MKCH-10

A00-B99

Infekčné a parazitové choroby

C00-D48

Nádory

D50-D90

Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov

E00-E90

Endokrinné, nutričné a metabolické choroby

F00-F99

Duševné poruchy a poruchy správania

G00-G99

Choroby nervovej sústavy

H00-H59

Choroby oka a očných adnexov

H60-H95

Choroby ucha a hlávkového výbežku

I00-I99

Choroby obehovej sústavy

J00-J99

Choroby dýchacej sústavy

K00-K93

Choroby tráviacej sústavy

L00-L99

Choroby kože a podkožného tkaniva

M00-M99

Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

N00-N99

Choroby močovopohlavnej sústavy

O00-O99

Gravidita, pôrod a šestonedelie

P00-P96

Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období

Q00-Q99

Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie

R00-R99

Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde

S00-T98

Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

U00-U99

Kódy na osobitné účely

V01-Y98

Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti

V01-V09

Poranenie chodca pri dopravnej nehode

V10-V19

Poranenie bicyklistu pri dopravnej nehode

V20-V29

Poranenie jazdca na motocykli pri dopravnej nehode

V30-V39

Poranenie člena posádky trojkolesového motorového vozidla pri dopravnej nehode

V40-V49

Poranenia člena posádky osobného auta pri dopravnej nehode

V50-V59

Poranenia člena posádky nákladného alebo dodávkového auta pri dopravnej nehode

V60-V69

Poranenie cestujúceho v kamióne pri dopravnej nehode

V70-V79

Poranenia člena posádky autobusu pri dopravnej nehode

V80-V89

Dopravné nehody pri použití iných suchozemských dopravných prostriedkov

V90-V94

Dopravné nehody pri vodnej doprave

V95-V97

Nehody pri preprave vzduchom a vesmírnym priestorom

V98-V99

Iné a bližšie neurčené dopravné nehody

W00-W19

Pády

W20-W49

Vystavenie účinkom neživých mechanických síl

W20

Zasiahnutie hodeným, vrhnutým alebo padajúcim telesom

W20.0

Zasiahnutie hodeným, vrhnutým alebo padajúcim telesom - MU: Domov

W20.1

Zasiahnutie hodeným, vrhnutým alebo padajúcim telesom - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

W20.2

Zasiahnutie hodeným, vrhnutým alebo padajúcim telesom - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administratívne budovy

W20.3

Zasiahnutie hodeným, vrhnutým alebo padajúcim telesom - MU: Športové a atletické priestranstvo

W20.4

Zasiahnutie hodeným, vrhnutým alebo padajúcim telesom - MU: Ulica a cesta

W20.5

Zasiahnutie hodeným, vrhnutým alebo padajúcim telesom - MU: Obchod a služby

W20.6

Zasiahnutie hodeným, vrhnutým alebo padajúcim telesom - MU: Priemyselné objekty

W20.7

Zasiahnutie hodeným, vrhnutým alebo padajúcim telesom - MU: Poľnohospodárske

W20.8

Zasiahnutie hodeným, vrhnutým alebo padajúcim telesom - MU: Iné špecifikované miesta

W20.9

Zasiahnutie hodeným, vrhnutým alebo padajúcim telesom - MU: Nešpecifikované miesto

W21

Narazenie do športového náradia alebo zasiahnutie náradím

W21.0

Narazenie do športového náradia alebo zasiahnutie náradím - MU: Domov

W21.1

Narazenie do športového náradia alebo zasiahnutie náradím - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

W21.2

Narazenie do športového náradia alebo zasiahnutie náradím - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administratívne budovy

W21.3

Narazenie do športového náradia alebo zasiahnutie náradím - MU: Športové a atletické priestranstvo

W21.4

Narazenie do športového náradia alebo zasiahnutie náradím - MU: Ulica a cesta

W21.5

Narazenie do športového náradia alebo zasiahnutie náradím - MU: Obchod a služby

W21.6

Narazenie do športového náradia alebo zasiahnutie náradím - MU: Priemyselné objekty

W21.7

Narazenie do športového náradia alebo zasiahnutie náradím - MU: Poľnohospodárske

W21.8

Narazenie do športového náradia alebo zasiahnutie náradím - MU: Iné špecifikované miesta

W21.9

Narazenie do športového náradia alebo zasiahnutie náradím - MU: Nešpecifikované miesto

