Vyhľadávajte lieky rýchlejšie. Vyskúšajte interakcie.
Vyhľadávajte lieky rýchlejšie. Vyskúšajte interakcie.

MKCH-10

A00-B99

Infekčné a parazitové choroby

C00-D48

Nádory

C00-C14

Zhubné nádory pery, ústnej dutiny a hltana

C15-C26

Zhubné nádory tráviacich orgánov

C30-C39

Zhubné nádory dýchacích a vnútrohrudníkových orgánov

C40-C41

Zhubné nádory kostí a kĺbovej chrupky

C43-C44

Melanóm a iné zhubné nádory kože

C45-C49

Zhubné nádory mezotelu a mäkkého tkaniva

C50-C50

Zhubné nádory prsníka

C51-C58

Zhubné nádory ženských pohlavných orgánov

C60-C63

Zhubné nádory mužských pohlavných orgánov

C64-C68

Zhubné nádory močovej sústavy

C69-C72

Zhubné nádory oka, mozgu a iných častí centrálnej nervovej sústavy

C73-C75

Zhubné nádory štítnej žľazy a iných žliaz s vnútorným vylučovaním

C76-C80

Zhubné nádory na nepresne určených, sekundárnych a bližšie neurčených miestach

C81-C96

Zhubné nádory s pôvodom alebo s predpokladaným pôvodom z lymfatického, hemopoetického a príbuzného tkaniva

C97-C97

Zhubné nádory mnohopočetné na viacerých nezávislých primárnych miestach

D00-D09

Karcinómy in situ [Carcinoma in situ, CIS]

D00

Karcinóm in situ ústnej dutiny, pažeráka a žalúdka
Carcinoma in situ cavi oris, oesophagi et ventriculi

D00.0

Karcinóm in situ pery, ústnej dutiny a hltana
Carcinoma in situ labii, cavi oris et pharyngis

D00.1

Karcinóm in situ pažeráka
Carcinoma in situ oesophagi

D00.2

Karcinóm in situ žalúdka
Carcinoma in situ ventriculi

D01

Karcinóm in situ iných a bližšie neurčených tráviacich orgánov
Carcinoma in situ organorum digestivorum aliorum

D01.0

Karcinóm in situ hrubého čreva
Carcinoma in situ coli

D01.1

Karcinóm in situ rektosigmoidového spojenia
Carcinoma in situ juncturae rectosigmoidis

D01.2

Karcinóm in situ konečníka
Carcinoma in situ recti

D01.3

Karcinóm in situ anusu a análneho kanála
Carcinoma in situ ani et canalis analis

D01.4

Karcinóm in situ inej a bližšie neurčenej časti čreva
Carcinoma in situ partium intestiniorum aliarum et non specificatarum

D01.5

Karcinóm in situ pečene, žlčníka a žlčových ciest
Carcinoma in situ hepatis, vesicae felleae et ductus biliaris

D01.7

Karcinóm in situ iného, bližšie určeného tráviaceho orgánu
Carcinoma in situ organorum digestivorum aliorum, specificatorum

D01.9

Karcinóm in situ bližšie neurčeného tráviaceho orgánu
Carcinoma in situ organorum digestivorum, non specificatum

D02

Karcinóm in situ stredného ucha a dýchacej sústavy
Carcinoma in situ auris mediae et systematis respiratorii

D02.0

Karcinóm in situ hrtana
Carcinoma in situ laryngis

D02.1

Karcinóm in situ priedušnice
Carcinoma in situ tracheae

D02.2

Karcinóm in situ priedušky a pľúc
Carcinoma in situ bronchi et pulmonis

D02.3

Karcinóm in situ iných častí dýchacej sústavy
Carcinoma in situ partium systematis respiratorii aliarum

D02.4

Karcinóm in situ dýchacej sústavy, bližšie neurčený
Carcinoma in situ partium systematis respiratorii, non specificatum

D03

Melanóm in situ
Melanoma in situ

D03.0

Melanóm in situ pery
Melanoma in situ labii oris

D03.1

Melanóm in situ mihalnice vrátane očného kútika
Melanoma in situ palpebrae, canthum includens

D03.2

Melanóm in situ ucha a vonkajšieho zvukovodu
Melanoma in situ auris et meatus acustici externi

D03.3

Melanóm in situ iných a bližšie neurčených častí tváre
Melanoma in situ partium faciei aliarum et non specificatarum

D03.4

Melanóm in situ vlasatej časti hlavy a krku
Melanoma in situ capillitii et colli

D03.5

Melanóm in situ trupu
Melanoma in situ trunci

D03.6

Melanóm in situ hornej končatiny vrátane pleca
Melanoma in situ extremitatis superioris, omam includens

D03.7

Melanóm in situ dolnej končatiny vrátane bedra
Melanoma in situ extremitatis inferioris, regionem coxae includens

D03.8

Melanóm in situ iných miest
Melanoma in situ, locorum aliorum

D03.9

Melanóm in situ, bližšie neurčený
Melanoma in situ, non specificatum
96
Iné nezhubné nádory in situ a nádory s neurčitým a neznámym správaním
Age
Bez obmedzenie veku
Sex
Žiadné obmedzenie podľa pohlavia

D04

Karcinóm kože in situ
Carcinoma in situ cutis

D04.0

Karcinóm in situ kože pery
Carcinoma in situ cutis labii

D04.1

Karcinóm in situ kože mihalnice vrátane očného kútika
Carcinoma in situ cutis palpebrae, canthum includens

