MKCH-10

A00-B99

Infekčné a parazitové choroby

C00-D48

Nádory

D50-D90

Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov

E00-E90

Endokrinné, nutričné a metabolické choroby

F00-F99

Duševné poruchy a poruchy správania

G00-G99

Choroby nervovej sústavy

H00-H59

Choroby oka a očných adnexov

H60-H95

Choroby ucha a hlávkového výbežku

I00-I99

Choroby obehovej sústavy

J00-J99

Choroby dýchacej sústavy

K00-K93

Choroby tráviacej sústavy

L00-L99

Choroby kože a podkožného tkaniva

M00-M99

Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

N00-N99

Choroby močovopohlavnej sústavy

O00-O99

Gravidita, pôrod a šestonedelie

P00-P96

Určité choroby vzniknuté v perinatálnom období

Q00-Q99

Vrodené chyby, deformity a chromozómové anomálie

R00-R99

Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde

S00-T98

Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin

U00-U99

Kódy na osobitné účely

V01-Y98

Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti

V01-V09

Poranenie chodca pri dopravnej nehode

V10-V19

Poranenie bicyklistu pri dopravnej nehode

V20-V29

Poranenie jazdca na motocykli pri dopravnej nehode

V30-V39

Poranenie člena posádky trojkolesového motorového vozidla pri dopravnej nehode

V40-V49

Poranenia člena posádky osobného auta pri dopravnej nehode

V50-V59

Poranenia člena posádky nákladného alebo dodávkového auta pri dopravnej nehode

V60-V69

Poranenie cestujúceho v kamióne pri dopravnej nehode

V70-V79

Poranenia člena posádky autobusu pri dopravnej nehode

V80-V89

Dopravné nehody pri použití iných suchozemských dopravných prostriedkov

V90-V94

Dopravné nehody pri vodnej doprave

V95-V97

Nehody pri preprave vzduchom a vesmírnym priestorom

V98-V99

Iné a bližšie neurčené dopravné nehody

W00-W19

Pády

W20-W49

Vystavenie účinkom neživých mechanických síl

W50-W64

Vystavenie účinkom živých mechanických síl

W65-W74

Náhodné utopenie a topenie

W75-W84

Iné náhodné udusenia

W85-W99

Vystavenie elektrickému prúdu, žiareniu, extrémnej teplote a tlaku okolitého vzduchu

X00-X09

Vystavenie dymu, ohňu a plameňom

X10-X19

Kontakt s horúčavou a horúcimi látkami

X20-X29

Kontakt s jedovatými živočíchmi a rastlinami ako príčina otravy alebo toxickej reakcie

X30-X39

Vystavenie účinkom prírodných síl

X40-X49

Náhodné otravy a priotrávenia škodlivými látkami

X50-X57

Preťaženie, cestovanie a nedostatok základných potrieb

X58-X59

Náhodné vystavenie iným a bližšie neurčeným vplyvom

X60-X84

Úmyselné samopoškodenia

X85-Y09

Napadnutia (útoky)

Y10-Y34

Udalosti s neurčeným úmyslom

Y10

Otrava a priotrávenie neopioidovými analgetikami, antipyretikami a antireumatikami a vystavenie týmto látkam, s neurčeným úmyslom

Y10.0

Otrava a priotr. neopiát. analgetik;antipyretik;antireumatik.-neurčit.úmysel - MU: Domov

Y10.1

Otrava a priotr. neopiát. analgetik;antipyretik;antireumatik.-neurčit.úmysel - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

Y10.2

Otrava a priotr. neopiát. analgetik;antipyretik;antireumatik.-neurčit.úmysel - MU: Školy, iné inštit. a verejné administ. budovy

Y10.3

Otrava a priotr. neopiát. analgetik;antipyretik;antireumatik.-neurčit.úmysel - MU: Športové a atletické priestranstvo

Y10.4

Otrava a priotr. neopiát. analgetik;antipyretik;antireumatik.-neurčit.úmysel - MU: Ulica a cesta

Y10.5

Otrava a priotr. neopiát. analgetik;antipyretik;antireumatik.-neurčit.úmysel - MU: Obchod a služby

Y10.6

Otrava a priotr. neopiát. analgetik;antipyretik;antireumatik.-neurčit.úmysel - MU: Priemyselné objekty

Y10.7

Otrava a priotr. neopiát. analgetik;antipyretik;antireumatik.-neurčit.úmysel - MU: Poľnohospodárske

Y10.8

Otrava a priotr. neopiát. analgetik;antipyretik;antireumatik.-neurčit.úmysel - MU: Iné špecifikované miesta

Y10.9

Otrava a priotr. neopiát. analgetik;antipyretik;antireumatik.-neurčit.úmysel - MU: Nešpecifikované miesto

Y11

Otrava antiepileptikami, sedatívami, hypnotikami, antiparkinsonikami a psychotropnými liekmi, nezatriedenými inde, a vystavenie týmto látkam, s neurčeným úmyslom

