a hltana

C15-C26

Zhubné nádory tráviacich orgánov

C30-C39

Zhubné nádory dýchacích a vnútrohrudníkových orgánov

C40-C41

Zhubné nádory kostí a kĺbovej chrupky

C43-C44

Melanóm a iné zhubné nádory kože

C45-C49

Zhubné nádory mezotelu a mäkkého tkaniva

C50-C50

Zhubné nádory prsníka

C51-C58

Zhubné nádory ženských pohlavných orgánov

C60-C63

Zhubné nádory mužských pohlavných orgánov

C64-C68

Zhubné nádory močovej sústavy

C69-C72

Zhubné nádory oka, mozgu a iných častí centrálnej nervovej sústavy

C73-C75

Zhubné nádory štítnej žľazy a iných žliaz s vnútorným vylučovaním

C76-C80

Zhubné nádory na nepresne určených, sekundárnych a bližšie neurčených miestach

C76

Zhubný nádor na iných a nepresne určených miestach
Neoplasma malignum, locorum aliorum et satis non definitorum

C76.0

Zhubný nádor na iných a nepresne určených miestach hlavy, tváre a krku
Neoplasma malignum capitis, faciei et colli

C76.1

Zhubný nádor na iných a nepresne určených miestach hrudníka
Neoplasma malignum thoracis

C76.2

Zhubný nádor na iných a nepresne určených miestach brucha
Neoplasma malignum abdominis

C76.3

Zhubný nádor na iných a nepresne určených miestach panvy
Neoplasma malignum pelvis

C76.4

Zhubný nádor na iných a nepresne určených miestach hornej končatiny
Neoplasma malignum extremitatis superioris

C76.5

Zhubný nádor na iných a nepresne určených miestach dolnej končatiny
Neoplasma malignum extremitatis inferioris
84
Zhubné nádory iných bližšie neurčených sekundárnych a mnohopočetných miest
Age
Bez obmedzenie veku
Sex
Žiadné obmedzenie podľa pohlavia

C76.7

Zhubný nádor na iných nepresne určených miestach
Neoplasma malignum, loci alterius

C76.8

Zhubný nádor na iných a nepresne určených miestach presahujúci viaceré oblasti
Neoplasma malignum, locorum aliorum, limites transiens

C77

Sekundárny a bližšie neurčený zhubný nádor lymfatických uzlín
Neoplasma malignum lymphonodorum secundarium et non specificatum

C77.0

Sekundárny a bližšie neurčený zhubný nádor lymfatických uzlín hlavy, tváre a krku
Neoplasma malignum secundarium lymphonodorum capitis, faciei et colli

C77.1

Sekundárny a bližšie neurčený zhubný nádor vnútrohrudníkovej lymfatických uzlín
Neoplasma malignum secundarium lymphonodorum intrathoracalium

C77.2

Sekundárny a bližšie neurčený zhubný nádor vnútrobrušnej lymfatických uzlín
Neoplasma malignum secundarium lymphonodorum intraabdominalium

C77.3

Sekundárny a bližšie neurčený zhubný nádor lymfatických uzlín pazuchy a hornej končatiny
Neoplasma malignum secundarium lymphonodorum axillarium et extremitatis superioris

C77.4

Sekundárny a bližšie neurčený zhubný nádor lymfatických uzlín slabiny a lymfatických uzlín dolnej končatiny
Neoplasma malignum secundarium lymphonodorum inguinalium et extremitatis inferioris

C77.5

Sekundárny a bližšie neurčený zhubný nádor vnútropanvových lymfatických uzlín
Neoplasma malignum secundarium lymphonodorum intrapelvicum

C77.8

Sekundárny a bližšie neurčený zhubný nádor lymfatických uzlín viacerých oblastí
Neoplasma malignum secundarium lymphonodorum, locorum multiplicium

C77.9

Sekundárny a bližšie neurčený zhubný nádor bližšie neurčených lymfatických uzlín
Neoplasma malignum secundarium lymphonodi, non specificatum

C78

Sekundárny zhubný nádor dýchacích a tráviacich orgánov
Neoplasma malignum secundarium organorum respiratorium et digestivorum

C78.0

Sekundárny zhubný nádor pľúc
Neoplasma malignum secundarium pulmonum

C78.1

Sekundárny zhubný nádor mediastína
Neoplasma malignum secundarium mediastini

C78.2

Sekundárny zhubný nádor pohrudnice
Neoplasma malignum secundarium pleurae

C78.3

Sekundárny zhubný nádor iných a bližšie neurčených dýchacích orgánov
Neoplasma malignum secundarium organorum respiratorium aliorum et non specificatorum