W22

Narazenie do iných predmetov alebo zasiahnutie týmito predmetmi

W22.0

Narazenie do iných predmetov alebo zasiahnutie týmito predmetmi - MU: Domov

W22.1

Narazenie do iných predmetov alebo zasiahnutie týmito predmetmi - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

W22.2

Narazenie do iných predmetov alebo zasiahnutie týmito predmetmi - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administratívne budovy

W22.3

Narazenie do iných predmetov alebo zasiahnutie týmito predmetmi - MU: Športové a atletické priestranstvo

W22.4

Narazenie do iných predmetov alebo zasiahnutie týmito predmetmi - MU: Ulica a cesta

W22.5

Narazenie do iných predmetov alebo zasiahnutie týmito predmetmi - MU: Obchod a služby

W22.6

Narazenie do iných predmetov alebo zasiahnutie týmito predmetmi - MU: Priemyselné objekty

W22.7

Narazenie do iných predmetov alebo zasiahnutie týmito predmetmi - MU: Poľnohospodárske

W22.8

Narazenie do iných predmetov alebo zasiahnutie týmito predmetmi - MU: Iné špecifikované miesta

W22.9

Narazenie do iných predmetov alebo zasiahnutie týmito predmetmi - MU: Nešpecifikované miesto

W23

Zachytenie, pomliaždenie, zaklieštenie alebo privrznutie medzi predmetmi alebo v nich

W23.0

Zachytenie, zmliaždenie, zaklieštenie alebo privrznutie medzi predmetmi alebo v nich - MU: Domov

W23.1

Zachytenie, zmliaždenie, zaklieštenie alebo privrznutie medzi predmetmi alebo v nich - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

W23.2

Zachytenie, zmliaždenie, zaklieštenie alebo privrznutie medzi predmetmi alebo v nich - MU: Školy, iné inštit. a admin. budovy

W23.3

Zachytenie, zmliaždenie, zaklieštenie alebo privrznutie medzi predmetmi alebo v nich - MU: Športové a atletické priestranstvo

W23.4

Zachytenie, zmliaždenie, zaklieštenie alebo privrznutie medzi predmetmi alebo v nich - MU: Ulica a cesta

W23.5

Zachytenie, zmliaždenie, zaklieštenie alebo privrznutie medzi predmetmi alebo v nich - MU: Obchod a služby

W23.6

Zachytenie, zmliaždenie, zaklieštenie alebo privrznutie medzi predmetmi alebo v nich - MU: Priemyselné objekty

W23.7

Zachytenie, zmliaždenie, zaklieštenie alebo privrznutie medzi predmetmi alebo v nich - MU: Poľnohospodárske

W23.8

Zachytenie, zmliaždenie, zaklieštenie alebo privrznutie medzi predmetmi alebo v nich - MU: Iné špecifikované miesta

W23.9

Zachytenie, zmliaždenie, zaklieštenie alebo privrznutie medzi predmetmi alebo v nich - MU: Nešpecifikované miesto

W24

Zachytenie zdvíhacími a prenosovými zariadeniami, nezatriedené inde

W24.0

Zachytenie zdvíhacími a prevodovými zariadeniami nezatriedené inde - MU: Domov

W24.1

Zachytenie zdvíhacími a prevodovými zariadeniami nezatriedené inde - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

W24.2

Zachytenie zdvíhacími a prevodovými zariadeniami nezatriedené inde - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administratívne budovy

W24.3

Zachytenie zdvíhacími a prevodovými zariadeniami nezatriedené inde - MU: Športové a atletické priestranstvo

W24.4

Zachytenie zdvíhacími a prevodovými zariadeniami nezatriedené inde - MU: Ulica a cesta

W24.5

Zachytenie zdvíhacími a prevodovými zariadeniami nezatriedené inde - MU: Obchod a služby

W24.6

Zachytenie zdvíhacími a prevodovými zariadeniami nezatriedené inde - MU: Priemyselné objekty

W24.7

Zachytenie zdvíhacími a prevodovými zariadeniami nezatriedené inde - MU: Poľnohospodárske

W24.8

Zachytenie zdvíhacími a prevodovými zariadeniami nezatriedené inde - MU: Iné špecifikované miesta

W24.9

Zachytenie zdvíhacími a prevodovými zariadeniami nezatriedené inde - MU: Nešpecifikované miesto

W25

Poranenie (kontakt) ostrým sklom

W25.0

Poranenie ostrým sklom - MU: Domov

W25.1

Poranenie ostrým sklom - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

W25.2

Poranenie ostrým sklom - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administratívne budovy