Y11.0

Otrava antiepilep;sedatív;hypnotik;antiparkin;psychotrop.liek.nezatr.inde - MU: Domov

Y11.1

Otrava antiepilep;sedatív;hypnotik;antiparkin;psychotrop.liek.nezatr.inde - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

Y11.2

Otrava antiepilep;sedatív;hypnotik;antiparkin;psychotrop.liek.nezatr.inde - MU: Školy, iné inštit. a verejné administ. budovy

Y11.3

Otrava antiepilep;sedatív;hypnotik;antiparkin;psychotrop.liek.nezatr.inde - MU: Športové a atletické priestranstvo

Y11.4

Otrava antiepilep;sedatív;hypnotik;antiparkin;psychotrop.liek.nezatr.inde - MU: Ulica a cesta

Y11.5

Otrava antiepilep;sedatív;hypnotik;antiparkin;psychotrop.liek.nezatr.inde - MU: Obchod a služby

Y11.6

Otrava antiepilep;sedatív;hypnotik;antiparkin;psychotrop.liek.nezatr.inde - MU: Priemyselné objekty

Y11.7

Otrava antiepilep;sedatív;hypnotik;antiparkin;psychotrop.liek.nezatr.inde - MU: Poľnohospodárske

Y11.8

Otrava antiepilep;sedatív;hypnotik;antiparkin;psychotrop.liek.nezatr.inde - MU: Iné špecifikované miesta

Y11.9

Otrava antiepilep;sedatív;hypnotik;antiparkin;psychotrop.liek.nezatr.inde - MU: Nešpecifikované miesto

Y12

Otrava opioidovými analgetikami a halucinogénmi (psychodysleptikami), nezatriedená inde, a vystavenie týmto látkam, s neurčeným úmyslom

Y12.0

Otrava a priotr. opiát. analgetik. a psychodysleptik.nezatried. inde-neurčit. úmysel - MU: Domov

Y12.1

Otrava a priotr. opiát. analgetik. a psychodysleptik.nezatried. inde-neurčit. úmysel - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

Y12.2

Otrava a priotr. opiát. analgetik. a psychodysleptik.nezatried. inde-neur. úmys.- MU: Školy, iné inštit. a verejné admin. budovy

Y12.3

Otrava a priotr. opiát. analgetik. a psychodysleptik.nezatried. inde-neurčit. úmysel - MU: Športové a atletické priestranstvo

Y12.4

Otrava a priotr. opiát. analgetik. a psychodysleptik.nezatried. inde-neurčit. úmysel - MU: Ulica a cesta

Y12.5

Otrava a priotr. opiát. analgetik. a psychodysleptik.nezatried. inde-neurčit. úmysel - MU: Obchod a služby

Y12.6

Otrava a priotr. opiát. analgetik. a psychodysleptik.nezatried. inde-neurčit. úmysel - MU: Priemyselné objekty

Y12.7

Otrava a priotr. opiát. analgetik. a psychodysleptik.nezatried. inde-neurčit. úmysel - MU: Poľnohospodárske

Y12.8

Otrava a priotr. opiát. analgetik. a psychodysleptik.nezatried. inde-neurčit. úmysel - MU: Iné špecifikované miesta

Y12.9

Otrava a priotr. opiát. analgetik. a psychodysleptik.nezatried. inde-neurčit. úmysel - MU: Nešpecifikované miesto

Y13

Otrava inými liekmi, účinkujúcimi na autonómnu nervovú sústavu a vystavenie týmto látkam, s neurčeným úmyslom

Y13.0

Otrava a priotr. inými liečivami účinkujúcimi na autonómny nervový systém - MU: Domov

Y13.1

Otrava a priotr. inými liečivami účinkujúcimi na autonómny nervový systém - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

Y13.2

Otrava a priotr. inými liečivami účinkujúcimi na autonómny nervový systém - MU: Školy, iné inštit. a verejné administ. budovy

Y13.3

Otrava a priotr. inými liečivami účinkujúcimi na autonómny nervový systém - MU: Športové a atletické priestranstvo

Y13.4

Otrava a priotr. inými liečivami účinkujúcimi na autonómny nervový systém - MU: Ulica a cesta

Y13.5

Otrava a priotr. inými liečivami účinkujúcimi na autonómny nervový systém - MU: Obchod a služby

Y13.6

Otrava a priotr. inými liečivami účinkujúcimi na autonómny nervový systém - MU: Priemyselné objekty

Y13.7

Otrava a priotr. inými liečivami účinkujúcimi na autonómny nervový systém - MU: Poľnohospodárske

Y13.8

Otrava a priotr. inými liečivami účinkujúcimi na autonómny nervový systém - MU: Iné špecifikované miesta

Y13.9

Otrava a priotr. inými liečivami účinkujúcimi na autonómny nervový systém - MU: Nešpecifikované miesto

Y14

Otrava inými a bližšie neurčenými liečivami, liekmi a biologickými látkami a vystavenie týmto látkam, s neurčeným úmyslom