D04.2

Karcinóm in situ kože ucha a vonkajšieho zvukovodu
Carcinoma in situ cutis auris et meatus acustici externi

D04.3

Karcinóm in situ kože iných a bližšie neurčených častí tváre
Carcinoma in situ cutis partium faciei aliarum

D04.4

Karcinóm in situ kože vlasatej časti hlavy a krku
Carcinoma in situ cutis capillitii et cutis colli

D04.5

Karcinóm in situ kože trupu
Carcinoma in situ cutis trunci

D04.6

Karcinóm in situ kože hornej končatiny vrátane pleca
Carcinoma in situ cutis extremitatis superioris, omam includens

D04.7

Karcinóm in situ kože dolnej končatiny vrátane bedra
Carcinoma in situ cutis extremitatis inferioris, coxam includens

D04.8

Karcinóm in situ kože na iných miestach
Carcinoma in situ cutis, locorum aliorum

D04.9

Karcinóm in situ kože, bližšie neurčený
Carcinoma in situ cutis, non specificatum

D05

Karcinóm in situ prsníka
Carcinoma in situ mammae

D05.0

Karcinóm in situ prsníka, lobulárny
Carcinoma in situ lobulare

D05.1

Karcinóm in situ prsníka, intraduktálny
Carcinoma in situ intraductale

D05.7

Iný karcinóm in situ prsníka
Carcinoma in situ mammae, alia

D05.9

Karcinóm in situ prsníka, bližšie neurčený
Carcinoma in situ mammae, non specificatum

D06

Karcinóm in situ krčka maternice
Carcinoma in situ cervicis uteri

D06.0

Karcinóm in situ endocervixu
Carcinoma in situ endocervicis uteri

D06.1

Karcinóm in situ exocervixu
Carcinoma in situ exocervicis uteri

D06.7

Karcinóm in situ inej časti krčka maternice
Carcinoma in situ partium cervicis uteri aliarum

D06.9

Karcinóm in situ krčka maternice, bližšie neurčený
Carcinoma in situ cervicis uteri, non specificatum

D07

Karcinóm in situ iných a bližšie neurčených pohlavných orgánov
Carcinoma in situ genitalium aliorum et non specificatorum

D07.0

Karcinóm in situ endometria
Carcinoma in situ endometrii

D07.1

Karcinóm in situ vulvy
Carcinoma in situ vulvae

D07.2

Karcinóm in situ pošvy
Carcinoma in situ vaginae

D07.3

Karcinóm in situ iných a bližšie neurčených ženských pohlavných orgánov
Carcinoma in situ genitaliorum femininorum aliorum

D07.4

Karcinóm in situ penisu
Carcinoma in situ penis

D07.5

Karcinóm in situ prostaty
Carcinoma in situ prostatae

D07.6

Karcinóm in situ iných a bližšie neurčených mužských pohlavných orgánov
Carcinoma in situ genitalium masculinorum aliorum

D09

Karcinóm in situ na iných a bližšie neurčených miestach
Carcinoma in situ, locorum aliorum, non specificatorum

D09.0

Karcinóm in situ močového mechúra
Carcinoma in situ vesicae urinariae

D09.1

Karcinóm in situ iných a bližšie neurčených močových orgánov
Carcinoma in situ organorum urinariorum aliorum

D09.2

Karcinóm in situ oka
Carcinoma in situ oculi

D09.3

Karcinóm in situ štítnej žľazy a iných žliaz s vnútorným vylučovaním
Carcinoma in situ glandulae thyreoideae et glandularum endocrinarum aliarum

D09.7

Karcinóm in situ na inom bližšie určenom mieste
Carcinoma in situ locorum aliorum, specificatorum

D09.9

Karcinóm in situ, bližšie neurčený
Carcinoma in situ, non specificatum

D10-D36

Nezhubné nádory

D37-D48

Nádory s neurčitým alebo neznámym správaním

D50-D90

Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov

E00-E90

Endokrinné, nutričné a metabolické choroby

F00-F99

Duševné poruchy a poruchy správania

G00-G99

Choroby nervovej sústavy

H00-H59

Choroby oka a očných adnexov

H60-H95

Choroby ucha a hlávkového výbežku

I00-I99

Choroby obehovej sústavy

J00-J99

Choroby dýchacej sústavy

K00-K93

Choroby tráviacej sústavy

L00-L99

Choroby kože a podkožného tkaniva

M00-M99

Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

N00-N99

Choroby močovopohlavnej sústavy

O00-O99

Gravidita, pôrod a šestonedelie

P00-P96

Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období

Q00-Q99

Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie

R00-R99

Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde

S00-T98

Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

U00-U99

Kódy na osobitné účely

V01-Y98

Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory, ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami
Drugs app phone

Použiť aplikáciu Mediately

Získavajte informácie o liekoch rýchlejšie.

Skenujte pomocou kamery v telefóne.
4.9

Viac ako 36k hodnotení

Použiť aplikáciu Mediately

Získavajte informácie o liekoch rýchlejšie.

4.9

Viac ako 36k hodnotení

Používame súbory cookie Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať to najlepšie používateľské prostredie na našich webových stránkach. Používaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie, nájdete v Zásadách používania súborov cookie.