W25.3

Poranenie ostrým sklom - MU: Športové a atletické priestranstvo

W25.4

Poranenie ostrým sklom - MU: Ulica a cesta

W25.5

Poranenie ostrým sklom - MU: Obchod a služby

W25.6

Poranenie ostrým sklom - MU: Priemyselné objekty

W25.7

Poranenie ostrým sklom - MU: Poľnohospodárske

W25.8

Poranenie ostrým sklom - MU: Iné špecifikované miesta

W25.9

Poranenie ostrým sklom - MU: Nešpecifikované miesto

W26

Poranenie (kontakt s) nožom, mečom alebo dýkou

W26.0

Poranenie nožom, mečom alebo dýkou - MU: Domov

W26.1

Poranenie nožom, mečom alebo dýkou - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

W26.2

Poranenie nožom, mečom alebo dýkou - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administratívne budovy

W26.3

Poranenie nožom, mečom alebo dýkou - MU: Športové a atletické priestranstvo

W26.4

Poranenie nožom, mečom alebo dýkou - MU: Ulica a cesta

W26.5

Poranenie nožom, mečom alebo dýkou - MU: Obchod a služby

W26.6

Poranenie nožom, mečom alebo dýkou - MU: Priemyselné objekty

W26.7

Poranenie nožom, mečom alebo dýkou - MU: Poľnohospodárske

W26.8

Poranenie nožom, mečom alebo dýkou - MU: Iné špecifikované miesta

W26.9

Poranenie nožom, mečom alebo dýkou - MU: Nešpecifikované miesto

W27

Poranenie (kontakt s) ručným náradím bez pohonu

W27.0

Poranenie ručným náradím bez pohonu - MU: Domov

W27.1

Poranenie ručným náradím bez pohonu - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

W27.2

Poranenie ručným náradím bez pohonu - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administratívne budovy

W27.3

Poranenie ručným náradím bez pohonu - MU: Športové a atletické priestranstvo

W27.4

Poranenie ručným náradím bez pohonu - MU: Ulica a cesta

W27.5

Poranenie ručným náradím bez pohonu - MU: Obchod a služby

W27.6

Poranenie ručným náradím bez pohonu - MU: Priemyselné objekty

W27.7

Poranenie ručným náradím bez pohonu - MU: Poľnohospodárske

W27.8

Poranenie ručným náradím bez pohonu - MU: Iné špecifikované miesta

W27.9

Poranenie ručným náradím bez pohonu - MU: Nešpecifikované miesto

W28

Poranenie (kontakt s) motorovým strihačom trávnika

W28.0

Poranenie motorovým strihačom trávnika - MU: Domov

W28.1

Poranenie motorovým strihačom trávnika - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

W28.2

Poranenie motorovým strihačom trávnika - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administratívne budovy

W28.3

Poranenie motorovým strihačom trávnika - MU: Športové a atletické priestranstvo

W28.4

Poranenie motorovým strihačom trávnika - MU: Ulica a cesta

W28.5

Poranenie motorovým strihačom trávnika - MU: Obchod a služby

W28.6

Poranenie motorovým strihačom trávnika - MU: Priemyselné objekty

W28.7

Poranenie motorovým strihačom trávnika - MU: Poľnohospodárske

W28.8

Poranenie motorovým strihačom trávnika - MU: Iné špecifikované miesta

W28.9

Poranenie motorovým strihačom trávnika - MU: Nešpecifikované miesto

W29

Poranenie (kontakt) iným motorovým náradím a prístrojmi pre domácnosť

W29.0

Poranenie iným motorovým náradím a prístrojmi pre domácnosť - MU: Domov

W29.1

Poranenie iným motorovým náradím a prístrojmi pre domácnosť - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

W29.2

Poranenie iným motorovým náradím a prístrojmi pre domácnosť - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administratívne budovy

W29.3

Poranenie iným motorovým náradím a prístrojmi pre domácnosť - MU: Športové a atletické priestranstvo

W29.4

Poranenie iným motorovým náradím a prístrojmi pre domácnosť - MU: Ulica a cesta

W29.5

Poranenie iným motorovým náradím a prístrojmi pre domácnosť - MU: Obchod a služby

W29.6

Poranenie iným motorovým náradím a prístrojmi pre domácnosť - MU: Priemyselné objekty

W29.7

Poranenie iným motorovým náradím a prístrojmi pre domácnosť - MU: Poľnohospodárske

W29.8

Poranenie iným motorovým náradím a prístrojmi pre domácnosť - MU: Iné špecifikované miesta