Y14.0

Otrava a priotr. inými a bližšie neurčenými liečivami, liekmi a biolog. látkami - MU: Domov

Y14.1

Otrava a priotr. inými a bližšie neurčenými liečivami, liekmi a biolog. látkami - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

Y14.2

Otrava a priotr. inými a bližšie neurčenými liečivami, liekmi a biolog. látkami - MU: Školy, iné inštit. a verejné admin. budovy

Y14.3

Otrava a priotr. inými a bližšie neurčenými liečivami, liekmi a biolog. látkami - MU: Športové a atletické priestranstvo

Y14.4

Otrava a priotr. inými a bližšie neurčenými liečivami, liekmi a biolog. látkami - MU: Ulica a cesta

Y14.5

Otrava a priotr. inými a bližšie neurčenými liečivami, liekmi a biolog. látkami - MU: Obchod a služby

Y14.6

Otrava a priotr. inými a bližšie neurčenými liečivami, liekmi a biolog. látkami - MU: Priemyselné objekty

Y14.7

Otrava a priotr. inými a bližšie neurčenými liečivami, liekmi a biolog. látkami - MU: Poľnohospodárske

Y14.8

Otrava a priotr. inými a bližšie neurčenými liečivami, liekmi a biolog. látkami - MU: Iné špecifikované miesta

Y14.9

Otrava a priotr. inými a bližšie neurčenými liečivami, liekmi a biolog. látkami - MU: Nešpecifikované miesto

Y15

Otrava alkoholom a vystavenie (expozícia) alkoholu, s neurčeným úmyslom

Y15.0

Otrava a priotrávenie alkoholom s neurčeným úmyslom - MU: Domov

Y15.1

Otrava a priotrávenie alkoholom s neurčeným úmyslom - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

Y15.2

Otrava a priotrávenie alkoholom s neurčeným úmyslom - MU: Školy, iné inštit. a verejné administ. budovy

Y15.3

Otrava a priotrávenie alkoholom s neurčeným úmyslom - MU: Športové a atletické priestranstvo

Y15.4

Otrava a priotrávenie alkoholom s neurčeným úmyslom - MU: Ulica a cesta

Y15.5

Otrava a priotrávenie alkoholom s neurčeným úmyslom - MU: Obchod a služby

Y15.6

Otrava a priotrávenie alkoholom s neurčeným úmyslom - MU: Priemyselné objekty

Y15.7

Otrava a priotrávenie alkoholom s neurčeným úmyslom - MU: Poľnohospodárske

Y15.8

Otrava a priotrávenie alkoholom s neurčeným úmyslom - MU: Iné špecifikované miesta

Y15.9

Otrava a priotrávenie alkoholom s neurčeným úmyslom - MU: Nešpecifikované miesto

Y16

Otrava organickými rozpúšťadlami, halogénovanými uhľovodíkmi a ich výparmi a vystavenie týmto látkam, s neurčeným úmyslom

Y16.0

Otrava a priotr. organic. rozpúšťadl., halogenovanými uhľovodíkmi a ich výparmi - MU: Domov

Y16.1

Otrava a priotr. organic. rozpúšťadl., halogenovanými uhľovodíkmi a ich výparmi - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

Y16.2

Otrava a priotr. organic. rozpúšťadl., halogenovanými uhľovodíkmi a ich výparmi - MU: Školy, iné inštit. a verejné admin. budovy

Y16.3

Otrava a priotr. organic. rozpúšťadl., halogenovanými uhľovodíkmi a ich výparmi - MU: Športové a atletické priestranstvo

Y16.4

Otrava a priotr. organic. rozpúšťadl., halogenovanými uhľovodíkmi a ich výparmi - MU: Ulica a cesta

Y16.5

Otrava a priotr. organic. rozpúšťadl., halogenovanými uhľovodíkmi a ich výparmi - MU: Obchod a služby

Y16.6

Otrava a priotr. organic. rozpúšťadl., halogenovanými uhľovodíkmi a ich výparmi - MU: Priemyselné objekty

Y16.7

Otrava a priotr. organic. rozpúšťadl., halogenovanými uhľovodíkmi a ich výparmi - MU: Poľnohospodárske

Y16.8

Otrava a priotr. organic. rozpúšťadl., halogenovanými uhľovodíkmi a ich výparmi - MU: Iné špecifikované miesta

Y16.9

Otrava a priotr. organic. rozpúšťadl., halogenovanými uhľovodíkmi a ich výparmi - MU: Nešpecifikované miesto

Y17

Otrava inými plynmi a výparmi a vystavenie týmto látkam, s neurčeným úmyslom

Y17.0

Otrava a priotrávenie inými plynmi a výparmi s neurčeným úmyslom - MU: Domov

Y17.1

Otrava a priotrávenie inými plynmi a výparmi s neurčeným úmyslom - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

Y17.2

Otrava a priotrávenie inými plynmi a výparmi s neurčeným úmyslom - MU: Školy, iné inštit. a verejné administ. budovy

