MKCH-10

A00-B99

Infekčné a parazitové choroby

C00-D48

Nádory

D50-D90

Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov

E00-E90

Endokrinné, nutričné a metabolické choroby

F00-F99

Duševné poruchy a poruchy správania

G00-G99

Choroby nervovej sústavy

H00-H59

Choroby oka a očných adnexov

H60-H95

Choroby ucha a hlávkového výbežku

I00-I99

Choroby obehovej sústavy

J00-J99

Choroby dýchacej sústavy

K00-K93

Choroby tráviacej sústavy

L00-L99

Choroby kože a podkožného tkaniva

M00-M99

Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

N00-N99

Choroby močovopohlavnej sústavy

O00-O99

Gravidita, pôrod a šestonedelie

P00-P96

Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období

Q00-Q99

Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie

R00-R99

Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde

S00-T98

Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

U00-U99

Kódy na osobitné účely

V01-Y98

Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti

V01-V09

Poranenie chodca pri dopravnej nehode

V10-V19

Poranenie bicyklistu pri dopravnej nehode

V20-V29

Poranenie jazdca na motocykli pri dopravnej nehode

V30-V39

Poranenie člena posádky trojkolesového motorového vozidla pri dopravnej nehode

V40-V49

Poranenia člena posádky osobného auta pri dopravnej nehode

V50-V59

Poranenia člena posádky nákladného alebo dodávkového auta pri dopravnej nehode

V60-V69

Poranenie cestujúceho v kamióne pri dopravnej nehode

V70-V79

Poranenia člena posádky autobusu pri dopravnej nehode

V80-V89

Dopravné nehody pri použití iných suchozemských dopravných prostriedkov

V90-V94

Dopravné nehody pri vodnej doprave

V95-V97

Nehody pri preprave vzduchom a vesmírnym priestorom

V98-V99

Iné a bližšie neurčené dopravné nehody

W00-W19

Pády

W20-W49

Vystavenie účinkom neživých mechanických síl

W50-W64

Vystavenie účinkom živých mechanických síl

W65-W74

Náhodné utopenie a topenie

W75-W84

Iné náhodné udusenia

W85-W99

Vystavenie elektrickému prúdu, žiareniu, extrémnej teplote a tlaku okolitého vzduchu

X00-X09

Vystavenie dymu, ohňu a plameňom

X10-X19

Kontakt s horúčavou a horúcimi látkami

X20-X29

Kontakt s jedovatými živočíchmi a rastlinami ako príčina otravy alebo toxickej reakcie

X30-X39

Vystavenie účinkom prírodných síl

X40-X49

Náhodné otravy a priotrávenia škodlivými látkami

X40

Náhodná otrava a priotrávenie neopioidovými analgetikami, antipyretikami a antireumatikami

X40.0

Náhodná otrava a priotr. neopiát. analgetik;antipyretik;antireumatik. - MU: Domov

X40.1

Náhodná otrava a priotr. neopiát. analgetik;antipyretik;antireumatik. - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

X40.2

Náhodná otrava a priotr. neopiát. analgetik;antipyretik;antireumatik. - MU: Školy, iné inštit. a admin. budovy

X40.3

Náhodná otrava a priotr. neopiát. analgetik;antipyretik;antireumatik. - MU: Športové a atletické priestranstvo

X40.4

Náhodná otrava a priotr. neopiát. analgetik;antipyretik;antireumatik. - MU: Ulica a cesta

X40.5

Náhodná otrava a priotr. neopiát. analgetik;antipyretik;antireumatik. - MU: Obchod a služby

X40.6

Náhodná otrava a priotr. neopiát. analgetik;antipyretik;antireumatik. - MU: Priemyselné objekty

X40.7

Náhodná otrava a priotr. neopiát. analgetik;antipyretik;antireumatik. - MU: Poľnohospodárske

X40.8

Náhodná otrava a priotr. neopiát. analgetik;antipyretik;antireumatik. - MU: Iné špecifikované miesta

X40.9

Náhodná otrava a priotr. neopiát. analgetik;antipyretik;antireumatik. - MU: Nešpecifikované miesto

X41

Náhodná otrava a priotrávenie antiepileptikami, sedatívami, hypnotikami, antiparkinsonikami a psychotropnými liekmi, nezatriedená inde

X41.0

Náhodná otrava antiepilep;sedatív;hypnotik;antiparkin;psychotrop.liek.nezatr.inde - MU: Domov

X41.1

Náhodná otrava antiepilep;sedatív;hypnotik;antiparkin;psychotrop.liek.nezatr.inde - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

X41.2

Náhodná otrava antiepilep;sedatív;hypnotik;antiparkin;psychotrop.liek.nezatr.inde - MU: Školy, iné inštit. a admin. budovy