W29.9

Poranenie iným motorovým náradím a prístrojmi pre domácnosť - MU: Nešpecifikované miesto

W30

Poranenie (kontakt s) poľnohospodárskymi mechanizmami

W30.0

Poranenie poľnohospodárskymi mechanizmami - MU: Domov

W30.1

Poranenie poľnohospodárskymi mechanizmami - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

W30.2

Poranenie poľnohospodárskymi mechanizmami - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administratívne budovy

W30.3

Poranenie poľnohospodárskymi mechanizmami - MU: Športové a atletické priestranstvo

W30.4

Poranenie poľnohospodárskymi mechanizmami - MU: Ulica a cesta

W30.5

Poranenie poľnohospodárskymi mechanizmami - MU: Obchod a služby

W30.6

Poranenie poľnohospodárskymi mechanizmami - MU: Priemyselné objekty

W30.7

Poranenie poľnohospodárskymi mechanizmami - MU: Poľnohospodárske

W30.8

Poranenie poľnohospodárskymi mechanizmami - MU: Iné špecifikované miesta

W30.9

Poranenie poľnohospodárskymi mechanizmami - MU: Nešpecifikované miesto

W31

Poranenie (kontakt s) inými a bližšie neurčenými mechanizmami

W31.0

Poranenie inými a bližšie neurčenými mechanizmami - MU: Domov

W31.1

Poranenie inými a bližšie neurčenými mechanizmami - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

W31.2

Poranenie inými a bližšie neurčenými mechanizmami - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administratívne budovy

W31.3

Poranenie inými a bližšie neurčenými mechanizmami - MU: Športové a atletické priestranstvo

W31.4

Poranenie inými a bližšie neurčenými mechanizmami - MU: Ulica a cesta

W31.5

Poranenie inými a bližšie neurčenými mechanizmami - MU: Obchod a služby

W31.6

Poranenie inými a bližšie neurčenými mechanizmami - MU: Priemyselné objekty

W31.7

Poranenie inými a bližšie neurčenými mechanizmami - MU: Poľnohospodárske

W31.8

Poranenie inými a bližšie neurčenými mechanizmami - MU: Iné špecifikované miesta

W31.9

Poranenie inými a bližšie neurčenými mechanizmami - MU: Nešpecifikované miesto

W32

Zásah výstrelom z krátkej (ručnej) strelnej zbrane

W32.0

Poranenie výstrelom z ručnej zbrane - MU: Domov

W32.1

Poranenie výstrelom z ručnej zbrane - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

W32.2

Poranenie výstrelom z ručnej zbrane - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administratívne budovy

W32.3

Poranenie výstrelom z ručnej zbrane - MU: Športové a atletické priestranstvo

W32.4

Poranenie výstrelom z ručnej zbrane - MU: Ulica a cesta

W32.5

Poranenie výstrelom z ručnej zbrane - MU: Obchod a služby

W32.6

Poranenie výstrelom z ručnej zbrane - MU: Priemyselné objekty

W32.7

Poranenie výstrelom z ručnej zbrane - MU: Poľnohospodárske

W32.8

Poranenie výstrelom z ručnej zbrane - MU: Iné špecifikované miesta

W32.9

Poranenie výstrelom z ručnej zbrane - MU: Nešpecifikované miesto

W33

Zásah výstrelom z guľovnice, brokovnice alebo dlhej strelnej zbrane

W33.0

Poranenie výstrelom z guľovnice, brokovnice alebo dlhej strelnej zbrane - MU: Domov

W33.1

Poranenie výstrelom z guľovnice, brokovnice alebo dlhej strelnej zbrane - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

W33.2

Poranenie výstrelom z guľovnice, brokovnice alebo dlhej strelnej zbrane - MU: Školy, iné inštit. a admin. budovy

W33.3

Poranenie výstrelom z guľovnice, brokovnice alebo dlhej strelnej zbrane - MU: Športové a atletické priestranstvo

W33.4

Poranenie výstrelom z guľovnice, brokovnice alebo dlhej strelnej zbrane - MU: Ulica a cesta

W33.5

Poranenie výstrelom z guľovnice, brokovnice alebo dlhej strelnej zbrane - MU: Obchod a služby

W33.6

Poranenie výstrelom z guľovnice, brokovnice alebo dlhej strelnej zbrane - MU: Priemyselné objekty

W33.7

Poranenie výstrelom z guľovnice, brokovnice alebo dlhej strelnej zbrane - MU: Poľnohospodárske