Y17.3

Otrava a priotrávenie inými plynmi a výparmi s neurčeným úmyslom - MU: Športové a atletické priestranstvo

Y17.4

Otrava a priotrávenie inými plynmi a výparmi s neurčeným úmyslom - MU: Ulica a cesta

Y17.5

Otrava a priotrávenie inými plynmi a výparmi s neurčeným úmyslom - MU: Obchod a služby

Y17.6

Otrava a priotrávenie inými plynmi a výparmi s neurčeným úmyslom - MU: Priemyselné objekty

Y17.7

Otrava a priotrávenie inými plynmi a výparmi s neurčeným úmyslom - MU: Poľnohospodárske

Y17.8

Otrava a priotrávenie inými plynmi a výparmi s neurčeným úmyslom - MU: Iné špecifikované miesta

Y17.9

Otrava a priotrávenie inými plynmi a výparmi s neurčeným úmyslom - MU: Nešpecifikované miesto

Y18

Otrava pesticídmi a vystavenie týmto látkam, s neurčeným úmyslom

Y18.0

Otrava a priotrávenie pesticídmi s neurčeným úmyslom - MU: Domov

Y18.1

Otrava a priotrávenie pesticídmi s neurčeným úmyslom - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

Y18.2

Otrava a priotrávenie pesticídmi s neurčeným úmyslom - MU: Školy, iné inštit. a verejné administ. budovy

Y18.3

Otrava a priotrávenie pesticídmi s neurčeným úmyslom - MU: Športové a atletické priestranstvo

Y18.4

Otrava a priotrávenie pesticídmi s neurčeným úmyslom - MU: Ulica a cesta

Y18.5

Otrava a priotrávenie pesticídmi s neurčeným úmyslom - MU: Obchod a služby

Y18.6

Otrava a priotrávenie pesticídmi s neurčeným úmyslom - MU: Priemyselné objekty

Y18.7

Otrava a priotrávenie pesticídmi s neurčeným úmyslom - MU: Poľnohospodárske

Y18.8

Otrava a priotrávenie pesticídmi s neurčeným úmyslom - MU: Iné špecifikované miesta

Y18.9

Otrava a priotrávenie pesticídmi s neurčeným úmyslom - MU: Nešpecifikované miesto

Y19

Otrava inými a bližšie neurčenými chemikáliami a škodlivými látkami a vystavenie týmto látkam, s neurčeným úmyslom

Y19.0

Otrava a priotr. inými a bližšie neurčenými chemikáliami a škodlivými látkami - MU: Domov

Y19.1

Otrava a priotr. inými a bližšie neurčenými chemikáliami a škodlivými látkami - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

Y19.2

Otrava a priotr. inými a bližšie neurčenými chemikáliami a škodlivými látkami - MU: Školy, iné inštit. a verejné admin. budovy

Y19.3

Otrava a priotr. inými a bližšie neurčenými chemikáliami a škodlivými látkami - MU: Športové a atletické priestranstvo

Y19.4

Otrava a priotr. inými a bližšie neurčenými chemikáliami a škodlivými látkami - MU: Ulica a cesta

Y19.5

Otrava a priotr. inými a bližšie neurčenými chemikáliami a škodlivými látkami - MU: Obchod a služby

Y19.6

Otrava a priotr. inými a bližšie neurčenými chemikáliami a škodlivými látkami - MU: Priemyselné objekty

Y19.7

Otrava a priotr. inými a bližšie neurčenými chemikáliami a škodlivými látkami - MU: Poľnohospodárske

Y19.8

Otrava a priotr. inými a bližšie neurčenými chemikáliami a škodlivými látkami - MU: Iné špecifikované miesta

Y19.9

Otrava a priotr. inými a bližšie neurčenými chemikáliami a škodlivými látkami - MU: Nešpecifikované miesto

Y20

Obesenie, zaškrtenie a udusenie, s neurčeným úmyslom

Y20.0

Obesenie, zaškrtenie a zadusenie s neurčeným úmyslom - MU: Domov

Y20.1

Obesenie, zaškrtenie a zadusenie s neurčeným úmyslom - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

Y20.2

Obesenie, zaškrtenie a zadusenie s neurčeným úmyslom - MU: Školy, iné inštit. a verejné administ. budovy

Y20.3

Obesenie, zaškrtenie a zadusenie s neurčeným úmyslom - MU: Športové a atletické priestranstvo

Y20.4

Obesenie, zaškrtenie a zadusenie s neurčeným úmyslom - MU: Ulica a cesta

Y20.5

Obesenie, zaškrtenie a zadusenie s neurčeným úmyslom - MU: Obchod a služby

Y20.6

Obesenie, zaškrtenie a zadusenie s neurčeným úmyslom - MU: Priemyselné objekty

Y20.7

Obesenie, zaškrtenie a zadusenie s neurčeným úmyslom - MU: Poľnohospodárske

Y20.8

Obesenie, zaškrtenie a zadusenie s neurčeným úmyslom - MU: Iné špecifikované miesta