X41.3

Náhodná otrava antiepilep;sedatív;hypnotik;antiparkin;psychotrop.liek.nezatr.inde - MU: Športové a atletické priestranstvo

X41.4

Náhodná otrava antiepilep;sedatív;hypnotik;antiparkin;psychotrop.liek.nezatr.inde - MU: Ulica a cesta

X41.5

Náhodná otrava antiepilep;sedatív;hypnotik;antiparkin;psychotrop.liek.nezatr.inde - MU: Obchod a služby

X41.6

Náhodná otrava antiepilep;sedatív;hypnotik;antiparkin;psychotrop.liek.nezatr.inde - MU: Priemyselné objekty

X41.7

Náhodná otrava antiepilep;sedatív;hypnotik;antiparkin;psychotrop.liek.nezatr.inde - MU: Poľnohospodárske

X41.8

Náhodná otrava antiepilep;sedatív;hypnotik;antiparkin;psychotrop.liek.nezatr.inde - MU: Iné špecifikované miesta

X41.9

Náhodná otrava antiepilep;sedatív;hypnotik;antiparkin;psychotrop.liek.nezatr.inde - MU: Nešpecifikované miesto

X42

Náhodná otrava a priotrávenie opioidovými analgetikami a psychodysleptikami (halucinogénmi), nezatriedená inde

X42.0

Náhodná otrava a priotr. opiát. analgetik. a psychodysleptik.nezatried. inde - MU: Domov

X42.1

Náhodná otrava a priotr. opiát. analgetik. a psychodysleptik.nezatried. inde - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

X42.2

Náhodná otrava a priotr. opiát. analgetik. a psychodysleptik.nezatried. inde - MU: Školy, iné inštit. a admin. budovy

X42.3

Náhodná otrava a priotr. opiát. analgetik. a psychodysleptik.nezatried. inde - MU: Športové a atletické priestranstvo

X42.4

Náhodná otrava a priotr. opiát. analgetik. a psychodysleptik.nezatried. inde - MU: Ulica a cesta

X42.5

Náhodná otrava a priotr. opiát. analgetik. a psychodysleptik.nezatried. inde - MU: Obchod a služby

X42.6

Náhodná otrava a priotr. opiát. analgetik. a psychodysleptik.nezatried. inde - MU: Priemyselné objekty

X42.7

Náhodná otrava a priotr. opiát. analgetik. a psychodysleptik.nezatried. inde - MU: Poľnohospodárske

X42.8

Náhodná otrava a priotr. opiát. analgetik. a psychodysleptik.nezatried. inde - MU: Iné špecifikované miesta

X42.9

Náhodná otrava a priotr. opiát. analgetik. a psychodysleptik.nezatried. inde - MU: Nešpecifikované miesto

X43

Náhodná otrava a priotrávenie inými liečivami, účinkujúcimi na autonómnu nervovú sústavu

X43.0

Náhodná otrava a priotrávenie inými liečivami účinkujúcimi na autonómny nervový systém - MU: Domov

X43.1

Náhodná otrava a priotrávenie inými liečivami účinkujúcimi na autonómny nervový systém - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

X43.2

Náhodná otrava a priotrávenie inými liečivami účinkujúcimi na autonómny nervový systém - MU: Školy, iné inštit. a admin. budovy

X43.3

Náhodná otrava a priotrávenie inými liečivami účinkujúcimi na autonómny nervový systém - MU: Športové a atletické priestranstvo

X43.4

Náhodná otrava a priotrávenie inými liečivami účinkujúcimi na autonómny nervový systém - MU: Ulica a cesta

X43.5

Náhodná otrava a priotrávenie inými liečivami účinkujúcimi na autonómny nervový systém - MU: Obchod a služby

X43.6

Náhodná otrava a priotrávenie inými liečivami účinkujúcimi na autonómny nervový systém - MU: Priemyselné objekty

X43.7

Náhodná otrava a priotrávenie inými liečivami účinkujúcimi na autonómny nervový systém - MU: Poľnohospodárske

X43.8

Náhodná otrava a priotrávenie inými liečivami účinkujúcimi na autonómny nervový systém - MU: Iné špecifikované miesta

X43.9

Náhodná otrava a priotrávenie inými liečivami účinkujúcimi na autonómny nervový systém - MU: Nešpecifikované miesto

X44

Náhodná otrava a priotrávenie inými a bližšie neurčenými liečivami, liekmi a biologickými látkami

X44.0

Náhodná otrava a priotr. inými a bližšie neurčenými liečivami, liekmi a biolog. látkami - MU: Domov

X44.1

Náhodná otrava a priotr. inými a bližšie neurčenými liečivami, liekmi a biolog. látkami - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