C78.4

Sekundárny zhubný nádor tenkého čreva
Neoplasma malignum secundarium intestini tenuis

C78.5

Sekundárny zhubný nádor hrubého čreva a konečníka
Neoplasma malignum secundarium coli et recti

C78.6

Sekundárny zhubný nádor retroperitonea a pobrušnice
Neoplasma malignum secundarium peritonaei et retroperitonaei

C78.7

Sekundárny zhubný nádor pečene a vnútropečeňových žlčovodov
Neoplasma malignum secundarium hepatis et ducti biliferi intrahepatici

C78.8

Sekundárny zhubný nádor iných a bližšie neurčených tráviacich orgánov
Neoplasma malignum secundarium organorum digestivorum aliorum et non specificatorum

C79

Sekundárny zhubný nádor na iných a bližšie neurčených miestach
Neoplasma malignum secundarium, locorum aliorum et non specificatorum

C79.0

Sekundárny zhubný nádor obličky a obličkovej panvičky
Neoplasma malignum secundarium renis et pelvis renalis

C79.1

Sekundárny zhubný nádor močového mechúra a iných a bližšie neurčených močových orgánov
Neoplasma malignum secundarium vesicae urinariae et organorum urinariorum aliorum et non specificatorum

C79.2

Sekundárny zhubný nádor kože
Neoplasma malignum secundarium cutis

C79.3

Sekundárny zhubný nádor mozgu a mozgových plien
Neoplasma malignum secundarium cerebri et meningium cerebri

C79.4

Sekundárny zhubný nádor iných a bližšie neurčených častí nervovej sústavy
Neoplasma malignum secundarium partium sistematis nervosi aliarum et non specifiatarum

C79.5

Sekundárny zhubný nádor kosti a kostnej drene
Neoplasma malignum secundarium ossis et medullae ossium

C79.6

Sekundárny zhubný nádor vaječníka
Neoplasma malignum secundarium ovarii

C79.7

Sekundárny zhubný nádor nadobličky
Neoplasma malignum secundarium glandulae suprarenalis

C79.8-

Sekundárny zhubný nádor na iných bližšie určených miestach

C79.81

Sekundárny zhubný nádor prsníka

C79.82

Sekundárny zhubný nádor pohlavných orgánov

C79.83

Sekundárny zhubný nádor perikardu

C79.84

Iné sekundárne zhubné nádory srdca

C79.88

Sekundárny zhubný nádor na iných bližšie určených miestach

C79.9

Sekundárny zhubný nádor bez bližšieho určenia miesta
Neoplasma malignum secundarium, sine loco specificato

C80

Zhubný nádor bez údajov o mieste
Neoplasma malignum, sine loco specificato

C80.0

Zhubný nádor, bližšie neznámej primárnej lokalizácie, tak označený
Neoplasma malignum, primarium locus ignotum, sic dictum

C80.9

Zhubný nádor, bližšie neurčenej primárnej lokalizácie
Neoplasma malignum, non specificatorum

C81-C96

Zhubné nádory s pôvodom alebo s predpokladaným pôvodom z lymfatického, hemopoetického a príbuzného tkaniva

C97-C97

Zhubné nádory mnohopočetné na viacerých nezávislých primárnych miestach

D00-D09

Karcinómy in situ [Carcinoma in situ, CIS]

D10-D36

Nezhubné nádory

D37-D48

Nádory s neurčitým alebo neznámym správaním

D50-D90

Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov

E00-E90

Endokrinné, nutričné a metabolické choroby

F00-F99

Duševné poruchy a poruchy správania

G00-G99

Choroby nervovej sústavy

H00-H59

Choroby oka a očných adnexov

H60-H95

Choroby ucha a hlávkového výbežku

I00-I99

Choroby obehovej sústavy

J00-J99

Choroby dýchacej sústavy

K00-K93

Choroby tráviacej sústavy

L00-L99

Choroby kože a podkožného tkaniva

M00-M99

Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

N00-N99

Choroby močovopohlavnej sústavy

O00-O99

Gravidita, pôrod a šestonedelie

P00-P96

Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období

Q00-Q99

Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie

R00-R99

Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde

S00-T98

Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

U00-U99

Kódy na osobitné účely

V01-Y98

Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory, ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami
Drugs app phone

Použiť aplikáciu Mediately

Získavajte informácie o liekoch rýchlejšie.

Skenujte pomocou kamery v telefóne.
4,9

Viac ako 20 000 hodnotení

Použiť aplikáciu Mediately

Získavajte informácie o liekoch rýchlejšie.

4,9

Viac ako 20 000 hodnotení

Používame súbory cookie Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať to najlepšie používateľské prostredie na našich webových stránkach. Používaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie, nájdete v Zásadách používania súborov cookie.