W33.8

Poranenie výstrelom z guľovnice, brokovnice alebo dlhej strelnej zbrane - MU: Iné špecifikované miesta

W33.9

Poranenie výstrelom z guľovnice, brokovnice alebo dlhej strelnej zbrane - MU: Nešpecifikované miesto

W34

Zásah výstrelom z inej a bližšie neurčenej strelnej zbrane

W34.0

Poranenie výstrelom z inej a bližšie neurčenej strelnej zbrane - MU: Domov

W34.1

Poranenie výstrelom z inej a bližšie neurčenej strelnej zbrane - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

W34.2

Poranenie výstrelom z inej a bližšie neurčenej strelnej zbrane - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administratívne budovy

W34.3

Poranenie výstrelom z inej a bližšie neurčenej strelnej zbrane - MU: Športové a atletické priestranstvo

W34.4

Poranenie výstrelom z inej a bližšie neurčenej strelnej zbrane - MU: Ulica a cesta

W34.5

Poranenie výstrelom z inej a bližšie neurčenej strelnej zbrane - MU: Obchod a služby

W34.6

Poranenie výstrelom z inej a bližšie neurčenej strelnej zbrane - MU: Priemyselné objekty

W34.7

Poranenie výstrelom z inej a bližšie neurčenej strelnej zbrane - MU: Poľnohospodárske

W34.8

Poranenie výstrelom z inej a bližšie neurčenej strelnej zbrane - MU: Iné špecifikované miesta

W34.9

Poranenie výstrelom z inej a bližšie neurčenej strelnej zbrane - MU: Nešpecifikované miesto

W35

Zásah výbuchom a puknutie nádrže bojlera

W35.0

Poranenie následkom výbuchu a puknutia nádrže bojlera - MU: Domov

W35.1

Poranenie následkom výbuchu a puknutia nádrže bojlera - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

W35.2

Poranenie následkom výbuchu a puknutia nádrže bojlera - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administratívne budovy

W35.3

Poranenie následkom výbuchu a puknutia nádrže bojlera - MU: Športové a atletické priestranstvo

W35.4

Poranenie následkom výbuchu a puknutia nádrže bojlera - MU: Ulica a cesta

W35.5

Poranenie následkom výbuchu a puknutia nádrže bojlera - MU: Obchod a služby

W35.6

Poranenie následkom výbuchu a puknutia nádrže bojlera - MU: Priemyselné objekty

W35.7

Poranenie následkom výbuchu a puknutia nádrže bojlera - MU: Poľnohospodárske

W35.8

Poranenie následkom výbuchu a puknutia nádrže bojlera - MU: Iné špecifikované miesta

W35.9

Poranenie následkom výbuchu a puknutia nádrže bojlera - MU: Nešpecifikované miesto

W36

Zásah výbuchom a puknutie plynového valca

W36.0

Poranenie následkom výbuchu a puknutia plynového valca - MU: Domov

W36.1

Poranenie následkom výbuchu a puknutia plynového valca - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

W36.2

Poranenie následkom výbuchu a puknutia plynového valca - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administratívne budovy

W36.3

Poranenie následkom výbuchu a puknutia plynového valca - MU: Športové a atletické priestranstvo

W36.4

Poranenie následkom výbuchu a puknutia plynového valca - MU: Ulica a cesta

W36.5

Poranenie následkom výbuchu a puknutia plynového valca - MU: Obchod a služby

W36.6

Poranenie následkom výbuchu a puknutia plynového valca - MU: Priemyselné objekty

W36.7

Poranenie následkom výbuchu a puknutia plynového valca - MU: Poľnohospodárske

W36.8

Poranenie následkom výbuchu a puknutia plynového valca - MU: Iné špecifikované miesta

W36.9

Poranenie následkom výbuchu a puknutia plynového valca - MU: Nešpecifikované miesto

W37

Zásah výbuchom a puknutie nafúkanej pneumatiky, rúry alebo hadice

W37.0

Poranenie následkom výbuchu a puknutia nafúkanej pneumatiky, rúry alebo hadice - MU: Domov

W37.1

Poranenie následkom výbuchu a puknutia nafúkanej pneumatiky, rúry alebo hadice - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

W37.2

Poranenie následkom výbuchu a puknutia nafúkanej pneumatiky, rúry alebo hadice - MU: Školy, iné inštit. a admin. budovy

W37.3

Poranenie následkom výbuchu a puknutia nafúkanej pneumatiky, rúry alebo hadice - MU: Športové a atletické priestranstvo