Y20.9

Obesenie, zaškrtenie a zadusenie s neurčeným úmyslom - MU: Nešpecifikované miesto

Y21

Utopenie a topenie, s neurčeným úmyslom

Y21.0

Utopenie a topenie s neurčeným úmyslom - MU: Domov

Y21.1

Utopenie a topenie s neurčeným úmyslom - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

Y21.2

Utopenie a topenie s neurčeným úmyslom - MU: Školy, iné inštit. a verejné administ. budovy

Y21.3

Utopenie a topenie s neurčeným úmyslom - MU: Športové a atletické priestranstvo

Y21.4

Utopenie a topenie s neurčeným úmyslom - MU: Ulica a cesta

Y21.5

Utopenie a topenie s neurčeným úmyslom - MU: Obchod a služby

Y21.6

Utopenie a topenie s neurčeným úmyslom - MU: Priemyselné objekty

Y21.7

Utopenie a topenie s neurčeným úmyslom - MU: Poľnohospodárske

Y21.8

Utopenie a topenie s neurčeným úmyslom - MU: Iné špecifikované miesta

Y21.9

Utopenie a topenie s neurčeným úmyslom - MU: Nešpecifikované miesto

Y22

Zásah výstrelom z ručnej zbrane, s neurčeným úmyslom

Y22.0

Výstrel z ručnej zbrane s neurčeným úmyslom - MU: Domov

Y22.1

Výstrel z ručnej zbrane s neurčeným úmyslom - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

Y22.2

Výstrel z ručnej zbrane s neurčeným úmyslom - MU: Školy, iné inštit. a verejné administ. budovy

Y22.3

Výstrel z ručnej zbrane s neurčeným úmyslom - MU: Športové a atletické priestranstvo

Y22.4

Výstrel z ručnej zbrane s neurčeným úmyslom - MU: Ulica a cesta

Y22.5

Výstrel z ručnej zbrane s neurčeným úmyslom - MU: Obchod a služby

Y22.6

Výstrel z ručnej zbrane s neurčeným úmyslom - MU: Priemyselné objekty

Y22.7

Výstrel z ručnej zbrane s neurčeným úmyslom - MU: Poľnohospodárske

Y22.8

Výstrel z ručnej zbrane s neurčeným úmyslom - MU: Iné špecifikované miesta

Y22.9

Výstrel z ručnej zbrane s neurčeným úmyslom - MU: Nešpecifikované miesto

Y23

Zásah výstrelom z pušky (guľovnice), brokovnice a dlhej strelnej zbrane, s neurčeným úmyslom

Y23.0

Výstrel z guľovnice, brokovnice a dlhej strelnej zbrane s neurčeným úmyslom - MU: Domov

Y23.1

Výstrel z guľovnice, brokovnice a dlhej strelnej zbrane s neurčeným úmyslom - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

Y23.2

Výstrel z guľovnice, brokovnice a dlhej strelnej zbrane s neurčeným úmyslom - MU: Školy, iné inštit. a verejné administ. budovy

Y23.3

Výstrel z guľovnice, brokovnice a dlhej strelnej zbrane s neurčeným úmyslom - MU: Športové a atletické priestranstvo

Y23.4

Výstrel z guľovnice, brokovnice a dlhej strelnej zbrane s neurčeným úmyslom - MU: Ulica a cesta

Y23.5

Výstrel z guľovnice, brokovnice a dlhej strelnej zbrane s neurčeným úmyslom - MU: Obchod a služby

Y23.6

Výstrel z guľovnice, brokovnice a dlhej strelnej zbrane s neurčeným úmyslom - MU: Priemyselné objekty

Y23.7

Výstrel z guľovnice, brokovnice a dlhej strelnej zbrane s neurčeným úmyslom - MU: Poľnohospodárske

Y23.8

Výstrel z guľovnice, brokovnice a dlhej strelnej zbrane s neurčeným úmyslom - MU: Iné špecifikované miesta

Y23.9

Výstrel z guľovnice, brokovnice a dlhej strelnej zbrane s neurčeným úmyslom - MU: Nešpecifikované miesto

Y24

Zásah výstrelom z inej a bližšie neurčenej strelnej zbrane, s neurčeným úmyslom

Y24.0

Výstrel z inej a bližšie neurčenej strelnej zbrane s neurčeným úmyslom - MU: Domov

Y24.1

Výstrel z inej a bližšie neurčenej strelnej zbrane s neurčeným úmyslom - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

Y24.2

Výstrel z inej a bližšie neurčenej strelnej zbrane s neurčeným úmyslom - MU: Školy, iné inštit. a verejné administ. budovy

Y24.3

Výstrel z inej a bližšie neurčenej strelnej zbrane s neurčeným úmyslom - MU: Športové a atletické priestranstvo

Y24.4

Výstrel z inej a bližšie neurčenej strelnej zbrane s neurčeným úmyslom - MU: Ulica a cesta