X44.2

Náhodná otrava a priotr. inými a bližšie neurčenými liečivami, liekmi a biolog. látkami - MU: Školy, iné inštit. a admin. budovy

X44.3

Náhodná otrava a priotr. inými a bližšie neurčenými liečivami, liekmi a biolog. látkami - MU: Športové a atletické priestranstvo

X44.4

Náhodná otrava a priotr. inými a bližšie neurčenými liečivami, liekmi a biolog. látkami - MU: Ulica a cesta

X44.5

Náhodná otrava a priotr. inými a bližšie neurčenými liečivami, liekmi a biolog. látkami - MU: Obchod a služby

X44.6

Náhodná otrava a priotr. inými a bližšie neurčenými liečivami, liekmi a biolog. látkami - MU: Priemyselné objekty

X44.7

Náhodná otrava a priotr. inými a bližšie neurčenými liečivami, liekmi a biolog. látkami - MU: Poľnohospodárske

X44.8

Náhodná otrava a priotr. inými a bližšie neurčenými liečivami, liekmi a biolog. látkami - MU: Iné špecifikované miesta

X44.9

Náhodná otrava a priotr. inými a bližšie neurčenými liečivami, liekmi a biolog. látkami - MU: Nešpecifikované miesto

X45

Náhodná otrava a priotrávenie alkoholom

X45.0

Náhodná otrava a priotrávenie alkoholom - MU: Domov

X45.1

Náhodná otrava a priotrávenie alkoholom - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

X45.2

Náhodná otrava a priotrávenie alkoholom - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy

X45.3

Náhodná otrava a priotrávenie alkoholom - MU: Športové a atletické priestranstvo

X45.4

Náhodná otrava a priotrávenie alkoholom - MU: Ulica a cesta

X45.5

Náhodná otrava a priotrávenie alkoholom - MU: Obchod a služby

X45.6

Náhodná otrava a priotrávenie alkoholom - MU: Priemyselné objekty

X45.7

Náhodná otrava a priotrávenie alkoholom - MU: Poľnohospodárske

X45.8

Náhodná otrava a priotrávenie alkoholom - MU: Iné špecifikované miesta

X45.9

Náhodná otrava a priotrávenie alkoholom - MU: Nešpecifikované miesto

X46

Náhodná otrava a priotrávenie organickými rozpúšťadlami, halogénovanými uhľovodíkmi a ich výparmi

X46.0

Náhodná otrava a priotr. organic. rozpúšťadl., halogenovanými uhľovodíkmi a ich výparmi - MU: Domov

X46.1

Náhodná otrava a priotr. organic. rozpúšťadl., halogenovanými uhľovodíkmi a ich výparmi - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

X46.2

Náhodná otrava a priotr. organic. rozpúšťadl., halogenovanými uhľovodíkmi a ich výparmi - MU: Školy, iné inštit. a admin. budovy

X46.3

Náhodná otrava a priotr. organic. rozpúšťadl., halogenovanými uhľovodíkmi a ich výparmi - MU: Športové a atletické priestranstvo

X46.4

Náhodná otrava a priotr. organic. rozpúšťadl., halogenovanými uhľovodíkmi a ich výparmi - MU: Ulica a cesta

X46.5

Náhodná otrava a priotr. organic. rozpúšťadl., halogenovanými uhľovodíkmi a ich výparmi - MU: Obchod a služby

X46.6

Náhodná otrava a priotr. organic. rozpúšťadl., halogenovanými uhľovodíkmi a ich výparmi - MU: Priemyselné objekty

X46.7

Náhodná otrava a priotr. organic. rozpúšťadl., halogenovanými uhľovodíkmi a ich výparmi - MU: Poľnohospodárske

X46.8

Náhodná otrava a priotr. organic. rozpúšťadl., halogenovanými uhľovodíkmi a ich výparmi - MU: Iné špecifikované miesta

X46.9

Náhodná otrava a priotr. organic. rozpúšťadl., halogenovanými uhľovodíkmi a ich výparmi - MU: Nešpecifikované miesto

X47

Náhodná otrava a priotrávenie inými plynmi a výparmi

X47.0

Náhodná otrava a priotrávenie inými plynmi a výparmi - MU: Domov

X47.1

Náhodná otrava a priotrávenie inými plynmi a výparmi - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

X47.2

Náhodná otrava a priotrávenie inými plynmi a výparmi - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy

X47.3

Náhodná otrava a priotrávenie inými plynmi a výparmi - MU: Športové a atletické priestranstvo