W37.4

Poranenie následkom výbuchu a puknutia nafúkanej pneumatiky, rúry alebo hadice - MU: Ulica a cesta

W37.5

Poranenie následkom výbuchu a puknutia nafúkanej pneumatiky, rúry alebo hadice - MU: Obchod a služby

W37.6

Poranenie následkom výbuchu a puknutia nafúkanej pneumatiky, rúry alebo hadice - MU: Priemyselné objekty

W37.7

Poranenie následkom výbuchu a puknutia nafúkanej pneumatiky, rúry alebo hadice - MU: Poľnohospodárske

W37.8

Poranenie následkom výbuchu a puknutia nafúkanej pneumatiky, rúry alebo hadice - MU: Iné špecifikované miesta

W37.9

Poranenie následkom výbuchu a puknutia nafúkanej pneumatiky, rúry alebo hadice - MU: Nešpecifikované miesto

W38

Zásah výbuchom a puknutie iných bližšie určených zariadení pod tlakom

W38.0

Poranenie následkom výbuchu a puknutia iných bližšie určených zariadení pod tlakom - MU: Domov

W38.1

Poranenie následkom výbuchu a puknutia iných bližšie určených zariadení pod tlakom - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

W38.2

Poranenie následkom výbuchu a puknutia iných bližšie určených zariadení pod tlakom - MU: Školy, iné inštit. a admin. budovy

W38.3

Poranenie následkom výbuchu a puknutia iných bližšie určených zariadení pod tlakom - MU: Športové a atletické priestranstvo

W38.4

Poranenie následkom výbuchu a puknutia iných bližšie určených zariadení pod tlakom - MU: Ulica a cesta

W38.5

Poranenie následkom výbuchu a puknutia iných bližšie určených zariadení pod tlakom - MU: Obchod a služby

W38.6

Poranenie následkom výbuchu a puknutia iných bližšie určených zariadení pod tlakom - MU: Priemyselné objekty

W38.7

Poranenie následkom výbuchu a puknutia iných bližšie určených zariadení pod tlakom - MU: Poľnohospodárske

W38.8

Poranenie následkom výbuchu a puknutia iných bližšie určených zariadení pod tlakom - MU: Iné špecifikované miesta

W38.9

Poranenie následkom výbuchu a puknutia iných bližšie určených zariadení pod tlakom - MU: Nešpecifikované miesto

W39

Zásah výstrelom z ohňostroja

W39.0

Poranenie výstrelom z ohňostroja - MU: Domov

W39.1

Poranenie výstrelom z ohňostroja - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

W39.2

Poranenie výstrelom z ohňostroja - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administratívne budovy

W39.3

Poranenie výstrelom z ohňostroja - MU: Športové a atletické priestranstvo

W39.4

Poranenie výstrelom z ohňostroja - MU: Ulica a cesta

W39.5

Poranenie výstrelom z ohňostroja - MU: Obchod a služby

W39.6

Poranenie výstrelom z ohňostroja - MU: Priemyselné objekty

W39.7

Poranenie výstrelom z ohňostroja - MU: Poľnohospodárske

W39.8

Poranenie výstrelom z ohňostroja - MU: Iné špecifikované miesta

W39.9

Poranenie výstrelom z ohňostroja - MU: Nešpecifikované miesto

W40

Zásah výbuchom iných materiálov

W40.0

Poranenie účinkom výbuchu iných materiálov - MU: Domov

W40.1

Poranenie účinkom výbuchu iných materiálov - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

W40.2

Poranenie účinkom výbuchu iných materiálov - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administratívne budovy

W40.3

Poranenie účinkom výbuchu iných materiálov - MU: Športové a atletické priestranstvo

W40.4

Poranenie účinkom výbuchu iných materiálov - MU: Ulica a cesta

W40.5

Poranenie účinkom výbuchu iných materiálov - MU: Obchod a služby

W40.6

Poranenie účinkom výbuchu iných materiálov - MU: Priemyselné objekty

W40.7

Poranenie účinkom výbuchu iných materiálov - MU: Poľnohospodárske

W40.8

Poranenie účinkom výbuchu iných materiálov - MU: Iné špecifikované miesta

W40.9

Poranenie účinkom výbuchu iných materiálov - MU: Nešpecifikované miesto

W41

Vystavenie účinku prúdenia pod vysokým tlakom

W41.0

Poranenie účinkom prúdenia pod vysokým tlakom - MU: Domov

W41.1

Poranenie účinkom prúdenia pod vysokým tlakom - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