Y24.5

Výstrel z inej a bližšie neurčenej strelnej zbrane s neurčeným úmyslom - MU: Obchod a služby

Y24.6

Výstrel z inej a bližšie neurčenej strelnej zbrane s neurčeným úmyslom - MU: Priemyselné objekty

Y24.7

Výstrel z inej a bližšie neurčenej strelnej zbrane s neurčeným úmyslom - MU: Poľnohospodárske

Y24.8

Výstrel z inej a bližšie neurčenej strelnej zbrane s neurčeným úmyslom - MU: Iné špecifikované miesta

Y24.9

Výstrel z inej a bližšie neurčenej strelnej zbrane s neurčeným úmyslom - MU: Nešpecifikované miesto

Y25

Kontakt s výbušnou látkou, s neurčeným úmyslom

Y25.0

Účinok výbušnej látky s neurčeným úmyslom - MU: Domov

Y25.1

Účinok výbušnej látky s neurčeným úmyslom - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

Y25.2

Účinok výbušnej látky s neurčeným úmyslom - MU: Školy, iné inštit. a verejné administ. budovy

Y25.3

Účinok výbušnej látky s neurčeným úmyslom - MU: Športové a atletické priestranstvo

Y25.4

Účinok výbušnej látky s neurčeným úmyslom - MU: Ulica a cesta

Y25.5

Účinok výbušnej látky s neurčeným úmyslom - MU: Obchod a služby

Y25.6

Účinok výbušnej látky s neurčeným úmyslom - MU: Priemyselné objekty

Y25.7

Účinok výbušnej látky s neurčeným úmyslom - MU: Poľnohospodárske

Y25.8

Účinok výbušnej látky s neurčeným úmyslom - MU: Iné špecifikované miesta

Y25.9

Účinok výbušnej látky s neurčeným úmyslom - MU: Nešpecifikované miesto

Y26

Vystavenie dymu, požiaru a plameňom, s neurčeným úmyslom

Y26.0

Poškodenie dymom, požiarom a plameňmi s neurčeným úmyslom - MU: Domov

Y26.1

Poškodenie dymom, požiarom a plameňmi s neurčeným úmyslom - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

Y26.2

Poškodenie dymom, požiarom a plameňmi s neurčeným úmyslom - MU: Školy, iné inštit. a verejné administ. budovy

Y26.3

Poškodenie dymom, požiarom a plameňmi s neurčeným úmyslom - MU: Športové a atletické priestranstvo

Y26.4

Poškodenie dymom, požiarom a plameňmi s neurčeným úmyslom - MU: Ulica a cesta

Y26.5

Poškodenie dymom, požiarom a plameňmi s neurčeným úmyslom - MU: Obchod a služby

Y26.6

Poškodenie dymom, požiarom a plameňmi s neurčeným úmyslom - MU: Priemyselné objekty

Y26.7

Poškodenie dymom, požiarom a plameňmi s neurčeným úmyslom - MU: Poľnohospodárske

Y26.8

Poškodenie dymom, požiarom a plameňmi s neurčeným úmyslom - MU: Iné špecifikované miesta

Y26.9

Poškodenie dymom, požiarom a plameňmi s neurčeným úmyslom - MU: Nešpecifikované miesto

Y27

Kontakt s parou, horúcimi výparmi a horúcimi predmetmi, s neurčeným úmyslom

Y27.0

Popálenie parou, horúcimi výparmi a horúcimi predmetmi s neurčeným úmyslom - MU: Domov

Y27.1

Popálenie parou, horúcimi výparmi a horúcimi predmetmi s neurčeným úmyslom - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

Y27.2

Popálenie parou, horúcimi výparmi a horúcimi predmetmi s neurčeným úmyslom - MU: Školy, iné inštit. a verejné administ. budovy

Y27.3

Popálenie parou, horúcimi výparmi a horúcimi predmetmi s neurčeným úmyslom - MU: Športové a atletické priestranstvo

Y27.4

Popálenie parou, horúcimi výparmi a horúcimi predmetmi s neurčeným úmyslom - MU: Ulica a cesta

Y27.5

Popálenie parou, horúcimi výparmi a horúcimi predmetmi s neurčeným úmyslom - MU: Obchod a služby

Y27.6

Popálenie parou, horúcimi výparmi a horúcimi predmetmi s neurčeným úmyslom - MU: Priemyselné objekty

Y27.7

Popálenie parou, horúcimi výparmi a horúcimi predmetmi s neurčeným úmyslom - MU: Poľnohospodárske

Y27.8

Popálenie parou, horúcimi výparmi a horúcimi predmetmi s neurčeným úmyslom - MU: Iné špecifikované miesta

Y27.9

Popálenie parou, horúcimi výparmi a horúcimi predmetmi s neurčeným úmyslom - MU: Nešpecifikované miesto

Y28

Kontakt s ostrým predmetom, s neurčeným úmyslom

Y28.0

Poranenie ostrým predmetom s neurčeným úmyslom - MU: Domov

Y28.1

Poranenie ostrým predmetom s neurčeným úmyslom - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