X47.4

Náhodná otrava a priotrávenie inými plynmi a výparmi - MU: Ulica a cesta

X47.5

Náhodná otrava a priotrávenie inými plynmi a výparmi - MU: Obchod a služby

X47.6

Náhodná otrava a priotrávenie inými plynmi a výparmi - MU: Priemyselné objekty

X47.7

Náhodná otrava a priotrávenie inými plynmi a výparmi - MU: Poľnohospodárske

X47.8

Náhodná otrava a priotrávenie inými plynmi a výparmi - MU: Iné špecifikované miesta

X47.9

Náhodná otrava a priotrávenie inými plynmi a výparmi - MU: Nešpecifikované miesto

X48

Náhodná otrava a priotrávenie pesticídmi

X48.0

Náhodná otrava a priotrávenie pesticídmi - miesto udalosti - MU: Domov

X48.1

Náhodná otrava a priotrávenie pesticídmi - miesto udalosti - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

X48.2

Náhodná otrava a priotrávenie pesticídmi - miesto udalosti - MU: Školy, iné inštitúcie a verejné administrat. budovy

X48.3

Náhodná otrava a priotrávenie pesticídmi - miesto udalosti - MU: Športové a atletické priestranstvo

X48.4

Náhodná otrava a priotrávenie pesticídmi - miesto udalosti - MU: Ulica a cesta

X48.5

Náhodná otrava a priotrávenie pesticídmi - miesto udalosti - MU: Obchod a služby

X48.6

Náhodná otrava a priotrávenie pesticídmi - miesto udalosti - MU: Priemyselné objekty

X48.7

Náhodná otrava a priotrávenie pesticídmi - miesto udalosti - MU: Poľnohospodárske

X48.8

Náhodná otrava a priotrávenie pesticídmi - miesto udalosti - MU: Iné špecifikované miesta

X48.9

Náhodná otrava a priotrávenie pesticídmi - miesto udalosti - MU: Nešpecifikované miesto

X49

Náhodná otrava a priotrávenie inými a bližšie neurčenými chemikáliami a škodlivými látkami

X49.0

Náhodná otrava a priotr. inými a bližšie neurčenými chemikáliami a škodlivými látkami - MU: Domov

X49.1

Náhodná otrava a priotr. inými a bližšie neurčenými chemikáliami a škodlivými látkami - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

X49.2

Náhodná otrava a priotr. inými a bližšie neurčenými chemikáliami a škodlivými látkami - MU: Školy, iné inštit. a admin. budovy

X49.3

Náhodná otrava a priotr. inými a bližšie neurčenými chemikáliami a škodlivými látkami - MU: Športové a atletické priestranstvo

X49.4

Náhodná otrava a priotr. inými a bližšie neurčenými chemikáliami a škodlivými látkami - MU: Ulica a cesta

X49.5

Náhodná otrava a priotr. inými a bližšie neurčenými chemikáliami a škodlivými látkami - MU: Obchod a služby

X49.6

Náhodná otrava a priotr. inými a bližšie neurčenými chemikáliami a škodlivými látkami - MU: Priemyselné objekty

X49.7

Náhodná otrava a priotr. inými a bližšie neurčenými chemikáliami a škodlivými látkami - MU: Poľnohospodárske

X49.8

Náhodná otrava a priotr. inými a bližšie neurčenými chemikáliami a škodlivými látkami - MU: Iné špecifikované miesta

X49.9

Náhodná otrava

X50-X57

Preťaženie, cestovanie a nedostatok základných potrieb

X58-X59

Náhodné vystavenie iným a bližšie neurčeným vplyvom

X60-X84

Úmyselné samopoškodenia

X85-Y09

Napadnutia (útoky)

Y10-Y34

Udalosti s neurčeným úmyslom

Y35-Y36

Zákonné výkony a vojnové operácie

Y40-Y59

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití liekov, liečiv a biologicky aktívnych látok

Y60-Y69

Poškodenia pacientov počas chirurgickej a lekárskej starostlivosti

Y70-Y82

Nepriaznivé príhody súvisiace s použitím lekárskych technických prístrojov pri diagnostických a liečebných výkonoch

Y83-Y84

Chirurgické a iné lekárske výkony ako príčiny abnormálnej reakcie pacienta alebo neskoršej komplikácie, bez nehody v čase výkonu

Y85-Y89

Neskoré následky vonkajších príčin chorobnosti a úmrtnosti

Y90-Y98

Pridružené faktory súvisiace s príčinami chorobnosti a úmrtnosti, zatriedenými inde

Z00-Z99

Faktory, ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami

NOVINKA: Kontrola liekových interakcií

Stiahnite si aplikáciu Mediately, zistite závažnosť interakcií a získajte odporúčania na ich riešenie.

Používame súbory cookie Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať to najlepšie používateľské prostredie na našich webových stránkach. Používaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie, nájdete v Zásadách používania súborov cookie.