W41.2

Poranenie účinkom prúdenia pod vysokým tlakom - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administratívne budovy

W41.3

Poranenie účinkom prúdenia pod vysokým tlakom - MU: Športové a atletické priestranstvo

W41.4

Poranenie účinkom prúdenia pod vysokým tlakom - MU: Ulica a cesta

W41.5

Poranenie účinkom prúdenia pod vysokým tlakom - MU: Obchod a služby

W41.6

Poranenie účinkom prúdenia pod vysokým tlakom - MU: Priemyselné objekty

W41.7

Poranenie účinkom prúdenia pod vysokým tlakom - MU: Poľnohospodárske

W41.8

Poranenie účinkom prúdenia pod vysokým tlakom - MU: Iné špecifikované miesta

W41.9

Poranenie účinkom prúdenia pod vysokým tlakom - MU: Nešpecifikované miesto

W42

Vystavenie hluku

W42.0

Poranenie účinkom hluku - MU: Domov

W42.1

Poranenie účinkom hluku - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

W42.2

Poranenie účinkom hluku - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administratívne budovy

W42.3

Poranenie účinkom hluku - MU: Športové a atletické priestranstvo

W42.4

Poranenie účinkom hluku - MU: Ulica a cesta

W42.5

Poranenie účinkom hluku - MU: Obchod a služby

W42.6

Poranenie účinkom hluku - MU: Priemyselné objekty

W42.7

Poranenie účinkom hluku - MU: Poľnohospodárske

W42.8

Poranenie účinkom hluku - MU: Iné špecifikované miesta

W42.9

Poranenie účinkom hluku - MU: Nešpecifikované miesto

W43

Vystavenie vibráciám

W43.0

Poškodenie účinkom vibrácií - MU: Domov

W43.1

Poškodenie účinkom vibrácií - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

W43.2

Poškodenie účinkom vibrácií - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administratívne budovy

W43.3

Poškodenie účinkom vibrácií - MU: Športové a atletické priestranstvo

W43.4

Poškodenie účinkom vibrácií - MU: Ulica a cesta

W43.5

Poškodenie účinkom vibrácií - MU: Obchod a služby

W43.6

Poškodenie účinkom vibrácií - MU: Priemyselné objekty

W43.7

Poškodenie účinkom vibrácií - MU: Poľnohospodárske

W43.8

Poškodenie účinkom vibrácií - MU: Iné špecifikované miesta

W43.9

Poškodenie účinkom vibrácií - MU: Nešpecifikované miesto

W44

Cudzie teleso vnikajúce do oka, cez oko alebo iný prirodzený otvor tela

W44.0

Poranenie cudzím telesom vnikajúcim do oka, cez oko alebo iný prirodzený otvor tela - MU: Domov

W44.1

Poranenie cudzím telesom vnikajúcim do oka, cez oko alebo iný prirodzený otvor tela - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

W44.2

Poranenie cudzím telesom vnikajúcim do oka, cez oko alebo iný prirodzený otvor tela - MU: Školy, iné inštit. a admin. budovy

W44.3

Poranenie cudzím telesom vnikajúcim do oka, cez oko alebo iný prirodzený otvor tela - MU: Športové a atletické priestranstvo

W44.4

Poranenie cudzím telesom vnikajúcim do oka, cez oko alebo iný prirodzený otvor tela - MU: Ulica a cesta

W44.5

Poranenie cudzím telesom vnikajúcim do oka, cez oko alebo iný prirodzený otvor tela - MU: Obchod a služby

W44.6

Poranenie cudzím telesom vnikajúcim do oka, cez oko alebo iný prirodzený otvor tela - MU: Priemyselné objekty

W44.7

Poranenie cudzím telesom vnikajúcim do oka, cez oko alebo iný prirodzený otvor tela - MU: Poľnohospodárske

W44.8

Poranenie cudzím telesom vnikajúcim do oka, cez oko alebo iný prirodzený otvor tela - MU: Iné špecifikované miesta

W44.9

Poranenie cudzím telesom vnikajúcim do oka, cez oko alebo iný prirodzený otvor tela - MU: Nešpecifikované miesto

W45

Cudzie teleso alebo predmet prenikajúci cez kožu

W45.0

Poranenie cudzím telesom alebo predmetom prenikajúcim cez kožu - MU: Domov

W45.1

Poranenie cudzím telesom alebo predmetom prenikajúcim cez kožu - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