Y28.2

Poranenie ostrým predmetom s neurčeným úmyslom - MU: Školy, iné inštit. a verejné administ. budovy

Y28.3

Poranenie ostrým predmetom s neurčeným úmyslom - MU: Športové a atletické priestranstvo

Y28.4

Poranenie ostrým predmetom s neurčeným úmyslom - MU: Ulica a cesta

Y28.5

Poranenie ostrým predmetom s neurčeným úmyslom - MU: Obchod a služby

Y28.6

Poranenie ostrým predmetom s neurčeným úmyslom - MU: Priemyselné objekty

Y28.7

Poranenie ostrým predmetom s neurčeným úmyslom - MU: Poľnohospodárske

Y28.8

Poranenie ostrým predmetom s neurčeným úmyslom - MU: Iné špecifikované miesta

Y28.9

Poranenie ostrým predmetom s neurčeným úmyslom - MU: Nešpecifikované miesto

Y29

Kontakt s tupým predmetom, s neurčeným úmyslom

Y29.0

Poranenie tupým predmetom s neurčeným úmyslom - MU: Domov

Y29.1

Poranenie tupým predmetom s neurčeným úmyslom - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

Y29.2

Poranenie tupým predmetom s neurčeným úmyslom - MU: Školy, iné inštit. a verejné administ. budovy

Y29.3

Poranenie tupým predmetom s neurčeným úmyslom - MU: Športové a atletické priestranstvo

Y29.4

Poranenie tupým predmetom s neurčeným úmyslom - MU: Ulica a cesta

Y29.5

Poranenie tupým predmetom s neurčeným úmyslom - MU: Obchod a služby

Y29.6

Poranenie tupým predmetom s neurčeným úmyslom - MU: Priemyselné objekty

Y29.7

Poranenie tupým predmetom s neurčeným úmyslom - MU: Poľnohospodárske

Y29.8

Poranenie tupým predmetom s neurčeným úmyslom - MU: Iné špecifikované miesta

Y29.9

Poranenie tupým predmetom s neurčeným úmyslom - MU: Nešpecifikované miesto

Y30

Pád, skok alebo sotenie z výšky s neurčeným úmyslom

Y30.0

Pád, skok alebo sotenie z výšky s neurčeným úmyslom - MU: Domov

Y30.1

Pád, skok alebo sotenie z výšky s neurčeným úmyslom - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

Y30.2

Pád, skok alebo sotenie z výšky s neurčeným úmyslom - MU: Školy, iné inštit. a verejné administ. budovy

Y30.3

Pád, skok alebo sotenie z výšky s neurčeným úmyslom - MU: Športové a atletické priestranstvo

Y30.4

Pád, skok alebo sotenie z výšky s neurčeným úmyslom - MU: Ulica a cesta

Y30.5

Pád, skok alebo sotenie z výšky s neurčeným úmyslom - MU: Obchod a služby

Y30.6

Pád, skok alebo sotenie z výšky s neurčeným úmyslom - MU: Priemyselné objekty

Y30.7

Pád, skok alebo sotenie z výšky s neurčeným úmyslom - MU: Poľnohospodárske

Y30.8

Pád, skok alebo sotenie z výšky s neurčeným úmyslom - MU: Iné špecifikované miesta

Y30.9

Pád, skok alebo sotenie z výšky s neurčeným úmyslom - MU: Nešpecifikované miesto

Y31

Pád, ľahnutie si alebo vbehnutie pred pohybujúci sa predmet alebo do neho, s neurčeným úmyslom

Y31.0

Pád, ľahnutie alebo vbehnutie pred pohybujúci sa predmet s neurčeným úmyslom - MU: Domov

Y31.1

Pád, ľahnutie alebo vbehnutie pred pohybujúci sa predmet s neurčeným úmyslom - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

Y31.2

Pád, ľahnutie alebo vbehnutie pred pohybujúci sa predmet s neurčeným úmyslom - MU: Školy, iné inštit. a verejné administ. budovy

Y31.3

Pád, ľahnutie alebo vbehnutie pred pohybujúci sa predmet s neurčeným úmyslom - MU: Športové a atletické priestranstvo

Y31.4

Pád, ľahnutie alebo vbehnutie pred pohybujúci sa predmet s neurčeným úmyslom - MU: Ulica a cesta

Y31.5

Pád, ľahnutie alebo vbehnutie pred pohybujúci sa predmet s neurčeným úmyslom - MU: Obchod a služby

Y31.6

Pád, ľahnutie alebo vbehnutie pred pohybujúci sa predmet s neurčeným úmyslom - MU: Priemyselné objekty

Y31.7

Pád, ľahnutie alebo vbehnutie pred pohybujúci sa predmet s neurčeným úmyslom - MU: Poľnohospodárske

Y31.8

Pád, ľahnutie alebo vbehnutie pred pohybujúci sa predmet s neurčeným úmyslom - MU: Iné špecifikované miesta