W45.2

Poranenie cudzím telesom alebo predmetom prenikajúcim cez kožu - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administratívne budovy

W45.3

Poranenie cudzím telesom alebo predmetom prenikajúcim cez kožu - MU: Športové a atletické priestranstvo

W45.4

Poranenie cudzím telesom alebo predmetom prenikajúcim cez kožu - MU: Ulica a cesta

W45.5

Poranenie cudzím telesom alebo predmetom prenikajúcim cez kožu - MU: Obchod a služby

W45.6

Poranenie cudzím telesom alebo predmetom prenikajúcim cez kožu - MU: Priemyselné objekty

W45.7

Poranenie cudzím telesom alebo predmetom prenikajúcim cez kožu - MU: Poľnohospodárske

W45.8

Poranenie cudzím telesom alebo predmetom prenikajúcim cez kožu - MU: Iné špecifikované miesta

W45.9

Poranenie cudzím telesom alebo predmetom prenikajúcim cez kožu - MU: Nešpecifikované miesto

W46

Kontakt s injekčnou ihlou

W49

Vystavenie inej a bližšie neurčenej neživej mechanickej sile

W49.0

Poranenie účinkom iných a bližšie neurčených neživých mechanických síl - MU: Domov

W49.1

Poranenie účinkom iných a bližšie neurčených neživých mechanických síl - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

W49.2

Poranenie účinkom iných a bližšie neurčených neživých mechanických síl - MU: Školy, iné inštit. a admin. budovy

W49.3

Poranenie účinkom iných a bližšie neurčených neživých mechanických síl - MU: Športové a atletické priestranstvo

W49.4

Poranenie účinkom iných a bližšie neurčených neživých mechanických síl - MU: Ulica a cesta

W49.5

Poranenie účinkom iných a bližšie neurčených neživých mechanických síl - MU: Obchod a služby

W49.6

Poranenie účinkom iných a bližšie neurčených neživých mechanických síl - MU: Priemyselné objekty

W49.7

Poranenie účinkom iných a bližšie neurčených neživých mechanických síl - MU: Poľnohospodárske

W49.8

Poranenie účinkom iných a bližšie neurčených neživých mechanických síl - MU: Iné špecifikované miesta

W49.9

Poranenie účinkom inej a bližšie neurčenej neživej mechanickej sily

W50-W64

Vystavenie účinkom živých mechanických síl

W65-W74

Náhodné utopenie a topenie

W75-W84

Iné náhodné udusenia

W85-W99

Vystavenie elektrickému prúdu, žiareniu, extrémnej teplote a tlaku okolitého vzduchu

X00-X09

Vystavenie dymu, ohňu a plameňom

X10-X19

Kontakt s horúčavou a horúcimi látkami

X20-X29

Kontakt s jedovatými živočíchmi a rastlinami ako príčina otravy alebo toxickej reakcie

X30-X39

Vystavenie účinkom prírodných síl

X40-X49

Náhodné otravy a priotrávenia škodlivými látkami

X50-X57

Preťaženie, cestovanie a nedostatok základných potrieb

X58-X59

Náhodné vystavenie iným a bližšie neurčeným vplyvom

X60-X84

Úmyselné samopoškodenia

X85-Y09

Napadnutia (útoky)

Y10-Y34

Udalosti s neurčeným úmyslom

Y35-Y36

Zákonné výkony a vojnové operácie

Y40-Y59

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití liekov, liečiv a biologicky aktívnych látok

Y60-Y69

Poškodenia pacientov počas chirurgickej a lekárskej starostlivosti

Y70-Y82

Nepriaznivé príhody súvisiace s použitím lekárskych technických prístrojov pri diagnostických a liečebných výkonoch

Y83-Y84

Chirurgické a iné lekárske výkony ako príčiny abnormálnej reakcie pacienta alebo neskoršej komplikácie, bez nehody v čase výkonu

Y85-Y89

Neskoré následky vonkajších príčin chorobnosti a úmrtnosti

Y90-Y98

Pridružené faktory súvisiace s príčinami chorobnosti a úmrtnosti, zatriedenými inde

Z00-Z99

Faktory, ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami

NOVINKA: Kontrola liekových interakcií

Stiahnite si aplikáciu Mediately, zistite závažnosť interakcií a získajte odporúčania na ich riešenie.

Používame súbory cookie Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať to najlepšie používateľské prostredie na našich webových stránkach. Používaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie, nájdete v Zásadách používania súborov cookie.