Y31.9

Pád, ľahnutie alebo vbehnutie pred pohybujúci sa predmet s neurčeným úmyslom - MU: Nešpecifikované miesto

Y32

Nehoda motorového vozidla, s neurčeným úmyslom

Y32.0

Havarovanie s motorovým vozidlom s neurčeným úmyslom - MU: Domov

Y32.1

Havarovanie s motorovým vozidlom s neurčeným úmyslom - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

Y32.2

Havarovanie s motorovým vozidlom s neurčeným úmyslom - MU: Školy, iné inštit. a verejné administ. budovy

Y32.3

Havarovanie s motorovým vozidlom s neurčeným úmyslom - MU: Športové a atletické priestranstvo

Y32.4

Havarovanie s motorovým vozidlom s neurčeným úmyslom - MU: Ulica a cesta

Y32.5

Havarovanie s motorovým vozidlom s neurčeným úmyslom - MU: Obchod a služby

Y32.6

Havarovanie s motorovým vozidlom s neurčeným úmyslom - MU: Priemyselné objekty

Y32.7

Havarovanie s motorovým vozidlom s neurčeným úmyslom - MU: Poľnohospodárske

Y32.8

Havarovanie s motorovým vozidlom s neurčeným úmyslom - MU: Iné špecifikované miesta

Y32.9

Havarovanie s motorovým vozidlom s neurčeným úmyslom - MU: Nešpecifikované miesto

Y33

Iná udalosť s neurčeným úmyslom, bližšie určená

Y33.0

Iné bližšie určené udalosti s neurčeným úmyslom - MU: Domov

Y33.1

Iné bližšie určené udalosti s neurčeným úmyslom - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

Y33.2

Iné bližšie určené udalosti s neurčeným úmyslom - MU: Školy, iné inštit. a verejné administ. budovy

Y33.3

Iné bližšie určené udalosti s neurčeným úmyslom - MU: Športové a atletické priestranstvo

Y33.4

Iné bližšie určené udalosti s neurčeným úmyslom - MU: Ulica a cesta

Y33.5

Iné bližšie určené udalosti s neurčeným úmyslom - MU: Obchod a služby

Y33.6

Iné bližšie určené udalosti s neurčeným úmyslom - MU: Priemyselné objekty

Y33.7

Iné bližšie určené udalosti s neurčeným úmyslom - MU: Poľnohospodárske

Y33.8

Iné bližšie určené udalosti s neurčeným úmyslom - MU: Iné špecifikované miesta

Y33.9

Iné bližšie určené udalosti s neurčeným úmyslom - MU: Nešpecifikované miesto

Y34

Udalosť s neurčeným úmyslom, bližšie neurčená

Y34.0

Bližšie neurčená udalosť s neurčeným úmyslom - MU: Domov

Y34.1

Bližšie neurčená udalosť s neurčeným úmyslom - MU: Kolektívne ústavné zariadenia

Y34.2

Bližšie neurčená udalosť s neurčeným úmyslom - MU: Školy, iné inštit. a verejné administ. budovy

Y34.3

Bližšie neurčená udalosť s neurčeným úmyslom - MU: Športové a atletické priestranstvo

Y34.4

Bližšie neurčená udalosť s neurčeným úmyslom - MU: Ulica a cesta

Y34.5

Bližšie neurčená udalosť s neurčeným úmyslom - MU: Obchod a služby

Y34.6

Bližšie neurčená udalosť s neurčeným úmyslom - MU: Priemyselné objekty

Y34.7

Bližšie neurčená udalosť s neurčeným úmyslom - MU: Poľnohospodárske

Y34.8

Bližšie neurčená udalosť s neurčeným úmyslom - MU: Iné špecifikované miesta

Y34.9

Udalosť s neurčeným úmyslom, bližšie neurčená

Y35-Y36

Zákonné výkony a vojnové operácie

Y40-Y59

Nežiaduce vedľajšie účinky pri liečebnom použití liekov, liečiv a biologicky aktívnych látok

Y60-Y69

Poškodenia pacientov počas chirurgickej a lekárskej starostlivosti

Y70-Y82

Nepriaznivé príhody súvisiace s použitím lekárskych technických prístrojov pri diagnostických a liečebných výkonoch

Y83-Y84

Chirurgické a iné lekárske výkony ako príčiny abnormálnej reakcie pacienta alebo neskoršej komplikácie, bez nehody v čase výkonu

Y85-Y89

Neskoré následky vonkajších príčin chorobnosti a úmrtnosti

Y90-Y98

Pridružené faktory súvisiace s príčinami chorobnosti a úmrtnosti, zatriedenými inde

Z00-Z99

Faktory, ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami

NOVINKA: Kontrola liekových interakcií

Stiahnite si aplikáciu Mediately, zistite závažnosť interakcií a získajte odporúčania na ich riešenie.

Používame súbory cookie Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať to najlepšie používateľské prostredie na našich webových stránkach. Používaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie, nájdete v Zásadách používania súborov cookie.